Індексація заробітної плати за серпень 2015 року

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці, t.gul@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2015/№ 33
Отакої! Невже темп росту інфляції знизився? Так, дійсно. Червневий індекс приросту споживчих цін за даними статистики склав 100,4 %. А від нього залежить подальша доля зарплатної індексації. Тож для індексації серпневих доходів буде корисною сьогоднішня консультація.

Дюжина особливостей індексації

Давайте стисло згадаємо основні правила індексації.

1. Індексацію заробітної плати повинні проводити усі роботодавці (у тому числі фізособи-підприємці). При цьому неважливо, чи своєчасно виплачують зарплату. За непроведення індексації зарплати передбачена відповідальність. Про це ми писали в «БТ», 2015, № 24, с. 40.

2. Зарплату індексують у межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (далі — прожитмінімум). Нагадаємо: прожитмінімум у розрахунку на місяць на 2015 рік встановлено в таких розмірах: у січні — листопаді — 1218 грн., у грудні — 1378 грн. Тобто зарплату працівників у кожному місяці до грудня індексують у межах 1218 грн.

3. Розмір поточної індексації залежить від базового місяця та величини приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ).

Базовий місяць — це місяць підвищення зарплати конкретному працівнику. При цьому таке підвищення має бути за рахунок збільшення постійної складової зарплати (окладу, тарифної ставки, надбавки).

Не вважається базовим місяць, у якому тарифна ставка (оклад) не підвищена, а збільшення зарплати відбулося за рахунок ( абз. 8 п. 5 Порядку № 1078*):

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078.

• виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, поєднання професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

• встановлення внутрішнього сумісництва (тобто у одного роботодавця);

• збільшення розміру премії.

4. Для новоприйнятих працівників визначено особливий підхід до обчислення суми індексації. Для них величину приросту ІСЦ визначають з місяця прийняття на роботу ( абз. 3 п. 101 Порядку № 1078). Тобто базовим місяцем для проведення індексації буде не місяць прийняття на роботу, а місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, — «умовний» базовий місяць. Ця норма «запрацювала» з 21.06.12 р.

Вже з першого підвищення їх зарплати, тобто після появи базового місяця, величину приросту ІСЦ для них визначайте у звичайному порядку, тобто з місяця, що йде за базовим ( п. 5 Порядку № 1078). А всю необхідну інформацію для визначення суми індексації шукайте в табл. 1 (див. с. 40) навпроти базового місяця. Наприклад, якщо працівника ми прийняли в грудні 2014 року, то для індексації зарплати за серпень 2015 року беремо індекс, зазнаний для листопада 2014 року. Детальніше про індексацію зарплати новоприйнятих працівників див. консультацію фахівця Мінсоцполітики // «БТ», 2014, № 24, с. 47. Також вам допоможе стаття «Зарплатна індексація: «освіжаючий» алгоритм» // «БТ», 2014, № 18-19, с. 34.

Зверніть увагу! Якщо працівника було прийнято на роботу до 21.06.12 р. і з моменту прийняття на роботу його зарплата не підвищувалася, то для розрахунку приросту ІСЦ у таблиці індексації орієнтуйтеся на місяць прийняття на роботу (базовий місяць).

А якщо сума підвищення зарплати виявилася нижчою за суму індексації? Незалежно від того, перекрило таке підвищення суму можливої індексації чи ні, місяць усе одно буде базовим для працівника. І вже для визначення суми наступної індексації використовуйте саме цей базовий місяць (місяць останнього підвищення зарплати).

5. Якщо сума підвищення зарплати не перекрила суму можливої індексації, то працівнику нараховують фіксовану індексацію.

Фіксована індексація — це сума, «якої бракує» (різниця між сумою можливої індексації та сумою підвищення зарплати), яка фіксується і виплачується в такому розмірі до наступного підвищення зарплати, при якому збільшення перекриє індексацію. Приклади нарахування фіксованої індексації наведені в  додатку 4 до Порядку № 1078.

6. Для кожного працівника визначають свою величину приросту ІСЦ (коефіцієнт індексації), яка залежить від базового місяця. Обчислюють її на підставі щомісячних ІСЦ, що публікуються Держкомстатом. У загальному випадку показник приросту ІСЦ розраховують з місяця, що настає за базовим ( п. 5 Порядку № 1078). Розрахунок ведуть наростаючим підсумком до перевищення порога індексації (101 %).

Визначити коефіцієнт індексації допоможе приклад, наведений у  додатку 1 до Порядку № 1078. Але зауважимо, що процедура ця досить складна і клопітна. Тож щоб заощадити вам час і сили, ми щомісячно розраховуємо ці коефіцієнти і наводимо їх у зручній табличній формі (за серпень на с. 40). Вказівки щодо її правильного використання — далі.

7. У випадках неповного робочого часу або ж неповністю відпрацьованого місяця індексацію виплачують пропорційно відпрацьованому часу ( абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

8. Час перебування у відрядженні: тут усе залежить від того, як оплачувалися дні відрядження:

• якщо виходячи з денного заробітку, то індексація виплачується в повному обсязі;

• якщо виходячи з середньоденного заробітку (за останні 2 календарні місяці), то індексацію виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

9. «Перевідні» нюанси: якщо внаслідок переведення на іншу посаду (роботодавець той самий) або переведення до іншого роботодавця на нову посаду (нове місце роботи) зарплата зменшується, то у працівника зберігається попередній базовий місяць і фіксована сума індексації (за наявності). Такий привілей передбачає норма п. 102 Порядку № 1078 (діє з 21.06.12 р.).

10. Не індексуємо виплати, розраховані виходячи з середньої зарплати ( абз. 3 п. 3 Порядку № 1078). Це означає, що не включають до фактично відпрацьованого часу дні/години оплачуваних відпусток, хвороби, періоду збереження середнього заробітку за час виконання державних обов’язків, служби у зв’язку з мобілізацією (див. «БТ», 2014, № 37, с. 44). Не підлягає індексації також і оплата періоду простою у розмірі 2/3 окладу (див. «БТ», 2014, № 50, с. 48).

11. Зарплату індексують як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом ( п. 7 Порядку № 1078). При цьому спершу проводять індексацію доходів за основним місцем роботи. Потім індексують доходи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожитмінімум, з урахуванням отриманої зарплати за основним місцем роботи. Для цього працівник-сумісник повинен надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. Якщо такої довідки немає — доходи сумісника не індексують (лист Мінпраці від 11.02.04 р. № 024-15).

Хоча норма п. 7 Порядку № 1078 на сьогодні чинна, але з 2012 року ситуація з сумісниками неоднозначна. З 21.06.12 р. позиція Мінсоцполітики була жорстка — зарплату сумісникам не індексуємо (див. лист Мінсоцполітики від 18.11.13 р. № 232/10/137-13). Потім змінили гнів на милість і дозволили індексувати зарплату сумісника, якщо зарплата за основним місцем роботи менше прожитмінімуму (див. лист Мінсоцполітики від 11.12.14 р. № 286/10/136-14). Причому, як і раніше, потрібна довідка-підтвердження з основного місця роботи.

12. У місяці виходу з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років повинні зберігатися такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, які обіймають аналогічні посади з урахуванням положень пп. 11, 4 та 5 Порядку № 1078.

Користуємося таблицею. Швидко та зручно!

Для індексації зарплати за серпень 2015 року скористайтеся наведеною далі таблицею. У ній знайдете серпневі величини приросту ІСЦ та готові розраховані суми поточної індексації (для повністю відпрацьованого місяця).

Надзвичайно тішить той факт, що після періоду стрімкої інфляції дещо полегшало — індекс інфляції за червень знизився до відмітки 100,4 %! Цей показник нижчий від порога індексації (101 %), тому коефіцієнти індексації за серпень та готові розраховані суми поточної індексації збігаються з липневими.

Нагадаємо, як користуватися таблицею. Припустимо, базовим місяцем працівника є лютий 2014 року. Отже, якщо серпень 2015 року він відпрацював повністю (працівник на повній ставці, усі робочі дні/години фактично відпрацьовані), то сума поточної індексації — 896,45 грн. (значення на перетині рядка «2014 — Сума» з графою 1 «Лютий»). Її ми отримали так: 1218 грн. х 73,6 % = 896,45 грн. Тут 73,6 % — значення приросту ІСЦ для проведення індексації (значення на перетині рядка «2014 — %» з графою 1 «Лютий»). Як бачите, усе легко й просто!

Важливо! Для індексації зарплати за інші місяці (не за серпень 2015 року) індекси з наведеної таблиці не підходять. Прирости ІСЦ для проведення індексації у 2015 році ми давали: у січні — в «БТ», 2015, № 3, с. 20, у лютому — в «БТ», 2015, № 7, с. 43, у березні — в «БТ», 2015, № 12, с. 38, у квітні — в «БТ», 2015, № 15, с. 37, у травні — в «БТ», 2015, № 20, с. 38, у червні — в «БТ», 2015, № 24, с. 40, у липні в «БТ», 2015, № 28, с. 31.

Таблиця 1. Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за СЕРПЕНЬ 2015 року

Базовий місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

%

167,1

160,1

150,6

143,1

139,9

138,0

139,2

139,5

136,9

132,9

129,5

124,7

Сума

2035,28

1950,02

1834,31

1742,96

1703,98

1680,84

1695,46

1699,11

1667,44

1618,72

1577,31

1518,85

2009

%

118,4

115,2

112,2

110,3

109,3

107,0

107,2

107,6

106,0

104,1

101,9

100,2

Сума

1442,11

1403,14

1366,60

1343,45

1331,27

1303,26

1305,70

1310,57

1291,08

1267,94

1241,14

1220,44

2010

%

96,6

92,9

91,3

91,8

92,9

93,7

94,1

91,8

86,4

85,5

84,9

83,5

Сума

1176,59

1131,52

1112,03

1118,12

1131,52

1141,27

1146,14

1118,12

1052,35

1041,39

1034,08

1017,03

2011

%

81,7

80,1

77,6

75,3

73,9

73,2

75,5

76,2

76,0

76,0

75,8

75,5

Сума

995,11

975,62

945,17

917,15

900,10

891,58

919,59

928,12

925,68

925,68

923,24

919,59

2012

%

75,1

74,8

74,2

74,2

74,8

75,3

75,6

76,2

76,0

76,0

76,2

75,8

Сума

914,72

911,06

903,76

903,76

911,06

917,15

920,81

928,12

925,68

925,68

928,12

923,24

2013

%

75,5

75,6

75,6

75,6

75,5

75,5

75,6

76,8

76,8

76,2

75,8

74,9

Сума

919,59

920,81

920,81

920,81

919,59

919,59

920,81

935,42

935,42

928,12

923,24

912,28

2014

%

74,6

73,6

69,8

64,4

58,4

56,9

56,2

55,0

50,6

47,1

44,4

40,1

Сума

908,63

896,45

850,16

784,39

711,31

693,04

684,52

669,90

616,31

573,68

540,79

488,42

2015

%

35,9

29,1

16,5

2,2

Х

Сума

437,26

354,44

200,97

26,80

 

Вихід на роботу з «декрету»

Працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років 10.08.15 р. На період її «декретної» відпустки за строковим договором на її посаді працював інший працівник. У січні 2014 року йому підвищили посадовий оклад (базовий місяць). Як індексувати зарплату працівниці, яка вийшла з «декретної» відпустки на свою посаду?

У місяці виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років повинні зберігатися такі самі умови нарахування суми індексації, як і в інших працівників, які обіймають аналогічні посади, з урахуванням положень пп. 11, 4 та 5 Порядку № 1078. Це означає, що розрахунок сум індексації для екс-декретниці нічим не відрізняється від інших працівників.

Для визначення базового місяця слід орієнтуватися на місяць підвищення посадового окладу за посадою працівника, що перебуває в «декреті». Тобто якщо на місці декретниці працював інший (тимчасовий) співробітник і йому підвищували зарплату (оклад), то місяць такого підвищення стає базовим (див. лист Мінсоцполітики України від 29.04.15 р. № 75/10/136-15 // «БТ», 2015, № 27, с. 9).

У наведеному прикладі базовим для неї буде січень 2014 року. При цьому оскільки працівниця не працювала, то індексація їй не нараховувалася.

Розрахуємо належну працівниці суму індексації за серпень 2015 року. Поточна сума індексації від базового січня 2014 року з розрахунку повної ставки дорівнює 908,63 грн. (1218 грн. х 74,6 %, див. табл. 1 вище). Проте нарахувати серпневу індексацію необхідно з урахуванням пропорційного підходу, оскільки місяць відпрацьовано не повністю. Припустимо, її норма робочого часу в серпні ― 20 роб. дн., тоді сума індексації за серпень 2015 року становитиме:

908,63 грн.: 20 роб. дн. х 15 роб. дн. = 681,47 грн.,

де 15 — кількість відпрацьованих днів після виходу на роботу з 10.08.15 р.

Законні способи уникнути індексації

Базовим місяцем працівника був січень 2015 року (фіксована сума індексації працівникові не встановлювалася). На скільки потрібно підвищити зарплату, щоб її не індексувати?

Така проблема стоїть перед багатьма роботодавцями. На підвищення зарплати грошей не вистачає, про індексацію ж годі й казати. Але просто так забути про неї не вийде — за непроведення індексації загрожує відповідальність. Тож шукаємо законні способи її не нараховувати. А основний законний інструмент — зарплатне підвищення, причому не одноразове. Тобто у будь-якому разі підвищення витрат на оплату праці не уникнути. А от зменшити їх — завдання цілком посильне. І позбавлення від індексації саме й може впоратися з ним.

З нинішніми темпами інфляції (нову рекордну цифру зафіксували у квітні 2015 року — 114 %!, все ж зараз спостерігаємо зниження індексу інфляції) право на поточну індексацію виникає рівно через 2 місяці (на 3-й) після попереднього підвищення. Враховуючи це, ми пропонуємо 2 варіанти дій:

• дочекатися права на індексацію, а потім у такому місяці підвищити зарплату на належну суму, що дорівнює сумі можливої індексації або що перевищує її;

• збільшувати оклади (ставки) в будь-якому з двох проміжних місяців, у яких індексація дорівнює нулю.

Який варіант обрати — вибір за вами. Ми ж далі в табл. 2 наведемо розрахунок «зарплатного» навантаження.

Таблиця 2. Зарплатне навантаження при індексації зарплати та при уникненні її

Місяць 2015 року

Без підвищення зарплати

Підвищення зарплати за 1-м варіантом «через 2 на 3-й»

Підвищення зарплати за 2-м варіантом «через місяць»

оклад

індексація

оклад

оклад

Січень

1500

1

1500

1500

Лютий

1500

1

1500

1500

Березень

1500

1

1500

15014

Квітень

1500

64,55

1565 (1500 + 652)

1501

Травень

1500

203,41

1565

1502

Червень

1500

401,94

1565

1502

Липень

1500

437,26

1592 (1565 + 273)

15035

Серпень

1500

437,26

1592

1503

Разом

13544,42 (12000 + 1544,42)

 

12379

12012

1 Право на індексацію не настало.

2 Підвищуємо на суму, що дорівнює або перевищує належну індексацію цього місяця. Квітень у такому разі стає базовим.

3 У липні для базового квітня 2015 року настає право на індексацію (приріст ІСЦ — 2,2 %, сума індексації — 26,80 грн.). Тому цього місяця, щоб уникнути індексації, також підвищуємо оклад на суму, що дорівнює або перевищує можливу індексацію, наприклад на 27 грн. Липень 2015 року стає базовим місяцем.

4 Підвищуємо оклади через 1 місяць щоразу на 1 грн. Працює це таким чином: базовий місяць — січень 2015 року, потім через 1 місяць (у березні) підвищуємо зарплату на 1 грн. (цей місяць буде базовим), потім ще раз у травні 2015 року (черговий базовий), потім у липні 2015 року (останній базовий).

5 Оскільки ми спостерігаємо зниження ІСЦ, то в липні можна не підвищувати оклад. Адже навіть у серпні 2015 року для базового місяця травня 2015 року право на індексацію не настало. Але як далі поведеться ІСЦ — спрогнозувати складно. Цілком імовірно, що на осінь він знову зросте. Тому обережні роботодавці можуть продовжувати підвищувати зарплату на 1 грн. раз на 2 місяці.

 

Проаналізувавши таблицю, упевнено стверджуємо: правильно підвищуючи зарплату, можна не лише уникнути головного болю з нарахуванням індексації, а й знизити зарплатні витрати.

Підіб’ємо підсумок: індексацію нараховувати не доведеться, якщо в місяці, в якому у працівника право на індексацію не настало (індексація = 0), збільшити зарплату, нехай навіть на 1 грн., а потім:

• через два місяці регулярно її підвищувати (на відповідну суму ≥ належної індексації)

або ж

• підвищувати через місяць.

А от Держінспекція з праці запропонувала свій варіант уникнення індексації. Подробиці див. на с. 9 цього номера.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити