Чим запам’ятався 2009 рік: основні моменти

Друк

 

В історії нашої країни 2009 рік був нелегким. Коливання у світовій фінансовій сфері зачепили, мабуть, кожне вітчизняне підприємство, що позначилося на загальних показниках економіки України. Проте, надія на краще допомогла нам з гідністю пережити всі моменти року. Давайте озирнемося і пригадаємо, якими податковими та навколоподатковими подіями був багатий цей рік.

Наталя БІЛОВА, Катерина СКРИПКІНА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор», Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Податок на прибуток

 

Заборони на перенесення збитків 2008 року на 2009 рік немає

Незважаючи на те що Закон про держбюджет-2009 не містив норм, що обмежують можливість перенесення підприємствами збитків 2008 року на 2009 рік, Кабмін вирішив втілити цю заборону в життя, розмістивши відповідну постанову від 22.04.2009 р. № 427 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 39) на своїй інтернет-сторінці. Слідом за цим документом з’явилася і телеграма ДПАУ від 08.05.2009 р. № 9592/7/15-0217 з аналогічним змістом.

Однак потім усе склалося на користь платників податків. Спочатку зі сторінок офіційних сайтів уряду та ВР, так і не встигнувши набрати чинності, зникла зазначена постанова, а потім і ДПАУ телеграмою від 14.05.2009 р. № 9908/7/15-0217 відкликала свою колишню телеграму щодо обліку від’ємного значення об’єкта оподаткування на прибуток у 2009 році.

Таким чином, при розрахунку податку на прибуток в 2009 році підприємства мали можливість застосувати норму ст. 6 Закону про податок на прибуток: уключити до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток у повному обсязі від’ємне значення рядка 08 декларації з податку на прибуток за 2008 рік.

До речі, тут слід пригадати про постанову КМУ «Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток» від 26.08.2009 р. № 895, в якій Кабмін вимагав, щоб збитки минулого 2008 року було включено до декларації за 9 місяців 2009 року не повністю, а за вирахуванням сум, сформованих за рахунок курсових різниць за непогашеними заборгованостями (здебільшого це кредити). Тобто показник ряд. 04.9 декларації за 9 місяців 2009 року не повинен був включати ці суми.

Однак цим нормам не судилося втілитися в життя. Завдяки Указу № 717 та зверненню Президента України від 08.09.2009 р. до Конституційного Суду України дію зазначеної постанови було зупинено, у зв’язку з чим її приписи не підлягають виконанню.

 

Спеціальні правила оподаткування відступлення права вимоги

Завдяки Закону № 1533 у Законі про податок на прибуток з’явилася додаткова норма, що встановлює спеціальні правила оподаткування відступлення права вимоги (п.п. 7.9.7). Хоча насправді таке доповнення має нульовий результат, оскільки аналогічний текст у цьому підпункті вже міститься (уведений Законом № 1617). Докладно ці спеціальні правила проаналізовано у статті «Нове в податковому обліку відступлення права вимоги» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 66).

 

Подання декларації з податку на прибуток підприємства (страховика, банку) за 11 місяців 2009 років не передбачено

Ви пам’ятаєте, що протягом декількох останніх років підприємства зобов’язані були за результатами одинадцяти місяців звітного року подавати до податкового органу декларацію, складену за правилами, установленими для повного податкового періоду, та сплачувати податкове зобов’язання, нараховане згідно з такою декларацією у строки, установлені законом для місячного податкового періоду.

Але подання відповідної декларації за 11 місяців 2009 років жодним законодавчим актом не передбачено. Це підкреслили фахівці ДПАУ в консультації, опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 94, с. 46.

 

Прискорена амортизація для промислових підприємств

Закон № 694 надав промисловим підприємствам право на застосування щорічної 25-відсоткової норми прискореної амортизації основних фондів групи 3.

Згідно з роз’ясненнями ДПАУ, викладеними в листі ДПАУ від 17.04.2009 р. № 8167/7/15-0217 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 34), промислові підприємства могли застосувати норму прискореної амортизації у розмірі 25 % за підсумками року до балансової вартості основних фондів групи 3 на початок такого року та відобразити амортизаційні відрахування з використанням такої норми тільки в декларації з податку на прибуток підприємства за звітний рік.

При цьому за результатами звітних періодів: квартал, півріччя та три квартали амортизаційні відрахування на будь-які основні фонди групи 3 не мали нараховуватися та відображатися у складі рядка 07 декларації з податку на прибуток підприємства.

Прискорена амортизація могла застосовуватися платниками податків починаючи з 2009 року.

Через деякий час норми Закону № 694 було визнано неконституційними і з дня прийняття Конституційним Судом України рішення від 14.07.2009 р. № 18-рп/2009 втратили чинність. Тому промислові підприємства, які орієнтувалися на нарахування прискореної амортизації за підсумками року (як того вимагала ДПАУ у згаданому листі), не можуть скористатися цією пільгою.

 

Відновлено дію порядку використання коштів, вивільнених у зв’язку із застосуванням книговидавничої пільги

Кабмін постановою від 29.10.2009 р. № 1143 відновив дію постанови № 1643 до 1 січня 2015 року.

Таким чином, книговидавці знову мають повернутися до колишньої схеми використання коштів, вивільнених у зв’язку з наданням ним пільги, передбаченою п.п. 7.13.7 Закону про податок на прибуток.

Нагадаємо: такі вивільнені кошти повинні спрямовуватися суб’єктами, зайнятими створенням, виготовленням та розповсюдженням видавничої продукції, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розробку та впровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції.

 

 

Податок на додану вартість

 

Приватні підприємці — єдиноподатники: ПДВ-історія

Кабмін постановою «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 507» від 20.12.2008 р. № 1118 (далі — постанова № 1118 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 4) фактично ввів заборону на суміщення приватним підприємцем статусу платника єдиного податку та платника ПДВ. Ця постанова набрала чинності з 30.12.2008 р. (з дати опублікування в газеті «Урядовий кур’єр»).

Точно кажучи, згідно з Указом № 727 таким підприємцям і раніше не можна було бути платниками ПДВ. Але ще у 2000 році Кабмін усе-таки дозволив їм самостійно приймати рішення з цього приводу, тобто надав можливість за власним бажанням реєструватися платником ПДВ. І раптом уряд переглянув попередні роз’яснення.

Утім, справедливе рішення не змусило на себе довго чекати — постановою КМУ від 28.01.2009 р. № 45 постанову № 1118 було скасовано.

А дещо пізніше постановою КМУ від 04.02.2009 р. № 67 було доповнено постанову № 45 положенням, що п. 4 постанови КМУ «Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727» від 16.03.2000 р. № 507 діє в тій самій редакції, в якій діяв на дату набуття чинності постановою № 1118.

Отже, законодавчу базу для відновлення підприємцями — платниками єдиного податку статусу платників ПДВ юридично було врегульовано і підприємці — платники єдиного податку знову отримали право подавати заяви на реєстрацію платниками ПДВ.

 

Зміни у ПДВ-звітності

Наказом ДПАУ від 21.01.2009 р. № 8 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 12), що набрав чинності з 10.02.2009 р., унесено зміни до порядку складання та подання ПДВ-звітності.

Так, зміни стосуються:

— форми загальної декларації з ПДВ, а також додатка 1 до неї — розрахунку коригування сум ПДВ (з викладенням його в новій редакції);

— форми скороченої декларації з ПДВ (з викладенням її в новій редакції), яка повинна подаватися з новими додатками: 1 — розрахунок коригування сум ПДВ, 2 — розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. Крім того, список додатків поповнився третім — розрахунком питомої ваги вартості сільгосптоварів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг).

Низку змін унесено і до Порядку № 166, зокрема:

додаток 3 до Порядку № 166, який подавався в разі виправлення помилки, допущеної в загальній декларації, поданій за формою в редакції наказу ДПАУ від 30.09.2003 р. № 466, утратив чинність;

додаток 4 до Порядку № 166, який подається в разі виправлення помилки, допущеної у спеціальній декларації, поданій за формою в редакції наказу ДПАУ від 21.01.2009 р. № 8, викладено в новій редакції.

А дещо пізніше з-під пера ДПАУ вийшов ще один документ про внесення змін до податкової звітності з ПДВ — наказ від 28.04.2009 р. № 221.

Частина цих змін мала косметичний характер. Так, у загальній та скороченій деклараціях в їх вступній частині та в обов’язкових додатках слово «назва» замінено словом «найменування». Згідно з п. 4.13 цього наказу такі самі зміни внесено і до додатків 4 — 6 до Порядку № 166, якими встановлено форми уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (для двох видів декларації: загальної та скороченої).

Інші зміни загальної форми декларації з ПДВ та Порядку № 166 пов’язані із затвердженням п. 3 наказу № 221 для переробних підприємств, які застосовують спецрежим оподаткування та спрямовують суми ПДВ за реалізованими ними молоку та молочній продукції, м’ясу та м’ясопродуктам виключно для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, форми податкової декларації з ПДВ (переробного підприємства).

 

Зміни в Положенні про реєстрацію платників ПДВ

ДПАУ наказом від 04.12.2008 р. № 755 унесла зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого її наказом від 01.03.2000 р. № 79. Ці зміни стосуються сільськогосподарських підприємств — суб’єктів спеціального режиму обкладення ПДВ та набрали чинності з 01.01.2009 р.

 

Розширено сферу застосування нульової ставки для міжнародних автоперевезень

Завдяки Закону № 1451 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 58) розширено сферу застосування нульової ставки для міжнародних автоперевезень. Тепер автомобільні міжнародні перевізники пасажирів, багажу та вантажів при вивезенні можуть застосовувати нульову ставку не від кордону (як це було раніше), а від пункту митного оформлення і до пункту призначення за межами України. Відповідно при ввезенні — від пункту відправлення за межами України і не до кордону (як було раніше), а до пункту митного оформлення на території України (див. п.п. 6.2.4 Закону про ПДВ).

Щодо посередників, які діють від імені перевізників та продають їх послуги за допомогою квитків, інших проїзних документів за брокерськими, агентськими та іншими подібними договорами, то в них за ставкою 20 % оподатковується лише винагорода.

Докладніше про оподаткування міжнародних перевезень читайте у статті «Новації в ПДВ: перевезення, міжнародний ремонт, переробка...» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 58).

 

Запізнілі податкові накладні

У 2009 році Кабмін видав два такі розпорядження:

1) «Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)» від 01.07.2009 р. № 757-р (далі — розпорядження № 757 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 58);

2) «Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість» від 17.07.2009 р. № 838-р (далі — розпорядження № 838 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 60).

Перший документ вказував на беззастережне одночасне (синхронне) відображення сторонами наслідків у податковому обліку (декларування покупцем податкового кредиту в тому ж звітному періоді, в якому у продавця при цьому виникали податкові зобов’язання). Другий документ вже дещо пом’якшив ситуацію, установлюючи допустимий граничний 2-місячний запас для можливих розбіжностей, у межах якого платники податків могли б виправити допущені «невідповідності» (задекларувати податкові зобов’язання, відобразити податковий кредит).

Потім під дією Указу № 706 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 74) Кабмін розпорядженням № 1120 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 78) визнав такими, що втратили чинність п. 2 розпорядження № 757 та розпорядження № 838. Однак при цьому введено нові норми:

— нарахування податкового кредиту з використанням податкової накладної, отриманої в попередніх звітних періодах, є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки;

— установлення податковим органом факту виписування податкових накладних, згідно з якими платник ПДВ — постачальник товарів (послуг) не задекларував податкові зобов’язання, дає право для вживання заходів щодо анулювання ПДВ-реєстрації такого платника.

ДПАУ на додаток до розпорядження № 1120 указала в листі від 21.09.2009 р. № 20400/7/16-1517 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 79), що податкові накладні, отримані із запізненням (а в термінології ДПАУ, як відомо, це означає, що вони отримані не в місяці виписування), платникам податків слід показувати як виправлення помилки в порядку, установленому п. 4.4 Порядку № 166, за умови документального підтвердження затримки такого отримання.

Про «свіжі» нюанси відображення в декларації з ПДВ запізнілих податкових накладних ви можете прочитати у статті «Старі ПН знову законні (за мотивами розпорядження КМУ від 09.09.2009 р. № 1120-р)» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 80).

 

Загальний реєстр податкових накладних

Кабмін розпорядженням № 1178 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 82) вирішив продовжити адміністрування ПДВ та запровадив Загальний реєстр податкових накладних, в якому повинні були відображатися податкові накладні за великими поставками (загальна сума поставки від більш ніж 6 млн грн. (у тому числі ПДВ — більше 1 млн грн.) до більш ніж 600 тис. грн. (у тому числі ПДВ — більше 100 тис. грн.)). Загальний реєстр планувалося ввести з 1 листопада 2009 року.

Однак Указом № 872 дію цього незаконного документа було зупинено, тобто його фактично спіткала доля двох колишніх ПДВ-розпоряджень Кабміну.

 

Пільга з ПДВ для промислових підприємств, що створюють нові виробництва з впровадженням енергозберігаючих технологій

Закон № 694 до 1 січня 2011 року звільнив від обкладення ПДВ операції з ввезення основних фондів, матеріалів, устаткування, пристроїв та комплектуючих виробів (крім підакцизних товарів) промисловими підприємствами, які створюють нові виробництва з впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів, як внески до статутних фондів цих підприємств. Порядок ввезення, перелік таких підприємств та товарів установлюються Кабінетом Міністрів України. Цю норму закріплено в п.п. 5.18.3 Закону про ПДВ.

Однак згодом норми Закону № 694 було визнано неконституційними та з дня прийняття Конституційним Судом України рішення від 14.07.2009 р. № 18-рп/2009 утратили чинність. Тому скористатися зазначеною пільгою могли тільки обмежена кількість промислових підприємств, та й то, найімовірніше, не повною мірою.

Зауважимо: підприємства, які встигли скористатися пільгою до прийняття зазначеного рішення, не повинні здійснювати будь-які коригування та додатково сплачувати до бюджету ПДВ.

 

Відновлення податкового кредиту з ПДВ при продажу легкового автомобіля можливе

Тривалий час податківці на запитання про можливість відновлення податкового кредиту щодо придбаних легкових автомобілів (включених до складу основних фондів) у разі їх продажу в наступному після придбання періоді давали негативну відповідь.

І от, на щастя, їх позиція змінилася. У листах від 05.11.2008 р. № 22622/7/16-1517-21 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 6) та від 04.12.2009 р. № 27084/7/16-1517 головний податковий орган визнав можливість відновлення податкового кредиту в частині, що припадає на незамортизовану вартість легкового автомобіля, але не вище рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу.

Сума відновленого податкового кредиту відображається в рядку 10.1 розділу II «Податковий кредит» декларації з ПДВ.

 

Звільнення від оподаткування операцій фінансових установ з поставки заставного майна

Завдяки Закону № 1533 Закон про ПДВ «доповнено» пільгою, що звільняє від оподаткування операції фінансових установ з поставки майна, яке було передано неплатниками ПДВ у заставу (у тому числі іпотеку) і на яке було звернено стягнення (п. 5.19). Однак ця норма вже є в Законі про ПДВ (введена Законом № 1617), так що жодних реальних змін це доповнення не спричинило.

 

 

Інші податки

 

Змінено Порядок установлення нормативів екозбору та його справляння

Постановою КМУ від 03.12 2008 р. № 1050 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 100) унесено зміни до Порядку № 303. Згідно з цими змінами з 1 січня 2009 року суб’єкти господарської діяльності, які мають стаціонарні джерела забруднення чи здійснюють скиди або розміщують відходи, подають податковий розрахунок збору залежно від виду джерела забруднення. У такому ж порядку відбувається і сплата екозбору, а саме:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів — у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

Якщо встановлене в такий спосіб місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування підприємства на податковому обліку, то воно подає копії відповідних податкових розрахунків ще й за місцем своєї податкової реєстрації.

Рекомендації ДПАУ з обчислення екозбору у 2009 році викладено в листі від 24.01.2009 р. № 1246/7/15-0817 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 15).

 

Зміна ставок транспортного податку

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» від 25.12.2008 р. № 797-VI (далі — Закон № 797) змінено, зокрема, ставки податку з власників транспортних засобів. У зв’язку з цим збільшилася сума податку, що сплачується за автомобілями з великим об’ємом двигуна.

Хоча Закон № 797 набрав чинності 10.01.2009 р. та відповідно ставки податку змінилися в середині місяця, податківці вимагали сплачувати податок за новими ставками за весь 2009 рік, нехтуючи періодом до 10 січня (коли діяли старі ставки).

Пізніше Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 05.03.2009 р. № 1075-VI (далі — Закон № 1075) було змінено (зменшено) ставки податку на деякі види легкових автомобілів (код 8703). Цей Закон набрав чинності з 26 березня 2009 року, тобто після закінчення граничного строку подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 2009 рік.

Зважаючи на це, податок з власників транспортних засобів у I кварталі 2009 року за транспортні засоби, що були враховані юридичними особами на початок поточного року, обчислювався за ставками, установленими Законом № 797. На це вказано в листі ДПАУ від 29.04.2009 р. № 9001/7/17-0317 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 36 — 37).

У зв’язку зі зменшенням ставок податку відповідно до Закону № 1075 підприємствам було надано право зробити перерахунок суми податку за 2009 рік та подати до податкових органів уточнюючий розрахунок суми податку.

 

Порядок сплати держдивідендів у 2009 році

Постановою КМУ «Про порядок відрахування у 2009 році державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)» від 11.03.2009 р. № 184 установлено, що такі відрахування в поточному році здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.03.2008 р. № 158, з урахуванням вимог ст. 59 Закону про держбюджет-2009.

Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу), визначеного у відповідному держбюджетному законі.

Нагадаємо: ст. 59 Закону про держбюджет-2009 установлено, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», а також державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та їх об’єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 %. Для комунальних унітарних підприємств розмір відрахувань установлюється місцевими радами.

Госптовариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, мали внести до 1 червня 2009 року дивіденди, нараховані за 2008 рік, виходячи з базових нормативів відрахувань частини прибутку.

Дивіденди таких госптовариств (на відміну від унітарних підприємств) не прирівнено до податкових платежів. Тому за їх несвоєчасне внесення до бюджету у ст. 59 Закону про держбюджет-2009 особливо обумовлено відповідальність. Також установлено правила внесення коштів у разі неприйняття такими госптовариствами рішення про нарахування дивідендів, у тому числі за 2006 і 2007 роки (ст. 60).

 

Податкову звітність можна подавати не тільки в електронному вигляді

ДПАУ всіляко прагнула привчити всіх платників податків подавати податкову звітність в електронному вигляді, але Указ № 872 змусив її визнати, що цей спосіб не єдиний.

У листі від 20.11.2009 р. № 25716/7/31-1017 податківців вказали, що рішення про подання податкової звітності в електронному вигляді платник податків приймає добровільно, при цьому існує декілька альтернативних способів подання податкової звітності: паперові носії, паперові носії з копією на магнітному носії, поштові відправлення.

 

Антикризові заходи у сфері соціального страхування

Значні зміни, які сталися у сфері соціального страхування, пов’язані з набуттям чинності з 13 січня 2009 року антикризовим Законом № 799.

Із зазначеної дати страхуванню на випадок безробіття також підлягають:

— працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Дію ст. 5 Закону про страхування на випадок безробіття, згідно з якою згадані особи не підлягали страхуванню на випадок безробіття, припинено до 01.01.2011 р.

Заробітна плата зазначених осіб, нарахована з дати набуття чинності Законом № 799, підлягає обкладенню внеском до Фонду соціального страхування на випадок безробіття як у частині нарахувань, так і в частині утримань.

Із 13 січня 2009 року до об’єкта для нарахування внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття включено суми виплат за договорами цивільно-правового характеру за виконані роботи (надані послуги). При цьому внески до Фонду із сум винагороди за договорами цивільно-правового характеру за виконані роботи (надані послуги) не утримуються.

Нараховувати внески до Фонду на суми виплат за договорами цивільно-правового характеру за виконані роботи (надані послуги) зобов’язані також юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які працюють на спрощеній системі (на єдиному податку) (див. лист Державного центру зайнятості від 19.01.2009 р. № ДЦ-03-227/0/6-09).

Внески до Фонду на суми виплат за договорами цивільно-правового характеру за виконані роботи (надані послуги) нараховуються за ставками, передбаченими Законом № 2213. У 2009 році їх розмір становив 1,6 % (якщо договір укладено зі своїм працівником) або 2,2 % (якщо договір укладено з фізичною особою, яка не перебуває у трудових відносинах з юридичною особою або фізичною особою — підприємцем).

Якщо виплата за цивільно-правовим договором за виконані роботи (надані послуги) здійснюється фізичній особі — підприємцю в межах її підприємницької діяльності, внески до Фонду на суму такої виплати не нараховуються.

З набуттям чинності антикризовим Законом № 799 осіб, звільнених за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП), було прирівняно до осіб, які втратили роботу без поважної причини. Як і в осіб, які звільнилися за власним бажанням, право на виплату допомоги по безробіттю в них виникало починаючи з 91 календарного дня після реєстрації у службі зайнятості.

Однак 28 квітня 2009 року Конституційний Суд України прийняв рішення № 9-рп/2009, яким визнав неконституційними ці зміни.

Таким чином, з дати прийняття рішення Конституційним Судом України, тобто з 28.04.2009 р., звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) знову вважається втратою роботи з незалежних від застрахованих осіб причин. Тому в ситуаціях, коли з останнього місця роботи працівника звільнено за угодою сторін, допомога по безробіттю виплачується починаючи з 8 дня після її (застрахованої особи) реєстрації у службі зайнятості.

Відповідні зміни було внесено до Закону про страхування на випадок безробіття.

 

Що змінилося в Законі про податок з доходів

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» від 23.06.2009 р. № 1533-VI, який набрав чинності з 24 листопада 2009 року, унесено низку змін до Закону № 889.

Тепер згідно зі зміненим п.п. 4.2.11 Закону № 889 до оподатковуваного доходу фізичної особи включається заборгованість платника податків, за якою закінчився строк позовної давності і яка перевищує суму, що дорівнює 50 % місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Отже, якщо фізична особа має заборгованість, за якою закінчився строк позовної давності і сума якої дорівнює або менше 50 % прожиткового мінімуму на працездатну особу, то така сума заборгованості не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи.

У разі включення суми заборгованості, за якою закінчився строк позовної давності, до оподатковуваного доходу фізичної особи, фізична особа самостійно сплачує податок з такого доходу та відображає його в річній податковій декларації.

Після внесення змін до п.п. 4.2.17 Закону № 889 оподатковуваний дохід фізичної особи, яка перевідступила права вимоги іншим особам, у тому числі якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу, також визначатиметься як різниця між сумою внесених фізособою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, отриманих у результаті перевідступлення права вимоги.

У Законі № 889 (п. 10.1) з’явилася пряма норма, що підтверджує право на податковий кредит за сплаченими процентами за іпотечним договором в іноземній валюті.

При сплаті процентів за іпотечний житловий кредит в іноземній валюті сума платежу за такими процентами, здійсненого в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діє на день сплати таких процентів.

До 1 січня 2013 року не підлягають оподаткуванню проценти на поточний рахунок або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат.

 

Пенсійні доплати єдиноподатників та фікспатентників припинено

З 1 травня 2009 року набрала чинності постанова № 366, згідно з якою фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які вибрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени їх сімей, що беруть участь у здійсненні такими суб’єктами підприємницької діяльності та не перебувають із ними у трудових відносинах, мали сплачувати внесок до Пенсійного фонду як за себе, так і за зазначених членів сім’ї. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, яка перераховується до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше одного розміру мінімального страхового внеску за кожну особу і не більше одного розміру страхового внеску, обчисленого в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якого сплачуються страхові внески.

У консультації нашого фахівця «КМУ вводить обов’язкову доплату до Пенсійного фонду єдиноподатниками та фікспатентниками» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 36 зазначалося, що з юридичної точки зору прийняття КМУ постанови № 366 не є правомірним, оскільки в Законі № 1058 чітко прописано, що фіксований розмір внеску до Пенсійного фонду для єдиноподатників та фікспатентників має бути встановлено саме законом.

Указом Президента України «Про припинення дії окремих постанов Кабінету Міністрів України» від 02.11.2009 р. № 890/2009, який набрав чинності 5 листопада 2009 року, дію постанови № 366 призупинено. У зв’язку з цим доплату пенсійних внесків спрощенці можуть не здійснювати. Однак крапку у спорі повинен поставити Конституційний Суд України, оскільки від його рішення залежить, буде відновлено дію актів КМУ чи ні. Якщо КСУ визнає постанову № 366 неконституційною, то вона вважатиметься скасованою з дати набуття чинності Указом Президента. Інакше з дати винесення КСУ негативного рішення постанова № 366 відновить свою дію.

 

Збільшилися розміри добових для закордонних відряджень

Відповідно до постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663» від 20.05.2009 р. № 483, яка діє з 26 травня 2009 року, змінилися норми добових витрат для закордонних відряджень. Тепер граничні розміри добових витрат на відрядження за кордон прив’язано до долара.

Згідно з новими нормами граничні розміри добових витрат для відряджень за кордон для працівників підприємств, установ та організацій (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) становлять:

— якщо до рахунків на оплату вартості проживання в готелях не включено витрати на харчування — сума у гривнях, еквівалентна 50 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу;

— якщо до рахунків на оплату вартості проживання в готелях уключено витрати на одноразове харчування — сума у гривнях, еквівалентна 40 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу;

— якщо до рахунків на оплату вартості проживання в готелях уключено витрати на дворазове харчування — сума у гривнях, еквівалентна 27,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу;

— якщо до рахунків на оплату вартості проживання в готелях уключено витрати на триразове харчування — сума у гривнях, еквівалентна 17,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день видачі авансу.

При визначенні розміру граничних добових витрат на відрядження за кордон необхідно застосовувати офіційний курс гривні до долара США, установлений НБУ на день видачі авансу.

Розмір добових витрат для відряджень в межах території України залишився без змін.

 

Банки контролюють перерахування внесків до Пенсійного фонду

Відповідно до постанови Пенсійного фонду від 07.04.2009 р. № 12-1, яка діє з 11 травня 2009 року, видача (перерахування) коштів для виплати заробітної плати на підставі платіжних доручень або грошових чеків здійснюється при одночасному поданні страхувальниками розрахункових документів про перерахування пенсійних внесків у розмірі не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у платіжному дорученні або грошовому чеку.

Якщо в розрахунковому документі на перерахування пенсійних внесків суми таких внесків менше 1/3 суми коштів на виплату заробітної плати, страхувальнику необхідно надати установі банку довідку-розрахунок, погоджену з районним органом Пенсійного фонду за місцем свого обліку. Територіальні відділення Пенсійного фонду повинні невідкладно погоджувати таку довідку-розрахунок.

 

 

Бухгалтерський облік

 

Унесено зміни до нормативно-правових актів з бухобліку

Мінфін видав наказ № 1125, метою якого є приведення бухгалтерської нормативки у відповідність до змінених нормативних актів як самого Мінфіну, так і інших органів виконавчої влади, а також усунення протиріч між національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами.

Ці зміни набрали чинності з 1 листопада 2009 року, а отже, фінансова звітність за 2009 рік повинна складатися вже з урахуванням норм наказу № 1125.

Докладніше ці новації розглянуто у статті «Бухгалтерське вдосконалення: коментар до наказу Мінфіну № 1125» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 90).

 

Оновлено методичні рекомендації з бухобліку

Наказом Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку» від 10.11.2009 р. № 1307 унесено зміни до методичних рекомендацій з обліку основних засобів, біологічних активів та запасів. Ці зміни стосуються лише додатків до методрекомендацій, в яких наведено кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами, біологічними активами та запасами.

Цей наказ і наш коментар до нього під назвою «Оновлення методичних рекомендацій з бухобліку» опубліковано в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 94.

 

 

Сільське господарство

 

Затверджено перелік видів діяльності, що підпадають під новий спецрежим сільгосп-ПДВ

Кабмін постановою від 21.01.2009 р. № 23 затвердив Перелік видів діяльності, на які поширюються норми статті 81 «Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства» Закону про ПДВ (далі — Перелік № 23).

До нього перенесено певні види діяльності з класифікатора «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005», затвердженого наказом Держкомстату від 26.12.2005 р. № 375, за винятком окремих позицій. Так, до Переліку № 23 (у його первісній редакції) не ввійшли, наприклад:

— за кодом 01.11.0 — вирощування інших культур, не віднесених до класів 01.12 і 01.13;

— за кодом 01.12.0 — вирощування грибів, квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, посадкового матеріалу декоративних і квіткових культур;

— за кодом 01.13.0 — вирощування цитрусових, субтропічних культур, таких культур для виробництва напоїв, як чай, збір лісових горіхів, дикорослих фруктів і ягід;

— за кодом 01.25.0 — вирощування домашніх тварин, декоративних птиць.

Пізніше Перелік № 23 згідно з постановами КМУ від 11.02.2009 р. № 87 та від 01.07.2009 р. № 648 доповнили такі види діяльності:

— вирощування міцелію і грибів, збір лісових грибів;

— змішане сільське господарство;

— вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо;

— обробка, переробка та/або консервація платником податку на додану вартість продукції, отриманої в результаті провадження видів діяльності, передбачених Переліком № 23, за умови, що така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім придбання її в інших осіб).

Докладніше порядок застосування спецрежиму сільгосп-ПДВ описано в статті «Перелік № 23 та спецрежим на сільгосппослуги» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 55) та в коментарях до листів ДПАУ від 04.08.2009 р. № 16536/7/29-1017 та від 14.08.2009 р. № 17532/7/16-1517 на спецрежимну тематику (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 72 і № 80 відповідно).

 

Спецрежим обкладення ПДВ переробних підприємств

З метою запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу Законом № 922 до Закону про ПДВ було внесено зміни, а саме: ст. 11 було доповнено п. 11.21, що встановлює спецрежим обкладення ПДВ переробних підприємств зі звітністю за спецдекларацією та з виплатою дотацій сільгосптоваровиробникам. Ця норма діяла з 17.03.2009 р.

Однак пізніше рішенням Конституційного Суду України від 24.11.2009 р. № 29-рп/2009 норми Закону № 922 було визнано неконституційними, у зв’язку з чим п. 11.21 із дня прийняття цього рішення втратив чинність. Це призвело до того, що переробним підприємствам операції з поставки, здійснені в листопаді 2009 року, довелося розподіляти за періодами: з 1 по 23 листопада та з 24 листопада і до кінця місяця.

Починаючи з 24 листопада операції підлягають відображенню в загальній декларації, а суми ПДВ направляються до бюджету.

Докладніше про вплив скасування Закону № 922 на порядок подання переробними підприємствами податкової звітності з ПДВ викладено у статті «Переробники знову без спецрежиму ПДВ, а аграрії — без м’ясо-молочної дотації» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 102).

 

Підтримка сільського господарства в період кризи

Законом № 922 було внесено зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV. Відповідно до них, зокрема, НБУ надає банкам кредити рефінансування за умови добровільної пролонгації такими банками заборгованості позичальників — сільськогосподарських товаровиробників (за її наявності) на строк, не менше строку, на який надається рефінансування (але не менше ніж 365 днів). Також Законом передбачалося введення заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року. Крім того, Законом № 922 було встановлено спецрежим обкладення ПДВ переробних підприємств зі звітністю за спецдекларацією та з виплатою дотацій сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

Але, як зазначено вище, рішенням Конституційного Суду України від 24.11.2009 р. № 29-рп/2009 норми Закону № 922 визнано такими, що не відповідають Конституції України, і з дня прийняття такого рішення24.11.2009 р.) вони втратили чинність.

 

ФСП: суми від реалізації виноматеріалів уключаються до розрахунку «сільгосп-частки»

Кабмін постановою від 10.06.2009 р. № 576 уніс зміни до п. 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою КМУ від 23.04.99 р. № 658. У цьому пункті визначено перелік видів надходжень від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, що включаються до розрахунку так званої «сільгосп-частки» для застосування фіксованого сільськогосподарського податку (далі — ФСП).

Так, суми, отримані від реалізації підакцизних виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі матеріали для виробництва готової продукції, уключаються до розрахунку «сільгосп-частки», яка, нагадаємо, для застосування ФСП має бути не менше 75 % загальної суми валового доходу підприємства.

 

Унесено зміни до Інструкції з бухгалтерському обліку ПДВ

Згідно з наказом № 41 викладено в новій редакції п. 13 Інструкції № 141. Ним визначено новий порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів (витрат) за результатами податкової звітності з ПДВ сільгосппідприємств, які застосовують спецрежим оподаткування, установлений ст. 81 Закону про ПДВ.

Так, перевищення податкових зобов’язань з ПДВ (ПЗ) над податковим кредитом (ПК) або навпаки — ПК над ПЗ, що відображаються відповідно в рядках 18.1 і 18.2 скороченої декларації з ПДВ, на погоджену з ДПАУ думку Мінфіну, слід відображати в бухгалтерському обліку як доходи/витрати від реалізації (собівартість реалізації) відповідно.

По суті, Мінфін змінив колишній порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів/витрат, орієнтуючись на нову податкову ПДВ-звітність сільгосппідприємств — спецрежимників ПДВ.

Детально з цим питанням можна ознайомитися у статті «ПДВ-доходи (витрати) в бухобліку сільгосппідприємств-спецрежимників» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 20).

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Скорочено строки розрахунків в іноземній валюті зі 180 до 90 календарних днів

З 24 листопада 2009 року строк для зарахування виручки в іноземній валюті на рахунки резидентів у банках за експортними операціями та відстрочення поставки товару за імпортними операціями становить не 180, а 90 календарних днів. Ці зміни введено до Закону № 185 Законом № 1533.

Такий зменшений строк поширюється на розрахунки за експортними, імпортними операціями, якщо оформлення ВМД (підписання актів чи інших документів, що посвідчують виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності) за відповідними експортними операціями або платежі (виставляння векселя на користь постачальників продукції, робіт, послуг, що імпортуються) за відповідними імпортними операціями здійснюються з 24.11.2009 р. (після набуття чинності Законом № 1533).

Якщо оформлення ВМД за експортними операціями або платежі за імпортними операціями відбувалися до 24.11.2009 р., на ЗЕД-розрахунки поширюються норми Закону № 185, що діяли до набуття чинності Законом № 1533.

Такі роз’яснення надав Нацбанк у листі від 07.12.2009 р. № 28-311/4492-22644.

 

Ліцензування та квоти у ЗЕД

Постановою КМУ «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році» від 27.12.2008 р. № 1123 на 2009 рік визначено:

— загальні обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню;

— перелік товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню;

— перелік озоноруйнівних речовин, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню;

— перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини та експорт і імпорт якої підлягає ліцензуванню (крім продукції, що перевозиться в контейнерах з особистим майном);

— перелік країн — сторін Монреальського протоколу, експорт/імпорт озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється;

— перелік продуктів (напівфабрикатів) з використанням легованих чорних металів, кольорових металів і їх сплавів, виробів з використанням таких металів, експорт яких підлягає ліцензуванню;

— перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонії підлягає ліцензуванню в межах тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонією;

— перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню;

— перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню.

 

Порядок ліцензування експорту товарів

Міністерство економіки наказом від 09.09.2009 р. № 991 затвердило Положення про порядок ліцензування експорту товарів. Це Положення набрало чинності з 17 жовтня 2009 року та поширюється на всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.

У Положенні визначено перелік документів, які необхідно подавати для отримання ліцензії на експорт товарів, підстави, за якими може бути відмовлено у видачі ліцензії, установлено строк дії ліцензії та порядок її видачі.

Крім того, затверджено форми ліцензії на експорт товарів та заявки на отримання ліцензії, а також Інструкції з їх заповнення.

 

Здійснення валютно-обмінних операцій на велику суму

З 20 листопада 2009 року валютно-обмінні операції з іноземною валютою, дорожніми та іменними чеками на суму, що перевищує 15000 грн., повинні здійснюватися тільки через каси банку, фінансової установи, в операційному залі об’єкта поштового зв’язку після пред’явлення документа, що засвідчує особу, яка здійснює зазначену операцію. У довідках та квитанціях зазначаються прізвище, ім’я, по батькові такої особи.

Якщо такі операції здійснюються на суму, що перевищує 50000 грн., то, крім того, вказуються дані паспорта особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, і у відділенні банку або фінансової установи залишається копія відповідних сторінок паспорта.

Такі новації введено постановою НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» від 09.09.2009 р. № 538.

 

 

Земля

 

Договір оренди землі не потребує нотаріального посвідчення

Законом України від 11.06.2009 р. № 1509-VI було остаточно знято питання про необхідність нотаріального посвідчення оренди земельної ділянки. Пріоритет надано нормі, згідно з якою договір оренди землі укладається в простій письмовій формі і лише за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально. Це правило є обов’язковим і для цілей застосування Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

 

Спрощено порядок оформлення прав на землю

Законом України від 05.03.2009 р. № 1066-VI унесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо документів, які посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку розділу та об’єднання земельних ділянок. Так, згідно з цими змінами право власності на земельну ділянку, придбану із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується цивільно-правовою угодою з відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, установленому законом, або свідоцтвом про право на спадщину. При цьому при придбанні права власності на земельну ділянку на підставі зазначених документів державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, не оформляється заново, а долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, у кожному такому випадку відчуження земельної ділянки. На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, і орган, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження.

 

 

Інше

 

Антикризові заходи в будівництві

У 2009 році набрало чинності відразу декілька законів, спрямованих на боротьбу з кризою.

Це, насамперед, Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 р. № 800-VI (докладний аналіз його положень див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 28). Закон набрав чинності 14.01.2009 р. та передбачав низку антикризових заходів, зокрема:

— викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, яке будувалися із залученням коштів фізичних осіб у разі нездатності забудовників продовжувати будівництво житла;

— надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;

— отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян та коштів державної підтримки тощо.

Крім того, Законом було внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено штрафні санкції за порушення посадовими особами строків видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта інфраструктури.

Привернули до себе увагу також зміни, унесені до Закону України «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000 р. № 1699-III, якими спрощено процедуру отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт після прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для розміщення об’єкта містобудування.

Найбільш гострі дискусії виникли навколо приписів Закону, які дозволяють звертати стягнення на заставне майно в позасудовому порядку. Нагадаємо: 17.02.2009 р. Мін’юст відкликав роз’яснення «Про неможливість примусового стягнення майна, яке виступає предметом застави або іпотеки, в позасудовому порядку» у зв’язку з набуттям чинності Законом № 800. У зазначеному роз’ясненні йшлося про те, що «примусове стягнення предмета іпотеки (або застави) можливе тільки на підставі рішення суду». Однак Законом № 800 було внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV, згідно з якими застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, прирівняне за своїми правовими наслідками до окремого договору між боржником та кредитором про задоволення вимог кредитора. Інакше кажучи, банки мають право вилучати у позичальників заставні квартири при невиконанні умов іпотечного договору без рішення суду.

 

Заборона грального бізнесу

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. № 1334-VI уведено заборону в Україні грального бізнесу та участі в азартних іграх.

За організацію та проведення на території України азартних ігор Законом № 1334 передбачено фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 8000 мінімальних заробітних плат із конфіскацією грального обладнання. Прибуток (дохід) від проведення азартних ігор підлягає перерахуванню до держбюджету.

 

Етикетування харчових продуктів з ГМО

Постановою КМУ від 13.05.2009 р. № 468 було затверджено Порядок етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або виготовлені з їх використанням та вводяться в обіг. Ним було встановлено вимоги щодо етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми (ГМО) або виготовлені з їх використанням та вводяться в обіг в Україні. Пізніше до Порядку постановою КМУ від 01.07.2009 р. № 661 було внесено зміни. Відповідно до чинної редакції Порядку харчовим продуктом, що містить ГМО (виготовленим з використанням ГМО), вважається продукт, вміст ГМО в якому становить понад 0,9 % (виготовлений з використанням продукції, в якій вміст ГМО перевищує 0,9 %). Як передбачено Порядком, харчові продукти, що містять генетично модифіковані організми обсягом понад 0,9 % або виготовлені із сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих організмів у якій становить понад 0,9 %, на яких не зроблено відповідний напис в установленому порядку, підлягають вилученню з обігу. Однак на сьогодні цей документ реально діючим так і не став.

 

Набрав чинності Закон про АТ

30.04.2009 р. набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Нагадаємо: Законом передбачено два типи АТ:

публічні АТ, які можуть здійснювати публічне та приватне розміщення акцій; акціонери такого АТ можуть відчужувати акції, що їм належать, без згоди інших акціонерів та товариства;

приватні АТ, які можуть здійснювати тільки приватне розміщення акцій, кількісний склад акціонерів не може перевищувати 100.

Докладний аналіз Закону про АТ див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 91.

 

Мораторій на перевірки

Постановою КМУ від 21.05.2009 р. № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31.12.2010 р.» уведено заборону на проведення планових перевірок до 31.12.2010 р. Виняток зроблено для перевірок діяльності суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, перевірок дотримання санітарного та податкового законодавства, а також перевірок правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів.

Розгорнутий коментар до постанови див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 46.

 

Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти

Законом № 694 уведено дуже важливу зміну до сфери закупівель за державні кошти, а саме — до 1 січня 2011 року закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні. Ця норма діяла починаючи з 03.02.2009 р., на що звернено увагу в листі Мінекономіки від 06.02.2009 р. № 3303-27/48.

Нагадаємо: Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою КМУ від 17.09.2008 р. № 921, було визначено, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів, виконавців робіт та надавачів послуг або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб’юторів тощо). З урахуванням «перехідної» норми Закону дію Положення (у частині можливості закупівлі у дилерів, агентів тощо) фактично припинено. Дію Закону щодо держзакупівель не обмежено жодною сумою, тобто нова норма стосувалася будь-яких закупівель починаючи з 0,01 грн.

Вимога про закупівлю виключно у вітчизняних виробників стосувалася всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються за державні кошти, а не тільки тих, які проводяться із застосуванням тендерних процедур.

Однак пізніше норми Закону № 694 було визнано неконституційними і з дня прийняття Конституційним Судом України рішення від 14.07.2009 р. № 18-рп/2009 вони втратили чинність.

Чергові зміни до Положення № 921 унесено постановою КМУ від 08.12.2009 р. № 1335.

 

Переваги для орендарів державного та комунального майна

Законом України від 19.02.2009 р. № 1022-VI унесено зміни до Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-ХІІ, відповідно до яких орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором оренди, має переважне право на укладення договору на новий строк, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. Якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди.

 

Затверджено нові форми касових документів

Нацбанк затвердив зміни до Положення № 637 (постанова від 29.04.2009 р. № 252).

Основні новації зводяться до затвердження нових форм касових документів:

— Відомості на виплату грошей;

— Прибуткового касового ордера (типова форма № КО-1);

— Видаткового касового ордера (типова форма № КО-2);

— Журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (типові форми № КО-3, № КО-3А);

— Касової книги (типова форма № КО-4);

— Книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (типова форма № КО-5).

 

Змінено розмір плати за ліцензії та принцип її розрахунку

Змінився розмір плати за ліцензії (див. постанову КМУ від 21.05.2009 р. № 498). Так, замість 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) тепер він становить одну мінімальну заробітну плату (з 01.01.2009 р. — 605 грн., з 01.04.2009 р. — 625 грн., з 01.07.2009 р. — 630 грн., з 01.10.2009 р. — 650 грн., з 01.11.2009 р. — 744 грн.), якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади. Якщо ж орган ліцензування — місцевий орган виконавчої влади, замість 15 нмдг (255 грн.) плата за ліцензію становить 0,5 мінімальної зарплати.

Тут звертає на себе увагу базова величина, кратно якій розраховується плата за ліцензію: замість неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який залишався незмінним тривалий час і становив 17 грн., тепер слід орієнтуватися на розмір мінімальної заробітної плати, у зв’язку з чим розмір плати за ліцензію періодично збільшуватиметься.

Оскільки розмір мінімальної заробітної плати — величина змінна, важливе значення має включене до постанови правило про те, що плата за видачу ліцензії визначається виходячи з розміру мінімальної зарплати, який діє на момент видачі ліцензії.

 

Змінено мінімальні ціни на алкоголь

Постановою КМУ від 23.09.2009 р. № 1055 було викладено в новій редакції додаток «Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва» до постанови КМУ «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва» від 30.10.2008 р. № 957 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 84, с. 6).

У результаті таких змін було збільшено розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби і роздрібних цін на коньяк, інші спиртні дистиляти та спиртні напої.

Дещо пізніше постановою КМУ «Про внесення змін до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957» від 29.10.2009 р. № 1186 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 94) до об’єктів цінового регулювання також додалися вина, інші зброджені напої, суміші зі зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями.

Розрахунок мінімальної ціни на вина, винні та зброджені напої принципово відрізняється від аналогічного розрахунку на горілку, лікеро-горілчані напої та коньяк. Щодо вина мінімальна ціна розраховується виходячи з місткості тари. Так, наприклад, пакет вина місткістю один літр повинен коштувати не менше 12 грн.

 

Затверджено новий реєстр РРО

З 5 листопада 2009 року почав діяти новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затверджений наказом ДПАУ «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій у новій редакції» від 05.11.2009 р. № 612. Він включає інформацію про назву моделі, модифікацію, версію внутрішнього програмного забезпечення, строк первинної реєстрації в податкових органах, сферу застосування РРО.

 

Визначено правила торгівлі транспортними засобами

Кабмін постановою від 11.11.2009 р. № 1200 затвердив Порядок здійснення оптової і роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери. Його дія поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення необхідних документів.

Так, суб’єкт господарювання для продажу зазначених транспортних засобів та їх складових частин повинен мати довідки-рахунки, а підприємство-виробник — акти приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а також номерні знаки для разових поїздок. Оформлення на товарних біржах договорів купівлі-продажу зазначених товарів здійснюється з використанням бланків біржових угод.

Для дистриб’юторів, які ввозять транспортні засоби в Україну та розподіляють їх у дилерській мережі, але не здійснюють роздрібну торгівлю ними, використання бланків довідок-рахунків не є обов’язковим.

Мабуть, це всі основні моменти, якими запам’ятався рік, що минає. Бажаємо, щоб наступний, 2010 рік, став для всіх нас роком стабільності, благополуччя та надій, що збулися!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі