Теми статей
Обрати теми

Як розблокувати зупинені ПН/РК

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Які підтвердні документи слід подати, аби відновити реєстрацію зупинених податкових накладних (ПН) / розрахунків коригування (РК)? Хто повинен розблоковувати зменшуючий РК? А якщо зупинена реєстрація помилкової ПН чи РК до помилково зареєстрованої ПН? У який строк треба подати пояснення та копії документів на розблокування? Чого чекати, якщо ПН/РК кинути і розблокуванням зовсім не займатися? Відповідаємо…

Пакет розблокувальних документів

Для того, щоб розблокувати зупинені ПН/РК, слід подати податківцям (1) письмові пояснення та (2) копії підтвердних документів (п.п. 3 п. 11 Порядку № 1165* і п. 4 Порядку № 520**).

* Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі ПН, затверджений постановою Кабміну від 11.12.2019 № 1165.

** Порядок прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі ПН, затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 № 520.

Розблокувальний пакет повинен містити всі документи, на які є посилання в договорі (включаючи специфікації та додаткові угоди) і які підтверджують реальність здійснення операції, зазначеної в заблокованій ПН/РК. Причому для розблокування ПН/РК важливо зробити акцент на конкретній операції і пояснити її прозорість. Однак

універсального вичерпного переліку необхідних пояснювальних документів взагалі не існує. Кожен випадок має підтверджуватися своїми документами

Іноді просто не може бути документів з об’єктивних причин (оскільки ще не відбулася якась подія, наприклад заблокована ПН складена на дату відвантаження товару і на момент подання розблокувальних документів оплата за нього ще не надійшла).

Проте наразі щодо заблокованих ПН/РК податківці можуть запросити у платника додаткові пояснення та/або копії документів, направивши повідомлення (код J/F1407801) із зазначенням, яких саме пояснень або копій документів їм не вистачило (п. 9 Порядку № 520). Тому цілком можливо, що після подання додаткових документів та пояснень розблокувати ПН/РК вийде з другої спроби (детальніше див. «Подання додаткових документів та пояснень для розблокування ПН на запит податківців» // «Податки & бухоблік», 2023, № 44).

Вимоги до пояснення (код J/F1312603)

За роз’ясненнями податківців (див. рекомендації ДПСУ від 19.04.2023, статтю «Розблокування податкових накладних / Таблиця даних: до чого можуть чіплятися податківці?» // «Податки & бухоблік», 2023, № 42), пояснення мають бути лаконічними, змістовними і містити (орієнтовно) інформацію про:

суть господарської операції, за якою була заблокована ПН/РК,

— спеціальні дозволи на виконання робіт/послуг (у разі потреби);

основні засоби (ОЗ), які використовуються при здійсненні госпоперації (власні/орендовані/залучені): транспорт, устаткування, земельні ресурси, приміщення, виробничі потужності, склади, стоянки, гаражі тощо);

трудові ресурси (основні працівники, сезонні робітники), штатний розпис;

джерела формування податкового кредиту — ПК (за рахунок чого сформований ПК: товари/роботи/послуги (основні) для подальшої реалізації і товари/роботи/послуги для використання у власній діяльності).

Позаяк йдеться про розблокування ПН/РК щодо конкретної операції, то

в пояснення не потрібно вносити загальні відомості та зазначати всі реєстраційні дані, усі види діяльності, дані про платника ПДВ тощо

Також не слід посилатися на статті ПКУ та іншого законодавства, відповідно до яких фіскали мають зареєструвати ПН/РК.

Водночас у поясненнях необхідно обов’язково зазначити перелік підтвердних документів, що подаються.

Документи, передбачені Порядком № 520

Орієнтовний (невичерпний) перелік документів, що подаються для розблокування ПН/РК, наведено у п. 5 Порядку № 520. Там, зокрема, зазначені (див. БЗ 101.18):

— договори, зокрема ЗЕД-контракти, з додатками та специфікаціями до них на реалізацію та придбання;

— договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції, на реалізацію та придбання;

— первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні на реалізацію та придбання;

— розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків на реалізацію та придбання;

— документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством, на реалізацію та придбання.

Ще раз підкреслимо — цей перелік не є вичерпним.

Інші пояснювальні документи

На додачу до розблокувальних документів, визначених Порядком № 520, податківці вимагають також подати (див. рекомендації ДПСУ від 19.04.2023, роз’яснення ГУ ДПС у Запорізькій обл. від 10.07.2020 і ГУ ДПС у Полтавській обл. від 28.08.2020):

— дозволи та ліцензії (якщо діяльність передбачає їх наявність);

— інформацію про штатну чисельність, середню заробітну плату;

— відомості щодо ОЗ підприємства;

— форму № 20-ОПП (наявність власних або орендованих ОЗ, транспорту, техніки, офісних, виробничих, складських приміщень, земельних ділянок);

— копії свідоцтв на реєстрацію транспортних засобів;

— відомості про складський облік, оборотно-сальдові відомості;

— інформацію про наявність земельних ділянок — правовстановлюючі документи на земельні ділянки та договори оренди земельних ділянок (для сільгоспвиробників);

— статистичну звітність (для сільгоспвиробників);

— ПН від постачальника, зареєстровані в ЄРПН.

Також фіскали вимагають документи щодо оренди чи найму транспорту (якщо залучене транспортування має місце). А саме:

— договори оренди транспортних засобів (або договір на перевезення з транспортною компанією);

— акти наданих послуг з оренди транспорту або з перевезення;

— товарно-транспортні накладні щодо відповідних перевезень;

— банківські виписки щодо сплати за відповідні транспортні послуги або за оренду транспорту.

Крім того, знадобляться копії первинних документів щодо наявних (власних чи орендованих) офісу, складу, цеху. А саме:

— договір оренди відповідного приміщення з додатками (якщо суборенда — додатково слід подати погодження на суборенду від орендодавця);

— акти наданих послуг з оренди приміщення;

— банківські виписки щодо сплати за послуги оренди.

Якщо мали місце інші договори на додаткові послуги (договори переробки давальницької сировини, договори відступлення боргу, договори субпідряду тощо) — подають документи за аналогічною схемою (договір, первинна документація, оплата).

Від платників, що надають послуги, фіскали, крім іншого, вимагають наряд-замовлення, а від виробників — калькуляції, технологічні карти, розрахунки собівартості та інші аналогічні документи

Орієнтовний перелік документів, які, за версією контролерів (див. рекомендації ДПСУ від 19.04.2023), мають надаватися до окремих видів діяльності, наведено у додатку до цієї статті.

Групування підтвердних документів

Як пояснюють податківці (див. рекомендації ДПСУ від 19.04.2023), документи, що надаються для розблокування ПН/РК, мають бути згруповані за категоріями:

1) документи на ОЗ, які використовуються у господарській діяльності (власність, договори оренди тощо). Такі ОЗ обов’язково мають бути відображені у податковій та фінансовій звітності, а також у повідомленні за ф. № 20-ОПП;

2) дозвільна документація на виконання окремих видів робіт/послуг (дозволи, допуски, посвідчення, сертифікати, ліцензії тощо) у разі необхідності;

3) документи на придбання (договори/контракти, специфікації, видаткові накладні, рахунки, акти, банківські виписки/платіжні інструкції, сертифікати, митні декларації (МД), товарно-транспортні накладні (ТТН) тощо) у разі необхідності;

4) документи на реалізацію (договори/контракти, специфікації, видаткові накладні, рахунки, акти, банківські виписки/платіжні інструкції, сертифікати, МД, ТТН тощо) у разі необхідності;

5) статистична звітність;

6) інше.

Також фіскали підкреслюють, що наведений перелік документів не є вичерпним і може бути наданий у скороченому вигляді або розширений на розсуд платника. Головна вимога — підтвердити реальність конкретної господарської операції з ПН/РК.

Документи до зменшуючого РК і помилкової ПН/РК

Зменшуючий РК. Зменшуючий РК згідно з п. 25 Порядку № 1307* підлягає реєстрації у ЄРПН покупцем — платником ПДВ. А якщо такий РК заблоковано? У такому разі пояснення та копії документів щодо відновлення реєстрації заблокованого зменшуючого РК (направленого на реєстрацію покупцем) усе одно подає постачальник (див. БЗ 101.18). Тобто той, хто склав заблокований РК. Тому покупець сам розблокувати зменшуючий РК не зможе. А от податковий кредит йому зменшити доведеться — незалежно від того, буде чи ні зареєстровано зменшуючий РК (п.п. 192.1.1 ПКУ).

* Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307.

Заблокована помилкова ПН. Взагалі-то помилкові ПН можна не розблоковувати. Причина проста — первинні документи на постачання товарів/послуг, зазначених у помилковій ПН, відсутні (див. БЗ 101.18). Водночас

для розгляду питання прийняття податківцями рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації помилкової ПН можна подати лише письмові пояснення, що заблокована саме помилкова ПН (через повідомлення J/F1312603)

Та й то, тільки за бажанням. Адже п. 4 Порядку № 520 визначено право, а не обов’язок подавати розблокувальні документи. Хоча, безумовно, краще направити податківцям письмові пояснення. Тим паче, що податківці загрожують штрафувати за нереєстрацію кинутих ПН/РК (див. про це далі).

У самих поясненнях слід зазначити, що «ПН помилкова, документи відсутні, просимо прийняти рішення про відмову в реєстрації» (див. статтю «Заблоковували помилкову ПН: чи можна її кинути?» // «Податки & бухоблік», 2022, № 88).

А от просто взяти й відкликати з ЄРПН зупинені ПН/РК, як пояснюють податківці, не вийде. Позаяк це не передбачено законодавством (див. БЗ 101.18).

Заблоковано РК до помилкової ПН. Ще раз наголосимо, що для розблокування ПН/РК фіскалам слід подати розблокувальні документи, перелічені в п. 5 Порядку № 520. Проте в цьому випадку зібрати повноцінний комплект розблокувальних документів (як при звичайному розблокуванні) не вийде. Позаяк розблокуванню підлягає РК, складений до помилкової ПН. А до неї підтвердні документи просто відсутні.

Тому, щоб розблокувати такий РК, слід повідомити податківцям про те, що заблоковано РК саме до помилкової ПН. Для цього можна подати фіскалам пояснення, в яких зазначити: «РК складено для виправлення помилкової податкової накладної (складеної з помилковою датою), документи відсутні, просимо прийняти рішення про реєстрацію РК».

Далі залишається тільки чекати на те, яке рішення приймуть податківці. Докладно див. у статті «Якщо заблоковано розрахунок коригування до помилкової податкової накладної» // «Податки & бухоблік», 2023, № 15. А про те, чи можна не розблоковувати такий РК, читайте у статті «Розрахунок коригування до помилкової податкової накладної заблоковано» // «Податки & бухоблік», 2022, № 73.

Перелік документів у квитанції про зупинення

За вимогами п. 11 Порядку № 1165 квитанція про зупинення реєстрації ПН/РК повинна містити пропозицію надати пояснення та копії документів, що підтверджують реальність здійсненої операції. Але на практиці податківці зазначають тільки орієнтовні документи без конкретизації предметного і вичерпного переліку. І коли платник подає документи на розблокування, ґрунтуючись на п. 5 Порядку № 520 і на власному баченні, то зовсім не факт, що податківці розблокують ПН/РК. Фіскали цілком можуть прийняти рішення про відмову в реєстрації ПН/РК.

Позиція судів. Натомість суди підкреслюють, що можливість розблокування платником ПН/РК безпосередньо залежить від чіткого зазначення податківцями вичерпного переліку документів відповідно до критерію зупинення реєстрації ПН/РК, а не довільно, на власний розсуд (див. постанови ВС від 30.05.2023 у справі № 500/889/21, від 16.02.2023 у справі № 380/7648/22 і від 07.12.2022 у справі № 500/2237/20). Докладно читайте у статті «Податківці мають надати платнику чіткий перелік документів, які необхідні для розблокування ПН» // «Податки & бухоблік», 2023, № 51. Інакше,

якщо у квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК не дотримані ці вимоги (тобто немає конкретизованого вичерпного переліку документів), то це не дає можливості платнику надати достатній обсяг підтверджуючих документів і фактично необґрунтовано ставить його у стан невизначеності

(див. постанову ВС від 23.05.2023 у справі № 500/770/21).

Відтак рішення, прийняте на наступному етапі, — тобто рішення про відмову в реєстрації ПН/РК, призводить до його протиправності — є незаконним (див. постанови ВС від 17.05.2023 у справі 140/14282/20 і від 12.04.2023 у справі № 500/1836/22).

Отже, за відсутності чіткої вимоги у квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК щодо документів, які податківці вважають необхідними для реєстрації ПН/РК, на платника не може бути перекладена відповідальність у вигляді відмови в реєстрації ПН/РК (див. постанову ВС від 27.07.2022 у справі № 520/15348/20).

Строк подання підтвердних документів

Загальне правило. Для розблокування ПН/РК платник має право подати розблокувальні документи з поясненнями протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у заблокованій ПН/РК (п. 6 Порядку № 520).

Призупинення на ВС. Однак у зв’язку з воєнним станом (ВС) перебіг строків, установлених податковим законодавством, було призупинено (п. 102.9, п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Тож щодо строку подання документів на розблокування також діє воєнне продовження і перебіг 365-денного строку зупиняється на весь період дії ВС. Тому на сьогодні подати розблокувальні документи платник загалом може і пізніше, навіть після закінчення ВС (з урахуванням строку, що минув до його початку, — якщо ПН була заблокована, наприклад, ще до ВС). Те, що для 365-денного строку на розблокування ПН діє воєнне продовження через ВС, визнають і податківці (див. БЗ 101.18). Більше деталей знайдете у статті «Строки у ПДВ-обліку: зупинені і поновлені» // «Податки & бухоблік», 2023, № 29 (ср. ).

Відновлення з 01.08.2023. Втім, з 1 серпня 2023 року за законопроєктом № 8401 планують скасувати воєнне призупинення строків і, зокрема, виключити п. 102.9 ПКУ, що зупинив податкові строки. Тому ті строки, які на ВС поки що заморожені п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, відновлять свій перебіг. Побіжить і 365-денний строк для подання розблокувальних документів з поясненнями.

Якщо ПК/РК взагалі не розблоковувати

Стара норма. Згідно з редакцією Порядку № 520, яка діяла до 08.03.2023 (дати набрання чинності наказом Мінфіну від 12.01.2023 № 19), у разі, якщо платник не надавав пояснення та/або копії документів, податківці мали прийняти рішення про відмову в реєстрації ПН/РК. Відтак після спливу строку, відведеного на подання підтвердних документів (за приписами п. 6 Порядку № 520 — це 365 календарних днів, які на період ВС продовжуються), ПН/РК втрачала статус зупиненої і переходила до категорії відмовної — набувала статус «відмовлено в реєстрації». А це, у свою чергу, означало, що до такої ПН/РК фіскали могли застосувати штраф за відсутність реєстрації, встановлений п. 1201.2 ПКУ (див. БЗ 101.27, діяла до 08.03.2023).

Діюча норма. Наразі ж п. 10 Порядку № 520 не передбачає такої підстави для відмови у реєстрації ПН/РК, як ненадання пояснень та/або копій документів. Там міститься лише два варіанти для прийняття рішення про відмову в реєстрації ПН/РК:

1) ненадання або часткове надання додаткових документів (якщо було направлено повідомлення (код J/F1407801) про їх надання, докладніше див. у статті «Подання додаткових документів та пояснень для розблокування ПН на запит податківців» // «Податки & бухоблік», 2023, № 44) та/або

2) надання документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Спираючись на це, ми доходили висновку —

якщо платник після блокування ПН/РК жодних розблокувальних документів не надає і взагалі не збирається їх подавати, то штраф за відсутність реєстрації ПН/РК застосувати неможливо

(див. статтю «Нове в розблокуванні податкових накладних: можна буде подати додаткові документи!» // «Податки & бухоблік», 2023, № 16).

Позиція податківців. Однак податківці тут продовжують гнути свою стару лінію. Вони і надалі наполягають, що у разі неподання протягом 365 календарних днів копій розблокувальних документів та письмових пояснень, необхідних контролерам для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК, платнику загрожують штрафні санкції за п. 1201.2 ПКУ (див. БЗ 101.27). При цьому штраф за нереєстрацію за п. 1201.2 ПКУ, як зазначають фіскали, можливий лише у випадку, коли за результатами проведеної перевірки (!) буде виявлено факт здійсненої операції без реєстрації ПН/РК.

Водночас:одатківці констатують: якщо закінчення 365-денного строку припадає на ВС, то перебіг строку щодо подання копій документів та письмових пояснень зупиняється. Тому питання застосування штрафних санкцій може розглядатися тільки після припинення або скасування ВС. Тобто контролери натякають, що штрафувати за відсутність реєстрації ПН/РК, щодо яких не подані розблокувальні документи у 365-денний строк (з урахуванням продовження на ВС), вони почнуть після війни.

Але будьте пильні! Вже з 1 серпня 2023 року, ймовірно, розморозять всі строки. І у тому числі 365-денний на подання розблокувальних документів (законопроєкт № 8401). Тож цілком можливо, що з цієї дати податківці почнуть виносити рішення про відмову в реєстрації ПН/РК (з урахуванням продовження строків у період ВС) і застосовувати штраф за нереєстрацію за п. 1201.2 ПКУ. Проте ще раз наголосимо — на наш погляд, нараховувати штраф за нереєстрацію кинутих ПН/РК підстав немає.

Висновки

  • Наведений у п. 5 Порядку № 520 перелік документів не є вичерпним і може бути наданий у скороченому вигляді або розширений на розсуд платника. Головна вимога — підтвердити реальність конкретної госпоперації, зазначеної у заблокованій ПН/РК.
  • За позицією судів, можливість розблокування платником ПН/РК безпосередньо залежить від чіткого зазначення податківцями у квитанції про зупинення вичерпного переліку документів відповідно до критерію зупинення реєстрації ПН/РК, а не довільно, на власний розсуд.
  • Фіскали і зараз наполягають, що платнику загрожують штрафні санкції за п. 1201.2 ПКУ у разі неподання у 365-денний строк копій розблокувальних документів та письмових пояснень, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК.

Додаток до статті

Орієнтовний перелік документів, які надаються до окремих видів діяльності (перелік не є вичерпним)

Що подаємо

Розшифровка

Надання транспортних послуг*

Документи на транспортні засоби

— договір купівлі-продажу/оренди/найму транспортного засобу;

— платіжні документи (які підтверджують придбання/оренду/найм транспортного засобу);

— свідоцтво реєстрації транспортного засобу;

— документи на право власності транспортних засобів;

— документи про проходження техогляду

Документи на водіїв транспортних засобів

— штатний розпис;

— посвідчення водія;

— медична експертиза перед виїздом на маршрут (може бути довідка з медичної служби або оплата за медобстеження водіїв перед виїздом на маршрут щоденна/щомісячна чи щоквартальна)

Документи, пов’язані з госпдіяльністю (витратні документи)

— договори на придбання палива/запчастин/послуг обслуговування тощо, рахунки, акти, сертифікати, гарантійні зобов’язання, видаткові накладні, акцизні накладні на паливно-мастильні операції;

— документи на оплату (платіжні інструкції/банківські виписки)

Обслуговування транспортних засобів

— акти монтажу шин, рахунок, видаткова накладна;

— договір на придбання запчастин, рахунок, акт приймання-передачі запчастин, послуги СТО;

— документи про оплату (платіжні інструкції, банківські виписки)

Документи, що стосуються провадження госпдіяльності

— договір про надання/виконання послуг перевезення;

— прейскурант вартості комплексу послуг до договору;

— довіреність;

— видаткова накладна, акт приймання-передачі, рахунок на оплату послуг, акти звірки розрахунків;

— товарно-транспортні накладні;

— подорожні листи;

— реєстр вантажних перевезень;

— платіжні інструкції та/або виписки з банку про оплату виконаних робіт/наданих послуг

Копії форм статзвітності (може бути надано)

— звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (ф. № 51-авто);

— звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (ф. № 31-авто)

* Перелік документів не є вичерпним, може бути наданий у скороченому вигляді або розширений на розсуд платника. Головною вимогою є підтвердження реальності господарських операцій.

Сільськогосподарські товаровиробники*

Пояснення

— відомості про земельні угіддя та паї;

— трудові ресурси (штатний розпис);

— придбання/оренда сільгосптехніки (відповідність даних, зазначених у повідомленні за ф. № 20-ОПП, до інформації з податкової та фінансової звітності);

— придбання насіння, добрив, пального;

— інформація щодо обробки землі, посіву, підживлення, збирання та комбайнування врожаю;

— місця для сушіння, зберігання збіжжя;

— інформація щодо реалізації сільгосппродукції за період;

— придбання сільгоспзбіжжя для подальшої реалізації;

— основні постачальники та покупці;

— які роботи проводяться в господарстві і яким чином (власні сили, орендовані засоби, сезонні працівники тощо)

Документи на транспортні засоби

— договір купівлі-продажу/оренди/найму транспортного засобу;

— платіжні документи (які підтверджують придбання/оренду/найм транспортного засобу);

— свідоцтво реєстрації транспортного засобу;

— документи на право власності транспортних засобів;

— документи про проходження техогляду;

— посвідчення водія;

— медична експертиза перед виїздом на маршрут (може бути довідка з медичної служби або оплата за медобстеження водіїв перед виїздом на маршрут — щоденна/щомісячна чи щоквартальна — у разі необхідності)

Статистичні та інші звіти, що стосуються безпосередньої діяльності сільгосптоваровиробника

— копія звіту № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»;

— копія звіту № 29-сг «Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур»;

— копія звіту № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»;

— копія звіту № 37-сг «Звіт про збирання сільськогосподарських культур станом на…»;

— копія звіту № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів під врожай ___ року (площа застосування добрив та пестицидів, вапнування та гіпсування ґрунтів; унесення мінеральних та органічних добрив, застосування пестицидів)»;

— копія звіту № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»;

— копія звіту № 10-мех (річна) «Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах»;

— копія акта «Витрати насіння і садивного матеріалу» (додаток 4, форма № ВЗСГ-4);

— копія акта списання товару (добрив, насіння тощо) зі складу;

— договір оренди земельної ділянки;

— розрахунок орендної плати за земельну ділянку, яка надана в оренду;

— акт приймання-передачі земельної ділянки до договору оренди земельної ділянки

Документи, що стосуються безпосередньої діяльності сільгосптоваровиробника

— надання сільськогосподарських послуг (копія договору, витрати основних виробничих ресурсів на кожному етапі робіт і окремо по кожній сільгоспкультурі та дата початку робіт, технологічна карта):

1) оранка, дискування, внесення міндобрив, загрузка/доставка/культивація/посів/внесення засобів захисту рослин/внесення КАС/збирання врожаю (витрати палива (ціна, обсяг, вартість)) тощо;

2) добрива-насіння;

3) послуги техніки;

— постачання сільгоспкультур (копія договору, акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна);

— збір сільгоспкультур (копія договору, акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна);

— транспортування сільгоспкультур (копія договору, акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна, ТТН);

— обмолот сільгоспкультур (копія договору, акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна);

— сушіння сільгоспкультур (копія договору, акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна);

— зберігання сільгоспкультур (копія договору, акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна);

— копії актів приймання-передачі сільгосппродукції;

— оренда складського приміщення (копія договору, акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна);

— постачання (акт надання послуги, рахунок, видаткова накладна, ТТН, довіреність);

— специфікації;

— копія банківської виписки (платіжної інструкції);

— картка аналізу зерна (лабораторне дослідження: аналіз зерна на вологість, смітна домішка, зернова домішка);

— акт на виконання робіт (надання послуг);

— складська квитанція на зерно (передача зерна на зберігання на підставі договору);

— реєстр на здачу зерна (кукурудзи/пшениці тощо) на елеватор;

— реєстр документів на прихід;

— акт приймання-передачі на зерновий склад;

— заявка на завантаження збіжжя зі складу;

— інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей;

— придбання техніки, іншого майна

* Перелік не є вичерпним. Можуть бути надані тільки деякі звіти, що в повному обсязі відображають суть господарської діяльності платника.

Виробництво (на прикладі виробництва продуктів харчування)*

Документи на майно

— цех, виробничі потужності, холодильні установки, транспорт, устаткування

Трудові ресурси

— штатний розпис

Документи на придбання та передавання у виробництво сировини

— договори, видаткові накладні, ТТН, рахунки, сертифікати якості, санітарні висновки тощо;

— акт приймання-передачі запасів;

— акт списання запасів;

— меню-вимога на видачу продуктів харчування;

— лімітно-забірна картка;

— картка складського обліку запасів;

— відомість про надходження/витрачання матеріальних запасів;

— переробка, кошторис готової продукції, норми витрат продукції тощо

Документи на зберігання, транспортування та реалізацію виробленої продукції

* Перелік не є вичерпним. Можуть бути надані тільки деякі звіти, що в повному обсязі відображають суть господарської діяльності платника.

Будівельно-монтажні роботи*

Дозвільні документи

— ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України «Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками (за переліком видів робіт згідно з наслідками);

— декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

— дозвіл держпраці;

— оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 (основні засоби) та 12 (нематеріальні активи);

— право власності/оренди на майно (споруди, спецтехніка, устаткування тощо);

— витяг з державного реєстру, відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Документи на виконання робіт

— договір про виконання будівельних робіт;

— договір підряду/субпідряду/про співпрацю;

— зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

— локальний кошторисний (розрахунок) на будівельні роботи;

— форма 9 «Договірна ціна» / договірна ціна;

— підсумкова відомість ресурсів (витрати праці, будівельні машини і механізми, будівельні матеріали, вироби і комплекти) до локального кошторису;

— калькуляція робіт/прямих витрат;

— договірна ціна;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3);

— акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в);

— розрахунок загальновиробничих витрат до акта КБ-2в;

— договори на виконання будівельно-монтажних робіт (підряд, субпідряд) з додатками, специфікаціями та актами, з підтвердженням проведення розрахунків (банківська виписка, платіжна інструкція, ОСВ, акти звіряння взаємних розрахунків тощо);

— документи на придбання будівельних матеріалів (договори, видаткові накладні, ТТН, рахунки, сертифікати (за необхідності), акти приймання-передачі, акти звіряння взаємних розрахунків, підтвердження оплати);

— документи на транспортування придбаних будівельних матеріалів (договори, видаткові накладні, ТТН, рахунки, акти приймання-передачі, акти звіряння взаємних розрахунків, підтвердження оплати) тощо

Документи на найманих працівників

— наказ на призначення директора;

— накази про прийняття на роботу;

— трудовий договір;

— штатний розпис;

— накази на відпустки;

— посвідчення водія (для водіїв бульдозерів/вантажних машин та інших транспортних засобів);

— медична експертиза перед виїздом на маршрут (може бути довідка з медичної служби або оплата за медобстеження водіїв перед виїздом на маршрут — щомісячна чи щоквартальна);

— протокол з проходження інструктажу з охорони праці;

— протокол перевірки знань з електробезпеки;

— допуски до висотних робіт (крановики, висотники, промислові альпіністи тощо);

— допуски до проведення електромонтажних робіт (інженер-електрик, електромонтажник);

— допуски до проведення робіт з газовим обладнанням (наявність наряду-допуску та спеціального плану виконання газонебезпечних робіт, розташування працівнику, потреба в механізмах та пристроях, визначені особи, відповідальні за проведення кожної газонебезпечної роботи, до спеціального наряду-допуску додається схема із зазначенням місця і

характеру робіт);

— посвідчення про допуски

* Перелік не є вичерпним. Можуть бути надані тільки деякі звіти, що в повному обсязі відображають суть господарської діяльності платника.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі