Новорічні подарунки дітям від ФТВП та профспілки

Друк

Новорічні подарунки дітям від ФТВП та профспілки

 

За доброю традицією напередодні Нового року Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а на багатьох підприємствах і профспілка, дарують дітям працівників подарунки «під ялинку». У цій статті розглянемо облікові та податкові питання, пов’язані з видачею дитячих новорічних подарунків.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 2117 — Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 48 — Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.10.2007 р. № 48.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Подарунки від ФТВП: організаційні моменти у страхувальника

Одним із видів соціальних послуг, що надаються застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП), є придбання дитячих новорічних подарунків (п. 6 ч. 1 ст. 34 Закону № 2240). Такі подарунки придбаваються повністю за рахунок коштів ФТВП. Механізм витрачання коштів ФТВП на придбання таких подарунків, а також їх розподілу та видачі дітям працівників визначено Порядком № 48. Закупівлею дитячих новорічних подарунків ФТВП займається самостійно. У 2012 році граничний розмір вартості одного дитячого подарунка, що придбавається ФТВП, становить 22,80 грн. (постанова ФТВП «Про встановлення граничного розміру витрат з бюджету Фонду на придбання одного дитячого новорічного подарунка в 2012 році» від 31.07.2012 р. № 37). Вартість новорічних подарунків, придбаних безпосередньо роботодавцями або працівниками, ФТВП не компенсує (п. 1.6 Порядку № 48).

Для отримання від ФТВП новорічних подарунків для дітей працівників роботодавець складає список дітей застрахованих осіб, на яких буде отримано подарунки. У зв’язку з цим зауважимо, що працівник має право на отримання подарунків на дітей від ФТВП при виконанні таких умов:

1) працівник є застрахованою особою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Діти осіб, працевлаштованих на сезонних роботах, матимуть право на отримання подарунка від ФТВП за умови, що на момент надання подарунка такі особи перебувають у трудових відносинах з роботодавцем та відповідно є застрахованими особами. Щодо працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то їх діти також мають право на отримання новорічних подарунків від ФТВП (див. постанову ФТВП «Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 16.06.2011 р. № 41, лист ФТВП від 17.06.2011 р. № 01-16-1789). Особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 6 років, новорічні подарунки на дітей за рахунок ФТВП не надаються;

2) це місце роботи є для працівника основним (абзац перший ч. 1 ст. 50 Закону № 2240, п. 3.4 Порядку № 48). Діти працівників-сумісників до списку не включаються;

3) працівник є батьком, матір’ю, усиновлювачем, опікуном або піклувальником дитини. Бабусі та дідусі права на подарунок від ФТВП не мають;

4) станом на 1 січня 2013 року дитині працівника не виповнилося 14 років (п. 1.5 Порядку № 48). Копії свідоцтв про народження дітей працівників повинні зберігатися на підприємстві. Під час перевірки працівники виконавчої дирекції відділення ФТВП можуть зажадати їх надати.

Подарунок надається застрахованій особі на кожну дитину. Тому якщо, наприклад, на одному підприємстві працюють мати та батько двох дітей віком 10 років, то кожен із батьків (і мати, і батько) має право отримати подарунок на кожну дитину (тобто всього сім’я отримає 4 подарунки).

Після того як список складено та загальну кількість дітей підраховано, роботодавець формує заявку до ФТВП на дитячі новорічні подарунки. У ФТВП роботодавці-страхувальники отримують дитячі новорічні подарунки за накладною та на підставі довіреності, виписаної підприємством на ім’я довіреної особи (п. 3.2 Порядку № 48).

Рішення про надання новорічних подарунків дітям працівників приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та оформляється протоколом засідання комісії із соціального страхування (рішенням уповноваженого) за формою, наведеною в додатку до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженого постановою ФТВП від 23.06.2008 р. № 25. Підставою для прийняття такого рішення є відомість на видачу новорічних подарунків, яку складає та подає до комісії роботодавець-страхувальник. Така відомість складається в довільній формі. Єдину вимогу до її оформлення висуває п. 3.1 Порядку № 48: у ній має бути вказано прізвища та ініціали застрахованих осіб (батьків) та їх дітей, число, місяць та рік народження дітей.

Видача дитячих подарунків працівникам проводиться під підпис у відомості на видачу новорічних подарунків.

Звертаємо увагу: сума витрат ФТВП на новорічні подарунки, видані з порушенням зазначених вище вимог, не приймається до заліку і має бути відшкодована за рахунок страхувальника (п. 4.2 Порядку № 48). Крім того, за порушення порядку використання отриманих новорічних подарунків на страхувальника може бути накладено штраф у розмірі 50 % від вартості виданих з порушенням подарунків (ч. 1 ст. 30 Закону № 2240), а посадових осіб страхувальника, винних у порушенні порядку використання коштів ФТВП, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.) (ст. 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X).

 

Подарунки від ФТВП в обліку та звітності страхувальника

Бухгалтерський облік. У бухгалтерському обліку страхувальника вартість дитячих подарунків обліковується на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні», оскільки у власність підприємства дитячі подарунки не передаються. Надходження подарунків відображається за дебетом рахунка 02, а їх видача — за кредитом.

Податок на прибуток. Вартість дитячих новорічних подарунків від ФТВП ані до складу доходів, ані до складу витрат роботодавця не включається.

ПДВ. Оскільки операція з видачі працівникам підприємства дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок ФТВП, не відповідає визначенню постачання товарів, наведеному в п.п. 14.1.191 ПКУ, то і жодних податкових наслідків з ПДВ при здійсненні такої операції в підприємства не виникне.

Податок на доходи фізичних осіб. Вартість дитячих новорічних подарунків, що придбані за рахунок коштів ФТВП та надаються працівникам підприємства, не обкладається податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) на підставі п.п. 165.1.1 ПКУ.

Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Оскільки вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів ФТВП, не вказана серед виплат, що відповідно до Інструкції № 5 віднесені до фонду оплати праці, то єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) на цю виплату не нараховується та з неї не утримується.

Звітність до ФТВП і ДПС. У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП вартість отриманих від ФТВП новорічних подарунків не відображається.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ роботодавець зобов’язаний відобразити вартість таких подарунків з ознакою доходу «128».

 

Подарунки від профспілки: загальні моменти

Якщо на підприємстві є профспілка, то вона в межах своєї статутної діяльності та згідно з кошторисом доходів та витрат може взяти участь у поздоровленні дітей працівників — членів профспілки з Новим роком.

Порядок видачі подарунків, придбаних за рахунок профспілкового бюджету, установлюється відповідним рішенням профспілкового комітету.

Вік дітей, яким планується надати подарунки на новорічно-різдвяні свята, визначається профспілкою самостійно, оскільки чинним законодавством його не визначено (див. лист Федерації профспілок України від 12.04.2005 р. № 05-30-513). Зкауважимо, що на практиці новорічними подарунками профспілки забезпечують малолітніх дітей, до яких згідно з ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III належать діти, які не досягли 14-річного віку.

 

Подарунки від профспілки в обліку та звітності

Перш ніж перейти до розгляду особливостей відображення операції із закупівлі новорічних подарунків для дітей членів профспілки в обліку та звітності профспілки, нагадаємо, що щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року (для новорічно-різдвяних заходів 2012 року — з 15.11.2012 р. до 15.01.2013 р.) починає діяти Закон № 2117, що регулює окремі питання фінансування заходів, пов’язаних з організацією новорічних та різдвяних свят для дітей і підлітків.

Незважаючи на те що з моменту набуття чинності ПКУ податківці ставили під сумнів можливість застосування сьогодні положень Закону № 2117, вважаємо, що цей Закон залишається спеціальним нормативним актом з питань оподаткування дитячих новорічних подарунків навіть у період дії ПКУ і повинен застосовуватися як виняток із загальних положень, установлених ПКУ (див. преамбулу до Закону № 2117).

ПДВ. Статтею 2 Закону № 2117 установлено, що операції з продажу виробничими та торговельними підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що купуються за рахунок профспілкових комітетів підприємств, звільняються від обкладення ПДВ.

Якщо профспілкова організація є платником ПДВ, то при видачі подарунка члену профспілки вона повинна буде нарахувати податкові зобов’язання.

ПДФО. Для необкладення вартості дитячих новорічних подарунків ПДФО профспілка має право скористатися будь-якою з трьох норм, наведених далі.

1. Згідно зі ст. 3 Закону № 2117 не включається до оподатковуваного доходу батьків дітей вартість дитячих святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми від профспілкових організацій.

При цьому слід мати на увазі, що під дитячими святковими подарунками для цілей Закону № 2117 слід розуміти набори товарів, що містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва, а також фрукти загальною вартістю, яка не перевищує 8 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році — 85,84 грн.) (ст. 4 Закону № 2117).

При невиконанні вказаних умов (наприклад, вартість подарунка перевищує 85,84 грн. або подарунок укомплектовано товарами іноземного виробництва) вартість подарунка (її частина) з урахуванням «натурального» коефіцієнта* буде для отримувача подарунка — члена профспілки доходом у вигляді додаткового блага. Із суми доходу у вигляді додаткового блага профспілці необхідно буде утримати ПДФО за ставками, установленими п.п. 167.1 ПКУ (15 або 17 %).

* Звертаємо увагу: з 01.01.2013 р. звичайна ціна визначатиметься за правилами, установленими у ст. 39 ПКУ. До зазначеної дати слід застосовувати п. 1.20 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Що стосується вартості квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей членів профспілки, то щодо неї обмежень немає.

2. Відповідно до п.п. 165.1.39 ПКУ не підлягає оподаткуванню вартість негрошових подарунків, якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році — 536,50 грн. на місяць).

Отже, у 2012 році профспілка може надавати платнику податків раз на місяць негрошовий подарунок, що не обкладається ПДФО, вартістю, яка не перевищує 536,50 грн. Сума перевищення над зазначеною межею включається до оподатковуваного доходу платника податків та оподатковується як дохід у вигляді додаткового блага з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

3. На підставі п.п. 165.1.47 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу члена профспілки сума виплат або відшкодувань (крім заробітної плати або інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються на його користь:

а) за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку;

б) у розмірі, що сукупно за рік не перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2012 році — 1500 грн.).

Якщо перелічені умови не виконуються, сума профспілкової виплати (її частина) уключається до загального місячного оподатковуваного доходу члена профспілки як дохід у вигляді додаткового блага та обкладається ПДФО за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %). Причому, якщо оподатковуваний дохід виплачується в негрошовій формі (а так і буде в разі надання подарунка за цією підставою), базою обкладення ПДФО буде вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт.

Подарунки в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ профспілки. Профспілкові виплати, що не підлягають оподаткуванню на підставі:

ст. 3 Закону № 2117, відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «127»;

п.п. 165.1.39 ПКУ — з ознакою доходу «160»;

п.п. 167.1.47 ПКУ — з ознакою доходу «167».

Дохід члена профспілки у вигляді додаткового блага в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з ознакою доходу «126».

ЄСВ. Оскільки члени профспілки — отримувачі профспілкових виплат не є найманими працівниками профспілкових організацій, ЄСВ з таких виплат не справляється.

Завершуючи статтю, побажаємо нашим читачам та їх дітям щасливого Нового року! А з оподаткуванням дитячих подарунків від соцстрахівського та профспілкового Дідів Морозів допоможе визначитися матеріал цієї статті.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі