Формений та фірмовий одяг: податок з доходів та соціальні внески

Друк

 

У зв’язку з тим, що формений та фірмовий одяг видається працівникам — фізичним особам, виникає питання щодо обкладення такої виплати податком з доходів та внесками до фондів соціального страхування. Про те, в яких випадках роботодавець повинен утримувати податок з доходів та соціальні внески, наші читачі дізнаються з цієї статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

При видачі працівникам форменого або фірмового одягу виникнення об’єкта обкладення податком з доходів фізичних осіб залежить від того, на яких умовах ця видача відбувається. Річ у тім, що можливі такі варіанти:

— формений (фірмовий) одяг видається працівнику в тимчасове користування, тобто з поверненням — у цьому випадку одяг залишається у власності роботодавця;

— формений (фірмовий) одяг видається працівнику без повернення — у цьому випадку одяг передається у власність працівника.

Розглянемо докладніше кожну із згаданих ситуацій стосовно виникнення об’єкта оподаткування.

 

Формений (фірмовий) одяг передано працівнику в тимчасове користування

У разі коли формений (фірмовий) одяг видається працівнику в безплатне тимчасове користування, такий одяг не переходить у його власність, а залишається у власності роботодавця.

Щоб розібратися, чи виникає в цій ситуації об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб, звернемося до норм Закону № 889.

При видачі працівникам форменого одягу слід керуватися нормами п.п. 4.3.14 Закону № 889, згідно з яким не включається до складу оподатковуваного доходу працівника, зокрема, вартість обмундирування, отриманого в тимчасове користування платником, який перебуває у відносинах трудового найму з роботодавцем, який надає таке майно за переліком та граничними строками використання і відповідно до порядку, установлених КМУ. У цьому випадку об’єкт оподаткування не виникає, проте роботодавець повинен відобразити вартість форменого одягу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «14».

При видачі працівникам фірмового одягу працюють норми п.п. «а» п.п. 4.2.9 Закону № 889, згідно з якими не є доходом працівника вартість матеріального майна, наданого працівнику в безплатне користування, якщо це зумовлене виконанням працівником трудової функції або передбачене нормами трудового договору (контракту) або відповідно до закону, у встановлених ними межах. У цьому випадку у працівника не виникає навіть доходу, тобто про податок з доходів узагалі не йдеться.

Те, що вартість виданого одягу до моменту переходу у власність працівника не є об’єктом обкладення податком з доходів, підтверджує ДПАУ в листі від 03.11.2005 р. № 10523/6/17-3116.

Об’єкт обкладення внесками до фондів соціального страхування виникає при виконанні одночасно двох умов:

— виплата включається до фонду оплати праці;

— виплата обкладається податком з доходів фізичних осіб.

У ситуації, що розглядається, не виконується жодна із зазначених умов: вартість форменого (фірмового) одягу не включається до фонду оплати праці, оскільки такий одяг не переходить у власність працівника, та, як зазначалося вище, не обкладається податком з доходів. Отже, вартість форменого (фірмового) одягу, виданого працівнику в тимчасове користування, не обкладається внесками до фондів соціального страхування.

Бухгалтерський облік операцій з видачі працівникам форменого (фірмового) одягу в тимчасове користування розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 1. Підприємство придбало для працівників магазину 15 комплектів фірмового одягу на суму 2700 грн. (у тому числі ПДВ — 450 грн.). Вартість одного комплекту — 180 грн. (у тому числі ПДВ — 30 грн.). Відповідно до умов колективного договору фірмовий одяг видається працівникам у тимчасове користування строком на 1 рік. При цьому такий одяг є власністю підприємства і у власність працівникам не переходить. Після закінчення річного строку служби повернений працівниками зношений одяг прибуткується як обтиральний матеріал.

Порядок операцій з видачі працівникам фірмового одягу в тимчасове користування наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Перераховано оплату за комплекти фірмового одягу постачальнику

377

311

2700

2250*

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі суми передоплати за фірмовий одяг

641/ПДВ

644

450

3

Отримано комплекти фірмового одягу

22

631

2250

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

450

5

Здійснено залік заборгованостей

631

377

2700

6

Видано фірмовий одяг працівникам магазину

93

22

2250

7

Після закінчення річного строку служби повернений працівниками зношений фірмовий одяг оприбутковано як обтиральний матеріал за ціною можливої реалізації

209

719

200

* Проблему, пов’язану з віднесенням вартості фірмового одягу до валових витрат, див. у статті «Формений (фірмовий) одяг: податковий облік» на с. 31.

 

Формений (фірмовий) одяг видається без повернення

У цій ситуації роботодавець забезпечує своїх працівників форменим (фірмовим) одягом, передаючи такий одяг при видачі працівникам у їх власність.

Як правило, при цьому в колективному договорі застерігається порядок розрахунків з працівниками за отриманий одяг. Згідно з умовами колективного договору формений (фірмовий) одяг може видаватися працівникам безплатно, з частковою оплатою або з оплатою 100 % його вартості.

Порядок розрахунків за формений одяг також може застерігатися безпосередньо в галузевих документах. Так, наприклад, у п. 2 постанови КМУ «Про знаки розрізнення та формений одяг працівників залізничного транспорту» від 11.12.96 р. № 1508 передбачено, що особи рядового та молодшого начальницького складу працівників залізничного транспорту забезпечуються форменим одягом безплатно, а особи середнього складу — зі знижкою 50 % від його вартості.

Відповідно до п.п. 2.2.11 Інструкції № 5 вартість безплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що можуть використовуватися поза робочим місцем та залишаються в особистому постійному користуванні або сума знижки (у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами) включається до фонду оплати праці у складі додаткової заробітної плати.

Незважаючи на те що в п.п. 2.2.11 Інструкції № 5 зазначено тільки формений одяг, на наш погляд, норми зазначеного підпункту можна застосовувати й у разі надання працівникам безплатно або зі знижкою фірмового одягу. Щоб уникнути розбіжностей щодо цього питання з перевіряючими, рекомендуємо включити вартість фірмового одягу, наданого працівникам безплатно або зі знижкою, до розділу колективного договору «Оплата праці».

У зв’язку з тим, що вартість безплатно наданого форменого (фірмового) одягу (сума знижки) включається до фонду оплати праці, такий дохід працівника підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб у складі заробітної плати. Зважаючи на те, що такий дохід надається працівникам у натуральній формі, при визначенні об’єкта оподаткування застосовується натуральний коефіцієнт.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість безплатно наданого працівнику форменого (фірмового) одягу відображається з ознакою доходу «01».

Оскільки вартість безплатно наданого форменого (фірмового) одягу (сума знижки) включається до фонду оплати праці та обкладається податком з доходів, ця виплата є базою для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування.

Випадки надання працівникам форменого (фірмового) одягу безплатно або зі знижкою розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 2. Підприємство у вересні 2009 року видало працівнику відділу збуту безповоротно (в особисте постійне користування) та безплатно фірмовий одяг вартістю 600 грн. (у тому числі ПДВ — 100 грн.). Заробітна плата працівника за вересень 2009 року — 2500 грн.

Згідно з умовами колективного договору фірмовий одяг видається працівнику безплатно і виплату у вигляді вартості такого одягу включено до розділу «Оплата праці».

Визначимо оподатковуваний дохід у вигляді безплатно виданого фірмового одягу: 600 х 1,176471 = 705,88 (грн.).

Зазначений дохід у складі заробітної плати за вересень 2009 року підлягає обкладенню внесками до соціальних фондів та податком з доходів.

Загальний оподатковуваний дохід складає: 3205,88 грн. (2500 + 705,88).

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з безвідплатним наданням працівнику фірмового одягу без повернення, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Придбано фірмовий одяг

22

631

500

500*

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

100*

3

Перераховано оплату постачальнику за фірмовий одяг

631

311

600

4

Видано фірмовий одяг працівнику

377

22**

500

500

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

377

641/ПДВ

100

6

Нараховано заробітну плату працівнику за вересень 2009 року (з урахуванням вартості безплатно виданого фірмового одягу)

93

661

3205,88

3205,88

7

Здійснено нарахування на заробітну плату:

— внеску до Пенсійного фонду (3205,88 х 33,2 : 100)

93

651

1064,35

1064,35

 

— внеску до Фонду з тимчасової втрати працездатності (3205,88 грн. х 1,4 : 100)

93

652

44,88

44,88

— внеску до Фонду на випадок безробіття (3205,88 грн. х 1,6 : 100)

93

653

51,29

51,29

— внеску до Фонду від нещасного випадку на виробництві (3205,88 грн. х 1,06*** : 100)

93

656

33,98

33,98

8

Здійснено утримання із заробітної плати:

— внеску до Пенсійного фонду (3205,88 х 2 : 100)

661

651

64,12

— внеску до Фонду з тимчасової втрати працездатності (3205,88 х 1 : 100)

661

652

32,06

— внеску до Фонду на випадок безробіття (3205,88 х 0,6 : 100)

661

653

19,24

— податку з доходів ((3205,88 - 64,12 - 32,06 - 19,24) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

463,57

9

Здійснено залік заборгованостей на суму вартості фірмового одягу

661

377

600

10

Перераховано внески до фондів соціального страхування

 (1064,35 + 44,88 + 51,29 + 33,98 + 64,12 + 32,06 + 19,24)

651,652, 653,656

311

1309,92

11

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

463,57

12

Виплачено працівнику заробітну плату за вересень 2009 року (3205,88 - 64,12 - 32,06 - 19,24 - 463,57 - 600)

661

301

2026,89

* Як зазначалося вище, вартість безплатно виданого працівнику одягу включається до фонду оплати праці у складі додаткової заробітної плати (п.п. 2.2.11 Інструкції № 5), тобто має місце свого роду бартер (одяг видається в рахунок заробітної плати). У зв’язку з цим, на нашу думку, за таким одягом (як використаним у господарській діяльності) валові витрати та податковий кредит з ПДВ у підприємства зберігаються.

** Не буде помилкою відображення в бухгалтерському обліку цієї операції такою проводкою: Дт 377 — Кт 712. Нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у цьому випадку відображається так: Дт 712 — Кт 641.

*** Ставку внеску до Фонду від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

 

Приклад 3. Видозмінимо умови прикладу 2. Припустимо, що згідно з умовами колективного договору фірмовий одяг вартістю 600 грн. (у тому числі ПДВ — 100 грн.) видається працівнику з частковою оплатою його вартості (50 %). Тобто фірмовий одяг реалізовано працівнику у вересні 2009 року з 50 % знижкою.

Згідно з п.п. 2.2.11 Інструкції № 5 до фонду оплати праці включається тільки сума знижки, наданої працівнику при продажу фірмового одягу.

Визначимо об’єкт оподаткування: 600 х 50 % х 1,176471 = 352,94 (грн.)

Загальний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати становитиме 2852,94 грн. (2500 + 352,94).

В обліку операції відобразяться так:

 

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Придбано фірмовий одяг

22

631

500

500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

100

3

Перераховано оплату постачальнику за фірмовий одяг

631

311

600

4

Нараховано заробітну плату працівнику за вересень 2009 року (з урахуванням вартості виданого фірмового одягу)

93

661

2852,94

2852,94

5

Здійснено нарахування на заробітну плату:

— внеску до Пенсійного фонду (2852,94 х 33,2 : 100)

93

651

947,18

947,18

— внеску до Фонду з тимчасової втрати працездатності (2852,94 х 1,4 : 100)

93

652

39,94

39,94

— внеску до Фонду на випадок безробіття (2852,94 х 1,6 : 100)

93

653

45,65

45,65

— внеску до Фонду від нещасного випадку на виробництві (2852,94 х 1,06* : 100)

93

656

30,24

30,24

6

Здійснено утримання із заробітної плати:

— внеску до Пенсійного фонду (2852,94 х 2 : 100)

661

651

57,06

— внеску до Фонду з тимчасової втрати працездатності (2852,94 х 1 : 100)

661

652

28,53

— внеску до Фонду на випадок безробіття (2852,94 х 0,6 : 100)

661

653

17,12

— податку з доходів ((2852,94 - 57,06 - 28,53 - 17,12) х 15 : 100)

661

641/ПДФО

412,53

7

Видано фірмовий одяг працівнику

377

712

600

500

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

100

9

Списано собівартість виданого працівнику фірмового одягу

943

22

500

10

При відображенні розрахунків з працівником із заробітної плати:

— утримано із зарплати 50 % вартості одягу, що оплачується працівником

661

377

300

— здійснено залік на суму наданої працівнику 50 % знижки з вартості одягу

661

377

300

11

Перераховано внески до фондів соціального страхування (947,18 + 39,94 + 46,65 + 30,24 + 57,06 + 28,53 + 17,12)

651,652, 653,656

311

1165,72

12

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

412,53

13

Видано працівнику заробітну плату

 (2852,94 - 57,06 - 28,53 - 17,12 - 412,53 - 300 - 300)

661

301

1737,70

* Ставку внеску до Фонду від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

 

Як бачимо, оптимальним варіантом для роботодавця є надання працівнику форменого або фірмового одягу в безплатне тимчасове користування (тобто коли одяг не переходить у власність працівника), оскільки в цьому випадку не виникає негативних податкових наслідків ані для працівника, ані для підприємства.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі