№3

Місцеве самоврядування, березень, 2019/№ 3 Інші номери журналу ›
 • Електронні довірчі послуги: кому і що довірити Нагадаємо, що у листопаді минулого року набув чинності Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», який прийшов на заміну Закону України від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» і, за задумом законотворців, здатен створити підґрунтя для розвитку вітчизняного ринку електронних послуг за кращими європейськими зразками. Надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги можуть відтепер компанії незалежно від форми власності або ФОП, дані про яких містяться у спеціальному довірчому списку. Що нового норми цього Закону принесли державним установам і органам місцевого самоврядування, розглянемо у цій статті.
 • Оформлення права оренди земельних ділянок: новації у законодавстві У цьому матеріалі звернемо вашу увагу на основні зміни у законодавстві щодо удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, які стосуються оренди (суборенди) земельних ділянок у 2019 році. Ви зможете ознайомитися із законодавчими змінами щодо: використання істотної частини масиву земель сільськогосподарського призначення; обміну земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення; передачі в оренду без проведення земельних торгів земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського призначення, та земельних ділянок під польовими дорогами, які розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення; зобов’язання власників, користувачів (орендарів) меліорованих земель забезпечувати зберігання зрошувальних та осушувальних систем, які розташовані на земельній ділянці чи її межах. Крім того, зупинимося на спірному питанні: які землі належать до земель лісогосподарського призначення та як вони передаються у постійне користування?
 • Актуальне запитання. Про орендну плату за земельну ділянку комунальної власності Хто є платником орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, якщо фізична особа — підприємець, що орендує таку земельну ділянку, уклала договір суборенди на цю ділянку?
 • Ще раз про розмір пайової участі Підставою для написання цієї статті слугувало запитання, яке надійшло до нашої редакції. Як розумієте, воно стосувалося механізму «формування» ОМС розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Хочемо сказати, що запитань з цього приводу виникає багато як у забудовників, так і в ОМС. Тому в цьому матеріалі ми вкотре вирішили нагадати вам загальні правила, якими необхідно керуватися, визначаючи для замовників будівництва розмір пайової участі з метою подальшого перерахування її до місцевого бюджету.
 • Договір позички: про які нюанси слід знати ОМС? Соціальні та економічні зміни, що відбуваються в державі, впливають на усі сфери діяльності, в тому числі й на розвиток договірних правовідносин. Сьогодні цивільно-правовий договір обслуговує як інтереси держави, так і ОМС. Тому важливе значення має порядок укладання, зміни та припинення таких договорів. Саме в цій статті ми проаналізуємо один із важливих договорів — договір позички. Більше того, розглянемо судове рішення щодо припинення дії відповідного договору. Буде цікаво, розпочинаймо!
 • Про суспільно корисні роботи: запитання є, відповідей немає? Приводом для написання статті стало таке запитання від нашого читача: «Уповноважений орган з питань пробації, посилаючись на ст. 31 зазначеного Кодексу завдання селищної ради полягає лише у визначенні видів суспільно корисних робіт. Кодексом не передбачено, що саме ОМС повинен забезпечити виконання суспільно корисних робіт. Бюджет нашої селищної ради дотаційний, проблем у громади багато, зайвих коштів немає. Крім цього, на території ради відсутні комунальні господарства. Є державні організації (лісове господарство, школи, поліклініка, школа, ліцей) та приватне акціонерне товариство. Селищна рада звернулась до підприємств та організацій різних форм власності, розташованих на її території, з проханням вишукати можливість забезпечити виконання оплачуваних суспільно корисних робіт. У зворотніх листах була надана відповідь про неможливість забезпечити ними виконання таких робіт. Лише одне підприємство повідомило про можливість надати сезонні роботи у літній період. Але, на жаль, представник уповноваженого органу з питань пробації відхилив таке підприємство як об’єкт, на якому будуть відбуватись такі роботи. Причина полягала у тому, що такі роботи мають сезонний характер. Уповноважений орган з питань пробації наголосив, що у разі, якщо селищна рада не забезпечить виконання рішення суду, представник уповноваженого органу з питань пробації звернеться до прокуратури і селищний голова буде притягнутий до кримінальної відповідальності. У зв’язку із цим виникли такі запитання: 1. Чи є обов’язком селищної ради брати на себе функції об’єкта, на якому засуджені відбуватимуть оплачувані суспільно корисні роботи? 2. Яку відповідальність буде нести селищний голова, у разі: — якщо неможливо (через відсутність фінансування) забезпечити виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт шляхом залучення порушників до таких робіт; — відмови уповноваженого органу з питань пробації погодити перелік та об’єкти для виконання оплачуваних суспільно корисних робіт; — незгоди депутатів селищної ради виділити кошти (через їх відсутність) на фінансування таких видів робіт? 3. Чи має право представник уповноваженого органу з питань пробації відмовити селищній раді у погодженні видів оплачуваних суспільно корисних робіт у разі неможливості визначення селищною радою об’єктів, на яких порушники відбувають покарання у виді суспільно корисних робіт? 4. Якими мають бути дії ОМС у разі неможливості визначити селищною радою вид робіт та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати суспільно корисні роботи? 5. В чому полягає повноваження уповноваженого органу з питань пробації щодо погодження з ОМС виду робіт та переліку об’єктів, на яких порушники мають відбувати покарання у вигляді суспільно корисних робіт? Хто та кому має подати такий перелік? 6. Чи повинна селищна рада укладати з порушником, якого направив уповноважений орган з питань пробації, трудовий договір? Чи треба надавати порушнику соціальні гарантії? 7. Як бути у ситуації, коли до ради направлена особа за рішенням суду, яка має виконувати суспільно корисні роботи. Особа стала до роботи, але попрацювала 4 години і більше не вийшла на роботу. Про це був складений відповідний акт (про відсутність особи на робочому місці) та повідомлено уповноважений орган з питань пробації. Наступного дня така особа принесла довідку з лікарні, яка сповіщала, що особа знаходилась на прийомі у лікаря, а зараз вона погано себе почуває та не може цього дня працювати. За словами особи, вона може не вийти на суспільно корисні роботи й завтра. В такої особи було взято письмові пояснення. До уповноваженого органу з питань пробації в той же день були направлені: — повідомлення та розпорядження селищного голови про прийом особи на роботу, табель роботи за 2 дні, повідомлення про відсутність на роботі, акт про відсутність на робочому місці (за один день); — письмові пояснення особи про причини відсутності на роботі за два дні; — довідка з лікарні. Представник уповноваженого органу з питань пробації повідомила, що немає підстав для звільнення такої особи з роботи, оскільки вона направлена за рішенням суду. Але особа за 4 години вкрай погано працювала. За цей час вона виконала такий обсяг роботи, який інші працівники виконують за 20 хвилин. Що в такій ситуації має робити рада?
 • Наставництво — чужих дітей не буває: інформація для ОМС Соціальна сфера нашого життя — за визначенням економічної енциклопедії, це сукупність галузей, організацій, підприємств, які безпосередньо пов’язані і визначають спосіб і рівень життя людей, їх добробут, споживання. Міністерство соціальної політики України надає роз’яснення щодо поняття соціальної сфери — це галузі, що надають різноманітні (матеріальні і духовні) послуги для населення та утворюють сферу послуг: освіту, культуру, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, молодіжну політику, фізичну культуру тощо. Не завжди, на жаль, ми усвідомлюємо, що до соціальної сфери належить більша частина нашого життя і у тому числі таке складне та таке просте водночас словосполучення «соціальне забезпечення». Соціальне забезпечення найчастіше в суспільстві пов’язують із матеріальним забезпеченням, але насправді соціальне забезпечення складається в більшій мірі з комплексу правових, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на задоволення духовного стану особистості, чому сприяє держава. Можливість отримати матеріальні та духовні соціальні послуги гарантована законодавством України, яке спрямовано на закріплення рівних можливостей кожного громадянина щодо задоволення соціальних потреб.
 • Актуальне запитання. Про отримання відповіді від ДФС Наша рада письмово звернулась до Державної фіскальної служби України. Підкажіть, будь ласка, в які терміни ми повинні отримати відповідь від цього контролюючого органу?
 • Перевірка документів за допомогою сайтів Багатоаспектність функцій та завдань, що реалізуються ОМС у різноманітних сферах, динамізм та швидкість розвитку електронного урядування та процесу децентралізації в Україні актуалізують необхідність постійного удосконалення власної професійної компетентності посадовою особою місцевого самоврядування відповідно до потреб економічного і соціального розвитку країни, становлення громадянського суспільства. Ефективність та результативність управлінської діяльності посадової особи суттєво залежить від повноти, своєчасності та достовірності інформації, яка використовується при прийнятті управлінських рішень з питань стратегічного й оперативного розвитку регіону й громади. Саме електронні реєстри допоможуть посадовим особам місцевого самоврядування бути більш проінформованими та здійснити пошук конкретних відомостей, що потрібні для прийняття управлінського рішення чи підготовки документів.
 • Роз’яснення повноважень ОТГ щодо обстеження матеріально-побутових умов сімей Роз’яснення Асоціації міст України б/н
 • Актуальне запитання. Про оптимальні строки оптимізації «шкільної» мережі Відділ освіти утворено у лютому 2019 року. Як забрати в управління заклади освіти, щоб дати учням отримати документи про закінчення навчання ще у школах власності райради, і разом із тим за два місяці до відпустки попередити педпрацівників про можливі зміни (планується оптимізація мережі)?
 • Дороги-2019: є досвід! Дороги — болісна тема для всіх: для громади, для ОМС та для держави в цілому. Дуже багато років ця тема не втрачає популярність та, на жаль, немає оптимальних шляхів та коштів для її вирішення. З огляду на це, пропонуємо вам цікавий досвід Харківщини, який, впевнений, допоможе змінити ситуацію із дорожнім покриттям на краще та забезпечить необхідну якість доріг.
 • Спори, пов’язані з реєстрацією місця проживання Питання, пов’язані з реєстрацією/зняттям з реєстрації місця проживання, завжди є актуальними. Адже вносяться зміни до правил з реєстрації місця проживання, сімейного, житлового та цивільного законодавства, постійно змінюється судова практика. Тож пропонуємо ознайомитись із новою судовою практикою щодо оскарження рішень, дій/бездіяльності органів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання.
 • Неправомірна вигода виключається: якщо хабародавець зацікавлений у незаконних діях службової особи Дозволимо собі припустити: скоріше за все тема цієї статті вас заінтригувала. Зізнаємось, що нас теж. У цій статті ми розглянемо поняття неправомірної вигоди як кваліфікуючої ознаки злочину, в чому вона полягає та на що впливає при ухваленні вироку судом. Крім того, проаналізуємо справу, в якій остаточну крапку поставив суд касаційної інстанції. Більше того, він зробив висновок, щодо якого неправомірна вигода виключається, якщо хабародавець зацікавлений у незаконних діях службової особи. Тому не будемо зволікати!
 • Не обмежується: про звернення працівника до суду про стягнення зарплати Поштовхом до написання цієї статті стало прийняття рішення Верховним Судом щодо строків оскарження стягнення заробітної плати, яка належить працівнику. У цьому матеріалі ми розглянемо та проаналізуємо справу, починаючи з етапу її розгляду в суді першої інстанції та закінчуючи остаточним рішенням суду касаційної інстанції. Звертаємо вашу увагу на те, що у справі однією із сторін є відділ освіти районної державної адміністрації, проте питання, що піднімається у справі, може торкнутися і вас у тому числі. Отже, просимо вас не зважати на особу — відповідача у цій справі, а зосередитися на суті справи та правових нормах, які застосовувалися під час її розгляду. Це рішення ВС, впевнені, стане вам у нагоді у вашій подальшій діяльності.
 • Несумісність статусу депутата з посадою заступника голови ради Депутата міської ради обрали на посаду заступника міського голови тієї ж ради. У зв’язку із чим перед ним постало запитання: чи має він право продовжувати виконувати повноваження депутата, перебуваючи на посаді заступника міського голови? Відповідь на це питання містять норми діючого законодавства в сфері місцевого самоврядування, про які і йтиметься в нашій статті.
 • Актуальне запитання. Про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади До структури сільської ради входять голова, секретар, бухгалтер, спеціаліст-землевпорядник та спеціаліст-юрисконсульт. Тобто кількісний склад сільської ради становить 5 осіб. Посада спеціаліста-землевпорядника на сьогодні є вакантною. Кого можна включити до складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на вакантну посаду в органах місцевого самоврядування з нечисленним апаратом? Хто має право очолювати цю комісію? Яка чисельна кількість складу конкурсної комісії має бути передбачена при її утворенні?
 • Актуальне запитання. Про надання посадовій особі відпустки тривалістю 62 календарних дні Посадова особа має право на відпустку тривалістю 62 календарні дні, з яких: — 30 календарних днів — основна щорічна відпустка; — 15 календарних днів — додаткова щорічна відпустка за 15-річний стаж роботи на державній службі; — 17 календарних днів — соціальна відпустка на дітей, як матері двох дітей, з яких одна дитина — інвалід. Чи має право така особа скористатися правом на вказані відпустки повної тривалості, якщо трудовим законодавством передбачено, що загальна тривалість відпусток не може перевищувати 59 календарних днів?
 • Актуальне запитання. Про присвоєння чергового рангу секретарю сільської ради Я працювала в сільській раді сільським головою з присвоєнням 8 рангу. З листопада 2015 року працюю секретарем сільської ради з присвоєнням 8 рангу. Чи повинен змінитись ранг за відпрацьований час? Як правильно його присвоїти і який?
 • Виплати та гарантії у разі звільнення з посади У зв’язку із припиненням повноважень відповідної ради були припинені повноваження її секретаря. У трудовій книжці останньої зроблено запис про звільнення на підставі ч. 1 ст. 50 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Про те, на які виплати у такому випадку має право особа, яка займала посаду секретаря, і які гарантії відносно неї встановлені, поговоримо у нашій статті.
 • Про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги поза межами позовної давності Невиконання зобов’язань з оплати житлово-комунальних послуг є підставою для звернення виконавця послуг до суду із позовом про стягнення суми заборгованості зі споживача. Загальновизнаним є правило стягнення заборгованості за останні три роки з огляду на загальну позовну давність. Разом із тим із цього правила можуть бути виключення. Пропоную для ознайомлення останню судову практику у вказаній категорії справ, де суди приходять до висновку про переривання позовної давності.
 • Нові конкурси від Українського культурного фонду Ми продовжуємо знайомити вас із молодим для України інститутом Українського культурного фонду і вкотре наголошуємо на тому, що культура — це важливий елемент розвитку не тільки держави, але й вашої конкретної громади. УКФ вітає подання проектів на конкурс 2019 року не тільки від неприбуткових організацій, фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб, але й від ОМС, комунальних закладів та підприємств, а також від ОТГ. Про це і поговоримо далі.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі