Теми статей
Обрати теми

Основні виплати і доплата до МЗП, індексація, включення до розрахунку середньої зарплати, оподаткування: шпаргалка для бухгалтера

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)
Динамічне працеоплатне та податкове життя не дає спокійно зітхнути бухгалтеру. Змінюються законодавство, нормативні документи, з’являються нові роз’яснення профільних відомств… Новинним «хітом» 2017 року стала доплата до МЗП.

Інформації маса — устежити за всіма змінами непросто. Щоб полегшити роботу бухгалтеру, ми підготували спеціальну табличку-шпаргалку. У ній у розрізі основних виплат, наведених в Інструкції № 5, буде зазначена така інформація:

1. Зарплатно-трудові гарантії:

— включення/невключення виплати до суми зарплати за відпрацьований час, простіше кажучи, включення/невключення виплати до МЗП за відпрацьований час;

— включення/невключення виплати з метою індексації доходу.

2. Розрахунок середньої зарплати:

— згідно з Порядком № 1266 (для визначення лікарняних, декретних);

— згідно з Порядком № 100. Тут ми графу розділили на 2 колонки. Перша для розрахунку виходячи з виплат за 12-місячний розрахунковий період (відпускні та компенсація за невикористану відпустку); друга — для розрахунку виходячи з виплат за 2-місячний розрахунковий період (оплата періоду відрядження, курсів підвищення кваліфікації (для всіх працівників, крім держслужбовців), визначення матдопомоги в розмірі середньомісячного заробітку, вихідної допомоги тощо).

3. Оподаткування — обкладення виплат ПДФО (тут ми також навели ознаку доходу виплати, необхідну для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ), застосування/незастосування ПСП, обкладення ВЗ, ЄСВ.

Використані документи та скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Постанова № 490 — постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31.03.99 р. № 490.

Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Умови № 308/519 — Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 02.10.2005 р. № 308/519.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Лист № 356 — лист Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282.

Лист № 344— лист Мінсоцполітики від 14.02.2017 р. № 344/0/101-17/281.

Лист № 391 — лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282.

ВЗ військовий збір.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

ЄСВ єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

№ з/п

Вид виплати ( пункт Інструкції № 5)

Зарплатно-трудові гарантії

Розрахунок середньої зарплати:

Оподаткування

включення до МЗП

індексація

Порядок № 1266

Порядок № 100

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

лі- карняні, декрет- ні

12 місяців

2 місяці

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати ( п. 2.1 Інструкції № 5)

1

Основна зарплата (оплата за виконану роботу за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками)

(п.п. 2.1.1)

+1

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

1 Підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах та організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, підрозділах та на посадах, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці, включаються до суми зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП (див. листи Мінсоцполітики № 356, № 344 і № 391).

2

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу* (п.п. 2.1.4)

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

* Детальніше про переведення на постійну нижчеоплачувану роботу і його оплатні нюанси читайте у спецвипуску «ОП», 2016, № 12/1, с. 17 і «ОП», 2016, № 12, с. 12.

3

Оплата праці за час перебування у відрядженні*

(п.п. 2.1.6)

+/-1

+/-2

+

+

+/-2

+

(101)

+

+

+

* Про те, як оплатити період відрядження, можна дізнатися в «ОП», 2016, № 19, с. 5 і 10.

1 Якщо оплата періоду відрядження здійснювалася за середньою заробітною платою, то середню зарплату не включають до зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП. У цьому випадку МЗП визначають пропорційно відпрацьованому часу. Якщо працівнику за час відрядження виплачують зарплату як за звичайний робочий день, то нарахована зарплата працівника за місяць не може бути нижче за розмір МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282). У цьому випадку доплата до МЗП визначається в загальному порядку як за повністю відпрацьований місяць. Детальніше про це — у матеріалі з числовими прикладами на с. 20 цього номера.

2 Якщо робочі дні у відрядженні оплачено виходячи з середньої заробітної плати, то суму такої оплати не включають до розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці та не індексують ( абз. 2 п. 4 Порядку № 100 і абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

4

Винагорода за ЦПД (п.п. 2.1.8)

-1

+/-2

-

-3

-3

+ (102)

+

+

+4

1 Якщо особа виконує роботи (надає послуги) за договором цивільно-правового характеру, то на суму винагороди за ЦПД не поширюється вимога про нарахування зарплати не нижче МЗП. У разі, якщо роботи виконує (послуги надає) працівник, то підсумовувати винагороду за ЦПД за таким договором із сумою його зарплати не потрібно. З МЗП слід порівнювати тільки зарплату, нараховану за умовами трудового договору.

2 Виплати за ЦПД підлягають індексації за умови, що вони не є разовими. Їх індексують у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи) (див. п. 7 Порядку № 1078).

3 Оскільки такі виплати здійснюють на підставі цивільно-правового, а не трудового договору, то їх отримувачі не мають права на отримання відпускних, вихідної допомоги та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму.

4 Сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, є об’єктом для справляння ЄСВ згідно з абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.

Фонд додаткової заробітної плати ( п. 2.2 Інструкції № 5)

5

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за (п.п. 2.2.1):

— суміщення професій (посад)

+1

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+1

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+1

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу у важких та шкідливих і особливо важких та особливо шкідливих умовах праці

-3

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— використання в роботі деззасобів і працівникам, зайнятим на роботах з прибирання туалетів

-3

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

-3

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу в нічний час

-4

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— високі досягнення у праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на визначений строк

+

+2

+

+/-5

+/-5

+

(101)

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— науковий ступінь

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— доплата до МЗП

Х

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

1 Головна особливість додаткових обов’язків, покладених на працівника (таких, як суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника), — такі роботи виконуються без звільнення працівника від основної роботи і їх виконання відбувається в межах робочого часу за основною роботою. Це означає, що доплати, встановлені за такі додаткові обов’язки, враховують у складі зарплати при порівнянні її з МЗП (див. також лист № 391).

2 Індексується, якщо не має разового характеру.

3 Дуже суперечливими виявилися доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я. Адже на нормативному рівні немає чіткого визначення, що належить до таких доплат. Роз’яснення з цього питання були наведені Мінсоцполітики в листах № 356, № 344 і № 391. До категорії доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, на думку Мінсоцполітики, потрапляють не тільки «шкідливі» доплати, що встановлюють за результатами атестації робочих місць (наприклад, для медичних працівників доплату «за шкідливість» в розмірі до 12 % посадового окладу встановлено п.п. 3.4.5 Умов № 308/519, а перелік робіт, що дають право на таку доплату, визначено в додатку 6 до цих Умов), але й доплата за роботу в зоні відчуження, яку встановлюють згідно з постановою КМУ «Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження» від 10.09.2008 р. № 831, а також доплата за використання деззасобів і прибирання туалетів. Щодо останньої зазначимо, що встановлення такої доплати передбачено нормативно-правовими документами. Так, для працівників навчальних закладів доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів, у розмірі 10 % посадового окладу передбачена абз. «ґ» п.п. 3 п. 4 наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557. Для медичних працівників таку доплату передбачено п.п. 3.4.7 Умов № 308/519.

Таким чином, зазначені вище види доплат за своїм характером належать до доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, а отже, їх виплачують «зверху» 3200 грн.

4 Не враховують у зарплату за відпрацьований час для порівняння з МЗП, оскільки про це прямо зазначено у ст. 31 Закону про оплату праці.

5 Якщо така виплата має разовий характер і здійснюється за дорученням, що не входить до обов’язків працівника, то вона не враховується при розрахунку середньої зарплати ( п.п. «а» п. 4 Порядку № 100).

6

Премії (щомісячні, квартальні тощо) та винагороди, що мають систематичний характер (п.п. 2.2.2)

+

+

+

+1

+1, 2

+

(101)

+

+

+

1 До розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 премії включають до заробітку того місяця, в якому вони нараховані.

2 Премії, які виплачують за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останніх два календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Детальніше про нюанси включення премій у розрахунок середньої зарплати за Порядком № 100, а також числові приклади — в «ОП», 2016, № 21, с. 15 і 19.

7

Оплата роботи в (п.п. 2.2.4):

надурочний час

-1

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

святкові та неробочі дні

+2

+3

+

+

+

+

(101)

+

+

+

1 Доплату за роботу в надурочний час не включають до зарплати для забезпечення мінімального розміру. Її нараховують «зверху» 3200. Це прямо передбачено ст. 31 Закону про оплату праці.

2 Оплата за роботу у святкові та неробочі дні не зазначена у ст. 31 Закону про оплату праці серед виплат, які не враховують у складі зарплати за відпрацьований час при порівнянні з МЗП (див. лист № 391).

3 Підлягає індексації, якщо не має разового характеру, а її виплата обумовлена режимом роботи підприємства.

8

Індексація зарплати* (п.п. 2.2.7)

+1

-

+

+

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про правила проведення індексації читайте в «ОП», 2017, № 2, с. 20.

1 Суму індексації включають до заробітної плати працівника за відпрацьований час для забезпечення її мінімального розміру (див. листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 та від 18.01.2017 р. № 119/0/101-17/282 // див. с. 5 цього номера).

9

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати (п.п. 2.2.8)*

-1

-

+

-

-

+

(101)

+

+

+

* Про правила нарахування компенсації читайте в «ОП», 2014, № 2, с. 9; 2015, № 12, с. 11.

1 На відміну від індексації заробітної плати, компенсація працівникам втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням строків її виплати, за усними роз’ясненнями фахівців Мінсоцполітики, не включається до зарплати працівника за відпрацьований час при порівнянні її з МЗП. Це пояснюється тим, що компенсація не є винагородою за працю (виконану роботу, відпрацьований час), а за своєю суттю є фінансовою санкцією, що накладається на роботодавця за порушення ним строків виплати заробітної плати, грошові кошти від якої виплачуються працівнику.

10

Оплата за невідпрацьований час (п.п. 2.2.12):

— відпускні, компенсація за невикористану відпустку*

-1

-2

+

+/-3

-

+

(101)

+

+

+/-4

* Про порядок надання відпусток, розрахунок і нарахування відпускних читайте в «ОП», 2016, № 10, с. 18.

— оплата періоду курсів підвищення кваліфікації

-1, 5

-2

+

+

-

+

(101)

+

+

+

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час, а також інші періоди, протягом яких працівник не працює, але за ним зберігається заробітна плата

-1

-2

+/-

+

-

+

(101)

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника

-1, 6

-2, 7

+

+/-8

-

+

(101)

+

+

+

1 Виплати, розраховані виходячи з середньої зарплати, не враховують у зарплату для забезпечення її мінімального розміру (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282).

2 Виплати, які розраховуються виходячи з середньої заробітної плати, індексації не підлягають ( абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

3 Компенсацію за невикористану відпустку не включають до розрахунку середньої заробітної плати для обчислення суми відпускних. Підстава — п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

4 Не справляють ЄСВ із суми компенсації за невикористані дні відпусток, нараховані вже звільненому працівнику (тобто такому, який у місяці її нарахування вже не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем) ( абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону № 2464).

5 Зверніть увагу: для держслужбовців передбачено особливий порядок оплати періоду курсів підвищення кваліфікації. За такі дні працівнику зберігають зарплату, передбачену умовами трудового договору. Інакше кажучи, за держслужбовцями на період підвищення кваліфікації зберігають заробітну плату як за звичайний робочий день (див. лист Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16). А це означає, що суму оплати за період курсів підвищення кваліфікації держслужбовців ураховують у складі зарплати для забезпечення її мінімального розміру. Тобто якщо зарплата за відпрацьований час (у тому числі за період курсів) менше 3200 грн., то держслужбовцю потрібно нарахувати доплату до МЗП.

6 Оплата періоду простоїв не включається до зарплати для порівняння її з МЗП, оскільки таку виплату нараховано за невідпрацьований час.

7 Оплата простою у розмірі 2/3 тарифної ставки не індексується (див. «ОП», 2016, № 6, с. 7).

8 Час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключаєте з розрахункового періоду на підставі п. 2 Порядку № 100. При простою не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки), тому дні простою і заробіток за ці дні не враховуються при розрахунку середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 і від 24.04.2009 р. № 247/13/8409). Якщо ж заробіток за час простою зберігався за працівником повністю, то такі виплати враховуються в розрахунку середньої зарплати для відпускних.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати ( п. 2.3 Інструкції № 5)

11

Винагороди та заохочення, що здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема (п.п. 2.3.2):

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+

-1

+

+/-2

+/-2, 3

+

(101)

+

+

+4

— премії за виконання важливих та особливо важливих завдань

+

- 1

+

-5

-5

+

(101)

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат)

-6

-1

+

-5

-5

+

(101)

+

+

+

1 Доходи громадян, які мають разовий характер, індексації не підлягають (ст. 2 Закону про індексацію).

2 Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років уключається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. У листах від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 і від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 Мінпраці наполягає на тому, що основною умовою включення цих виплат у розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній рік. Якщо премію за підсумками роботи за рік і за вислугу років нараховано в поточному році за поточний рік (наприклад, за 2016 рік у грудні 2016 року), то вона взагалі не повинна брати участь у розрахунку.

3 Якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуєте пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Детальніше про нюанси включення премій та винагород у розрахунок середньої заробітної плати за Порядком № 100, а також числові приклади — в «ОП», 2016, № 21, с. 15 і 19.

4 Зверніть увагу: навіть коли винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, з її суми слід справляти ЄСВ. Підстава — ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, згідно з якою особливий порядок нарахування ЄСВ, передбачений цією нормою Закону, поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час.

5 Не включаєте до розрахунку, оскільки ця виплата має разовий характер ( п.п. «а» п. 4 Порядку № 100, лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403).

6 Одноразові премії не включаються до зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП, оскільки про це прямо зазначено у ст. 31 Закону про оплату праці.

12

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 Інструкції № 5) (п.п. 2.3.3)

-1

-

+

-2

-2

+

(101)

+

+

+

1 Не включають до зарплати для забезпечення її мінімального розміру, оскільки її виплачують працівнику не за виконану ним норму праці (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282).

2 Не включаєте до розрахунку на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

ІНШІ ВИПЛАТИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ( п. 3 Інструкції № 5)

13

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування (п. 3.2):

— допомога по тимчасовій непрацездатності*

-1

-

-

+

-

+2

(101)

+

+

+

— допомога по вагітності та пологах*

-1

-

-

+3

-

- (128)

-

-

+

— допомога на поховання*

-4

-

-

-

-

-5

(146)

-

-

-

1 Лікарняні та декретні не належать до фонду оплати праці, крім цього, їх нараховують за невідпрацьований час. У зв’язку з цим такі виплати не враховують у складі зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП.

2 Для цілей оподаткування лікарняні прирівнюються до заробітної плати. Лікарняні, що припадають на декілька місяців (так звані «перехідні» лікарняні), для цілей оподаткування розподіляйте за місяцями, за які їх нараховано ( абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ).

3 Допомогу по вагітності та пологах уключаєте до складу виплат, що враховуються при визначенні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та компенсації за невикористану відпустку (листи Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13, від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15 // «ОП», 2016, № 5, с. 22).

4 Допомога на поховання не включається до фонду оплати праці, тому її не враховують у зарплаті за відпрацьований час для забезпечення її мінімального розміру.

5 З 1 березня 2017 року розмір допомоги на поховання для застрахованих осіб (крім постраждалих на виробництві) повинен збільшитися до 4100 грн. Таке рішення було прийняте Фондом соціального страхування на черговому засіданні. Проте на сьогодні відповідної постанови Фондом не затверджено. Нагадаємо, що декілька років розмір допомоги не змінювався і дорівнював 2200 грн. (постанова ФТВП від 16.11.2011 р. № 55).

14

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації (п. 3.3)

-1

-

-

+

-

+

(101)

+

+

+

15

Одноразова допомога працівникам при виході на пенсію (п. 3.6)

-1

-

-

-

-

+2

(127)

-

+

-3

1 Не є зарплатою за відпрацьований час, тому не враховують у зарплаті для забезпечення її мінімального розміру.

2 Одноразову грошову допомогу, що виплачується згідно з чинним законодавством і колективним договором працівнику, який виходить на пенсію, уключають до його оподатковуваного доходу у складі інших доходів ( п.п. 164.2.20 ПКУ).

3 Цю виплату зазначено в п. 2 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

16

Вихідна допомога при припиненні трудового договору (п. 3.8)

-1

-

-

-

-

+2

(127)

-

+

-3

1 Виплачується не за виконану норму праці, тому не враховують у зарплаті для забезпечення її мінімального розміру.

2 Суму вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, уключають до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку відповідно до п.п. 164.2.20 ПКУ у складі інших доходів (див. лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715).

3 Ця виплата зазначена в п. 4 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

17

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні (п. 3.9)

-1

-

-

-

-

+2

(127)

-

+

-3

1 Не є заробітною платою, тобто нарахована не за виконану норму праці. Тому така виплата не враховується в зарплаті для порівняння з МЗП.

2 На момент виплати такого доходу підприємство не буде роботодавцем платника податків. Тому для цілей ПКУ її не можна віднести до заробітної плати. Підтримують нас у цьому питанні й податківці. Так, у листі ДФСУ від 09.06.2016 р. № 12817/6/99-99-13-02-03-15 вони зазначили, що цю виплату слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «127».

3 Цю виплату зазначено в п. 5 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не справляють ЄСВ.

18

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду (п. 3.13)

-1

-

-

-

-

+

(120)

-

+

-2

1 Не є заробітною платою, тобто нарахована не за виконану норму праці. Тому така виплата не враховується в зарплаті для порівняння з МЗП.

2 Цю виплату зазначено в п. 8 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, з яких не справляють ЄСВ.

19

Витрати на відрядження (п. 3.15):

— добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати і добові, що виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством

-1

-

-

-

-

- (х2)

-

-

-

— добові понад установлені норми

-1

-

-

-

-

+3, 4

(126)

-

+

-5

— надміру витрачені грошові кошти, видані на відрядження або під звіт

-1

-

-

-

-

+4

(118)

-

+

-5

1 Не є заробітною платою, тобто нарахована не за виконану норму праці. Тому така виплата не враховується в зарплаті для порівняння з МЗП.

2 У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не відображаються.

3 Граничні суми добових, що не обкладаються ПДФО і ВЗ, для звичайних (небюджетних) підприємств з 1 січня 2017 року становлять 320 грн. на добу для внутрішньоукраїнських відряджень і 80 євро — для закордонних відряджень. Сума перевищення добових витрат понад норми, встановлені в Положенні про відрядження, затвердженому на підприємстві, та/або затверджених у п. 170.9 ПКУ, є додатковим благом ( п.п. 164.2.17 ПКУ). Нагадаємо, що для бюджетних установ розмір добових у межах України становить 30 грн., для відряджень за кордон розмір визначають на підставі додатка 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98.

4 Що стосується надміру витрачених працівником підзвітних сум, не повернених своєчасно роботодавцю, то такі суми з урахуванням натурального коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу працівника і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «118». Нагадаємо, що в 2017 році натуральний коефіцієнт дорівнює 1,219512195.

5 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 6 розд. І Переліку № 1170.

20

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, що не перевищують граничні норми добових, визначених чинним законодавством (п. 3.16)*

-1

-

-

-

-

+2

(101)

+2

+

-3

* Про відмінність роз’їзної роботи від відрядження та особливості її оплати ви можете прочитати в «ОП», 2015, № 16, с. 16.

1 Доплата за роз’їзний характер роботи не включається до заробітної плати за відпрацьований час для забезпечення її мінімального розміру, оскільки про це прямо зазначено у ст. 31 Закону про оплату праці. Звертаємо вашу увагу, що під доплатою за роз’їзний характер робіт, про яку йдеться у ст. 31 Закону про оплату праці, мають на увазі всі доплати (надбавки, польове забезпечення), про які говориться у постанові № 490.

2 На думку податківців, ця виплата для цілей ПКУ підпадає під визначення додаткової заробітної плати, наведене в Законі про оплату праці. А значить, її суму слід обкладати ПДФО у складі заробітної плати, ураховувати при визначенні права працівника на ПСП і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». Врахуйте: при визначенні граничних розмірів надбавок (польового забезпечення) слід ураховувати обмеження, установлені постановою № 490. Згідно з положеннями цього документа граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлені КМУ для відряджень у межах України, а для закордонних відряджень — не можуть перевищувати 80 % граничних норм добових витрат, установлених КМУ для відряджень за кордон. Звертаємо увагу: якщо в колективному договорі (трудовому договорі працівника) роботи, які проходять у дорозі або мають роз’їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то слід говорити не про надбавки (польове забезпечення), а про добові (див. п. 19 цієї таблиці).

3 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 10 розд. I Переліку № 1170.

21

Вартість виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією за переліком і в межах норм, установлених КМУ та/або галузевими нормами (п. 3.19)

-1

-

-

-

-

-2

(136)

-

-

-3

1 На нашу думку, такі виплати не належать до фонду оплати праці, нараховуються не за виконану норму праці, тому їх не враховують у складі зарплати для забезпечення її мінімального розміру.

2 Не включають до складу оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ. Крім того, також не включають до оподатковуваного доходу працівника відшкодування вартості витрат працівника на придбання ним за рахунок власних коштів спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо необхідність такого придбання виникла у зв’язку з порушенням роботодавцем установленого нормами строку видачі спецодягу, а куплений спецодяг був оприбуткований підприємством.

3 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до фонду оплати праці і зазначена в п. 5 розд. II Переліку № 1170.

22

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 3.31):

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

-1

-

-

-

-

-2/+ (169/ 126)

-

-/+3

-4

— допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків, що надається його роботодавцем

-1

-

-

-

-

-5/+ (143/ 126)

-

-/+3

-4

22

— допомога на поховання померлого працівника, що надається його роботодавцем

-1

-

-

-

-

-6/+ (146/ 126)

-

-3

-4

— допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

-1

-

-

-

-

+

(126)

-

-3

-4

1 Не належать до фонду оплати праці, нараховуються не за виконану норму праці, тому їх не враховують у складі зарплати за відпрацьований час для забезпечення її мінімального розміру.

2 Така благодійна допомога не обкладається ПДФО, якщо вона надається юридичною або фізичною особою, яка є резидентом України, і її сума сукупно за 2017 рік не перевищує 2240 грн. ( п.п. 170.7.3 ПКУ). Якщо розмір допомоги, що надається у 2017 році, перевищить 2240 грн., то сума перевищення включається до оподатковуваного доходу та відображається з ознакою доходу «126».

3 ВЗ утримуйте тільки з допомоги, що обкладається ПДФО (її частини).

4 ЄСВ з цієї виплати не справляють, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. I Переліку № 1170.

5 Кошти або вартість майна (послуг), що надаються платнику податку як допомога на лікування і медичне обслуговування, не включають до його оподатковуваного доходу і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «143», якщо дотримано такі дві вимоги, установлені п.п. 165.1.19 ПКУ. Озвучимо їх:

1) допомогу надає благодійна організація або роботодавець працівника на його лікування або медичне обслуговування;

2) є документи, що підтверджують вартість лікування / медичного обслуговування.

6 Не включають до оподатковуваного доходу і відображають з ознакою доходу «146» кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків в розмірі, що не перевищує у 2017 році 4480 грн. ( п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ). Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищила зазначений розмір, то суму перевищення обкладають ПДФО і відображають з ознакою доходу «126».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі