Теми статей
Обрати теми

Основні виплати: доплата до МЗП, індексація, включення до розрахунку середньої зарплати, оподаткування

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Виплати, які може отримати найманий працівник від свого роботодавця, не зводяться до однієї лише зарплати, лікарняних і відпускних. Повний перелік таких виплат можна знайти в Інструкції № 5. Ось тільки як правильно включити ту чи іншу виплату до розрахунку «середньої», визначити, чи враховується вона при розрахунку доплати до МЗП, провести її оподаткування та проіндексувати? Усі відповіді ви знайдете в нашій табличці-шпаргалці.

Правила користування

Нагадаємо, що виплати, які може отримати найманий працівник від свого роботодавця, можна поділити на дві групи: ті, які входять до фонду оплати праці (ФОП), і ті, які туди не потрапляють.

ФОП, у свою чергу, складається з:

• фонду основної заробітної плати;

• фонду додаткової заробітної плати;

• інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Виходячи з цього, ми склали табличку-шпаргалку. У ній у розрізі основних виплат, наведених в Інструкції № 5, ми виклали таку інформацію:

1. Зарплатно-трудові гарантії:

• чи включається виплата до суми зарплати за відпрацьований час, яку порівнюють з розміром МЗП;

• чи враховувати її з метою індексації доходу.

2. Розрахунок середньої зарплати:

• згідно з Порядком № 1266 (для визначення лікарняних, декретних);

• згідно з Порядком № 100. Тут ми графу розділили на 2 колонки: перша для оплати періоду відпустки, компенсації за невикористану відпустку; друга — для оплати періоду відрядження, курсів підвищення кваліфікації (для усіх працівників, окрім держслужбовців), визначення матдопомоги до відпустки у розмірі середньомісячного заробітку, вихідної допомоги тощо.

3. Оподаткування виплат ПДФО (тут ми також навели ознаку доходу виплати, необхідну для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ), застосування/незастосування ПСП, оподаткування ВЗ, ЄСВ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

№ з/п

Вид виплати (пункт Інструкції № 5)

Зарплатно-трудові гарантії

Розрахунок середньої зарплати:

Оподаткування

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

включення до МЗП

індексація

Порядок № 1266

Порядок № 100

лікарняні, декретні

відпускні

відрядні, вихідна допомога тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

1

Основна зарплата (оплата за виконану роботу за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками) (п.п. 2.1.1)

+1

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

1 Підвищення окладів, наприклад за роботу в гірських населених пунктах, за шкідливі і важкі умови праці, включається до суми зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП (див. листи Мінсоцполітики № 356, 344, 391).

2

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу* (п.п. 2.1.4)

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

* Детальніше про переведення на постійну нижчеоплачувану роботу та його оплатні нюанси читайте в «ОП», 2019, № 24, с. 7; «ОП», 2020, № 3, с. 12 і 16; № 4, с. 13.

3

Оплата праці за час перебування у відрядженні* (п.п. 2.1.6)

+/-1

+/-2

+

+

+/-2

+

(101)

+

+

+

* Про те, як оплатити період відрядження, можна дізнатися в «ОП», 2020, № 15, с. 10, 15 і 20; № 17, с. 30; № 20, с. 10.

1 Якщо оплата періоду відрядження здійснювалася за середньою зарплатою, то середню зарплату не включають до зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП. У цьому випадку МЗП визначають пропорційно відпрацьованому часу. Якщо працівникові виплачують зарплату як за звичайний робочий день, то зарплата за місяць не може бути нижче розміру МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282).

2 Якщо робочі дні у відрядженні оплачені виходячи із середньої зарплати, то суму такої оплати не включають до розрахунку середньої зарплати за останні два календарних місяці і не індексують (абз. 2 п. 4 Порядку № 100 та абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

4

Винагорода за ЦПД (п.п. 2.1.8)

- 1

+/-2

+3

-4

-4

+

(102)

-

+

+5

1 На винагороду за роботи (послуги) за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД) не поширюється вимога про нарахування зарплати не нижче МЗП.

2 Виплати за ЦПД підлягають індексації за умови, що вони не є разовими.

3 Особи, що виконують роботи (послуги) за ЦПД, підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 18 Закону про соцстрахування).

4 Оскільки такі виплати здійснюють на підставі цивільно-правового, а не трудового договору, то їх отримувачі не мають права на одержання відпускних, вихідної допомоги та інших виплат, пов’язаних із відносинами трудового найму.

5 Сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (послуг) за ЦПД, є об’єктом для нарахування ЄСВ (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

5

Надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за (п.п. 2.2.1):

• суміщення професій (посад)

+1

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+1

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+1

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

-3

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• використання в роботі деззасобів і працівникам, зайнятим на роботах з прибирання туалетів -3

-3

+

+

+

+

+ (101)

+

+

+

• роботу на територіях радіоактивного забруднення

-3

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• інтенсивність праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• роботу в нічний час

- 4

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• керівництво бригадою

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• високу професійну майстерність

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• високі досягнення в праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• виконання особливо важливої роботи на певний термін

+

+2

+

+/-5

+/-5

+

(101)

+

+

+

• знання і використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• допуск до державної таємниці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• науковий ступінь

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

• інші надбавки та доплати, включаючи доплату до МЗП

Х

+2

+

+

+

+

(101)

+

+

+

1 Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — це додаткові обов’язки, які виконуються працівником без звільнення від його основної роботи. Тому такі доплати враховують у складі зарплати при порівнянні її з МЗП (див. також лист № 391).

2 Індексується, якщо не носить разового характеру.

3 До категорії доплат за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоров’я, на думку Мінсоцполітики (див. листи № 356, 344, 391), потрапляють не лише «шкідливі» доплати, які встановлюють за результатами атестації робочих місць, але й доплата за роботу в зоні відчуження, яку встановлюють згідно з постановою КМУ від 10.09.2008 р. № 831, а також доплата за використання деззасобів і прибирання туалетів. Їх виплачують «зверху» МЗП.

4 Не враховують у зарплату за відпрацьований час для порівняння з МЗП, оскільки про це прямо зазначено в ст. 31 Закону про оплату праці.

5 Якщо така виплата носить разовий характер і здійснюється за дорученням, яке не входить до обов’язків працівника, то вона не враховується при розрахунку середньої зарплати (п.п. «а» п. 4 Порядку № 100).

6

Премії (щомісячні, квартальні тощо) і винагороди, що мають систематичний характер (п.п. 2.2.2)

+

+

+

+1

+1, 2

+

(101)

+

+

+

1 При розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 премії включають до заробітку того місяця, в якому вони нараховані.

2 Премії, які виплачують за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої зарплати за останні два календарних місяці включають до заробітку у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

7

Оплата роботи в (п.п. 2.2.4):

 надурочний час

-1

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

 святкові і неробочі дні

+2

+3

+

+

+

+

(101)

+

+

+

1 Доплату за роботу в надурочний час не включають до зарплати для порівняння з МЗП (ст. 31 Закону про оплату праці).

2 Оплата за роботу у святкові і неробочі дні не зазначена в ст. 31 Закону про оплату праці серед виплат, які не враховують у складі зарплати при порівнянні з МЗП (див. лист № 391).

3 Підлягає індексації, якщо не носить разового характеру, а її виплата обумовлена режимом роботи підприємства.

8

Індексація зарплати* (п.п. 2.2.7)

+1

-

+

+

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про правила проведення індексації читайте в «ОП», 2019, № 23, с. 26 і 28.

1 Суму індексації включають до зарплати працівника для порівняння з МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 02.01.2018 р. № 50/0/2-18/28 в «ОП», 2018, № 3, с. 9).

9

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (п.п. 2.2.8)*

-1

-

+

-

-

+

(101)

+

+

+

* Про правила нарахування компенсації читайте в «ОП», 2020, № 8, с. 31.

1 Суми компенсації не включаються до зарплати працівника за відпрацьований час при порівнянні її з МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 394/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 7, с. 4). Оскільки компенсація не є винагородою за працю (виконану роботу, відпрацьований час).

10

Плата за невідпрацьований час (п.п. 2.2.12):

• відпускні, компенсація за невикористану відпустку*

- 1

- 2

+

+/-3

-

+

(101)

+

+

+/-4

* Про порядок надання відпусток, розрахунок і нарахування відпускних та про інші нюанси читайте в «ОП», 2020, № 7, с. 5, 8 і 10, а також у спецвипусках «ОП», 2020, № 12/1, с. 13 і 16; № 16/1, с. 20, 22 і 23.

• оплата періоду курсів підвищення кваліфікації

-1, 5

-2

+

+

-

+

(101)

+

+

+

• оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час, а також інші періоди, протягом яких працівник не працює, але за ним зберігається заробітна плата

-1

-2

+/-

+

-

+

(101)

+

+

+

• оплата простоїв не з вини працівника

-1, 6

-2, 7

+

+/-8

-

+

(101)

+

+

+

1 Виплати, розраховані виходячи із середньої зарплати, не враховують при порівнянні з МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282).

2 Виплати, які розраховуються виходячи із середньої зарплати, індексації не підлягають (абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

3 Компенсацію за невикористану відпустку не включають до розрахунку середньої зарплати для обчислення суми відпускних (п.п. «б» п. 4 Порядку № 100).

4 Не нараховують ЄСВ на суми компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та/або відпустки «на дітей», нараховані вже звільненому працівникові (абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ).

5 Увага! За період курсів підвищення кваліфікації за держслужбовцями зберігають заробітну плату як за звичайний робочий день (див. лист Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16). Тобто суму оплати таких днів враховують при порівнянні з МЗП.

6 Оплату періоду простоїв не включають до зарплати для порівняння її з МЗП, оскільки така виплата нарахована за невідпрацьований час.

7 Оплату періоду простою, оплаченого в розмірі 2/3 тарифної ставки, не індексують (див. «ОП», 2020, № 9, с. 29).

8 У разі простою не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки), тому дні простою і заробіток за ці дні не враховуються при розрахунку середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07, від 24.04.2009 р. № 247/13/8409). Якщо ж заробіток за час простою зберігався за працівником повністю, то такі виплати враховуються в розрахунку середньої зарплати для відпускних.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

11

Винагороди і заохочення, що здійснюються один раз на рік або мають разовий характер, зокрема (п.п. 2.3.2):

• винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років

+

-1

+

+/-2

+/-2, 3

+

(101)

+

+

+4

• премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+

-1

+

-5

-5

+

(101)

+

+

+

• одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі)

-6

-1

+

-5

-5

+/-7

(101)

+/-8

+/-9

+

1 Доходи громадян, що мають разовий характер, індексації не підлягають (ст. 2 Закону № 1078).

2 Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років уключається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Єдина умова — такі виплати повинні бути нараховані в поточному році за попередній рік (листи Мінпраці від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 та від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13). Інакше вони в розрахунку не беруть участі.

3 Якщо в розрахунковому періоді відпрацьовано в повному обсязі робочі дні, то премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої зарплати за останні 2 місяці враховуйте пропорційно відпрацьованому часу.

4 Увага! Навіть коли винагорода за підсумками роботи за рік виплачується вже звільненій особі, з її суми слід стягувати ЄСВ (ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ).

5 Не включаєте до розрахунку, ця виплата має разовий характер (пп. «а» і «г» п. 4 Порядку № 100).

6 Одноразові премії не включаються до зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП (ст. 31 Закону про оплату праці).

7 Щоб віднести такі нарахування в грошовій формі до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в колективному (трудовому) договорі. Інакше податківці розцінять таку виплату як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу — «126»).

Негрошові заохочення вважаються подарунками та оподатковуються як додаткове благо (абз. 2 п. 174.6 ПКУ). При цьому для доходу в негрошовій формі базу оподаткування визначають із застосуванням «натурального» коефіцієнта.

Якщо працівнику надається подарунок вартістю не більше 25 % МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році — 1180,75 грн), такий дохід не оподатковують ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ. У формі № 1ДФ неоподатковувану суму показують з ознакою доходу «160».

Увага! Якщо вартість негрошового подарунка перевищує неоподатковувану межу, то вся вартість такого подарунка увійде до складу оподатковуваного доходу отримувача (див. лист ДФСУ від 02.02.2018 р. № 439/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).

8 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

9 У «негрошовому» випадку ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, консультації в категорії 103.25 і 126.05 ЗІР). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

12

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана усім або більшості працівників (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань тощо) (п.п. 2.3.3)

-1

-

+

-2

-2

+

(101)

+

+

+

1 Не включають до зарплати для порівняння з МЗП, оскільки її виплачують працівникові не за виконану ним норму праці (див. лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282).

2 Не включаєте до розрахунку на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

ІНШІ ВИПЛАТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (п. 3 Інструкції № 5)

13

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування (п. 3.2):

• допомога по тимчасовій непрацездатності

-1

-2

-

+

-

+3

(101)

+

+

+

• допомога по вагітності та пологах

-1

-4

-

+5

-

-

(128)

-

-

+

• допомога на поховання

-6

-4

-

-

-

-7

(146)

-

-

-

1 Лікарняні і декретні не належать до фонду оплати праці. Тому їх не враховують у складі зарплати для порівняння з МЗП.

2 Виплати, які розраховані виходячи із середньої зарплати, не індексують.

3 Для цілей оподаткування прирівнюється до зарплати. «Перехідні» лікарняні для цілей оподаткування розподіляйте за місяцями, за які вони нараховані (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ).

4 Не підлягають індексації згідно з абз. 5 n. 3 Порядку № 1078.

5 Допомогу по вагітності та пологах включаєте до складу виплат, які враховуються при визначенні середньої зарплати для оплати відпусток (листи Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13, від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15 // «ОП», 2016, № 5, с. 22).

6 Допомога на поховання не включається до ФОП, тому її не враховують у зарплаті для порівняння з МЗП.

7 На сьогодні розмір допомоги на поховання від ФСС дорівнює 4100 грн (див. постанову Правління ФСС від 08.02.2017 р. № 17).

14

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця (п. 3.3)

-1

-2

-

+

-

+

(101)

+

+

+

1 Не є зарплатою за відпрацьований час, тому не враховують у зарплаті для порівняння з МЗП.

2 Виплати, які розраховані виходячи із середньої зарплати, не індексують.

15

Одноразова допомога працівникам при виході на пенсію (п. 3.6)

-1

-

-

-

-

+2

(127)

-

+

- 3

1 Не є зарплатою за відпрацьований час, тому не враховують у зарплаті для порівняння з МЗП.

2 Таку допомогу включають до оподатковуваного доходу у складі інших доходів (п.п. 164.2.20 ПКУ).

3 Ця виплата зазначена в п. 2 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не стягують ЄСВ.

16

Вихідна допомога при припиненні трудового договору (п. 3.8)

-1

-

-

-

-

+2

(127)

-

+

- 3

1 Виплачується не за виконану норму праці, тому не враховують для порівняння з МЗП.

2 Суму вихідної допомоги, що виплачується згідно з КЗпП, уключають до загального місячного оподатковуваного доходу платника на підставі п.п. 164.2.20 ПКУ у складі інших доходів (див. лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715).

3 Ця виплата зазначена в п. 4 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не стягують ЄСВ.

17

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні (п. 3.9)

-1

-

-

-

-

+2

(127)

-

+

-3

1 Нараховується не за виконану норму праці, тому не враховується в зарплаті для порівняння з МЗП.

2 На момент виплати такого доходу підприємство не буде роботодавцем платника податків. Тому для цілей ПКУ її не можна віднести до зарплати (лист ДФСУ від 09.06.2016 р. № 12817/6/99-99-13-02-03-15). Цю виплату слід відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127».

3 Ця виплата зазначена в п. 5 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, з яких не стягують ЄСВ.

18

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, яка виплачується за рішенням суду (п. 3.13)

-1

-

-

-

-

+

(120)

-

+

-2

1 Нараховується не за виконану норму праці, тому не враховується в зарплаті для порівняння з МЗП.

2 Ця виплата зазначена в п. 8 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, з яких не стягують ЄСВ.

19

Витрати на відрядження (п. 3.15):

• добові в межах норм, вартість проїзду, витрати на найм житла, а також компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством

-1

-

-

-

-

-2, 3

(Х)

-

-

-4

• добові понад установлені норми

-1

-

-

-

-

+3

(126)

-

+

- 4

• надміру витрачені грошові кошти, видані на відрядження або під звіт

-1

-

-

-

-

+5

(118)

-

+

-6

1 Нараховується не за виконану норму праці, тому не враховується в зарплаті для порівняння з МЗП.

2 У формі № 1ДФ не відображаються.

3 Сума перевищення добових витрат понад норми, встановлені в Положенні про відрядження, затвердженому на підприємстві, та/або затверджені в п. 170.9 ПКУ, є додатковим благом (п.п. 164.2.17 ПКУ).

Для бюджетних установ розмір добових по Україні становить 60 грн, для відряджень за кордон розмір визначають на підставі додатка 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98.

4 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 6 розд. І Переліку № 1170.

5 Такі суми з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу працівника і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «118».

6 Якщо сума надміру витрачених грошових коштів залишається неповерненою (роботодавець «прощає» її працівникові), є ризик, що фіскали наполягатимуть на нарахуванні на неї ЄСВ як на інші виплати, що мають індивідуальний характер (п.п. 2.3.4 Інструкції № 5).

20

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, що не перевищують граничні норми добових, визначених чинним законодавством (п.п. 3.16)*

-1

-

-

-

-

+2

(101)

+2

+

-3

* Про відмінність роз’їзної роботи від відрядження та особливості її оплати ви можете прочитати в «ОП», 2015, № 16, с. 16.

1 Доплата за роз’їзний характер роботи (включаючи всі доплати, про які йдеться в постанові № 490) не включається до зарплати для її порівняння з МЗП (ст. 31 Закону про оплату праці).

2 Ця виплата для цілей ПКУ підпадає під визначення додаткової зарплати, наведене в Законі про оплату праці. Тобто її суму слід оподатковувати ПДФО у складі зарплати, враховувати при визначенні права працівника на ПСП і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101».

Увага! Якщо в колективному договорі (трудовому договорі працівника) роботи, які проходять у дорозі або мають роз’їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то слід говорити не про надбавки (польове забезпечення), а про добові (див. п. 19 цієї таблиці).

3 ЄСВ з цієї виплати не стягують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 10 розд. I Переліку № 1170. Якщо ж надбавки виходитимуть за встановлені рамки, то на суму перевищення доведеться нарахувати ЄСВ як на виплату, що має індивідуальний характер (п.п. 2.3.4 Інструкції № 5).

21

Вартість виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), мийних і знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат на придбання ЗІЗ за переліком і в межах норм,установлених КМУ та/або галузевими нормами (п. 3.19)

-1

-

-

-

-

-2

(136)

-

-

-3

1 На нашу думку, такі виплати не належать до ФОП, нараховуються не за виконану норму праці, тому їх не враховують у складі зарплати для порівняння з МЗП.

2 Не включають до складу оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ. Не включають до оподатковуваного доходу працівника і відшкодування вартості витрат на придбання ЗІЗ за рахунок власних коштів, якщо таке придбання викликане порушенням роботодавцем встановленого нормами терміну видачі спецодягу, а придбаний спецодяг був оприбуткований підприємством. У формі № 1ДФ такі суми показують з ознакою доходу «136».

3 ЄСВ з цієї виплати не стягують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 5 розд. II Переліку № 1170.

22

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 3.31):

• нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

-1

-

-

-

-

-2/+ (169)

-

-/+3

-4

• допомога на лікування і медичне обслуговування платника податків, що надається його роботодавцем

-1

-

-

-

-

-5/+ (143/127)

-

-/+3

-4

• допомога на поховання померлого працівника, що надається його роботодавцем

-1

-

-

-

-

-/+6 (146)

-

-3

-4

• допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

-1

-

-

-

-

+

(127)

-

-3

-4

1 Не належать до ФОП, нараховуються не за виконану норму праці, тому їх не враховують у складі зарплати для порівняння з МЗП.

2 Така благодійна допомога не оподатковується ПДФО, якщо вона надається юридичною або фізичною особою, що є резидентом України, та її сума сукупно за 2020 рік не перевищує 2940 грн (п.п. 170.7.3 ПКУ). Сума перевищення включається до оподатковуваного доходу і відображається у формі № 1ДФ (як і неоподатковувана частина) з ознакою доходу «169» (категорія 103.25 ЗІР).

3 ВЗ утримуйте тільки з оподатковуваної ПДФО допомоги (її частини).

4 ЄСВ з цієї виплати не стягують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. I Переліку № 1170.

5 Кошти або вартість майна (послуг), що надаються платникові податку як допомога на лікування і медичне обслуговування, не включають до його оподатковуваного доходу і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «143», якщо дотримані вимоги, встановлені п.п. 165.1.19 ПКУ.

При недотриманні хоча б однієї з умов, зазначених у п.п. 165.1.19 ПКУ, таку допомогу оподатковують ПДФО і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127».

6 Не включають до оподатковуваного доходу і відображають з ознакою доходу «146» кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податків, що помер, його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) в розмірі, що не перевищує у 2020 році 5880 грн (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ).

Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищить зазначений розмір, суму перевищення оподатковують ПДФО і відображають з ознакою доходу «146».

Документи та скорочення

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Постанова № 490 — постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31.03.99 р. № 490.

Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Лист № 356 — лист Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282.

Лист № 344 — лист Мінсоцполітики від 14.02.2017 р. № 344/0/101-17/281.

Лист № 391 — лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі