Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплати згідно з Інструкцією № 5 (ч. 1)

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Огай Олена, експерт з питань оплати праці, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Лютий, 2020/№ 15
Друк
З попередніх статей ви дізналися, як обкладаються ПДФО, ВЗ і ЄСВ суми, що виплачуються роботодавцем найманим працівникам. Тепер конкретизуємо цю інформацію за видами виплат.

Детальний перелік виплат, які найманий працівник може отримати від свого роботодавця, міститься в Інструкції № 5. Цей документ розроблено відповідно до Закону про оплату праці й у прив’язці до структури заробітної плати.

Нагадаємо: відповідно до ст. 1 Закону про оплату праці заробітна плата — це винагорода, обчислена зазвичай у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Сукупність усіх витрат на оплату праці формує фонд оплати праці (далі — ФОП). Він складається з:

— фонду основної заробітної плати;

— фонду додаткової заробітної плати;

— інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Разом з виплатами, що входять до ФОП, в Інструкції № 5 наведені інші виплати, які не належать до ФОП, наприклад: лікарняні, допомога по вагітності та пологах (далі — декретні), вихідна допомога, матеріальна допомога разового характеру тощо.

Таким чином, Інструкція № 5 дозволяє розглянути практично всі можливі види виплат, що нараховуються (надаються) найманим працівникам їх роботодавцями. Ми скористалися цим документом, склавши таблицю (див. вище), яка допоможе вам розібратися із цілою низкою запитань. Зокрема, з неї ви дізнаєтеся: чи включати дохід до розрахунку середнього заробітку для оплати періоду перебування працівника на лікарняному, у відпустці або відрядженні, чи оподатковувати цей дохід ПДФО, ВЗ і ЄСВ, а також чи підлягає він індексації та компенсації.

Коротко пояснимо, як користуватися таблицею.

Таблиця має 11 граф. У перших двох зазначені пункт (підпункт) Інструкції № 5 і вид виплати. У наступних графах у розрізі виплат зазначена інформація про:

1) розрахунок середньої зарплати:

— згідно з Порядком № 1266 (для визначення лікарняних і декретних);

— згідно з Порядком № 100. Ця графа поділена на 2 колонки. У першій з них ідеться про «середню» для оплати періоду відпустки і компенсації за невикористану відпустку. У другій — про включення доходів до розрахунку «середньої» в інших випадках збереження середнього заробітку (наприклад, для оплати періоду відрядження, вихідної допомоги тощо);

2) необхідність індексації* відповідних видів доходів, а також про їх компенсацію у зв’язку з порушенням строків виплати;

* Детально про індексацію читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 86, с. 16; 2018, № 5, с. 7 і 14, а про компенсацію за несвоєчасну виплату зарплати — у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 7, с. 40.

3) включення/невключення доходів до бази оподаткування ПДФО. При цьому в дужках наведено ознаку доходу, з яким виплату слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ;

4) виплати, що беруть участь / не беруть участі в порівняльних розрахунках при визначенні права працівника на застосування ПСП;

5) оподаткування/неоподаткування доходів ВЗ;

6) виплати, на які слід нараховувати ЄСВ.

Знак «+» у відповідній графі таблиці означає, що виплата включається до розрахунку середньої зарплати / індексується / підлягає компенсації / обкладається ПДФО, ВЗ, ЄСВ. Знак «-» говорить про зворотне.

Таблиця 5.1. Виплати працівникам

Пункт Інструкції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої зарплати за:

Індексація

Компенсація

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

за 12 місяців

за 2 місяці

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників і посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.2

Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі якщо вони є основною заробітною платою

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.3

Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, яка нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві (виплати в межах трудового договору)

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством*, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

* Детальніше про переведення на постійну нижчеоплачувану роботу та її оплатні нюанси читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 72, с. 7.

2.1.5

Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)*

+

+

-1/+

-1/+

+

+

(101)

+

+

+

* З тим, як оплатити період відрядження, ви можете ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 42, с. 38.

1 Якщо робочі дні у відрядженні оплачені виходячи із середньої зарплати, то суму такої оплати не включають до розрахунку середнього заробітку за останні 2 календарних місяці (абзац другий п. 4 Порядку № 100) і не індексують (абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

2.1.7

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці*

+

+

+

-1

-1

+2

(101)

+

+3

+

* Питання виплати зарплати в натуральній формі розглядалися в спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 15, с. 106.

1 Індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати підлягають тільки грошові доходи населення (ст. 2 Закону про індексацію і ст. 2 Закону про компенсацію).

2 У разі коли має місце надання доходу в негрошовій формі, базу оподаткування ПДФО розраховуємо із застосуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ. При ставці податку 18 % його величина становить 1,219512 (100 : (100 - 18)). У графах 3а і 3 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ дохід у негрошовій формі відображаємо з урахуванням цього коефіцієнта (підкатегорія 103.25 БЗ).

3 ВЗ розраховують від «чистої» вартості негрошової виплати (див. листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

2.1.8

Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки здійснюються підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт:

— згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — підприємців)

+1

-2

-2

+/-3

-

+

(102)

-

+

+4

— згідно з обов’язками особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства

+1

-2

-2

+/-3

-

+

(102)

-

+

+4

1 Особи, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД), підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 18 і 30 Закону № 1105, лист Мінсоцполітики від 17.12.2017 р. № 571/0/86-17/218). Проте зауважте: згідно з роз’ясненням Управління виконавчої дирекції ФСС у Харківській обл. від 08.07.2019 р. (див. www.fssu.gov.ua/fse/control/khr/uk/publish/article/94321) зазначені особи мають право на матеріальне забезпечення, якщо страховий випадок настав у періоді дії укладеного з такими особами договору і тільки за умови втрати ними певної частині заробітку (доходу).

2 Такі виплати здійснюють на підставі ЦПД, а не трудового договору, тому їх отримувачі не мають права на відпускні, вихідну допомогу та інші виплати, пов’язані з відносинами трудового найму.

3 Виплати за ЦПД підлягають індексації за умови, що вони не є разовими. Їх індексують у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи) (п. 7 Порядку № 1078).

4 Сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, є базою нарахування ЄСВ згідно з абзацом першим п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

— суміщення професій (посад)

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

2.2.1

— роботу у важких та шкідливих і особливо важких та особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на певний термін

+

+/-2

+/-2

+1

+

+

(101)

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.2.1

— науковий ступінь

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— нормативний час пересування в шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

Доплата до розміру мінімальної заробітної плати

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

Інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством

+

+/-2

+/-2

+1

+

+

(101)

+

+

+

1 Такі виплати індексуються, якщо не носять разового характеру (п. 2 Порядку № 1078).

2 Якщо така виплата носить разовий характер і здійснюється за окреме доручення, що не входить до обов’язків працівника, то її не враховують при розрахунку середнього заробітку (п.п. «а» п. 4 Порядку № 100).

2.2.2

Премії та винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2 Інструкції № 5, див. с. 58)

+

+1

+1, 2

+

+

+

(101)

+

+

+

1 У цілях розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 премії включають до заробітку того місяця, в якому вони нараховані. Зверніть увагу: не вважається разовою щомісячна премія, виплачена один раз на рік у зв’язку з відсутністю фінансових можливостей підприємства, — така премія включається до розрахунку середньої згідно з Порядком № 100 (див. лист Мінсоцполітики від 04.10.2016 р. № 1374/13/8416).

2 При обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарних місяці премії, які виплачуються за квартал і триваліший проміжок часу, включають до розрахунку у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарних місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (п. 3 Порядку № 100).

2.2.3

Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+1

+1

+1

+

+

(101)

+

+

+

1 Таку виплату включають до розрахунку середнього заробітку за Порядком № 100 та індексують за умови, що вона не носить разового характеру.

2.2.4

Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах і за розцінками, встановленими чинним законодавством*

+

+1

+1

+2

+

+

(101)

+

+

+

* Про оплату праці в надурочний час, а також у святкові та неробочі дні див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 15, с. 68; № 22, с. 6; № 53, с. 23.

1 Таку виплату включають до розрахунку середнього заробітку за Порядком № 100 за умови, що вона не носить разового характеру.

2 Така виплата підлягає індексації, якщо вона не носить разового характеру, а обумовлена режимом роботи підприємства.

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників*

+

+

+

-

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про порядок проведення індексації читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 86, с. 16.

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати*

+

-

-

-

-

+

(101)

+

+

+

* Детально про порядок нарахування компенсації читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 7, с. 40.

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства (суми коштів на відшкодування оплати):

— вугілля в межах норм і відповідно до Переліку № 303

-

-

-

-

-

-1

(144)

-

-1

-2

2.2.9

— житла, комунальних послуг, послуг зв’язку в межах норм

+/-3

-

-

-

-

+/-4

(126 або 101/Х)

+/-5

+/-4

+/-4

1 Не обкладають ПДФО і ВЗ вартість вугілля та вугільних або торф’яних брикетів, безоплатно наданих в обсягах і за переліком професій, установлених постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303, у тому числі компенсацію вартості такого вугілля і вугільних або торф’яних брикетів окремим категоріям громадян, переліченим у п.п. 165.1.20 ПКУ.

2 На цю виплату ЄСВ не нараховують на підставі п. 1 розд. II Переліку № 1170.

3 Виплату, з якої не сплачувався ЄСВ, не включають до розрахунку середнього заробітку для обчислення лікарняних і декретних.

4 Не є додатковим благом на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ дохід, отриманий платником податку у вигляді вартості використання житла, наданого йому в безоплатне користування, при одночасному виконанні двох умов:

1) це майно належить роботодавцю на праві власності;

2) надання зумовлено виконанням працівником трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колдоговору або відповідно до закону в установлених ними межах.

Логічно було б припустити, що при дотриманні цих умов оподатковуваного доходу в працівника не буде. Проте, на думку податківців (див. лист ДФСУ від 24.05.2017 р. № 324/6/99-99-13-02-03-15/ІПК), п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ не вказує на те, що оподатковуваний дохід у фізособи не виникає, а лише говорить, що такі доходи не є додатковим благом. Проте в тому ж листі контролери дозволяють не включати до оподатковуваного доходу вартість безоплатного користування житлом, яке належить роботодавцю на праві власності, якщо це оформлено як договір позички. У такому разі й у формі № 1ДФ його відображати не потрібно. На нашу думку, ЄСВ у такій ситуації теж бути не повинно, адже житло надане працівнику безоплатно. У свою чергу, порядку визначення розміру негрошового доходу, наприклад відштовхуючись від звичайних цін, як це передбачено розд. IV ПКУ, у Законі № 2464 не прописано. Проте, враховуючи неоднозначність позиції податківців, рекомендуємо в такій ситуації отримати індивідуальну податкову консультацію із цих питань.

Якщо ж роботодавець надає в користування працівнику орендоване житло, то вартість користування таким житлом буде для працівника додатковим благом і підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 18 % (див. підкатегорію 103.02 БЗ). Буде в цьому випадку і ВЗ (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Такі ж наслідки очікуються у ситуації, коли надання житла не обумовлене виконанням працівником трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом). Тобто вартість користування житлом для цілей ПДФО і ВЗ буде додатковим благом (ознака доходу у формі № 1ДФ — «126»). А ось для ЄСВ цей дохід усе одно залишиться зарплатою, а отже, буде базою для нарахування зазначеного внеску.

Роботодавець компенсує працівнику вартість орендної плати, комунальних послуг чи послуг зв’язку для його особистих цілей? Тоді сума компенсації — однозначно дохід працівника. Який саме? Якщо можливість її виплати передбачена в розділі «Оплата праці» колдоговору (трудового договору, укладеного з працівником), то це зарплата. У складі зарплати сума компенсації ввійде до бази оподаткування ПДФО (ознака доходу у формі № 1ДФ — «101»), ВЗ і до бази нарахування ЄСВ. Якщо ж у документі, який затверджений на підприємстві і визначає «набір складових» зарплати працівників, такої компенсаційної виплати немає, для цілей утримання ПДФО і ВЗ зазначений дохід можна віднести до додаткового блага на підставі п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ (ознака доходу у формі № 1ДФ — «126»). А ось для ЄСВ він залишиться зарплатою (п.п. 5 п. 3 розд. IV Інструкції № 449).

5 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

2.2.10

Витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту

+/-1

-

-

-2

-2

+/-3

(126/Х)

-

+/-3

+/-4

1 Виплату, з якою не сплачувався ЄСВ, не включають до розрахунку середнього заробітку для обчислення лікарняних і декретних.

2 Індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати підлягають тільки грошові доходи населення.

3 Податківці, найімовірніше, захочуть визнати таку виплату додатковим благом (ознака доходу — «126») і вимагатимуть сплати ПДФО і ВЗ. Але якщо така виплата не персоніфікована (наприклад, безкоштовний проїзд здійснюється на підставі посвідчення), до доходу фізосіб вона не потрапить і у формі № 1ДФ її не показують.

4 На ці виплати нараховують ЄСВ, оскільки вони включені до ФОП і не згадані в Переліку № 1170. Виняток становлять неперсоніфіковані виплати.

2.2.11

Вартість безоплатно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, які можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами

+

-

-

-

-

+1

(101 або 126)

+/-2

+3

+

1 Якщо можливість здійснення такої виплати передбачена в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору, то вартість форменого одягу / обмундирування, збільшену на «натуральний» коефіцієнт, на наш погляд, слід включати до складу додаткової заробітної плати і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». У протилежному випадку податківці класифікують таку виплату як додаткове благо (ознака доходу — «126»). Величина «натурального» коефіцієнта при ставці податку 18 % становить 1,219512.

Порада: якщо хочете зменшити податкове навантаження, видачу форменого одягу або обмундирування можна оформити як дарунок. У цьому випадку спрацює «звільняюча» норма п.п. 165.1.39 ПКУ. Відповідно до неї не включають до оподатковуваного доходу вартість негрошових дарунків (її частину), що не перевищує 25 % мінзарплати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році — 1180,75 грн.). У формі № 1ДФ неоподатковувану вартість дарунка (її частину) показують з ознакою доходу «160». Детальніше див. п.п. 2.3.2 на с. 59.

2 Якщо таку виплату класифікуєте не як зарплату, то ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

3 ВЗ розраховують від «чистої» вартості негрошової виплати (див. листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством*

+

+/-1

-

-2

+

+

(101)

+

+

+/-3

* Детально з порядком надання щорічних відпусток ви можете ознайомитися в спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 31. Про надання «дитячих» відпусток див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 56, с. 19.

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток*

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

* Детально з порядком надання навчальної відпустки ви можете ознайомитися в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 60.

— оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону № 796*

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про надання «чорнобильської» відпустки читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 87, с. 11; 2018, № 14, с. 46; 2019, № 4, с. 27.

— суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

2.2.12

— оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

+

+

-/+

-2/+

+

+

(101)

+

+

+

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки*

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про порядок оплати працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 65, с. 18.

— оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника*

+

+/-4

-

-5

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про простій див. у тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 52-53.

1 Компенсація за невикористану відпустку не входить до розрахунку середньої заробітної плати для обчислення суми відпускних як одноразова виплата (п.п. «б» п. 4 Порядку № 100).

2 Виплати, що розраховується виходячи із середньої зарплати, індексації не підлягають (абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

3 Не нараховують ЄСВ на суми компенсації за невикористані відпустки, нараховані вже звільненому працівнику (тобто такому, який у місяці нарахування компенсації вже не перебуває в трудових відносинах із роботодавцем) (абзац другий ч. 2 ст. 7 Закону № 2464).

4 Час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключають із розрахункового періоду в цілях обчислення середнього заробітку (п. 2 Порядку № 100). У більшості випадків при простої не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки). Тому дні простою і заробіток за ці дні не враховуються при визначенні середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 і від 24.04.2009 р. № 247/13/8409). Якщо ж за час простою за працівником зберігався середній заробіток (див. ч. 3 ст. 113 КЗпП), то такі виплати враховуються в розрахунку відпускних.

5 Оплату за період простою не індексують незалежно від того, як вона розраховується: виходячи з 2/3 тарифної ставки чи за середнім заробітком.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.1

Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час і перебували у відпустках за ініціативою адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках

+

+/-1

-

-2

+

+

(101 або 126)3

+/-3

+

+

1 Якщо заробіток за невідпрацьований час зберігався частково, ані така виплата, ані дні, протягом яких працівник не працював, у розрахунку відпускних участі не беруть (п. 2 Порядку № 100).

2 Виплати, які розраховують виходячи із середньої зарплати, індексації не підлягають (абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

3 Щоб таку виплату можна було віднести до зарплати, її слід передбачити в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору. Інакше податківці можуть класифікувати цю виплату для цілей ПКУ як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу — «126»). До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

2.3.2

Винагороди та заохочення, що здійснюються один раз на рік або мають одноразовий характер, зокрема:

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років

+

+/-1

+/-1, 2

-3

+

+

(101)

+

+

+4

— премії, що виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання відповідно до рішень уряду

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, введення в дію у строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності), своєчасне постачання продукції на експорт тощо

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

2.3.2

— премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі)

+

-5

-5

-3

+/-6

+/-7

(101 або 126/160)

+/-8

+/-9

+

— грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

1 Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включайте до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Основною умовою врахування цих виплат у розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній рік (див. листи Мінпраці від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07, від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 і Мінсоцполітики від 18.06.2019 р. № 927/0/206-19). Якщо винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років нарахована в поточному році за поточний рік (наприклад, за 2019 рік у грудні 2019 року), то, на думку Мінпраці, вона взагалі не повинна брати участі у розрахунку.

2 Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарних місяці враховуйте пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (п. 3 Порядку № 100).

3 Доходи громадян, які мають разовий характер, індексації не підлягають (п. 2 Порядку № 1078).

4 Зверніть увагу: навіть коли винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, яка вже звільнилася, на її суму нараховують ЄСВ. А все тому, що особливий порядок нарахування ЄСВ, передбачений ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нарахована заробітна плата (дохід) за відпрацьований час.

5 Ця виплата не включається до розрахунку середнього заробітку, оскільки має разовий характер (пп. «а» і «г» п. 4 Порядку № 100).

6 Доходи в натуральній формі компенсації не підлягають (ст. 2 Закону про компенсацію).

7 Щоб такі нарахування в грошовій формі віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору. Інакше податківці класифікують таку виплату для цілей ПКУ як дохід у вигляді додаткового блага.

Негрошові заохочення вважаються дарунками й оподатковуються як додаткове благо (абзац другий п. 174.6 ПКУ). При цьому для доходу в негрошовій формі базу оподаткування ПДФО визначають із застосуванням «натурального» коефіцієнта, встановленого п. 164.5 ПКУ. При ставці податку 18 % його величина становить 1,219512. У випадку коли працівнику надається такий дарунок вартістю не більше 25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році — 1180,75 грн.), такий дохід не обкладають ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ. При перевищенні межі у 25 % від мінзарплати до оподатковуваного доходу потрапляє тільки

сума перевищення. У формі № 1ДФ неоподатковувану суму показують з ознакою доходу «160», а оподатковувану — з ознакою «126» (див. листи ДФСУ від 27.05.2019 р. № 2403/6/99-99-13-02-03-15/ІПК і від 14.01.2019 р. № 100/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).

8 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

9 У «негрошовому» випадку ВЗ розраховують від «чистої» вартості виплати (її частини), яка потрапляє під оподаткування (див., зокрема, листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01- 01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт. Якщо вартість дарунка (її частина) не включається до оподатковуваного доходу працівника на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ, то вона не обкладається і ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 Інструкції № 5, див. с. 74)*

+

-1

-1

-

+

+

(101)

+

+

+

* Детальніше про порядок надання та оподаткування матеріальної допомоги до відпустки див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 82, с. 40.

1 Не включається до розрахунку середнього заробітку (п.п. «б» п. 4 Порядку № 100, лист Мінсоцполітики від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05).

2.3.4

Виплати соціального характеру в грошовій і натуральній формах:

— витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім добровільного медичного та недержавного пенсійного страхування) на користь працівників, пов’язані з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна)

+

-

-

-1

-1

+

(124)

-

+2

+

— оплата або дотації на харчування працівників*, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях

+/-3

-

-

-1

-1

+/-3

(101, 126 або 127/Х)

+/-3

+2/-3

+/-3

* Тут ідеться про необов’язкове харчування. Про обов’язкове спецхарчування, що надається відповідно до законодавства про охорону праці, див. на с. 69.

— оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах

+

-

-

-1

-1

+4

(101 або 126)

+/-5

+2

+

2.3.4

— вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування і відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства*

+

-

-

-1

-1

+6/-

(156, 101 або 126/156)

+/-5

+2/-6

+7

* Детально про порядок оподаткування вартості виданих працівникам путівок читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 58, с. 13.

— вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, і відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування

+

-

-

-1

-1

+4, 8

(101 або 126)

+/-5

+2, 8

+8

— інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів до груп здоров’я, передплата газет і журналів, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)

+/-9

-

-

-1

-1

+4/-9

(101 або 126/Х)

+/-5

+2/-9

+/-9

1 Доходи фізичних осіб у натуральній формі не підлягають індексації (ст. 2 Закону про індексацію, п. 2 Порядку № 1078) та компенсації у зв’язку з порушенням строків їх виплати (ст. 2 Закону про компенсацію).

2 У «негрошовому» випадку ВЗ розраховують від «чистої» суми доходу, тобто незважаючи на жодні «натуральні» коефіцієнти (див. листи ДФСУ від 15.12.2018 р. № 39467/6/99-99-13-01-01-15 і від 25.02.2019 р. № 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ).

3 Якщо доходи працівників у вигляді отриманого ними харчування об’єктивно неможливо персоніфікувати, то такі виплати не обкладають ПДФО і ВЗ. У цьому випадку доходи у формі № 1ДФ не відображають. Не буде в такій ситуації і ЄСВ. У свою чергу, виплату, з якої не сплачувався ЄСВ, не включають до розрахунку середнього заробітку для обчислення лікарняних і декретних.

Але попереджаємо: фіскали наполягають на тому, що відсутність можливості визначити суму доходу, отриманого конкретною особою, не може бути підставою для звільнення від оподаткування (див., наприклад, лист ДПСУ від 09.09.2019 р. № 87/6/99-00-04-07-03-15/ІПК). І якщо коло споживачів визначене (харчуються тільки працівники підприємства), то податківці можуть спробувати розрахувати об’єкт оподаткування кожної фізособи методом «усе взяти і поділити» (див. листи ДФСУ від 03.06.2019 р. № 2535/6/99-99-13-02-03-15/ІПК і від 05.09.2018 р. № 3853/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). Хоча в таких випадках у роботодавця є шанс отримати підтримку в суді (див. постанову Верховного Суду від 10.06.2019 р. у справі № 808/3611/16 // reyestr.court.gov.ua/Review/82294411).

Якщо доходи працівників персоніфіковані, вони підлягають обкладенню ПДФО і ВЗ. Причому оскільки працівник отримує негрошову виплату, до бази оподаткування ПДФО дохід, розрахований за звичайними цінами, повинен потрапити збільшеним на «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ).

Ознака доходу, яку відображають у формі № 1ДФ, залежить від порядку оформлення такої виплати.

Так, якщо можливість оплати харчування працівників передбачена в розділі «Оплата праці» колективного (трудового) договору, то є всі підстави вважати таку виплату зарплатою з її відображенням у розд. I форми № 1ДФ з ознакою доходу «101». Якщо надання працівникам харчування пов’язане з виконанням ними трудових функцій, але закріплене в іншому розділі колективного (трудового) договору, податківці визнають виплату іншим доходом з ознакою «127» (п.п. 164.2.20 ПКУ). В інших випадках оплата або дотації на харчування вважатимуться додатковим благом з ознакою доходу «126» (п.п. «б» п.п. 164.2.17 ПКУ).

Незалежно від того, як ви класифікуєте персоніфікований дохід у вигляді наданого харчування або дотацій на нього для цілей оподаткування, для ЄСВ він завжди буде заробітною платою і входити до бази нарахування ЄСВ. А отже, він потрапить до розрахунку середнього заробітку для обчислення лікарняних і декретних.

4 Щоб такі виплати віднести до заробітної плати в розумінні ПКУ (ознака доходу — «101»), їх слід передбачити в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору. Інакше податківці класифікують зазначені виплати як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу — «126»). При нарахуванні доходу в негрошовій формі базу оподаткування ПДФО визначайте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, встановленого п. 164.5 ПКУ. При ставці податку 18 % його величина становить 1,219512.

5 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

6 Можливість уникнути обкладення ПДФО (і ВЗ) у цьому випадку надає абзац другий п.п. 165.1.35 ПКУ. Він виводить з-під оподаткування вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, (1) на території України (2) платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які (3) надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток безоплатно або зі знижкою (в розмірі такої знижки) (4) один раз на календарний рік. При цьому вартість путівки (розмір знижки) не повинна перевищувати 5 розмірів мінзарплати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Якщо хоча б одна з перелічених вимог не виконується, то вся вартість путівки, отриманої платником податків безоплатно, або сума знижки, якщо путівка була надана особі з індивідуальною знижкою, увійде до складу її оподатковуваного доходу. Оскільки дохід надається в негрошовій формі, при визначенні бази оподаткування ПДФО застосовують «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ). При ставці ПДФО 18 % він дорівнює 1,219512.

У розд. І Податкового розрахунку за формою № 1ДФ вартість путівки (суми знижки) від роботодавця відображаємо з ознакою доходу «156» незалежно від способу її оподаткування (див. консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ).

Якщо роботодавець компенсує працівнику вартість путівки, то суму такої компенсації, на нашу думку, слід відобразити в Податковому розрахунку з ознакою доходу:

— «101» — якщо можливість такої компенсації передбачена колективним (трудовим) договором у розділі «Оплата праці»;

— «126» — як дохід у вигляді додаткового блага (п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ) — в інших випадках.

7 Вартість путівки (сума знижки, сума компенсації вартості путівки), наданої роботодавцем своєму працівнику для його оздоровлення та/або оздоровлення членів його сім’ї, увійде до бази нарахування ЄСВ у складі заробітної плати (п.п. 5 п. 3 розд. ІV Інструкції № 449).

8 Вартість проїзних квитків не включається до складу оподатковуваного доходу працівників, тільки якщо такі квитки не розподіляються між ними, а надаються їм на час виконання службових обов’язків і видача проїзних квитків передбачена умовами колективного (індивідуального трудового) договору (див. консультацію в підкатегорії 103.04 БЗ). Не буде в такій ситуації і ЄСВ.

9 За загальним правилом зазначені виплати включаються до оподатковуваного доходу працівників і є базою нарахування ЄСВ. Проте в окремих випадках при безоплатному користуванні працівником житлом, що належить роботодавцю, податківці виявляють лояльність і дозволяють не оподатковувати такий дохід (див. виноску 4 до п.п. 2.2.9 на с. 54).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі