Індексуємо зарплату за жовтень 2015 року

В обраному У обране
Друк
Трохименко Людмила, експерт з питань оплати праці, l.trokhimenko@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2015/№ 42
Вересневе законодавче підвищення основних соцстандартів уже позаду, проте за щомісячною індексацією доходів потрібно уважно слідкувати. Сьогоднішня інформація допоможе вам правильно нарахувати зарплатну індексацію за жовтень 2015 року.

Індексацію заробітної плати повинні проводити усі роботодавці. Про відповідальність за її непроведення ми детально розповідали у «БТ», 2015, № 24, с. 40.

Методологію зарплатної індексації згідно з  Порядком № 1078*, рецепти роботодавцю щодо того, коли та на скільки підвищувати зарплату, щоб грамотно і економно «втекти» від необхідності її індексації, ми надавали у «БТ», 2015, № 33, с. 38; № 28, с. 31; № 24, с. 40.

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078.

Заробітну плату працівників індексуємо в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (ПМПО), розмір якого в жовтні 2015 року становить 1378 грн.**

** Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.15 р. № 704-VIIІ з 1 вересня 2015 року розмір ПМПО та мінімальної заробітної плати становить 1378 грн. (див. «БТ», 2015, № 39, с. 39).

Для поточної індексації — користуємося таблицею

Щоб визначити суму поточної індексації, необхідно знати базовий місяць працівника та величину приросту індексу споживчих цін (ІСЦ). У загальному випадку показник приросту ІСЦ розраховують з місяця, наступного за базовим ( п. 5 Порядку № 1078).

У жовтні 2015 року при індексації зарплати, яка підвищувалася у 2008 — 2015 рр., скористайтеся таблицею, наведеною на с. 34. У ній знайдете жовтневі величини приросту ІСЦ (коефіцієнти індексації) і готові розраховані суми поточної індексації.

Ураховуючи, що індекс інфляції за серпень 2015 року становив 99,2 % (як і за липень — офіційно у нас дефляція!), то і величини приросту індексів для визначення поточної індексації жовтня 2015 року (коефіцієнти поточної індексації) залишаються на рівні вересня 2015 року.

Важливо! Для індексації зарплати за інші місяці (не за жовтень 2015 року) індекси з наведеної таблиці не підходять. Прирости ІСЦ для проведення індексації у 2015 році ми надавали: у січні — у «БТ», 2015, № 3, с. 20; у лютому — у «БТ», 2015, № 7, с. 43; у березні — у «БТ», 2015, № 12, с. 38; у квітні — у «БТ», 2015, № 15, с. 37; у травні — у «БТ», 2015, № 20, с. 38; у червні — у «БТ», 2015, № 24, с. 40; у липні — у «БТ», 2015, № 28, с. 31; у серпні — у «БТ», 2015, № 33, с. 38; у вересні — у «БТ», 2015, № 39, с. 42.

Зверніть увагу! Суму поточної індексації жовтня 2015 року визначаємо з урахуванням ПМПО — 1378 грн.

Тепер нагадаємо, як користуватися таблицею. Припустимо, базовим місяцем працівника є січень 2015 року. Отже, якщо жовтень 2015 року відпрацьований ним повністю (працівник на повній ставці, усі робочі дні/години є фактично відпрацьованими), то сума поточної індексації — 494,70 грн. (значення на перетині рядка «2015 — Сума» з графою 1 «Січень»). Її ми отримали так: 1378 грн. х 35,9 % = 494,70 грн. Тут 35,9 % — значення приросту ІСЦ для проведення індексації (значення на перетині рядка «2015 — %» з графою 1 «Січень»); 1378 грн. — діючий розмір ПМПО в жовтні 2015 року.

Важливо! Для «новачків» працює спеціальна норма — абз. 3 п. 101 Порядку № 1078. Нею встановлено, що для новоприйнятих працівників величину приросту індексу визначаємо по-особливому: з урахуванням індексу інфляції місяця прийняття на роботу. Саме тому до появи у «новачків» базового місяця в таблиці орієнтуйтеся на місяць, що передує місяцю прийняття працівника на роботу. Наприклад, для прийнятого на роботу у травні 2015 року жовтнева сума поточної індексації дорівнює 30,32 грн. (1378 грн. х 2,2 %, у таблиці орієнтиром буде квітень 2015 року).

Після появи базового місяця у новоприйнятих працівників діємо за звичайними правилами: величину приросту індексу в таблиці шукаємо навпроти їх базового місяця.

Пам’ятайте! У разі неповного робочого часу або ж не повністю відпрацьованого місяця індексацію слід виплачувати пропорційно відпрацьованому часу ( абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

Збільшили оклад — місяць базовий

Оплата за тарифними ставками (посадовими окладами) працівника — це гарантована постійна виплата, передбачена чинним законодавством. Як постійна складова зарплати працівника вона є об’єктом індексації ( п. 2 Порядку № 1078).

Важливо! Місяць підвищення посадового окладу завжди є базовим для працівника, причому незалежно від суми підвищення і від того, на яку частину ставки зайнятий працівник.

Для тих працівників, які мають право на індексацію у базовому місяці, ми проводимо порівняльні розрахунки, тобто визначаємо право працівника на подальшу індексацію, порівнявши суму підвищення зарплати (з урахуванням постійних складових) і суму можливої індексації. Тут уже важливими є і сума зарплатного підвищення, і право на конкретний вид індексації (поточну чи фіксовану або ж їх загальну суму).

Різні ситуації і шляхи їх вирішення щодо нарахування сум індексації в місяці підвищення доходу знайдете у «БТ», 2015, № 39, с. 44-45.

Зверніть увагу! У базовому місяці працівнику може бути визначена фіксована сума індексації. Її розраховують у разі, коли сума підвищення зарплати не перевищує суму можливої індексації (поточної або поточної + фіксованої попередньої). Тоді сума, якої «бракує» (різниця між сумою можливої індексації та сумою підвищення зарплати), фіксується та виплачується в такому розмірі до наступного підвищення зарплати, при якому збільшення перекриє індексацію.

Як розрахувати вересневу фіксовану суму індексації для працівників «на мінімалці», роз’яснив фахівець Мінсоцполітики у «БТ», 2015, № 40, с. 44.

Далі на прикладах розглянемо типові ситуації з нарахування індексації зарплати за жовтень 2015 року.

«Новачок» отримав базовий місяць

Приклад 1. Працівник був прийнятий на роботу в червні 2015 року з окладом 1218 грн. У вересні 2015 року оклад працівника підвищили до нового розміру мінзарплати — 1378 грн. У жовтні 2015 року зарплата не підвищувалася.

При підвищенні окладу у вересні 2015 року право на індексацію вересневої зарплати не настало (розрахунок індексу наростаючим підсумком з червня 2015 року не перевищив порога індексації 101 %). Вересень 2015 року (місяць збільшення окладу) став базовим для працівника. Для подальшої індексації саме від базового місяця (вересня 2015 року) залежатиме право на поточну індексацію. Тому для такого працівника розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком розпочинають з місяця, наступного за базовим, тобто з жовтня 2015 року. Зарплату за вересень і жовтень 2015 року не індексують.

Працівник з фіксованою індексацією

Приклад 2. До вересня 2015 року базовим місяцем працівника був грудень 2013 року (тоді йому підвищували посадовий оклад до 2000 грн.). Постійні надбавки не встановлювалися. З травня 2014 року працівнику нараховували поточну індексацію. З 1 вересня 2015 року оклад працівника встановлений у розмірі 2160 грн. У жовтні 2015 року зарплата не підвищується.

Вересень 2015 року (місяць останнього збільшення окладу) став новим базовим для працівника. Цього місяця працівник мав право на поточну індексацію від попереднього базового місяця — грудня 2013 року. Сума можливої індексації, що належить працівнику, за вересень 2015 року становила 1032,12 грн. (1378 грн. х 74,9 %).

Сума підвищення зарплати за вересень 2015 року дорівнює 160 грн. (2160 - 2000).

Оскільки вересневе зарплатне підвищення менше належної індексації, то в новому базовому місяці — вересні 2015 року йому визначили фіксовану суму індексації: 1032,12 - 160 = 872,12 (грн.).

Не забувайте! Якщо при підвищенні зарплати у вересні 2015 року (базовому місяці) ви визначили фіксовану суму індексації — вона зберігається за працівником починаючи з вересня й у всіх подальших місяцях, поки чергове зарплатне підвищення не перевищить розрахований фіксований розмір.

У разі повністю відпрацьованих місяців і за вересень, і за жовтень 2015 року працівнику нарахують фіксовану індексацію 872,12 грн.

Якщо ж працівник перебував у відпустці, хворів тощо, то за цей не повністю відпрацьований місяць суму індексації нараховуємо пропорційно відпрацьованому часу. Наприклад, у жовтні 2015 року працівник частину місяця перебував у відпустці, тому фактично відпрацював тільки 11 робочих днів із 21 — за графіком роботи. Тоді, застосувавши «пропорційний» підхід, суму індексації за жовтень 2015 року визначаємо так: 872,12 грн. : 21 роб. дн. х х 11 роб. дн. = 456,82 грн.

Неповний робочий час

Приклад 3. Посадовий оклад працівника1600 грн. Він працює на 0,5 ставки (зарплата — 800 грн.). Надбавок і доплат не отримує. Базовим місяцем працівника був грудень 2014 року (отримував поточну індексацію). У жовтні 2015 року «повний» оклад працівника підвищують до 2000 грн., але з 01.10.15 р. йому встановили 0,75 ставки.

Робота на частину ставки — передусім це означає, що працівнику встановлений неповний робочий час. Суму індексації такому працівнику нараховуємо з урахуванням його частини ставки, тобто пропорційно фактично відпрацьованому часу ( абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

Місяць підвищення посадового окладу працівника — вересень-2015 буде новим базовим для цілей індексації зарплати. Для визначення подальшої долі індексації працівника у базовому місяці проводять порівняльні розрахунки. Результат може бути таким: суму індексації зменшують на суму підвищення або не виплачують, якщо сума підвищення перевищує суму індексації.

Важливо! Порівняльні розрахунки проводимо виходячи з умови повного робочого часу (див. лист Мінсоцполітики від 29.04.15 р. № 75/10/136-15 // «БТ», 2015, № 27, с. 9).

Тому головне правило для порівняння — суму індексації та суму підвищення зарплати визначаємо для повної ставки.

У нашій ситуації належна працівнику за жовтень 2015 року поточна сума індексації від базового грудня 2014 року з розрахунку повної ставки дорівнює 552,58 грн. (1378 грн. х 40,1 %, див. таблицю на с. 34 цього номера газети).

Жовтневе підвищення зарплати (з повної ставки) становить 400 грн. (2000 - 1600). При порівнянні отримали, що зарплатне підвищення не перекрило (є меншим) належної індексації. Тому також для повної ставки розраховуємо фіксовану індексацію, вона становитиме 152,58 грн. (552,58 - 400).

З урахуванням неповного робочого часу працівника в жовтні 2015 року (0,75 ставки) фіксовану суму індексації нарахуємо пропорційно встановленому режиму: 152,58 х 0,75 = 114,44 (грн.).

У разі повністю відпрацьованого жовтня 2015 року з урахуванням зайнятості працівника (0,75 ставки) працівник отримає:

• оплату за окладом 1500 грн. (2000 х 0,75);

• фіксовану індексацію 114,44 грн.

Від нового базового вересня 2015 року визначатиметься право на подальшу поточну індексацію працівника.

Щоб не індексувати жовтневу зарплату, «повний» оклад працівника потрібно збільшити на суму, що перевищує належну «повну» індексацію (552,58 грн.).

Якщо припустимо, що в листопаді 2015 року працівник перейде працювати з 0,75 на 1 ставку без збільшення окладу за цією посадою, то за повністю відпрацьований місяць фіксовану суму індексації він отримає в повному розмірі — 152,58 грн. Вересень 2015 року залишиться базовим місяцем для працівника.

Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ЖОВТЕНЬ 2015 року (із розрахунку ПМПО — 1378 грн.)

Базовий місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

%

167,1

160,1

150,6

143,1

139,9

138,0

139,2

139,5

136,9

132,9

129,5

124,7

Сума

2302,64

2206,18

2075,27

1971,92

1927,82

1901,64

1918,18

1922,31

1886,48

1831,36

1784,51

1718,37

2009

%

118,4

115,2

112,2

110,3

109,3

107,0

107,2

107,6

106,0

104,1

101,9

100,2

Сума

1631,55

1587,46

1546,12

1519,93

1506,15

1474,46

1477,22

1482,73

1460,68

1434,50

1404,18

1380,76

2010

%

96,6

92,9

91,3

91,8

92,9

93,7

94,1

91,8

86,4

85,5

84,9

83,5

Сума

1331,15

1280,16

1258,11

1265,00

1280,16

1291,19

1296,70

1265,00

1190,59

1178,19

1169,92

1150,63

2011

%

81,7

80,1

77,6

75,3

73,9

73,2

75,5

76,2

76,0

76,0

75,8

75,5

Сума

1125,83

1103,78

1069,33

1037,63

1018,34

1008,70

1040,39

1050,04

1047,28

1047,28

1044,52

1040,39

2012

%

75,1

74,8

74,2

74,2

74,8

75,3

75,6

76,2

76,0

76,0

76,2

75,8

Сума

1034,88

1030,74

1022,48

1022,48

1030,74

1037,63

1041,77

1050,04

1047,28

1047,28

1050,04

1044,52

2013

%

75,5

75,6

75,6

75,6

75,5

75,5

75,6

76,8

76,8

76,2

75,8

74,9

Сума

1040,39

1041,77

1041,77

1041,77

1040,39

1040,39

1041,77

1058,30

1058,30

1050,04

1044,52

1032,12

2014

%

74,6

73,6

69,8

64,4

58,4

56,9

56,2

55,0

50,6

47,1

44,4

40,1

Сума

1027,99

1014,21

961,84

887,43

804,75

784,08

774,44

757,90

697,27

649,04

611,83

552,58

2015

%

35,9

29,1

16,5

2,2

Х

Сума

494,70

401,00

227,37

30,32

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити