Визначаємо базу ПДВ для різних випадків

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2017/№ 72
В обраному У обране
Друк
Однією з важливих складових будь-якого податку є база його нарахування. Для нарахування ПДВ практично завжди при визначенні бази обкладення орієнтуємося на договірну (контрактну) вартість. Ця стаття присвячена тому, що є договірною вартістю, яку базу оподаткування застосовуємо в загальному випадку, а яку — при здійсненні окремих операцій.

Уже звично розпочнемо із загального випадку визначення бази обкладення ПДВ (п. 188.1 ПКУ) і потім розглянемо порядок визначення бази оподаткування окремих операцій з постачання.

Загальний випадок

За загальним правилом при постачанні товарів/послуг база обкладення визначається виходячи з їх (1) договірної (контрактної) вартості, але не нижче (2) мінімальної бази.

1. Згадаємо складові договірної (контрактної) вартості (п. 188.1 ПКУ). Вона включає будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. Причому договірну (контрактну) вартість беремо з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (п. 188.1 ПКУ), окрім:

акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

— збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, який стягується з вартості послуг мобільного зв’язку;

— ПДВ;

— акцизного податку на спирт етиловий, використовуваний виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і зроблених з них препаратів (окрім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Не включаються до складу договірної (контрактної) вартості суми неустойки (штрафів та/або пені), 3 % річних та інфляційних, отриманих платником податків у результаті невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

2. Що стосується мінімальної планки для визначення бази нарахування ПДВ (мінбази), то при операції постачання:

— товарів (послуг) — це ціна придбання;

— самостійно виготовлених товарів / готової продукції, послуг — це звичайна ціна;

— необоротних активів (НА) — балансова (залишкова) вартість на початок звітного (податкового) періоду, в якому здійснено постачання (за відсутності обліку необоротних активів — звичайна ціна).

Детально про розрахунок мінімальної бази обкладення ПДВ читайте на с. 21 цього номера.

За загальними правилами, виходячи з договірної вартості, але з урахуванням мінбази визначаємо базу оподаткування також за постачанням товарів за договорами фінансового лізингу і постачанням товарів, ввезених платником на митну територію України, тощо.

Ще один момент. Згідно з абзацом шостим п. 188.1 ПКУ «орендно-компенсаційні» виплати визнаються складовою частиною орендної операції і включаються в базу обкладення ПДВ. Тут же встановлений виняток, який стосується орендодавців — бюджетних установ. Так,

суми відшкодування витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги і на енергоносії, що надійшли «бюджетнику», у базу обкладення ПДВ не включаються

Причому, незважаючи на епопею від податківців, яка наробила немало шуму відносно нарахування ПДВ на суму відшкодування витрат по комуналці*, на сьогодні в цьому питанні нічого не помінялося (див. лист ДФСУ від 23.09.2016 р. № 31390/7/99-99-12-02-01-17).

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 41, с. 5, 6, № 61 с. 4, № 69, с. 4, № 77, с. 4.

Ось загалом і все, що стосується загальних правил, прописаних у п. 188.1 ПКУ. Крім того, для деяких товарів ст. 189 ПКУ встановлені спеціальні правила визначення ПДВ-бази. Згрупуємо їх у таблиці нижче.

Спеціальні правила визначення бази обкладення ПДВ

Вид операції

Норма ПКУ

База оподаткування

Особливі постачання: для необ’єктної, пільгованої, негосподарської діяльності

Нарахування «компенсуючих» ПЗ за товарами/послугами, необоротними активами (НА), у випадку якщо вони призначені для використання або починають використовуватися в операціях (п. 198.5 ПКУ):

необ’єктних (окрім випадків проведення операцій, передбачених п.п. 196.1.7 ПКУ) (абз. «а» п. 198.5 ПКУ);

звільнених згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародними договорами (окрім випадків проведення операцій, передбачених п.п. 197.1.28 і п. 197.11 ПКУ) (абз. «б» п. 198.5 ПКУ);

здійснюваних платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі при переведенні виробничих НА до складу невиробничих (абз. «в» п. 198.5 ПКУ);

які не є господарською діяльністю (абз. «г» п. 198.5 ПКУ)

пп. 189.1, 198.5

За необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни).

За товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання.

Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 64, 2017, № 61, с. 14

Операції з тарою

Не включається в базу обкладення зворотна (заставна) тара при постачанні в ній товару. Якщо ж така зворотна тара не буде повернена відправникові після спливу 12 календарних місяців після постачання, то вартість такої тари включається в базу обкладення ПДВ одержувача

п. 189.2

Вартість неповерненої тари, визначеної в договорі як зворотна (заставна).

Подробиці про податковий облік тари див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 76, № 65, с. 21

Постачання вживаних товарів*

Постачання вживаних** товарів (комісійна торгівля), які прийняті за договором комісії в осіб, не зареєстрованих як платники податку

пп. 189.3, 189.6

Комісійна винагорода такого торговця б/в товарами***

Постачання вживаних** товарів, які придбані в осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, у межах договорів, що передбачають перехід права власності на такі товари

Позитивна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів, визначена в порядку, встановленому розд. V ПКУ***. Причому ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається:

— для осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, — виходячи із ціни, вказаної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оцінної вартості такого засобу, розрахованої суб’єктом оцінної діяльності;

— для платників ПДВ — виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін

* Детально див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 73, с. 17, 2017, № 64, с. 31.

** Вживаними товарами вважаються товари, які були в користуванні не менше року і придатні для подальшого використання в незмінному стані або після ремонту, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

*** Це правило не поширюється на операції з експорту товарів за межі митної території України або з ввезення на митну територію України товарів у межах указаних договорів (п. 189.6 ПКУ).

Посередницькі операції

Постачання товарів/послуг, що передаються посереднику для продажу, отримання посередником грошей для купівлі товарів/послуг (у межах договорів комісій, консигнації, доручення тощо)

пп. 189.4, 189.6

Вартість постачання цих товарів, визначена в порядку, встановленому ст. 188 ПКУ, тобто виходячи з їх договірної вартості, але не нижче мінбази* (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 64)

* Це правило не поширюється на операції з експорту товарів за межі митної території України або з ввезення на митну територію України товарів у межах указаних договорів (п. 189.6 ПКУ).

Фінансовий лізинг

Постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернені лізингоотримувачем, не зареєстрованим як платник податку у зв’язку з невиконанням умов такого договору

пп. 189.5, 189.6

Позитивна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів*.

При цьому ціна продажу визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ, а ціна придбання — на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, які не сплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення

Постачання вживаних товарів, повернених лізингоотримувачем, не зареєстрованим як платник податку у зв’язку з невиконанням умов договору фінансового лізингу

* Це правило не поширюється на операції з експорту товарів за межі митної території України або з ввезення на митну територію України товарів у межах указаних договорів (п. 189.6 ПКУ).

Постачання під вексель тощо

Постачання товарів/послуг, які є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 185 ПКУ, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого або перевідного векселя, або інших боргових інструментів, випущених таким покупцем або третьою особою*

пп. 189.7, 189.8

Договірна вартість, визначена в порядку, встановленому п. 188.1 ПКУ, без урахування дисконту або інших знижок за номіналом такого векселя, а за процентними векселями — така договірна вартість, збільшена на суму відсотків, які нараховані або мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя

* На номінал векселя, у тому числі без урахування дисконту або з урахуванням відсотків, податкові зобов’язання не нараховуються (п. 189.8 ПКУ).

Ліквідація основних засобів (ОЗ)

Ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника податку*

пп. 189.9, 189.10

Звичайна ціна, але не нижче балансової вартості об’єкта на момент ліквідації з урахуванням амортизації за місяць вибуття

* Не нараховуємо ПЗ, коли ОЗ ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили і в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податків (у тому числі в разі розкрадання або коли платник податків подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розбирання або перетворення тощо, внаслідок чого ОЗ не може використовуватися за первинним призначенням). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 29, с. 19, № 31, с. 5.

Також немає об’єкта обкладення ПДВ у випадку, якщо в результаті ліквідації ОЗ отримуються комплектуючі вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в госпдіяльності платника (п. 189.10 ПКУ).

Постачання сільгосппродукції

Постачання неплатнику ПДВ сільгосппродукції і продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) у фізосіб — неплатників ПДВ

п. 189.12

Торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку

Продаж автобусних квитків*

Постачання відповідно до Закону про автомобільний транспорт квитків на проїзд в автобусах і на перевезення багажу

п. 189.13

Винагорода, що включає автостанційний збір (не включаються: вартість перевезення, що перераховується перевізникові, і сума витрат на страхування пасажирів, яка перераховується страховій компанії)

* Детально див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 38, с. 32.

Давальницькі операції*

Постачання на митній території України товарів, що є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата постачання послуг з переробки

п. 189.14

База оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ

Ввезення готової продукції після переробки за межами території України

п.п. 206.2.3

Різниця між вартістю готової продукції, що ввозиться, і раніше вивезеної для переробки сировини

* Детально див. тематичний номер «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 20.

Продаж банками заставного майна

Постачання (продаж, відчуження іншим способом) банками й іншими фінустановами майна, придбаного ними у власність у результаті звернення стягнення на таке майно

п. 189.15

Позитивна різниця між ціною постачання і ціною придбання такого майна.

Ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно придбане у власність.

У разі придбання майна у платника ПДВ ціна придбання визначається з урахуванням ПДВ.

Якщо за таким майном суми податку були включені до складу ПК банком, іншою фінустановою, застосовуються положення п. 198.5 ПКУ

Постачання газу

Постачання послуг з перевезення (переміщення, транспортування) природного газу трансграничними газопроводами (транспортування природного газу по території України в митному режимі транзиту), які виконуються (надаються) ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

п. 189.16

Договірна (контрактна) вартість з урахуванням загальнодержавних податків і зборів

Умовні постачання при анулюванні реєстрації

Анулювання реєстрації як платника ПДВ, якщо товари/послуги, НА, суми податку за якими були включені до складу ПК, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

п. 184.7

Звичайна ціна відповідних товарів/послуг або НА (окрім випадків анулювання реєстрації платника ПДВ унаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, розділення і відокремлення) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 64, с. 20, 2017, № 65, с. 4)

ЗЕД-постачання

Ввезення товарів на митну територію України

п. 190.1

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів*, визначеної відповідно до розд. III МКУ, з урахуванням ввізного митного збору й акцизного податку, які підлягають сплаті і включаються в ціну товару

* При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до ст. 391 ПКУ.

Постачання послуг нерезидентами на митній території України

п. 190.2

Договірна (контрактна) вартість* таких послуг з урахуванням податків і зборів, за винятком ПДВ, що включаються в ціну постачання відповідно до законодавства. Важливо! Якщо податки (збори), сплачені нерезидентом на території своєї країни, включені в договірну (контрактну) вартість, то такі «закордонні» податки (збори) потраплять і в базу обкладення (див. 101.19 БЗ).

При отриманні послуг від нерезидента без їх оплати база оподаткування визначається виходячи зі звичайних цін на такі послуги без урахування податку

* Визначена вартість перераховується в національну валюту України за валютним (обмінним) курсом НБУ на дату виникнення ПЗ.

Ввезення товарів на митну територію України в міжнародних поштових і експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі (окрім підакцизних товарів і особистих речей)

пп. 190.3, 191.1.1 191.1.3

Сумарна фактурна вартість (якщо вона перевищує 150 євро), визначена відповідно до ст. 234 і 374 МКУ, з урахуванням мита й акцизного збору, які підлягають сплаті*

* При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом НБУ, визначеним згідно зі ст. 391 ПКУ.

Постачання турпродукту*

Постачання туроператором турпродукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) як на території України, так і за її межами

пп. 207.2, 207.3, 207.6

Винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого туроператором турпродукту і вартістю витрат, понесених ним у результаті придбання (створення) такого турпродукту (туристичної послуги)**

При здійсненні туроператором посередницької діяльності на території України з укладення договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб’єктами туристичної діяльності

п. 207.4

Винагорода, яка нараховується (виплачується) туроператору таким іноземним суб’єктом туристичної діяльності, у тому числі шляхом надання права самостійно утримати належну такому туроператору суму винагороди з коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг

Постачання турагентом турпродуктів (туристичних послуг)

п. 207.5

Винагорода, яка нараховується (виплачується) туроператором, іншими постачальниками послуг на користь такого турагента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача турпродукту (туристичної послуги)

* Детально про облік у туризмі див. тематичний номер «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 38.

** Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, що включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту і не включаються в базу оподаткування туроператора (п. 207.6 ПКУ).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд