Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплати згідно з Інструкцією № 5 (ч. 2)

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Огай Олена, експерт з питань оплати праці, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Лютий, 2020/№ 15
Друк

Пункт Інструкції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої зарплати за:

Індексація

Компенсація

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

за 12 місяців

за 2 місяці

ІНШІ ВИПЛАТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (п. 3 Інструкції № 5)

3.1

Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

-

-

(Х)

-

-

-

3.2

Допомога та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

— допомога по тимчасовій непрацездатності

-

+1

-

-

+

+2

(101)

+

+

+3

— допомога по вагітності та пологах

-

+4

-

-

+

-

(128)

-

-

+3

— допомога на поховання*

-

-

-

-

-

-5

(146)

-

-

-

* Про дії роботодавця в разі смерті працівника читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 24, с. 12.

1 Про включення такої виплати до розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми відпускних і компенсації за невикористану відпустку говорить абзац четвертий п. 3 Порядку № 100.

2 Для цілей оподаткування такі виплати прирівнюють до зарплати. «Перехідні» лікарняні (які припадають на декілька місяців) для цілей оподаткування розподіляють за місяцями, за які вони нараховані (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ).

3 Такі виплати включаються до бази нарахування ЄСВ (див. абзац другий п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

4 Про включення допомоги по вагітності та пологах до складу виплат, що враховуються при визначенні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток і компенсації за невикористану відпустку, зазначалося в листах Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13 і Мінсоцполітики від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15.

5 На сьогодні розмір допомоги на поховання від ФСС дорівнює 4100 грн. (див. постанову правління ФСС від 08.02.2017 р. № 17).

3.3

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

-

+

-

-

+

+

(101)

+

+

+

3.4

Соціальна допомога і виплати за рахунок коштів підприємства, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми)

-

-

-

-

-

+

(126)

-

+

-1

1 Зазначена виплата наведена в п. 1 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, на які ЄСВ не нараховується.

3.5

Внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного страхування працівників та членів їх сімей

-

-

-

-

-

+1

(124)

-

+

-2

1 Про оподаткування суми страхових платежів, сплачених підприємством за договорами добровільного медичного страхування за фізичних осіб або на їх користь, і відображення її у формі № 1ДФ з ознакою доходу «124» податківці говорять у роз’ясненні, наведеному в підкатегорії 103.16 БЗ.

2 Ця виплата зазначена в п. 2 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, на які ЄСВ не нараховується.

3.5

Внески роботодавця на недержавне пенсійне страхування працівників

-

-

-

-

-

+/-1

(125/125)

-

+/-2

-3

1 Не включають до оподатковуваного доходу працівника суму внесків роботодавця-резидента за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 % заробітної плати, нарахованої цим роботодавцем платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більше 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (у 2020 році — 11807,50 грн.), у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків (п.п. 164.2.16 ПКУ, підкатегорія 103.16 БЗ). Що стосується суми перевищення, то її з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу такого працівника. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ як неоподатковувану, так і оподатковувану суму (її частину) пенсійних внесків (страхових внесків, пенсійних вкладів), що сплачуються в межах недержавного пенсійного забезпечення, відображають з ознакою доходу «125».

2 До бази обкладення ВЗ потраплять тільки оподатковувані страхові внески (їх частина). При цьому ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без її збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

3 Така виплата зазначена в п. 2 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, на які не нараховується ЄСВ.

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством та колективним договором (включаючи грошову допомогу державним службовцям і науковим (науково-педагогічним) працівникам)

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

1 Одноразову грошову допомогу, що виплачується згідно з чинним законодавством та колективним договором працівнику, який виходить на пенсію, включають до його оподатковуваного доходу у складі інших доходів (п.п. 164.2.20 ПКУ).

2 Ця виплата зазначена в п. 2 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, на які не нараховують ЄСВ.

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору*

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

* Про умови, розмір і порядок виплати вихідної допомоги читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 66, с. 11.

1 Суму вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, включають до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку відповідно до п.п. 164.2.20 ПКУ у складі інших доходів (див. лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715).

2 Ця виплата зазначена в п. 4 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, на які не нараховують ЄСВ.

3.9

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

1 На момент виплати такого доходу підприємство не буде роботодавцем платника податків. Тому для цілей ПКУ віднести зазначену виплату до зарплати не можна. У зв’язку із цим і Податковому розрахунку за формою № 1ДФ її показують як інші доходи з ознакою «127» (див. лист ДФСУ від 09.06.2016 р. № 12817/6/99-99-13-02-03-15, підкатегорію 103.25 БЗ).

2 Ця виплата зазначена в п. 5 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, на які не нараховують ЄСВ.

3.10

Витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством і вітчизняним навчальним закладом*

-

-

-

-

-

-/+1

(145/145)

-

-/+1

-2

* Про облік витрат на навчання ви можете прочитати в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 60.

1 Підпункт 165.1.21 ПКУ не містить вимоги, згідно з якою для необкладення ПДФО навчання фізичної особи повинне відбуватися за профілем діяльності або за загальними виробничими потребами роботодавця. Тому суму оплати за здобуття освіти, підготовку, перепідготовку фізичної особи у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах у розмірі, що не перевищує трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2020 році — не вище 14169 грн.), з розрахунку на кожен повний або неповний місяць навчання, не потрібно обкладати ПДФО. Якщо дохід не обкладається ПДФО, не обкладають таку суму й ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану суму відображають з ознакою доходу «145».

Якщо роботодавець оплатить навчання свого співробітника в більшій сумі, ніж зазначений ліміт, суму перевищення (з урахуванням «натурального» коефіцієнта) необхідно обкласти ПДФО за ставкою 18 % і відобразити у формі № 1ДФ також з ознакою доходу «145» (див. підкатегорію 103.25 БЗ). «Чисту» суму перевищення доведеться обкласти ще й ВЗ за ставкою 1,5 % (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Зазначимо, що в окремих випадках оплату навчання можна оформити як надання благодійної допомоги. Так, згідно з п.п. «є» п.п. 170.7.4 ПКУ не обкладають ПДФО (а отже, і ВЗ) цільову благодійну допомогу, що перераховується навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або дитини, у якої хоча б один з батьків є особою

з інвалідністю; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної або малозабезпеченої сім’ї; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав (див. підкатегорію 103.04 БЗ). У цьому випадку у формі № 1ДФ вартість навчання слід показувати з ознакою доходу «169».

Більше про варіанти оплати роботодавцем вартості навчання своїх працівників див. у п.п. 3.24 на с. 71.

2 На цю виплату ЄСВ не нараховують (п. 11 розд. II Переліку № 1170).

3.11

Видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій

-

-

-

-

-

-

(Х)

-

-

-

3.12

Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1 і 2.2.12 Інструкції № 5, див. с. 52 і 56)

-

-

-

-

-

-1

(130)

-

-1

-2

1 Суму відшкодування платнику податків розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, в порядку та розмірі, визначених законом, не обкладають ПДФО на підставі п.п. 165.1.3 ПКУ. Відповідно з таких сум не утримують і ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

2 Зазначена виплата наведена в п. 7 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, на які ЄСВ не нараховують.

3.13

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, яка виплачується за рішенням суду

-

-

-

-

-

+

(120)

-

+

-1

1 На цю виплату ЄСВ не нараховують (п. 8 розд. I Переліку № 1170).

3.14

Авторська винагорода (роялті), крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, яка розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

-

-

-

-

-

+

(103)

-

+

-1

1 Не є базою для нарахування ЄСВ (п. 9 розд. I Переліку № 1170). На той факт, що роялті не є базою нарахування ЄСВ, указують і податківці в роз’ясненні з підкатегорії 201.03 БЗ.

Але будьте уважними, якщо ви виплачуєте винагороду за договором про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦКУ). На думку податківців (див. листи ДФСУ від 29.09.2014 р. № 4238/6/99-99-17-03-01-16 і ГУ ДПС у Запорізькій обл. від 02.12.2019 р. № 1660/ІПК/08-01-13-02-08), такий договір має ознаки договорів, за якими виконуються роботи. А отже, на винагороду за створення об’єкта авторського права необхідно нараховувати ЄСВ. Ми з такою позицією не згодні, оскільки п. 9 розд. I Переліку № 1170 чітко вказує на ненарахування ЄСВ на винагороди, що виплачуються за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва. Але щоб не вступати в спори з податківцями, краще уникати укладення таких договорів.

3.15

Витрати на відрядження:

— добові в розмірах, що не оподатковуються згідно з ПКУ, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення

-

-

-

-

-

-1

(Х)

-

-1

-2

— добові понад неоподатковувані розміри

-

-

-

-

-

+1

(126)

-

+1

-2

— надміру витрачені грошові кошти, видані на відрядження або під звіт

-

-

-

-

-

+3

(118)

-

+3

-4

1 Згідно з п.п. «а» п.п. 170.9.1 ПКУ граничні суми добових, що не обкладаються ПДФО і ВЗ, для звичайних (небюджетних) підприємств на сьогодні становлять (за кожен календарний день відрядження):

— 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2020 році — 472,30 грн.), — для внутрішньоукраїнських відряджень;

80 євро (за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен день) — для закордонних відряджень.

На наш погляд, оподатковувана сума добових є доходом у вигляді додаткового блага (код ознаки доходу — «126»). Хоча зазначимо, що податківці, погоджуючись із тим, що такий дохід є додатковим благом, при цьому рекомендують у формі № 1ДФ відображати його з ознакою «118» (див. підкатегорію 103.02 БЗ). Ми з таким підходом не згодні, оскільки з ознакою доходу «118» відображають надміру витрачені кошти, якими оподатковувані добові не є.

2 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 6 розд. І Переліку № 1170.

3 Надміру витрачені підзвітні суми, не повернені своєчасно роботодавцю, з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу працівника і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «118». А ось ВЗ розраховують від «чистої» суми таких коштів, тобто без застосування «натурального» коефіцієнта (див. лист ДФСУ від 19.10.2017 р. № 2301/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).

4 У випадку коли сума надміру витрачених грошових коштів залишається неповерненою (роботодавець «прощає» її працівнику), є ризик, що фіскали наполягатимуть на нарахуванні на неї ЄСВ, як на інші виплати, що мають індивідуальний характер (п.п. 2.3.4 Інструкції № 5).

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством*

-

-

-

-

-

+1

(101)

+1

+1

-2

* Дізнатися більше про роз’їзну роботу та її оплату ви можете з журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 53, с. 27.

1 На думку податківців, ця виплата для цілей ПКУ є заробітною платою й обкладається в її складі ПДФО (див. роз’яснення з підкатегорії 103.02 БЗ), а отже, і ВЗ. Крім того, «зарплатна сутність» зазначеної виплати вимагає враховувати її при визначенні права працівника на ПСП. У формі № 1ДФ таку виплату відображають з ознакою доходу «101».

При визначенні граничних розмірів надбавок (польового забезпечення) пам’ятайте про обмеження, встановлені постановою № 490. Згідно з положеннями цього документа граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлені КМУ для відряджень по Україні, а якщо такі роботи здійснюються за кордоном — 80 % граничних норм добових витрат, установлених КМУ для відряджень за кордон. Водночас КМУ визначив граничні норми добових тільки для працівників підприємств, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Госпрозрахунківцям же, на наш погляд, слід орієнтуватися на неоподатковувані суми добових (див. вище). Якщо дотримуватися такої позиції, то максимальні надбавки за роз’їзний характер робіт у 2020 році становитимуть:

— у межах України — 472,30 грн. за день;

— за межами України — 64 євро за день за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ в розрахунку за кожен такий день.

Зверніть увагу: якщо в колективному договорі (трудовому договорі працівника) роботи, які проходять у дорозі або мають роз’їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то слід говорити не про надбавки (польове забезпечення), а про добові (п. 3.15 Інструкції № 5).

2 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 10 розд. I Переліку № 1170. Якщо ж надбавки виходитимуть за встановлені межі, то суми перевищення з великою ймовірністю податківці спробують віднести до інших виплат, що мають індивідуальний характер (п.п. 2.3.4 Інструкції № 5). А отже, на таке перевищення доведеться нарахувати ЄСВ.

3.19

Вартість виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією за переліком і в межах норм, установлених КМУ та/або галузевими нормами

-

-

-

-

-

-1

(136)

-

-

-2

1 Не включають до складу оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ. Причому не виникає оподатковуваний доход і в разі відшкодування вартості витрат працівника на придбання ним за рахунок власних коштів спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо необхідність такого придбання виникла у зв’язку з порушенням роботодавцем установленого нормами строку видачі спецодягу, а придбаний спецодяг був оприбуткований підприємством. У формі № 1ДФ такі суми показують з ознакою доходу «136».

Водночас зазначимо: щодо оподаткування спецхарчування є запитання. Річ у тому, що норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами повинен розробити МОЗ. Проте на сьогодні зазначені норми не розроблені. Більше того, припинена дія на території України Порядку № 731/П-13 і Правил № 4/П-1, якими раніше керувалися роботодавці. Сподіваємося, це не стане для податківців підставою вимагати від роботодавців оподатковувати вартість обов’язкового спецхарчування, що видається згідно із Законом про охорону праці та відповідно до правил, установлених колективним договором. Детальніше про забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і спецхарчуванням див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 93.

2 Ця виплата зазначена в п. 5 розд. II Переліку № 1170, а отже, ЄСВ на неї не нараховують.

3.20

Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

-

-

-

-

-

-

(Х)

-

-

-

3.21

Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)

-

-

-

-

-

+/-1

(127/Х)

-

+/-2

-3

1 На думку податківців, вартість послуг з перевезення працівників до місця роботи і назад за рахунок роботодавця не є додатковим благом, але включається до іншого доходу та обкладається ПДФО на загальних підставах (див. лист ДФСУ від 18.09.2018 р. № 4081/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). Оскільки дохід надається в негрошовій формі, до бази оподаткування він потрапить з урахуванням «натурального» коефіцієнта, встановленого п. 164.5 ПКУ. При ставці податку 18 % він становить 1,219512.

Водночас якщо доставка не персоніфікована (тобто роботодавець не має можливості відстежити, хто з працівників скористався наданим транспортом, а хто ні, і у внутрішніх документах не підв’язував перевезення виключно під працівників), про доходи конкретних осіб мови бути не може, а отже, об’єкта оподаткування не буде. Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 95, с. 10. Але якщо коло працівників, що доставляються, чітко встановлене, той факт, що роботодавець не визначив дохід кожного з них, не позбавить від вимоги податківців сплатити ПДФО. Річ у тому, що відсутність персоніфікації контролери не вважають підставою для неоподаткування доходів (див., зокрема, лист ДПСУ від 09.09.2019 р. № 87/6/99-00-04-07-03-15/ІПК).

2 До бази обкладення ВЗ потраплять тільки виплати, які обкладаються ПДФО. При цьому ВЗ розраховують від «чистої» вартості негрошової виплати (див. листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без її збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

3 ЄСВ на таку виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 7 розд. II Переліку № 1170.

3.22

Компенсація працівникам за використання для потреб виробництва їх власного інструменту й особистого транспорту

-

-

-

-

-

+1

(126)

-

+

-2

1 Сума компенсації є для працівника додатковим благом (п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ) і підлягає відображенню в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126». Це підтверджують і податківці в консультації, наведеній у підкатегорії 103.02 БЗ.

2 На цю виплату ЄСВ не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 11 розд. I Переліку № 1170.

3.23

Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників

-

-

-

-

-

-/+1

(160/126)

-

-/+2

-3

1 Згідно з п.п. 165.1.39 ПКУ не обкладають ПДФО дарунки, що відповідають таким вимогам:

1) дарунок надано у негрошовій формі;

2) його вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році — 1180,75 грн.) у розрахунку на місяць.

Такі неоподатковувані подарунки в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображають з ознакою доходу «160». Якщо вартість дитячого подарунка і квитків у розрахунку на місяць перевищує зазначену межу, суму перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до складу доходу, що обкладається ПДФО. У цьому випадку у формі № 1ДФ неоподатковувану вартість подарунка відображають з ознакою доходу «160», а оподатковувану — з ознакою доходу «126» як додаткове благо (див. консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ).

2 До бази обкладення ВЗ потрапить тільки частина вартості дарунка, що перевищує неоподатковувану межу, встановлену в п.п. 165.1.39 ПКУ (пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). При цьому ВЗ розраховують від «чистої» вартості негрошової виплати (див. листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

3 ЄСВ на зазначену виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і наведена в п. 8 розд. II Переліку № 1170.

3.24

Витрати на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів* (крім витрат на заробітну плату, зазначених у п.п. 2.2.12 Інструкції № 5, див. с. 56):

— суми, сплачені вітчизняним вищим або професійно-технічним навчальним закладам за здобуття освіти, професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників

-

-

-

-

-

-/+1

(145/145)

-

-/+2

-3

— витрати на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників у вітчизняному навчальному закладі у зв’язку з вимогами законодавства

-

-

-

-

-

-4

(158)

-

-4

-3

— витрати на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації за кордоном

-

-

-

-

-

+/-5

(126/158)

-

+/-2

-3

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади

-

-

-

+

+

-/+6

(150/150 або 126)

-

-/+6

-3

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

-

-

-

-

-

+/-7

(126/158)

-

+/-2

-3

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень)

-

-

-

-

-

-/+8

(Х, 158/ 126)

-

-/+2

-3

* Додатково читайте тематичний номер «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 60.

1 Суму, сплачену юридичною або фізичною особою за здобуття освіти, підготовку та/або перепідготовку як працівника, так і непрацівника у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах, яка не перевищує трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2020 році — 14169 грн.) за кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки або перепідготовки, не включають до оподатковуваного доходу фізособи (п.п. 165.1.21 ПКУ). Таку неоподатковувану суму відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «145». Якщо ж сума оплати за навчання працівника перевищує встановлене ПКУ обмеження, суму перевищення обкладають ПДФО і відображають у формі № 1ДФ також з ознакою доходу «145» (див. роз’яснення в підкатегорії 103.25 БЗ). При цьому для визначення бази оподаткування застосовують «натуральний» коефіцієнт.

2 ВЗ утримують тільки з доходу (його частини), що обкладається ПДФО. При цьому ВЗ розраховують від «чистої» вартості негрошової виплати (див. листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без її збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

3 На таку виплату ЄСВ не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 9 розд. II Переліку № 1170.

4 Якщо підвищення кваліфікації (перепідготовка) обумовлено вимогами законодавства, то всю суму витрат роботодавця на його проведення не включають до оподатковуваного доходу працівника на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ. У формі № 1ДФ вартість підвищення кваліфікації (перепідготовки) в цьому випадку відображають з ознакою доходу «158». Оскільки сума таких витрат роботодавця не обкладається ПДФО, немає і бази обкладення ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

5 Не є доходом працівника, тільки якщо перепідготовка або підвищення кваліфікації проводяться згідно із законом (п.п. 165.1.37 ПКУ). В усіх інших випадках це додаткове благо, яке відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126».

6 За роз’ясненням податківців (див. підкатегорію 103.02 БЗ), стипендія, що виплачується студенту або аспіранту за рахунок коштів юрособи на підставі договору між навчальним закладом і такою юрособою, не обкладається ПДФО (а отже, і ВЗ) згідно з п.п. 165.1.26 ПКУ, якщо вона не перевищує суми, визначеної абзацом першим п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2020 році — 2940 грн.). Суму перевищення обкладають ПДФО і ВЗ. При цьому незалежно від порядку оподаткування загальну суму стипендії показують у формі № 1ДФ з ознакою доходу «150» (див. підкатегорію 103.25 БЗ). Якщо стипендія виплачується слухачу підготовчого відділення, її обкладають ПДФО і ВЗ як допблаго і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126».

7 Якщо необхідність проходження професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації за будь-якою спеціальністю (професією) встановлена законом, вартість проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад не включають до оподатковуваного доходу згідно з п.п. 165.1.37 ПКУ.

8 Неперсоніфіковані витрати підприємства ПДФО не обкладають і у формі № 1ДФ не відображають. Персоніфіковані витрати, пов’язані з перепідготовкою або підвищенням кваліфікації згідно з вимогами законодавства, до оподатковуваного доходу працівників не включають на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ, але зазначають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «158». Якщо такі витрати є персоніфікованими і не пов’язані з перепідготовкою або підвищенням кваліфікації згідно із законом, то їх з урахуванням «натурального» коефіцієнта необхідно обкладати ПДФО і відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126».

3.28

Позики (поворотна фіндопомога), видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства

-

-

-

-

-

-1

(див. прим. 2)

-

-

-3

1 На підставі п.п. 165.1.31 ПКУ не включаємо до оподатковуваного доходу фізособи основну суму поворотної фінансової допомоги (позики), отриману від інших осіб. Проте підприємство, будучи податковим агентом, зобов’язано відобразити її в розд. I форми № 1ДФ.

2 На дату підготовки спецвипуску до друку для відображення суми виданої фізособі позики передбачено код ознаки доходу «153». Але майте на увазі, що Мінфін підготував проєкт змін у додаток до Порядку № 4, згідно з якими планується з 01.04.2020 р. ввести для такого доходу нову ознаку «197».

У свою чергу, код «153» будуть використовувати тільки для відображення повернутих фізичній особі сум позик, що раніше були від неї отримані. 3 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 13 розд. I Переліку № 1170.

3.29

Вартість житла, переданого у власність працівникам

-

-

-

-

-

+1

(126)

-

+1

-2

1 У загальному випадку вартість житла, переданого у власність працівникам, включають до оподатковуваного доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта і відображають у розд. І форми № 1ДФ з ознакою доходу «126». При цьому ВЗ, на відміну від ПДФО, розраховують від «чистої» вартості негрошової виплати (див. листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

2 На зазначену виплату ЄСВ не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і наведена в п. 12 розд. II Переліку № 1170.

3.30

Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я* (крім виплат, зазначених у п.п. 2.3.3 Інструкції № 5, див. с. 60), а саме:

— цільова благодійна допомога на лікування, що не оподатковується згідно з п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ

-

-

-

-

-

- 1

(169)

-

-1

-2

цільова благодійна допомога на реабілітацію, що не оподатковується згідно з п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ

-

-

-

-

-

-3

(169)

-

-3

-2

* Про цільову благодійну допомогу ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 24, с. 77.

1 Не обкладають ПДФО та ВЗ і відображають з ознакою доходу «169» цільову благодійну допомогу на лікування, яку надають платнику податку відповідно до вимог п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ. Нагадаємо їх:

1) благодійник — фізична або юридична особа — резидент України;

2) допомогу перераховують безпосередньо закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування, у тому числі для придбання ліків;

3) отримувач допомоги — платник податку або члени його сім’ї першого ступеня споріднення (згідно з п.п. 14.1.263 ПКУ це його батьки, дружина або чоловік, діти, у тому числі всиновлені);

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);

5) медичні послуги не входять до «забороненого» переліку, наведеного в п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ, тобто не можна оплачувати:

— косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);

— водолікування та геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями;

— лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

— аборти (крім абортів, що проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування);

— операції з переміни статі;

— лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування);

— лікування тютюнової або алкогольної залежності;

— придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, не включених до переліку життєво необхідних (вважаємо, тут слід орієнтуватися на Перелік № 333);

6) отримувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних медичних послуг. Це документи, які ідентифікують постачальника й отримувача послуг, обсяги та вартість таких послуг (договори, акти наданих послуг, інші відповідні документи залежно від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану) (див. роз’яснення з підкатегорій 103.02 і 103.15 БЗ).

При невиконанні хоча б однієї з перелічених умов допомога, що надається, потрапить під оподаткування. Для зменшення податкового навантаження рекомендуємо в таких випадках надати нецільову благодійну допомогу згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ (див. п. 3.31 нижче). Якщо ж не виконується тільки умова 2, тобто допомогу планується видати на руки працівнику, доцільно оформити її як надання не оподатковуваної на підставі п.п. 165.1.19 ПКУ допомоги на лікування та медичне обслуговування (див. також п. 3.31 нижче).

2 ЄСВ на таку виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 13 розд. II Переліку № 1170.

3 Цільову благодійну допомогу на реабілітацію, надану на підставі п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ, не включають до оподатковуваного доходу отримувача і відображають з ознакою доходу «169», якщо щодо неї були виконані такі умови:

1) благодійник — резидент України;

2) допомога перераховується безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації;

3) отримувач допомоги — особа з інвалідністю або її дитина з інвалідністю;

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);

5) отримувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації.

При невиконанні хоча б однієї з перелічених умов допомога, що надається, потрапить під оподаткування. Для зменшення податкового навантаження рекомендуємо в таких випадках надати нецільову благодійну допомогу згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ (див. п. 3.31 нижче).

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, що не оподатковується згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ

-

-

-

-

-

-1

(169)

-

-1

-2

3.31

— допомога на лікування та медичне обслуговування, що надається роботодавцем платника податків та не оподатковується згідно з п.п. 165.1.19 ПКУ

-

-

-

-

-

-3

(143)

-

-3

-2

— допомога на поховання працівника, який помер, що надається його роботодавцем та не оподатковується згідно з п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ

-

-

-

-

-

-4

(146)

-

-4

-2

— допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

-

-

-

-

-

+5

(127)

-

+5

-2

1 Зазначену благодійну допомогу не обкладають ПДФО і ВЗ, якщо вона надається юридичною або фізичною особою, яка є резидентом України, і її сума сукупно протягом звітного податкового року не перевищує граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (п.п. 170.7.3 ПКУ, підкатегорія 103.15 БЗ). У 2020 році неоподатковуваний розмір такої допомоги — 2940 грн. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану нецільову благодійну допомогу відображають з ознакою доходу «169».

Важливо! Якщо розмір допомоги, що надається, перевищить зазначену межу, із суми перевищення доведеться утримати ПДФО і ВЗ. При цьому ознака доходу для відображення у формі № 1ДФ не зміниться — «169» (див., зокрема, лист ДПСУ від 18.09.2019 р. № 290/6/99-00-04-07-03-15/ІПК).

2 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. I Переліку № 1170.

3 Суми такої допомоги не обкладають ПДФО та ВЗ і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «143» при дотриманні таких умов (п.п. 165.1.19 ПКУ):

1) допомога надається на лікування та медичне обслуговування платника податків, члена його сім’ї першого ступеня споріднення або дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю;

2) допомогу надає благодійна організація або роботодавець фізособи (у тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівників відповідно до Закону № 1645 і на їх вакцинацію, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій згідно із Законом № 4004);

3) наявні документи, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів на оплату лікування та медобслуговування (у разі здійснення передоплати таких послуг) або факт надання послуг з лікування або медобслуговування (якщо здійснюється постоплата) платника податків. Такими підтвердними документами можуть бути (див. лист ДФСУ від 13.03.2017 р. № 5003/6/99-99- 13-02-03-15, роз’яснення в підкатегоріях 103.02 і 103.15 БЗ):

— документи, що підтверджують потребу фізособи в лікуванні та медичному обслуговуванні (характеристика хвороби, травми, отруєння, патологічного стану платника податку);

— документи про надання таких послуг, що ідентифікують постачальника послуг і фізособу, якій вони надаються, обсяги і вартість таких послуг (договори, платіжні та розрахункові документи, акти наданих послуг);

— інші відповідні документи залежно від необхідного лікування чи медичного обслуговування, хвороби або її стану.

Важливо! При недотриманні зазначених умов така виплата перетвориться для працівника на додаткове благо. Тому для зменшення податкового навантаження рекомендуємо в таких випадках надати нецільову благодійну допомогу на підставі п.п. 170.7.3 ПКУ.

4 Згідно з п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ не включають до оподатковуваного доходу кошти або вартість майна (послуг), які надаються як допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) в розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2020 році — 5880 грн.). Ознака доходу для відображення у формі № 1ДФ — «146». Також з неоподатковуваної суми допомоги не утримують ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Але будьте уважними! Якщо розмір допомоги, що надається, перевищить зазначену неоподатковувану межу, із суми перевищення доведеться утримати ПДФО і ВЗ. При цьому ознака доходу для відображення у формі № 1ДФ оподатковуваної частини допомоги залишається тією самою — «146» (див. роз’яснення в підкатегорії 103.25 БЗ).

5 У загальному випадку така допомога підлягає обкладенню ПДФО і ВЗ. У зв’язку із цим доцільно скористатися п.п. 170.7.3 ПКУ і надати працівнику нецільову благодійну допомогу. У такій ситуації сума допомоги в межах 2940 грн. (сукупно за 2020 рік) не обкладається ПДФО і ВЗ (див. підкатегорію 103.25 БЗ).

3.35

Дивіденди*:

— у вигляді акцій (часток, паїв), що не змінюють участі в статутному фонді

-

-

-

-

-

-1

(142)

-

+2

-3

— за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), що емітована таким платником податку

-

-

-

-

-

+4

(101)

-

+4

-3

3.35

— інші дивіденди

-

-

-

-

-

+5

(109)

-

+5

-3

* Більше про оподаткування дивідендів ви можете дізнатися з журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 13, с. 9.

1 Дивіденди, що нараховуються на користь платника податків у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, який нараховує такі дивіденди, не обкладаються ПДФО відповідно до п.п. 165.1.18 ПКУ за умови, що:

1) таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

2) у результаті такого нарахування збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

У формі № 1ДФ такі дивіденди відображають з ознакою доходу «142».

2 Незважаючи на те, що сума цих дивідендів не потрапляє до складу оподатковуваного доходу фізособи, їх обкладають ВЗ на підставі п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Зверніть увагу: у випадку з реінвестицією дивідендів акціонери, по суті, отримують дохід у негрошовій формі у вигляді акцій (часток, паїв). Водночас до бази оподаткування ВЗ такий дохід потрапить у «чистій» сумі, яка дорівнює номінальній вартості нарахованих дивідендів. Тобто без збільшення на «натуральний» коефіцієнт (див., зокрема, листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, а також роз’яснення в підкатегорії 126.05 БЗ).

3 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. II Переліку № 1170.

4 Для цілей оподаткування такі дивіденди прирівняні до заробітної плати (п.п. 170.5.3 ПКУ). Тому вони обкладаються ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ за ставкою 1,5 %. У формі № 1ДФ їх відображають з ознакою доходу «101».

5 Підлягають оподаткуванню на підставі п.п. 164.2.8 ПКУ. При цьому для ПДФО застосовують ставку 5 % (п.п. 167.5.2 ПКУ), якщо дивіденди виплачує платник податку на прибуток (окрім інститутів спільного інвестування), і 9 % — якщо неплатник цього податку або інститут спільного інвестування (п.п. 167.5.4 ПКУ). ВЗ утримують за стандартною ставкою 1,5 %. У формі № 1ДФ «звичайні» дивіденди показують з ознакою доходу «109».

3.35

Дохід від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю)

-

-

-

-

-

+1

(див. прим. 2)

-

+

-3

1 Об’єкт оподаткування ПДФО визначають виходячи з договірної суми орендної плати, але не нижче мінімальної суми орендного платежу, встановленого законодавством з питань оренди землі (п.п. 170.1.1 ПКУ).

2 На момент підготовки спецвипуску до друку для таких виплат передбачено код ознаки доходу «106». Але майте на увазі: Мінфін підготував проєкт змін у додаток до Порядку № 4. Відповідно до них планується, що з 01.04.2020 р. з ознакою «106» будуть показувати тільки дохід від надання в оренду (лізинг, суборенду) земельної частки (паю). У свою чергу, для відображення доходу від надання в оренду (лізинг, суборенду, емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення та майнового паю збираються ввести нову ознаку «195».

3 ЄСВ на таку виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. II Переліку № 1170.

Дохід від здавання нерухомості в оренду, житловий найм (піднайм)

-

-

-

-

-

+1

(див. прим. 2)

-

+

-3

1 Об’єкт оподаткування визначають виходячи з договірної суми орендної плати, але не нижче мінімального орендного платежу, який розраховується виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомості, що встановлюється місцевими органами влади. Якщо така мінімальна вартість не встановлена або не оприлюднена до початку звітного року, ПДФО справляють з договірної суми орендної плати (див. п.п. 170.1.2 ПКУ).

2 На момент підготовки спецвипуску до друку для цих виплат передбачено код ознаки доходу «106». Але зауважте: згідно з проєктом змін у додаток до Порядку № 4 з 01.04.2020 р. планується для доходу від оренди нерухомості (крім земельних ділянок, часток (паїв) та майнових паїв) увести нову ознаку «196».

3 Суму орендної плати не включають до бази нарахування ЄСВ, оскільки оренда не є ані наданням послуг, ані виконанням робіт (див. консультацію в підкатегорії 201.03 БЗ).

Дохід від здавання в оренду рухомого майна

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

1 Про те, що такий дохід відносять до інших і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127», податківці говорять у своїх роз’ясненнях, наведених у підкатегоріях 103.25 і 103.22 БЗ.

2 Той факт, що сума орендної плати не є базою нарахування ЄСВ, підтверджують і податківці в консультації з підкатегорії 201.03 БЗ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі