Шпаргалка для заповнення ПН

В обраному У обране
Друк
Яновська Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2016/№ 75
Змінюються часи, змінюється життя, змінюється облік, але є й ВІЧНЕ. І як би все довкола не спрощувалося, автоматизувалося, полегшувалося, незмінною залишається мегазначущість податкової накладної. І нехай цей документ давно не папірець, і в минуле пішли особливо безглузді вимоги до її заповнення, однак є про що поговорити. У цьому матеріалі максимально узагальнимо інформацію про цей улюблений для всіх бухгалтерів документ. А якщо комусь цього видасться замало, читайте ще про ПН у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 20 і № 48.

Таблиця 1. Загальні правила оформлення ПН

Вид критерію

Опис, вимоги до заповнення, реєстрації

Підстава

Нормативний документ

наказ Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307

п. 201.2 ПКУ

Форма ПН

електронна

п. 201.1 ПКУ

Реєстрація в ЄРПН

Реєструють всі ПН без винятку, у тому числі виписані:

— на неплатника;

— на самого себе (типи причин 01 — 17);

— за пільгованими операціями.

ПН має бути зареєстрована протягом 15 днів, що настають з дня виникнення ПЗ, інакше — штрафи згідно з пп. 1201.1, 1201.2 ПКУ. Не буде штрафів за несвоєчасну реєстрацію за ПН, виписаними «самому собі», і за ПН без ПДВ (на пільгові операції, зі ставкою 0 %)

п. 201.10 ПКУ

Умова для реєстрації в ЄРПН

Наявність реєстраційного ліміту, розрахованого за правилами п. 2001.3 ПКУ

п. 201.10 ПКУ

Момент

виписки ПН, кількість ПН

Загальне правило: на дату виникнення податкових зобов’язань.

Виняток із правила зведена ПН. Складається не пізніше останнього дня:

— звітного періоду для нарахування «компенсуючих» ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ,

— місяця за операціями з п. 201.4 (ритмічні постачання), п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ.

Податківці не проти складання зведеної підсумкової ПН один раз на місяць (БЗ 101.17), але для роздрібної торгівлі є проблема з підтвердженням ритмічності («Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 25, с. 31).

Можна складати декілька зведених «компенсуючих» ПН з однаковим типом причин (БЗ 101.17).

Про зведену ПН для касовиків див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 31, с. 25.

ПН складається на покупця, якщо оплата надходить від третіх осіб, а не безпосередньо від покупця (БЗ 101.17).

Про ПН при оренді держмайна див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 47, с. 14.

ПН на мінбазу з типом причини «15» виписується на дату відвантаження товару, навіть якщо першою подією був аванс, і тоді вартість товару була не відома (БЗ 101.17).

Якщо протягом дня було декілька авансів/відвантажень за одним покупцем, то можна виписати одну ПН (див. лист ДФСУ від 09.06.2016 р. № 12796/6/99-99-15-03-02-15, БЗ 101.17). Але дробити аванс/відвантаження на декілька ПН не можна (БЗ 101.17, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 59, с. 3).

Якщо зареєстровано декілька РРО, то ми вважаємо, що можна оформляти одну підсумкову ПН на всі РРО (це ж зазначено і в листі ДФСУ від 03.03.2015 р. № 4436/6/99-99-19-03-02-15, БЗ 101.17). Проте в БЗ 101.17 є і консультація з іншим висновком

пп. 201.4, 198.5, 199.1 ПКУ

Мова ПН

українська

п. 4 Порядку № 1307

Вартісні показники

заповнюються у гривнях з копійками

п. 4 Порядку № 1307

Нумерація ПН

ПН нумеруються послідовно протягом певного періоду на вибір платника. На одну дату не може бути дві ПН з одним номером

п. 6 Порядку № 1307

Операції для виписки ПН

— оподатковувані ПДВ за ставками 20 %, 7 %, 0 %;

— пільговані операції згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, міжнародними договорами.

НЕ виписується ПН на постачання, що не є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 196 і 185 ПКУ

п. 17 Порядку № 1307

Комірки без показників

Комірки без показників у табличній частині ПН не заповнюються, прочерки не ставляться

п. 16 Порядку № 1307

Помилки

Помилки, які треба обов’язково (!) виправляти (навіть з урахуванням останнього абзацу п. 201.10 ПКУ) в таких реквізитах:

— дата складання ПН (якщо вийшли за межі періоду);

— ІПН продавця та покупця;

— опис (номенклатура) товарів/послуг;

— код товару згідно з УКТ ЗЕД;

— сума ПДВ.

Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 48

п. 201.10 ПКУ

Перереєстрація

До дати перереєстрації платник ПДВ використовує в ПН попередні реквізити реєстрації. При зміні найменування зазначає старі та нові

п. 4.3 розд. IV Положення № 1130

Таблиця 2. Верхня ліва частина ПН

Поле верхньої лівої частини

Нормативний документ

1

2

ЗВЕДЕНА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

У цьому полі проставляють сигнальну позначку «Х», якщо складають:

зведені «компенсаційні» ПН (для нарахування «компенсуючих» ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ). Ці ПН не видаються покупцям, тому у третьому рядку верхньої лівої частини в них також роблять позначку «Х» і залежно від ситуації проставляють тип причини: «04», «08», «09», «13». У зведених «компенсаційних» ПН можуть фігурувати тільки ці 4 типи причини (див. п. 11 Порядку № 1307). У таких ПН ставимо умовний ІПН покупця «600000000000»;

зведені «ритмічні» ПН (на постачання товарів/послуг безперервного або ритмічного характеру, п. 201.4, п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). У разі виписки таких ПН за операціями з неплатниками також (у третьому рядку верхньої лівої частини) роблять позначку «Х» і проставляють тип причини «02».

Урахуйте, аванси за відвантаженнями наступного періоду не можуть увійти до зведеної «ритмічної» ПН згідно з п. 201.4 ПКУ

пп. 198.5, 199.1, 201.4 ПКУ

пп. 11, 19

Порядку № 1307

СКЛАДЕНА НА ОПЕРАЦІЇ, ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

У цьому полі верхньої лівої частини слід робити відмітку «Без ПДВ», якщо складаємо «пільгові» ПН (тобто на операції, звільнені від оподаткування згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ або міжнародним договором). Є інша прикмета «пільгових» ПН — порожні ряд. II — VIII розділу А і код ПДВ-пільги у гр. 9 розділу Б табличної частини

п. 17 Порядку № 1307

НЕ ПІДЛЯГАЄ НАДАННЮ ОТРИМУВАЧУ (ПОКУПЦЮ) З ПРИЧИНИ

(зазначається відповідний тип причини)

У цьому полі проставляють позначку «Х», якщо ПН не видається покупцю, і потім зазначають тип причини яка це ПН (усього 17 причин):

п. 8

Порядку № 1307

Тип причини

01

на суму збільшення компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ ( п. 13 Порядку № 1307)

02

постачання неплатнику податку

03

постачання товарів/послуг працівникам у рахунок оплати праці

04

постачання в межах балансу для невиробничого використання

05

ліквідація основних засобів (ОЗ) за самостійним рішенням платника

п. 8

Порядку № 1307

06

переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих

07

експорт товарів

08

постачання для операцій, що не є об’єктом обкладення ПДВ

09

постачання для операцій, звільнених від обкладення ПДВ

10

умовне постачання товарів/послуг/необоротних активів при анулюванні ПДВ-реєстрації ( п. 184.7 ПКУ)

11

підсумкова ПН (за щоденними підсумками операцій)

12

пільгові постачання «особливим» неплатникам (коли в ПН потрібно зазначати назву покупця-неплатника разом з умовним ІПН «200000000000», п. 10 Порядку № 1307)

13

використання виробничих або невиробничих ОЗ, інших товарів/послуг у негосподарській діяльності

14

при отриманні послуг від нерезидента

15

на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

мінбаза ПДВ

(п. 188.1 ПКУ)

16

на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання

17

на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

В усіх інших випадках (коли ПН видається покупцю) у верхній лівій частині тип причини не зазначають (нулі, прочерки та інші знаки чи символи тут не проставляють)

Таблиця 3. Заголовна частина ПН

Обов’язковий реквізит

Нормативний документ

ДАТА СКЛАДАННЯ

Зазначають дату складання ПН. Тепер дата ПН фігурує тільки (!) у шапці.

ПН складають на дату виникнення ПЗ. У більшості випадків — це перша подія (але є й особливі випадки: ст. 187, 189, пп. 198.5, 199.1, 201.4, п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Виписка ПН за другою подією чи на іншу дату є порушенням. Тому помилки в даті ПН небезпечні (можуть стати причиною визнання ПН недійсною і призвести до втрати покупцем ПК за такою ПН). Утім, якщо, незважаючи на дату, період ПН — правильний, то шанс зберегти ПК дає покупцю останній абзац п. 201.10 ПКУ (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 11, с. 8).

Формат дати ПН має такий вид: ДДММРРРР. Крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання ПН не проставляються. Так, наприклад, у ПН від 5 вересня 2016 року дата складання виглядатиме так: «05092016»

п.п. «б»

п. 201.1 ПКУ,

п. 5

Порядку № 1307

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР

Нумерацію ПН ведуть у довільній формі та порядку протягом певного періоду. Тому нумерація ПН може:

— або щомісяця (щокварталу) починатися з одиниці,

— або бути наскрізною протягом року.

Майте на увазі:

— порядковий номер ПН повинен містити тільки цифри (літери чи інші символи не допустимі);

— порядковий номер ПН не може починатися на «0» (у незаповнених клітинках порядкового номера ПН нулі, прочерки, інші знаки або символи не проставляються). Тому якщо порядковий номер ПН менше 7 цифр (кількості комірок), нулі в перших/останніх комірках проставляти не треба (їх залишають порожніми). Нагадаємо, що вирівнювання цифр за правим/лівим краєм значення не має — ПН у будь-якому разі дійсна (101.17 БЗ);

— не допускається складання на одну й ту саму дату декількох ПН з однаковим номером. А ось складання ПН з однаковими номерами, але різними датами не є помилкою (лист ДФСУ від 11.01.2016 р. № 130/Б/99-99-19-03-02-14).

Порядковий номер складається з двох частин, розділених знаком дробу:

— у першій частині (до знака дробу) наводять власне порядковий номер ПН;

— у другій частині (після знака дробу) окремі платники, які здійснюють особливі види діяльності, проставляють код виду діяльності:

«2» — сільгоспники-спецрежимники (згідно зі ст. 209 ПКУ);

«3» — сільгоспники-неспецрежимники ( п. 209.18 ПКУ);

«5» — при складанні ПН оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції (п.п. «а» п. 337.4 ПКУ).

За такими видами діяльності ці платники складають окремі ПН. А ось у решти платників друга частина порядкового номера залишається порожньою (незаповненою).

п.п. «а»

п. 201.1 ПКУ,

п. 6

Порядку № 1307

Помилки в номері ПН не дуже небезпечні (наприклад, пропуск номера — скажімо, виписку ПН № 5 після ПН № 3 — можна не виправляти). Проте якщо помилково не поставили (поставили не той) код діяльності (у другій частині після знака дробу) і покупець турбується за ПК, то краще все ж таки виправитися

п.п. «а»

п. 201.1 ПКУ,

п. 6

Порядку № 1307

ПОСТАЧАЛЬНИК (ПРОДАВЕЦЬ) (НАЙМЕНУВАННЯ; ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ — ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ)

Тут наводять дані щодо продавця:

— повне або скорочене найменування юридичної особи, зазначене у його статутних документах;

— П. І. Б. фізичної особи — платника ПДВ зазначають повністю «Іваненко Іван Іванович»; абревіатуру «ФОП» при цьому додавати не потрібно, але якщо зазначили, це не буде помилкою (лист ГУ ДФС у м. Києві від 24.02.2016 р. № 1486/Д/26-15-12-02-14).

Зауважте: у п.п. «в» п. 201.1 ПКУ йдеться про назву юрособи, тоді як у формі ПН зазначено про найменування. Тому саме найменування зазначають у ПН. Нагадаємо, що:

)

Наприклад, записують: Товариство з обмеженою відповідальністю «Весна» або ТОВ «Весна», або ТОВ «ВЕСНА» (розмір букв значення не має — ПН у будь-якому разі дійсна, див. підкатегорію 101.17 БЗ, лист Міндоходів від 29.04.2013 р. № 1883/6/99-99-19-04-01-15).

При заповненні найменування враховують такі особливості:

п.п. «в»

п. 201.1 ПКУ,

п. 1

Порядку № 1307

особливі випадки:

у цьому полі зазначають:

філії (структурні підрозділи),

яким делеговано права складання ПН

найменування головного підприємства-продавця і через кому (!) найменування філії (структурного підрозділу)

п. 1

Порядку № 1307

при веденні спільної діяльності (СД)

найменування платника,

створеного за договором про СД

101.17 БЗ

при отриманні послуг від нерезидента (можна іноземною мовою, якщо не можна перекласти, БЗ 101.17)

найменування (П. І. Б.)

продавця-нерезидента і через кому (!) країна нерезидента

п. 12

Порядку № 1307

при перереєстрації внаслідок зміни найменування

до дати перереєстрації продавець одночасно зазначає обидва найменування: і старе, і нове

п. 4.3

розд. IV Положення № 1130

Помилки в найменуванні (неточності в зазначенні ОПФ або назві продавця, незазначення філії) не повинні робити ПН недійсною

ПОСТАЧАЛЬНИК (ПРОДАВЕЦЬ) (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ НОМЕР)

У цьому полі проставляють індивідуальний податковий номер (ІПН) продавця — платника ПДВ (згідно з Реєстром платників податку на додану вартість). Тобто:

12-значний — у юридичних осіб;

10-значний — у фізичних осіб;

9-значний — у договорі про СД;

12-значний (або 9-значний) — у постійних представництв (ПП) нерезидентів.

Якщо ІПН менше 12 знаків, порожні комірки не заповнюють (нулі, прочерки, інші знаки чи символи в них не проставляють).

Нагадаємо також, що дані про ІПН містяться у:

— витягу з Реєстру платників податку на додану вартість

(форма № 2-ВР, додаток 13 до Положення № 1130) або

— довідці з Реєстру платників податку на додану вартість

(форма № 2-ДР, додаток 15 до Положення № 1130).

Дані Реєстру платників ПДВ (зокрема, найменування платника ПДВ, ІПН, дата реєстрації) відкриті для загального доступу на сайті ДФСУ.

Щоправда, є один виняток: при складанні ПН з послуг нерезидента з місцем постачання на митній території України (тип причини «14») у цьому полі проставляють умовний ІПН продавця «500000000000»

п.п. «г»

п. 201.1 ПКУ

пп. 7, 12 Порядку № 1307,

п. 1.6 розд. I

Положення № 1130

ПОСТАЧАЛЬНИК (ПРОДАВЕЦЬ) (НОМЕР ФІЛІЇ)

Важливо! Якщо ПН складає філія (структурний підрозділ), що виступає фактично від імені головного підприємства (продавця) стороною в договорі і якій делеговано права зі складання ПН, то в цьому полі зазначають числовий номер філії (структурного підрозділу).

Проте (!) якщо ПН складає саме підприємство-продавець, то номер філії (структурного підрозділу) воно не заповнює. Нагадаємо, що підприємство присвоює числові номери філіям (структурним підрозділам), яким делеговано права зі складання ПН (про що письмово повідомляє податківців за місцем своєї реєстрації платником ПДВ). Для цього подає Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних і розрахунків коригування (за формою додатка 2 до Порядку № 21).

п.п. «г»

п. 201.1 ПКУ,

пп. 1, 7

Порядку № 1307, п. 9 розд. III Порядку № 21

Потім це Повідомлення щороку подають разом з декларацією з ПДВ за січень/I квартал, а далі — разом з декларацією з ПДВ за той період, у якому відбуваються зміни в переліку філій або структурних підрозділів.

Якщо не зазначили (зазначили не той) номер філії (але навели його найменування), думаємо, нічого страшного. З такою погрішністю ПН усе одно дійсна

ОТРИМУВАЧ (ПОКУПЕЦЬ) (НАЙМЕНУВАННЯ; ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ — ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ)

Тут наводять дані щодо покупця:

— повне або скорочене найменування юридичної особи, зазначене в його статутних документах;

— прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника ПДВ.

При заповненні найменування покупця враховують ті самі вимоги, що і при заповненні найменування продавця (див. вище).

Проте є винятки — про них див. зведену таблицю після інформації про ІПН покупця.

При постачаннях товарів/послуг уповноваженій філії (структурному підрозділу) зазначають найменування головного підприємства-покупця і через кому (!) найменування філії.

Помилки в найменуванні (неточності в зазначенні ОПФ або назві покупця) не повинні робити ПН недійсною

п.п. «д»

п. 201.1 ПКУ

п. 1

Порядку № 1307

ОТРИМУВАЧ (ПОКУПЕЦЬ) (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ НОМЕР)

У цьому полі проставляють індивідуальний податковий номер (ІПН) покупця — платника ПДВ (дані про покупця можна перевірити на сайті ДФСУ, див. вище реквізит «ІПН продавця»). Помилки в цьому реквізиті небезпечні і можуть призвести до втрати ПК у покупця. Щоправда, є винятки. В окремих випадках в цьому полі проставляють умовний ІПН покупця

п.п. «г»

п. 201.1 ПКУ

п. 7

Порядку № 1307

особливі постачання/операції

тип

найменування покупця

ІПН покупця

пункт

Порядку № 1307

на суму збільшення компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ

01

Неплатник

100000000000

п. 12, п. 13

постачання неплатнику

02

підсумкові ПН

11

зведені ПН з «компенсуючими» ПЗ (постачання в межах балансу для невиробничого використання, використання ОЗ, товарів/послуг у пільгованих/необ’єктних/негосподарських операціях)

04

08

09

13

найменування продавця

600000000000

п. 11

звичайні (індивідуальні) ПН з «компенсуючими» ПЗ, а також постачання працівникам у рахунок оплати праці (03), ліквідація ОЗ (05),

переведення виробничих до складу невиробничих (06), при анулюванні ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ (10)

04

03

05

06

08

09

10

13

400000000000

п. 12

експорт товарів

07

найменування нерезидента і через кому —

країна нерезидента

300000000000

п. 12

пільгові постачання «особливим» неплатникам

( п. 197.2, ст. 211, п. 26 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)

12

найменування покупця — неплатника ПДВ

200000000000

п. 10

отримання послуг від нерезидента

14

найменування покупця

ІПН покупця

п. 12

нарахування ПЗ з мінбази

(товари/послуги, ОЗ, готова продукція)

15

найменування продавця

ІПН продавця

п. 15

16

17

ОТРИМУВАЧ (ПОКУПЕЦЬ) (номер філії)

Важливо! При купівлях товарів/послуг філією (структурним підрозділом), що виступає фактично від імені головного підприємства (покупця) стороною в договорі і якій делеговано права щодо складання ПН, у цьому полі зазначають числовий номер такої філії (структурного підрозділу), що купує товари/послуги (тобто філія-покупець повинна передати інформацію про свій номер постачальнику). Якщо не зазначили (зазначили не той) номер філії (але навели її найменування), думаємо, нічого страшного. З такою погрішністю ПН усе одно дійсна

п.п. «г»

п. 201.1 ПКУ

пп. 1,7

Порядку № 1307

Таблиця 4. Таблична частина ПН

Рядок розділу А

Порядок заповнення

Нормативний документ

Табличну частину ПН заповнюють «знизу вгору»: спершу — розділ Б (у якому детально наводять усю номенклатуру, а також ціну, кількість, обсяги), а потім розділ А (у якому підбивають підсумки і підраховують суми за ПН). У розділі А (рядки I — X) виводять підсумки операцій, на які складається ПН

РОЗДІЛ А табличної частини ПН

I

відображають загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ

пп. «е», «ж», «з»

п. 201.1 ПКУ

п.п. 8 п. 16

Порядку № 1307

ряд. I:

ряд. II + сума ряд. V — X

Увага! Згідно з п. 16 Порядку № 1307 при підрахунку значення ряд. I ураховують і вартість зворотної тари (останній ряд. Х розділу А). Те ж саме передбачає і формула розрахунку показника рядка I розділу А, закладена в програмі ОПЗ. Водночас у своїй консультації 101.17 БЗ — податківці доходять іншого висновку. Подробиці див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 65, с. 21

II — IV

відображають загальну суму ПДВ (ряд. II), з якої виділяють:

ПДВ за ставкою 20 % (ряд. III) і ПДВ за ставкою 7 % (ряд. IV), нараховані, відповідно, виходячи з обсягів постачань, зазначених у ряд. V і VI.

Тобто взаємозв’язок рядків виглядає так:

ряд. II:

ряд. III + ряд. IV

ряд. III:

ряд. V х 20 %

пп. «е»

«ж», «з»

п. 201.1 ПКУ,

п.п. 8 п. 16

Порядку № 1307

ряд. IV:

ряд. VI х 7 %

V — IX

наводять загальні обсяги постачань товарів/послуг без ПДВ

(у розрізі кодів ставок ПДВ, зазначених у гр. 8 розділу Б табличної частини ПН):

ряд. V:

з розділу Б табличної частини обирають обсяги, що оподатковуються за ставкою 20 % ПДВ (тобто з кодом ставки «20» у гр. 8)

ряд. VI:

з розділу Б табличної частини обирають обсяги, що оподатковуються за ставкою 7 % ПДВ (тобто з кодом ставки «7» у гр. 8)

ряд. VII:

з розділу Б табличної частини обирають обсяги експорту (тобто з кодом ставки «901» в гр. 8)

ряд. VIII:

з розділу Б табличної частини обирають інші обсяги, що оподатковуються за ставкою 0 % ПДВ (тобто з кодом ставки «902» в гр. 8)

ряд. IX:

з розділу Б табличної частини обирають пільгові обсяги — звільнені від ПДВ (тобто з кодом ставки «903» в гр. 8)

Х

наводять вартість зворотної (заставної) тари (не обкладається ПДВ згідно з п. 189.2 ПКУ)

Важливо:

— у «пільгових» ПН не заповнюють (!) ряд. II — VIII розділу А;

— у зведених ПН (при нарахуванні «компенсуючих» ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ) не заповнюють (!) ряд. VII — IX розділу А

РОЗДІЛ Б табличної частини ПН

Графа розділу Б

Реквізит

Нормативний документ

ГР. 2

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРІВ/ПОСЛУГ ПРОДАВЦЯ

Тут порядково наводять повний перелік товарів/послуг, що поставляються, українською мовою (допускається використання іноземної мови за імпортними товарами в разі неможливості перекладу з іноземної мови їх найменування або торгової марки, запитання 8 УПК № 127).

Кількість найменувань поставлених товарів/послуг в одній ПН не може перевищувати 9999 позицій (якщо позицій більше, на решту виписують наступні ПН з новим номером).

Для заповнення гр. 2 використовують дані договорів, специфікацій до них, рахунків, ТТН, актів і інших документів, у яких перелічуються найменування товарів/послуг, що поставляються.

При заповненні номенклатури товарів/послуг також слід брати до уваги назву і класифікацію згідно з УКТ ЗЕД. Так, наприклад, при постачанні друкованої продукції назвою товару буде «Книжка», «Брошура» або «Журнал», а не назва друкованого твору або ім’я його автора (запитання 8 УПК № 127). Про найменування товару в ПН див. також «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 98, с. 12.

У разі отримання передоплати в цьому полі не можна писати «Попередня оплата за товар згідно з договором», а треба перелічити товар за найменуваннями.

Додатково пам’ятайте про такі особливості:

п.п. «е»

п. 201.1 ПКУ,

п.п. 1

п. 16

Порядку № 1307

вид ПН (тип причини):

заповнення у гр. 2:

підсумкова («11»)

записують «Товари/послуги в асортименті» (лист ДФСУ від 13.10.2015 р. № 21637/6/99-95-42-01-15). Однак (!) постачання підакцизних або імпортних товарів у підсумковій ПН виділяють окремими рядками (за кодами УКТ ЗЕД)

101.17 БЗ

зведена на

«компенсуючі» ПЗ

згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ

(«04», «08», «09», «13»)

зазначають дати складання і порядкові номери тих ПН, за товарами/послугами з яких нараховують «компенсуючі» ПЗ. Наприклад. «ПН від 27.09.2016 р. № 252»

п. 16

Порядку № 1307

на мінбазу

у гр. 2 також пишуть фразу (тобто додатково зазначається):

п. 16

Порядку № 1307

«15» (товари)

«Перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № _______» (зазначають порядковий номер ПН, складеної на суму постачання таких товарів/послуг, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості))

«16» (ОЗ)

«Перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання необоротних активів, указаних в податковій накладній № _______» (зазначають порядковий номер ПН, складеної на суму постачання цих необоротних активів, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості))

«17» (ГП)

«Перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних в податковій накладній № ______» (зазначають порядковий номер ПН, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості))

ГР. 3

КОД ТОВАРУ ЗГІДНО З УКТ ЗЕД

Графу 3 заповнюють тільки (!) у разі постачання підакцизних або імпортних товарів, причому на всіх етапах їх постачання. Десятизначний код УКТ ЗЕД заносять до гр. 3 суцільним записом без жодних розділових знаків (пропусків, крапок тощо).

При виписці ПН при постачанні одночасно імпортних і вітчизняних товарів або підакцизних і непідакцизних товарів код УКТ ЗЕД у гр. 3 заповнюється тільки за тими товарними позиціями, що належать до підакцизних або імпортних.

При постачанні імпортних і вітчизняних товарів у наборі (комплекті) у «номенклатурній» гр. 2 ПН зазначають номенклатуру товарів, що входять до набору (комплекту), а у гр. 3 — код УКТ ЗЕД тільки (!) в частині імпортних товарів (див. підкатегорію 101.17 БЗ).

У підсумковій ПН постачання підакцизних або імпортних товарів виділяють окремими рядками — за кодами УКТ ЗЕД (підкатегорія 101.17 БЗ).

У зведених «компенсаційних» ПН (при нарахуванні «компенсуючих» ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ) код УКТ ЗЕД не проставляється, тобто гр. 3 не заповнюється ( п.п. 8 п. 16 Порядку № 1307; лист ДФСУ від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17).

Якщо імпортний товар був достатньо перероблений, то при подальшій реалізації такого нового товару код УКТ ЗЕД не зазначають (див. підкатегорію 101.17 БЗ; про критерії достатньої переробки див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 83, с. 18).

При виконанні робіт з використанням імпортних комплектуючих, вважаємо, виділяти такі імпортні комплектуючі з кодом УКТ ЗЕД у ПН не потрібно. Адже предметом договору є роботи, а не продаж комплектуючих. Тому в «номенклатурній» гр. 2 зазначають конкретний вид робіт без зазначення коду УКТ ЗЕД.

Детальніше про код УКТ ЗЕД див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 25, с. 12

п.п. «і»

п. 201.1 ПКУ

п.п. 2 п. 16

Порядку № 1307

ОДИНИЦЯ ВИМІРУ ТОВАРУ/ПОСЛУГИ

ГР. 4

умовне позначення (українське)

ГР. 5

код

Графи 4 і 5 заповнюють з урахуванням держстандартів. Тобто в них зазначають одиницю вимірювання з урахуванням скорочень і кодування із КСПОВО ( Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Держстандарту України від 09.01.97 р. № 8). При цьому:

до гр. 4 заносять умовне (українське) позначення відповідної одиниці вимірювання із КСПОВО, а

до гр. 5 код згідно з КСПОВО, що відповідає такій одиниці вимірювання.

Якщо одиниця вимірювання відсутня (!!!) у КСПОВО, то:

— у гр. 4 зазначають умовне позначення одиниці вимірювання товарів/послуг, що використовують для їх обліку, а

гр. 5 у такому разі не заповнюють.

п.п. 3 п. 16

Порядку № 1307

Тому якщо до гр. 4, наприклад, керуючись первинними документами, запишемо «послуга» (одиниця вимірювання, відсутня в КСПОВО), то гр. 5 залишимо незаповненою (порожньою).

У зведених «компенсаційних» ПН (при нарахуванні ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ) до гр. 4 записують «грн», а гр. 5 не заповнюють ( п.п. 8 п. 16 Порядку № 1307; лист ДФСУ від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17).

У підсумкових ПН гр. 4, 5 не заповнюють (лист ДФСУ від 13.10.2015 р. № 21637/6/99-95-42-01-15, підкатегорія 101.17 БЗ)

ГР. 6

КІЛЬКІСТЬ (ОБ’ЄМ, ОБСЯГ)

Кількість (обсяг) товарів/послуг, перелічених у графі 2, відображають у графі 6 ПН. Значення гр. 6 може бути як цілим, так і дробовим (з будь-якою необхідною кількістю знаків після коми, детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 84, с. 9).

Якщо аванс надходить за неподільний товар, то у графі 6 ПН відображають дробове значення, що відповідає коефіцієнту оплати. Наприклад, надійшло 25 % оплати — у гр. 6 зазначаємо «0,25». Інший приклад: при постачанні послуг у вартісному вираженні при повному постачанні послуг або отриманні передоплати за них у повному обсязі у гр. 6 записують «1» (101.17 БЗ)

п.п. «е»

п. 201.1

ПКУ,

п.п. 4 п. 16

Порядку № 1307

ГР. 7

ЦІНА ПОСТАЧАННЯ ОДИНИЦІ ТОВАРУ/ ПОСЛУГИ БЕЗ УРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зазначають ціну постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ.

Графу 7 заповнюють у гривнях з копійками (тобто в загальному випадку — з двома знаками після коми), якщо інше не передбачено чинним законодавством. До таких винятків потрапляють випадки з держрегульованими цінами/тарифами (наприклад, на газ, електроенергію тощо) — коли ціна може містити більше двох знаків після коми (детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 84, с. 9 і 2016, № 49, с. 33). Хоча, чесно кажучи, і в інших випадках будь-яку кількість знаків після коми сьогодні «захищає» останній абзац п. 201.10 ПКУ (лист ДФСУ від 10.08.2016 р. № 17270/6/99-99-15-03-02-15).

Також майте на увазі, що у випадку:

надання знижок/надбавок у гр. 7 зазначають кінцеву ціну вже з урахуванням знижок/надбавок (тобто окремо знижки/надбавки у ПН не виділяють, див. 101.17 БЗ);

перевищення мінбази (ціни придбання/балансової вартості ОЗ/звичайної ціни готової продукції) над договірною ціною (типи причини «15», «16», «17») — зазначають тільки різницю (тобто суму перевищення);

постачання товарів/послуг, до ціни яких уключаються суми податків і зборів, що не збільшують базу обкладення ПДВ (наприклад: збір до Пенсійного фонду з послуг мобільного зв’язку, акцизний податок тощо), такі податки/збори у гр. 7 ПН не відображають (лист Міжрегіонального ГУ ДФС від 29.12.2015 р. № 27773/10-28-10-06-11, 101.17 БЗ). Зокрема, роздрібний акциз у ПН узагалі не відображають;

безоплатної передачі у гр. 7 першої («нульової») ПН зазначають «0», а у другій ПН (з типом причини «15», «16», «17») — мінбазу (ціну придбання/балансову вартість ОЗ/звичайну ціну) без ПДВ

п.п. «є»

п. 201.1 ПКУ,

п.п. 5 п. 16

Порядку № 1307

ГР. 8

КОД СТАВКИ

Ця графа у ПН допоможе розпізнати, як оподатковуються товари/послуги з «номенклатурної» гр. 2, тобто чи обкладаються вони ПДВ і якщо так, то за якою ставкою або ж вони звільнені від оподаткування. У цій графі проставляють код ставки ПДВ (усього 5 кодів), відповідно:

п.п. «ж»

п. 201.1 ПКУ,

п.п. 6 п. 16, п. 17 Порядку № 1307

код ставки:

операції:

20

операції постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 20 % ПДВ

7

операції постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 7 % ПДВ

901

експорт товарів (0 % ПДВ)

902

інші операції постачання товарів/послуг на території України за ставкою 0 % ПДВ

903

пільгові постачання (операції, звільнені від оподаткування)

За кодом ставки з гр. 8 розділу Б збирають (!) потрібні обсяги і показують їх у розділі А (відповідно в рядках V — IX розділу А).

Нагадаємо, що оподатковувані операції (за будь-якими ставками: 20 %, 7 %, 0 %) можна об’єднувати в одній ПН. Проте заборонено (!) до однієї ПН уключати і оподатковувані, і пільгові операції

ГР. 9

КОД ПІЛЬГИ

Цю графу заповнюють тільки (!) у «пільгових» ПН (тобто в тих ПН, у яких: у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини записано «Без ПДВ», ряд. II — VIII розділу А залишаються незаповненими, а у гр. 8 розділу Б стоїть код ставки «903»).

У гр. 9 проставляють код ПДВ-пільги згідно з Довідником пільг, що діє станом на дату складання ПН (8-значний код).

п.п. 7 п. 16

Порядку № 1307

Останні Довідники пільг (станом на 01.07.2016 р.):

Довідник № 79/1 податкова пільга, що є втратами доходів бюджету

Довідник № 79/2 інших податкових пільг.

Вони доведені листами ДФСУ від 29.06.2016 р. № 79/1 і № 79/2.

Важливо (!): якщо на дату складання ПН немає коди пільги в Довіднику пільг (наприклад, пільгові операції не внесені до Довідників у зв’язку із запровадженням нової пільги), то у гр. 9 проставляють умовний код ПДВ-пільги «99999999», а під табличною частиною ПН у спеціально відведеному для цього полі (див. виноску 3) пояснюють, що це за пільга (тобто зазначають пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, що передбачає звільнення від оподаткування).

Повторимо: на пільгові та оподатковувані операції складають окремі ПН ( п. 17 Порядку № 1307). В одній ПН такі операції об’єднувати не можна

п.п. 7 п. 16

Порядку № 1307

ГР. 10

ОБСЯГИ ПОСТАЧАННЯ (БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ) БЕЗ УРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

До гр. 10 уносять обсяг постачання (базу оподаткування) без урахування ПДВ. Досить одноразово за операцією занести до гр. 10 «безПДВшні» обсяги, а далі виходячи з коду ставки (у гр. 8) їх згрупують за «оподатковуваністю» і підрахують у розділі А.

А ось у розділі Б підсумки підбивати не потрібно. Останній рядок у розділі Б — це остання позиція товарів/послуг у ПН (а не підсумковий рядок).

У гр. 10 зведених ПН (при нарахуванні «компенсуючих» ПЗ) може бути зазначена частина вартості товару/послуги, необоротного активу (зокрема, виходячи з «антиЧВ»), на яку нараховують ПДВ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ

п.п. «е»

п. 201.1 ПКУ,

п.п. 8 п. 16

Порядку № 1307

ПІДПИС

Усі ПН скріплюються ЕЦП посадових осіб платника податку і ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки продавця (за наявності). ПН не скріплюється ЕЦП покупця (отримувача) товарів/послуг.

У нижній частині ПН також наводять ініціали та прізвище особи, яка склала ПН (разом з її податковим номером). Нагадаємо: податківці неодноразово роз’яснювали, що підпис, який скріплює ПН, і ЕЦП, що накладається при реєстрації ПН в ЄРПН, повинні належати одній і тій самій особі, якій делеговано право підпису ПН (лист ДФСУ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17, 101.17 БЗ). Причому тривалий час контролери надумано відмовлялися визнавати ПК за такими ПН і, нарешті, полагіднішали. Останні їх роз’яснення із цього приводу такі: невідповідність ЕЦП, що накладається на ПН при реєстрації в ЄРПН, ініціалам та прізвищу особи, яка склала ПН, не може бути єдиною підставою для невизнання ПК за такою ПН (лист ДФСУ від 04.02.2016 р. № 2363/6/99-99-19-03-02-15, підкатегорія 101.18 БЗ, «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 104, с. 14)

п. 20

Порядку № 1307

ПРИКЛАДИ заповнення табличної частини розділу Б ПН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Підсумкова ПН

1

Товарі в асортименті

20

1500,00

2

Печиво солодке сухе

1905319900

20

1000,00

Зведена ПН з «компенсуючими» ПЗ

1

ПН № 210 від 21.09.2016 р.

грн

400,00

2

ПН № 250 від 27.09.2016 р.

грн

100,00

ПН на аванс (30 %) за неподільний товар (диван — 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн.)

1

Диван

шт

2009

0,3

1000,00

20

300,00

ПН на послугу у вартісному вираженні (загальна вартість з ПДВ — 1200 грн.)

1

Послуги оренди

послуга

1

1000,00

20

1000,00

ПН на послугу у вартісному вираженні (аванс — 30 %, загальна вартість з ПДВ — 1200 грн.)

1

Послуги оренди

послуга

0,3

1000,00

20

300,00

Документи статті

  • ПКУ — Податковий кодекс України.
  • Порядок № 21 — Порядок заповнення та подання податкової звітності з ПДВ, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.
  • Порядок № 1307 — Порядок заповнення ПН, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.
  • Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників ПДВ, затверджене наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130.
  • УПК № 127 — Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення в податковому обліку з ПДВ звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, і формування на їх підставі податкового кредиту, затверджена наказом ДФСУ від 16.02.2012 р. № 127.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд