Виплати працівникам: класифікуємо та обкладаємо

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, експерти з питань оплати праці Ушакова Лілія, Білова Наталя, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2017/№ 102
У цьому спецвипуску говоритимемо про таку важливу тему, як виплати працівникам. Для цього скористаємося всім відомим документом — Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. Зокрема, тут у зручній табличній формі ви знайдете інформацію про те, які доходи слід включати в розрахунок середнього заробітку, щоб оплатити період перебування працівників на лікарняному, у відпустці або відрядженні, визначити суму вихідної допомоги та інших виплат, для обчислення яких використовується цей показник. Крім того, ви дізнаєтеся, які доходи працівників підлягають індексації та компенсації у зв’язку із затримкою їх виплати.
Безумовно, тут ми розповімо і про те, які «трудові» виплати входять у базу обкладення податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, а які — ні, і чи слід їх враховувати в разі застосування податкової соціальної пільги. Також зазначимо, з якою ознакою доходів різні виплати відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ і чи потрібно на них нараховувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Крім того, ми детально розглянемо, як визначати середній заробіток у різних випадках його збереження, а також нагадаємо про правила нарахування і сплати ПДФО та ВЗ. Упевнені, кожен бухгалтер знайде тут цікаву і корисну для себе інформацію.
Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная, експерти з питань оплати праці Лілія Ушакова і Наталя Білова, податковий експерт Наталія Чернишова.

Кожна праця має бути оплачена. Детальний перелік виплат, які найманий працівник може отримати від свого роботодавця, міститься в Інструкції № 5. Цей документ розроблений відповідно до Закону про оплату праці і в прив’язці до структури заробітної плати.

Нагадаємо: заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Сукупність усіх витрат на оплату праці формує фонд оплати праці (далі — ФОП). Він складається з:

— фонду основної заробітної плати;

— фонду додаткової заробітної плати;

— інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Разом з виплатами, що входять до ФОП, в Інструкції № 5 наведені інші виплати, які не належать до ФОП. З них найчастіше трапляються — лікарняні, допомога по вагітності та пологах (далі — декретні), вихідна допомога, матеріальна допомога разового характеру.

Таким чином, Інструкція № 5 дозволяє розглянути практично всі можливі види виплат, що нараховуються (надаються) найманим працівникам їх роботодавцями. Ми скористалися цим документом, склавши таблицю (див. с. 6), яка допоможе вам розібратися із низкою запитань.

Зокрема, ви дізнаєтеся, які виплати обкладають податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовим збором (ВЗ), єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) і з якою ознакою доходи працівників відображати у формі № 1ДФ. Також у цій таблиці ви знайдете відомості про те, чи включати конкретні виплати в розрахунок середньої заробітної плати для оплати періоду відпустки, відрядження, тимчасової непрацездатності, визначення суми вихідної допомоги тощо. Крім того, не оминемо своєю увагою питання індексації і компенсації.

Коротко пояснимо, як користуватися наведеною таблицею.

Таблиця має 11 граф. У перших двох указані пункт (підпункт) Інструкції № 5 і вид виплати відповідно.

Завдяки інформації, наведеній у графах «Розрахунок середньої зарплати», ви будете знати, чи включати ту або іншу виплату, нараховану найманому працівникові, у розрахунок середньої зарплати згідно з Порядком № 1266 або Порядком № 100.

Нагадаємо:

Порядок № 1266 роботодавці використовують при розрахунку середнього заробітку для оплати лікарняних і декретних

Детально про особливості застосування вимог цього документа ви можете дізнатися зі статті на с. 56.

Відповідно до Порядку № 100 обчислюють середню зарплату:

— для оплати періоду відпустки і виплати компенсації за невикористану відпустку;

— для оплати часу виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час (наприклад, для оплати часу перебування на військових зборах або часу військової служби працівників);

— у разі потреби розрахунку вихідної допомоги при звільненні;

— для оплати праці у відрядженні;

— в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати здійснюються виходячи із середньої заробітної плати.

Детально про особливості розрахунку середнього заробітку згідно з Порядком № 100 див. у статтях на с. 38 і 49.

Інформацію про необхідність індексації відповідних видів доходів, нарахованих фізособам, а також про їх компенсацію у зв’язку з порушенням строків виплати наведено в графах з відповідними назвами. Нагадаємо, що загальні засади проведення індексації встановлено Законом про індексацію і Порядком № 1078. У свою чергу, питання проведення компенсації регулюють Закон про компенсацію і Порядок № 159.

Детально про індексацію і компенсацію доходів громадян читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 7, с. 35 і 40 відповідно. Також зазначимо: ми щомісячно публікуємо величини приросту індексів споживчих цін для індексації заробітної плати та обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів.

У графі «ПДФО (ознака доходу)» наведено відомості про те, які виплати, зазначені в Інструкції № 5, входять у базу обкладення ПДФО, а які — ні. У дужках наведено ознаку доходу, з якою виплату слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. Зверніть увагу: у базу оподаткування включають виплати, перелічені в ст. 164 ПКУ. Не обкладають ПДФО доходи фізосіб, зазначені в ст. 165 цього Кодексу. Проте і ті й інші виплати мають бути відображені в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з відповідною ознакою доходу. Детальніше про утримання ПДФО див. у статті на с. 64.

Графа «ПСП» допоможе вам з’ясувати, які «трудові» виплати беруть участь у порівняльних розрахунках при визначенні права працівника на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП). І тут важливо врахувати, що ПКУ для цілей оподаткування розглядає заробітну плату ширше, ніж Закон про оплату праці й Інструкція № 5. Так, наприклад, він прирівнює до заробітної плати:

— лікарняні (див. абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ);

— дивіденди на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податку (п.п. 170.5.3 ПКУ).

Тому для визначення переліку виплат, які входять до складу заробітної плати, можна використовувати Інструкцію № 5, але тільки в частині, що не суперечить ПКУ. Детальніше див. статтю на с. 64.

Наступна графа призначена для ВЗ. Про те, як правильно утримати і перерахувати до бюджету цей збір, ви можете дізнатися на с. 71. А які саме виплати включати в базу обкладення ВЗ, див. у відповідній графі таблиці.

І нарешті, графа «ЄСВ». Нагадаємо, що на сьогодні внесок сплачується тільки в частині нарахування. Утримувати ЄСВ з доходів працівників не потрібно.

У базу нарахування ЄСВ, що визначається страхувальниками-роботодавцями, потрапляють (ст. 7 Закону № 2464):

1) заробітна плата за видами виплат, які включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці. При визначенні виплат, які належать до заробітної плати, слід використовувати Інструкцію № 5;

2) оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів фондів соціального страхування і допомога по вагітності та пологах;

3) суми винагороди, що виплачуються фізособам-непідприємцям, за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Не потрапляють у базу нарахування ЄСВ виплати, які зазначені в Переліку № 1170

Нарахування ЄСВ здійснюють у межах максимальної величини. Нагадаємо: у 2017 році вона дорівнювала 25 розмірам прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Тобто із січня по квітень поточного року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнювала 40000 грн.; з травня по листопад — 42100 грн.; у грудні — 44050 грн.

Зверніть увагу: з 01.01.2018 р. максимальна величина бази нарахування ЄСВ зміниться і буде становити 15 розмірів мінімальної заробітної плати (далі — МЗП).

На суму доходу працівника, що перевищує зазначену максимальну величину, ЄСВ не нараховують.

Зверніть увагу! Особливі правила стягнення ЄСВ передбачені ст. 7 Закону № 2464 для осіб:

— що отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць;

— яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

У цих випадках для порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ заробітну плату (дохід), виплачену за результатами роботи, ділять на кількість місяців, за які вона нарахована.

Майте на увазі: існує не лише максимальна, але й мінімальна «планка» для стягнення ЄСВ. Так, у загальному випадку сума ЄСВ, нарахована на дохід працівника, не має бути нижчою мінімального страхового внеску. Його розраховують як добуток розміру МЗП і встановленої ставки ЄСВ (22 %) за умови, що працівник, для якого це місце роботи є основним:

— перебував у трудових відносинах з роботодавцем повний календарний місяць

або

— відпрацював усі робочі дні звітного місяця.

Вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не застосовують:

— якщо ЄСВ нараховують на доходи, отримані не за основним місцем роботи;

— якщо до бази нарахування ЄСВ працівника застосовують пільгові ставки (8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);

— до працівників, яким надавалася АТО-відпустка без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки, у зв’язку з чим база нарахування ЄСВ виявилася нижча МЗП;

— у випадку якщо протягом місяця дохід працівнику взагалі не нараховувався (наприклад, у зв’язку з перебуванням у неоплачуваній відпустці), тобто відсутня база нарахування ЄСВ.

Детальніше про це див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 58, с. 10.

І ще один важливий момент. У таблиці знак «+» у відповідній графі означає, що виплата включається в розрахунок середньої зарплати / індексується / підлягає компенсації / обкладається ПДФО, ВЗ, ЄСВ. Знак «-» говорить про зворотне.

Виплати працівникам

Пункт Інструкції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої зарплати за:

Індексація

Компенсація

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

за 12 місяців

за 2 місяці

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Фонд основної заробітної плати (п. 2.1 Інструкції № 5)

2.1.1

Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників і посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.2

Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі якщо вони є основною заробітною платою

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.3

Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві (виплати в межах трудового договору)

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.4

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, яка виявилася браком, не з вини працівника

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.5

Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

2.1.6

Оплата праці за час перебування у відрядженні (окрім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житла)*

+

+

-1/+

-1/+

+

+

(101)

+

+

+

* Детальніше з питаннями щодо відряджень ви можете ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 84; 2017, № 38, с. 26; № 42, с. 28; № 43, с. 27.

1 Якщо робочі дні у відрядженні оплачені виходячи із середньої зарплати, то суму такої оплати не включають у розрахунок середнього заробітку за останні 2 календарні місяці (абзац другий п. 4 Порядку № 100) і не індексують (абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

2.1.7

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці*

+

+

+

-1

-1

+2

(101)

+

+3

+

* Питання виплати зарплати в натуральній формі розглядалися в спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 50, с. 56.

1 Індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати підлягають тільки грошові доходи населення (ст. 2 Закону про індексацію і ст. 2 Закону про компенсацію відповідно).

2 У разі коли має місце надання доходу в негрошовій формі, базу обкладення ПДФО розраховуємо із застосуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ. Його величина зараз складає 1,219512.

3 Податківці наполягають на тому, що ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

2.1.8

Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки здійснюються підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт:

— згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — підприємців)

+1

-2

-2

+/-3

-

+

(102)

-

+

+4

— згідно з обов’язками особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства

+1

- 2

- 2

+/-3

-

+

(102)

-

+

+4

1 Особи, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД), підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 18 Закону № 1105). Проте нині порядок оплати листків непрацездатності цим особам не визначено.

2 Такі виплати здійснюють на підставі ЦПД, а не трудового договору. Тому їх одержувачі не мають права на відпускні, вихідну допомогу й інші виплати, пов’язані з відносинами трудового найму.

3 Виплати за ЦПД підлягають індексації за умови, що вони не є разовими. Їх індексують у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (на підставі довідки з основного місця роботи) (п. 7 Порядку № 1078).

4 Сума винагороди, що виплачується фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, є об’єктом для стягнення ЄСВ згідно з абзацом першим п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.

Фонд додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

— суміщення професій (посад)

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на певний термін

+

+/-2

+/-2

+1

+

+

(101)

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— науковий ступінь

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— нормативний час пересування в шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+

+/-2

+/-2

+1

+

+

(101)

+

+

+

1 Такі виплати індексуються, якщо не носять разового характеру (п. 2 Порядку № 1078).

2 Якщо така виплата носить разовий характер і здійснюється за доручення, яке не входить в обов’язки працівника, то її не враховують при розрахунку середнього заробітку (п.п. «а» п. 4 Порядку № 100).

2.2.2

Премії та винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2 Інструкції № 5, див. с. 16)

+

+1

+1, 2

+

+

+

(101)

+

+

+

1 У цілях розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 премії включають у заробіток того місяця, в якому вони нараховані.

2 При обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарні місяці премії, що виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, включають у заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (див. с. 49).

2.2.3

Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+1

+1

+1

+

+

(101)

+

+

+

1 Таку виплату включають у розрахунок середнього заробітку за Порядком № 100 та індексують за умови, що вона не носить разового характеру.

2.2.4

Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах і за розцінками, встановленими чинним законодавством*

+

+1

+1

+2

+

+

(101)

+

+

+

* Про оплату праці в надурочний час, а також у святкові та неробочі дні див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 50, с. 26.

1 Таку виплату включають у розрахунок середнього заробітку за Порядком № 100 за умови, що вона не носить разового характеру.

2 Така виплата підлягає індексації, якщо вона не носить разового характеру, а обумовлена режимом роботи підприємства.

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників*

+

+

+

-

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про порядок проведення індексації читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 50, с. 109.

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати*

+

-

-

-

-

+

(101)

+

+

+

* Детально про порядок нарахування компенсації читайте в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 50, с. 122.

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства (суми коштів на відшкодування оплати):

— вугілля в межах норм і відповідно до Переліку професій № 303

-

-

-

-

-

-1

(144)

-

-1

-2

— житла*, комунальних послуг, послуг зв’язку в межах норм

-/+3

-

-

-

-

-/+4

(127/101 або 126)

-/+5

-/+4

-/+4

* Детальніше з «житловим» питанням ви можете ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 82, с. 16.

1 Не обкладають ПДФО і ВЗ вартість вугілля та вугільних або торф’яних брикетів, безоплатно наданих в обсягах і за переліком професій, установлених постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303, у тому числі компенсацію вартості такого вугілля і вугільних або торф’яних брикетів окремим категоріям громадян, переліченим у п.п. 165.1.20 ПКУ.

2 Із цієї виплати не стягують ЄСВ на підставі п. 1 розд. II Переліку № 1170.

3 Виплату, з якої не сплачувався ЄСВ, не включають у розрахунок середнього заробітку для обчислення лікарняних і декретних.

4 Не є додатковим благом на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ і, на наш погляд, не обкладається ПДФО і ВЗ дохід, отриманий платником податку у вигляді вартості використання житла, наданого йому в безкоштовне користування, при одночасному виконанні двох умов:

1) це майно належить роботодавцеві на праві власності;

2) надання обумовлено виконанням працівником трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) чи передбачено нормами колдоговору або відповідно до закону у встановлених ними межах.

На нашу думку, ЄСВ у такій ситуації також не буде, адже житло надано працівнику безкоштовно. У свою чергу, порядок визначення розміру негрошового доходу, наприклад, відштовхуючись від звичайних цін, як це передбачено розд. IV ПКУ, у Законі № 2464 не прописано.

Зазначимо, що позиція фіскалів із цього питання недостатньо чітка (див. лист ДФСУ від 24.05.2017 р. № 324/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). Не включати в оподатковуваний дохід вартість користування житлом вони дозволяють, тільки якщо безкоштовне надання працівникові житла, що належить роботодавцю на праві власності, оформлене як договір позички. У цьому випадку й у формі № 1ДФ його відображати не потрібно.

Якщо роботодавець орендує житло і надає його в користування працівнику в межах трудового договору, то вартість користування таким житлом, розрахована за звичайними цінами, буде для працівника доходом у вигляді заробітної плати з відповідним обкладенням ПДФО (ознака доходу у формі № 1ДФ — «101»), ВЗ та обов’язковим стягненням ЄСВ.

Якщо ж надання житла не зумовлено виконанням працівником трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом), то вартість користування таким житлом для цілей ПДФО і ВЗ можна розглядати як додаткове благо (ознака доходу у формі № 1ДФ — «126»). А ось для ЄСВ цей дохід усе одно залишиться зарплатою.

Роботодавець компенсує працівникові вартість орендної плати, комунальних послуг або послуг зв’язку для його особистих цілей? Тоді сума компенсації — однозначно дохід працівника. Який саме? Якщо можливість її виплати передбачено в розділі «Оплата праці» колдоговору (трудового договору, укладеного з працівником), то це зарплата. У складі зарплати сума компенсації ввійде до бази обкладення ПДФО (ознака доходу у формі № 1ДФ — «101»), ВЗ і в базу нарахування ЄСВ.

Якщо ж у документі, який затверджений на підприємстві та визначає «набір складових» зарплати працівників, такої компенсаційної виплати немає, для цілей утримання ПДФО і ВЗ означений дохід можна віднести до додаткового блага на підставі п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ (ознака доходу у формі № 1ДФ — «126»). А ось для ЄСВ він залишиться зарплатою (п.п. 5 п. 3 розд. IV Інструкції № 449).

5 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

2.2.10

Витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту

+/-1

-

-

-2

-2

+/-3

(126/127)

-

+/-3

+/-4

1 Виплату, з якої не сплачувався ЄСВ, не включають у розрахунок середнього заробітку для обчислення лікарняних і декретних.

2 Індексації та компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати підлягають тільки грошові доходи населення.

3 На нашу думку, ця виплата не повинна обкладатися ПДФО (на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ) і ВЗ. У формі № 1ДФ відображайте її з ознакою доходу «127». Хоча податківці, найімовірніше, захочуть визнати таку виплату додатковим благом і вимагатимуть сплати ПДФО і ВЗ. Якщо ви вирішили дотримуватися позиції податківців, то відображайте цей дохід у формі № 1ДФ з ознакою «126».

А ось якщо така виплата не персоніфікована (наприклад, безкоштовний проїзд здійснюється на підставі посвідчення), у дохід фізосіб вона не потрапить і у формі № 1ДФ її не показують.

4 Із цих виплат стягують ЄСВ, оскільки вони включені у ФОП і не згадані в Переліку № 1170. Виняток становлять неперсоніфіковані виплати.

2.2.11

Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами

+

-

-

-

-

+/-1

(101 або 126/160)

+/-2

+/-3

+

1 Якщо можливість здійснення такої виплати передбачено в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору, то вартість форменого одягу/обмундирування, збільшену на «натуральний» коефіцієнт, на наш погляд, слід включати до складу додаткової заробітної плати і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». Інакше податківці класифікують таку виплату як додаткове благо (ознака доходу — «126»). Величина «натурального» коефіцієнта при ставці податку 18 % складає 1,219512.

Якщо видачу форменого одягу або обмундирування оформлено як подарунок, то може бути застосовано «звільняючу» норму п.п. 165.1.39 ПКУ. Відповідно до неї не включають в оподатковуваний дохід вартість негрошових подарунків, якщо їх вартість не перевищує 25 % мінзарплати (з розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році — 800 грн.). У формі № 1ДФ неоподатковуваний подарунок показують з ознакою доходу «160».

2 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

3 Податківці наполягають на тому, що ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

У разі коли виплата не обкладається ПДФО, вона не включається і в базу обкладення ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством*

+

+/-1

-

-2

+

+

(101)

+

+

+/-3

* Детально з порядком надання щорічних відпусток ви можете ознайомитися в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 32; № 59, с. 17. Про надання «дитячих» відпусток див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 56, с. 19.

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток*

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

* Детально з порядком надання навчальної відпустки ви можете ознайомитися в тематичному випуску «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 70, с. 14.

— оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону № 796

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

+

+

-/+

-2/+

+

+

(101)

+

+

+

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника

+

+/-4

-

-

+

+

(101)

+

+

+

1 Компенсація за невикористану відпустку не входить у розрахунок середньої заробітної плати для обчислення суми відпускних як одноразова виплата (п.п. «б» п. 4 Порядку № 100).

2 Виплати, які розраховуються виходячи із середньої зарплати, індексації не підлягають (абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

3 Не стягують ЄСВ із суми компенсації за невикористані відпустки, нарахованої вже звільненому працівникові (тобто такому, який у місяці нарахування компенсації вже не перебуває в трудових відносинах з роботодавцем) (абзац другий ч. 2 ст. 7 Закону № 2464).

4 Час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключають з розрахункового періоду в цілях обчислення середнього заробітку (п. 2 Порядку № 100). При простої не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки), тому дні простою і заробіток за ці дні не враховуються при розрахунку середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 і від 24.04.2009 р. № 247/13/8409). Якщо ж за час простою за працівником зберігався середній заробіток (див. ч. 3 ст. 113 КЗпП), то такі виплати враховуються при обчисленні відпускних.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5)

2.3.1

Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час і перебували у відпустках за ініціативою адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках

+

+/-1

-

-2

+

+

(101 або 126)3

+

+

+

1 Якщо середній заробіток за невідпрацьований час зберігався частково, така виплата в розрахунку відпускних участі не бере.

2 Виплати, які розраховують виходячи із середньої зарплати, індексації не підлягають (абзац третій п. 3 Порядку № 1078).

3 Щоб таку виплату можна було віднести до зарплати, її слід передбачити в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору. Інакше податківці можуть класифікувати цю виплату для цілей ПКУ як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу — «126»).

2.3.2

Винагороди та заохочення, що здійснюються один раз на рік або мають одноразовий характер, зокрема:

— винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи)

+

+/-1

+/-1, 2

-3

+

+

(101)

+

+

+4

— премії, які виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, введення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності), своєчасну поставку продукції на експорт тощо

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— премії за виконання важливих і особливо важливих завдань

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі)

+

-5

-5

-3

+/-6

+/-7

(101 або 126/160)

+/-8

+/-9

+

— грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

+

-5

-5

-3

+

+

(101)

+

+

+

1 Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включайте в середній заробіток шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Основною умовою врахування цих виплат у розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній рік (див. листи Мінпраці від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 і від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13).

Якщо премію за підсумками роботи за рік і за вислугу років нараховано в поточному році за поточний рік (наприклад, за 2017 рік у грудні 2017 року), то, на думку Мінпраці, вона взагалі не повинна брати участі в розрахунку.

2 Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарних місяці враховуйте пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Детальніше див. на с. 52.

3 Доходи громадян, що мають разовий характер, індексації не підлягають (п. 2 Порядку № 1078).

4 Зверніть увагу: навіть коли винагорода за підсумками роботи за рік виплачується особі, що вже звільнилася, з її суми стягують ЄСВ. А все тому, що особливий порядок нарахування ЄСВ, передбачений ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час.

5 Ця виплата не включається в розрахунок середнього заробітку, оскільки має разовий характер (пп. «а» і «г» п. 4 Порядку № 100).

6 Доходи в натуральній формі компенсації не підлягають (ст. 2 Закону про компенсацію).

7 Щоб такі нарахування в грошовій формі віднести до зарплати, слід передбачити можливість їх виплати в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору.

Інакше податківці класифікують таку виплату для цілей ПКУ як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу — «126»).

Негрошові заохочення вважаються подарунками та обкладаються як додаткове благо (абзац другий п. 174.6 ПКУ).

При цьому для доходу в негрошовій формі базу оподаткування визначають із застосуванням «натурального» коефіцієнта, встановленого п. 164.5 ПКУ. Його величина зараз складає 1,219512.

У разі коли працівнику надається подарунок вартістю не більше 25 % мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році — 800 грн.), такий дохід не обкладають ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ.

У формі № 1ДФ неоподатковувану суму показують з ознакою доходу «160».

8 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

9 Податківці наполягають на тому, що в «негрошовому» випадку ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

Якщо вартість подарунка не включається в оподатковуваний дохід працівника на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ, то вона не обкладається і ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

2.3.3

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 Інструкції № 5, див. с. 34)*

+

-1

-1

-

+

+

(101)

+

+

+

* Детальніше про порядок надання та оподаткування матеріальної допомоги до відпустки див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 82, с. 40.

1 Не включається в розрахунок середнього заробітку (п.п. «б» п. 4 Порядку № 100, лист Мінсоцполітики від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05).

2.3.4

Виплати соціального характеру в грошовій і натуральній формах:

— витрати у розмірі страхових внесків підприємств (крім добровільного медичного і недержавного пенсійного страхування) на користь працівників, пов’язаних з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна)

+

-

-

-1

-1

+2

(101 або 126)

+/-3

+4

+

— оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях

+/-5

-

-

-1

-1

+2/-5

(101 або 126/Х)

+/-3

+4 /-5

+/-5

— оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах

+

-

-

-1

-1

+2

(101 або 126)

+/-3

+4

+

— вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсації, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства*

+

-

-

-1

-1

+2/-6

(101 або 126/160)

+/-3

+4/-6

+

* Детально про порядок оподаткування вартості виданих працівникам путівок читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 19, с. 10.

— вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування*

+

-

-

- 1

- 1

+2, 7

(101 або 126)

+/-3

+4

+

* Детально про порядок оподаткування витрат на доставку працівників з роботи / на роботу див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 82, с. 21.

— інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати газет і журналів, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)*

+/-8

-

-

-1

-1

+2/-8

(101 або 126/127)

+/-3

+4 /-8

+/-8

* Детально з «житловими», а також «спортивно-оздоровчими» питаннями ви можете ознайомитися в тематичному випуску «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 82, с. 16 і 44 відповідно.

1 Доходи фізичних осіб у натуральній формі не підлягають індексації (ст. 2 Закону про індексацію, п. 2 Порядку № 1078) і компенсації у зв’язку з порушенням строків виплати (ст. 2 Закону про компенсацію).

2 Щоб такі виплати віднести до заробітної плати в розумінні ПКУ, їх слід передбачити в розділі «Оплата праці» колективного (індивідуального трудового) договору. Інакше податківці класифікують означені виплати як дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу — «126»). При нарахуванні доходу в негрошовій формі базу обкладення ПДФО визначайте із застосуванням «натурального» коефіцієнта, встановленого п. 164.5 ПКУ. Його величина зараз складає 1,219512.

3 До виплати, яка кваліфікується не як заробітна плата, ПСП не застосовуйте (п.п. 169.2.1 ПКУ).

4 На думку податківців, у «негрошовому» випадку ВЗ слід утримувати з «чистої» суми доходу, тобто незважаючи на жодні «натуральні» коефіцієнти (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ).

5 Якщо доходи працівників неможливо персоніфікувати (наприклад, харчування здійснюється за системою «шведський стіл»), то такі виплати не обкладають ПДФО і ВЗ (див. лист ДФСУ від 23.11.2016 р. № 25307/6/99-99-13-02-03-15). У цьому випадку доходи у формі № 1ДФ не відображають. Не буде в такій ситуації і ЄСВ. У свою чергу, виплату, з якої не сплачувався ЄСВ, не включають у розрахунок середнього заробітку для обчислення лікарняних і декретних.

6 Якщо видачу путівки оформлено як подарунок, можна скористатися «звільняючим» п.п. 165.1.39 ПКУ. Відповідно до нього подарунки вартістю не більше 25 % мінзарплати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році — 800 грн.), не обкладаються ПДФО, а отже, і ВЗ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувані негрошові подарунки відображають з ознакою доходу «160».

7 Вартість проїзних квитків не включається до складу оподатковуваного доходу працівників, тільки якщо такі квитки не розподіляються між ними, а надаються їм на час виконання службових обов’язків і видача проїзних квитків передбачена умовами колективного (індивідуального трудового) договору.

8 Вважаємо, дохід, отриманий платником податку у вигляді вартості використання житла, наданого йому в безоплатне користування, не обкладається ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ (ознака доходу у формі № 1ДФ — «127»), а також ВЗ при одночасному виконанні двох умов:

1) це майно належить роботодавцю на праві власності;

2) надання обумовлене виконанням працівником трудової функції згідно з трудовим договором (контрактом) чи передбачено нормами колдоговору або відповідно до закону у встановлених ними межах.

На наш погляд, ЄСВ у такому разі теж не буде, адже житло надане працівникові безкоштовно. При цьому виплати, на які не нараховувався ЄСВ, не беруть участі в обчисленні середнього заробітку для розрахунку лікарняних і декретних. Детальніше див. пояснення до п.п. 2.2.9 Інструкції № 5 на с. 11.

ІНШІ ВИПЛАТИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ (п. 3 Інструкції № 5)

3.1

Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

-

-

(Х)

-

-

-

3.2

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:

— допомога по тимчасовій непрацездатності*

-

+1

-

-

+

+2

(101)

+

+

+3

* Детально про розрахунок лікарняних ви можете прочитати на с. 56.

— допомога по вагітності та пологах*

-

+4

-

-

+

-

(128)

-

-

+3

* Детально про розрахунок декретних див. на с. 56.

— допомога на поховання*

-

-

-

-

-

-5

(146)

-

-

-

* Про виплату сум, належних померлому працівникові, та їх оподаткування читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 27, с. 12.

1 Про включення такої виплати в розрахунок середньої заробітної плати для визначення суми відпускних і компенсації за невикористану відпустку говорить абзац четвертий п. 3 Порядку № 100.

2 Для цілей оподаткування такі виплати прирівнюють до зарплати. «Перехідні» лікарняні (що припадають на декілька місяців) для цілей оподаткування розподіляють за місяцями, за які вони нараховані (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ).

3 Такі виплати включаються до бази нарахування ЄСВ відповідно до абзацу другого п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464.

4 Про включення допомоги по вагітності та пологах до складу виплат, які враховуються при визначенні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток і компенсації за невикористану відпустку, зазначалося в листах Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13 і Мінсоцполітики від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15.

5 На сьогодні розмір допомоги на поховання від ФСС дорівнює 4100 грн. (див. постанову правління ФСС від 08.02.2017 р. № 17).

3.3

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації*

-

+

-

-

+

+

(101)

+

+

+

* Детально інформацію про розрахунок лікарняних викладено на с. 56.

3.4

Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми)

-

-

-

-

-

+

(126)

-

+

-1

1 Зазначену виплату наведено в п. 1 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, на які ЄСВ не нараховується.

3.5

Внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного страхування працівників і членів їхніх сімей

-

-

-

-

-

+1

(124)

-

+

-2

1 Про оподаткування суми страхових платежів, сплачених підприємством за договорами добровільного медичного страхування фізичних осіб, і відображення її у формі № 1ДФ з ознакою доходу «124» податківці говорять у роз’ясненні, наведеному в підкатегорії 103.02 БЗ.

2 Цю виплату зазначено в п. 2 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, на які ЄСВ не нараховується.

3.5

Внески роботодавця на недержавне пенсійне страхування працівників

-

-

-

-

-

+/-1

(124/125)

-

+/-2

-3

1 Не включають до оподатковуваного доходу працівника суму внесків роботодавця-резидента за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податків, якщо така сума не перевищує 15 % заробітної плати, нарахованої цим роботодавцем платнику податку, протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більше 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (у 2017 році — 8000 грн.), у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків (п.п. 164.2.16 ПКУ). Що стосується суми перевищення, то її з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу такого працівника. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану суму (її частину) пенсійних внесків (страхових внесків, пенсійних вкладів), що сплачуються в межах недержавного пенсійного забезпечення, відображають з ознакою доходу «125», а оподатковувану — з ознакою доходу «124».

2 До бази обкладення ВЗ потраплять тільки страхові внески, що обкладаються ПДФО (їх частина). При цьому податківці наполягають на тому , що ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

3 Таку виплату зазначено в п. 2 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, на які не нараховується ЄСВ.

3.6

Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і колективним договором (включаючи грошову допомогу державним службовцям і науковим (науково-педагогічним) працівникам)

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

1 Одноразову грошову допомогу, що виплачується згідно з чинним законодавством і колективним договором працівнику, який виходить на пенсію, включають до його оподатковуваного доходу у складі інших доходів (п.п. 164.2.20 ПКУ).

2 Цю виплату зазначено в п. 2 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, на які не нараховують ЄСВ.

3.8

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

1 Суму вихідної допомоги, що виплачується у випадках, передбачених КЗпП, включають до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку відповідно до п.п. 164.2.20 ПКУ у складі інших доходів (див. лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715).

2 Цю виплату зазначено в п. 4 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, на які не нараховують ЄСВ.

3.9

Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

1 На момент виплати такого доходу підприємство не буде роботодавцем платника податків. Тому для цілей ПКУ віднести зазначену виплату до зарплати не можна. У зв’язку із цим у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ її показують як інші доходи з ознакою «127» (див. лист ДФСУ від 09.06.2016 р. № 12817/6/99-99-13-02-03-15).

2 Цю виплату зазначено в п. 5 розд. I Переліку № 1170 у складі виплат, на які не нараховують ЄСВ.

3.10

Витрати на платне навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством і навчальним закладом*

-

-

-

-

-

-/+1

(145/126)

-

-/+1

-2

* Про облік витрат на навчання ви можете прочитати в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 70.

1 Підпункт 165.1.21 ПКУ не містить вимоги, згідно з якою для необкладення ПДФО навчання фізичної особи повинне відбуватися за профілем діяльності або за загальними виробничими потребами роботодавця. Тому, на нашу думку, суму плати за навчання, підготовку, перепідготовку фізичної особи у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах у розмірі, що не перевищує триразового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2017 році — 9600 грн.), з розрахунку на кожен повний або неповний місяць навчання, не потрібно обкладати ПДФО. На цій же підставі не обкладають таку суму і ВЗ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану суму відображають з ознакою доходу «145».

При невиконанні умов, визначених п.п. 165.1.21 ПКУ, суму, сплачену за навчання, з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу платника податків як дохід у вигляді додаткового блага і відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126».

З виплат, що обкладаються ПДФО, потрібно обов’язково утримати ВЗ. При цьому податківці наполягають, що ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без її збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

Також зазначимо, що в окремих випадках оплату навчання можна оформити як надання благодійної допомоги. Так, згідно з п.п. «є» п.п. 170.7.4 ПКУ не обкладають ПДФО (а отже, і ВЗ) цільову благодійну допомогу, що перераховується навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, у якої хоча б один з батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної або малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. У цьому випадку у формі № 1ДФ вартість навчання слід показувати з ознакою доходу «169».

2 На цю виплату ЄСВ не нараховують (п. 11 розд. II Переліку № 1170).

3.11

Видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій

-

-

-

-

-

-

(Х)

-

-

-

3.12

Виплати у встановленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1 та 2.2.12 Інструкції № 5, див. с. 8 і 14)

-

-

-

-

-

-1

(130)

-

-1

-2

1 Суму відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку і розмірі, визначених законом, не обкладають ПДФО на підставі п.п. 165.1.3 ПКУ. Відповідно, з таких сум не утримують і ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

2 Зазначену виплату наведено в п. 7 розд. I Переліку № 1170 серед виплат, на які ЄСВ не нараховують.

3.13

Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, яка виплачується за рішенням суду

-

-

-

-

-

+

(120)

-

+

-1

1 На цю виплату ЄСВ на нараховують (п. 8 розд. I Переліку № 1170).

3.14

Авторська винагорода (роялті), крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, яка розраховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві

-

-

-

-

-

+

(103)

-

+

-1

1 Не є базою для нарахування ЄСВ (п. 9 розд. I Переліку № 1170). Таким чином, ЄСВ на винагороди за авторськими договорами не нараховують. На той факт, що роялті не є базою нарахування ЄСВ, вказують і податківці в роз’ясненні з підкатегорії 301.03 БЗ.

3.15

Витрати на відрядження:

— добові в розмірах, що не оподатковуються згідно з ПКУ, вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати і добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством

-

-

-

-

-

-1

(Х)

-

-1

-2

— добові понад неоподатковувані розміри

-

-

-

-

-

+1

(126)

-

+1

-2

— надмірно витрачені грошові кошти, видані на відрядження або під звіт

-

-

-

-

-

+3

(118)

-

+

-4

1 Граничні не оподатковувані ПДФО і ВЗ суми добових для звичайних (небюджетних) підприємств на сьогодні складають (за кожен календарний день відрядження):

— 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 році — 320 грн.), — для внутрішньоукраїнських відряджень;

80 євро (за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен день) — для закордонних відряджень.

На наш погляд, оподатковувана сума добових є доходом у вигляді додаткового блага (п.п.164.2.17 ПКУ).

2 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 6 розд. І Переліку № 1170.

3 Надміру витрачені підзвітні суми, не повернуті своєчасно роботодавцю, з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до оподатковуваного доходу працівника і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «118».

4 У разі коли сума надмірно витрачених грошових коштів залишається неповерненою (роботодавець «прощає» її працівнику), є ризик, що фіскали наполягатимуть на нарахуванні на неї ЄСВ, як на інші виплати, що мають індивідуальний характер (п.п. 2.3.4 Інструкції № 5).

3.16

Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством*

-

-

-

-

-

+1

(101)

+1

+1

-2

* Дізнатися більше про роз’їзну роботу та її оплату ви можете з журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 43, с. 42.

1 На думку податківців, ця виплата для цілей ПКУ є заробітною платою і обкладається в її складі ПДФО (див. роз’яснення з підкатегорії 103.02 БЗ), а отже, і ВЗ. Крім того, «зарплатна сутність» зазначеної виплати вимагає враховувати її при визначенні права працівника на ПСП. У формі № 1ДФ таку виплату відображають з ознакою доходу «101».

При визначенні граничних розмірів надбавок (польового забезпечення) пам’ятайте про обмеження, встановлені постановою № 490. Згідно з положеннями цього документа граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам на день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлені КМУ для відряджень по Україні, а якщо такі роботи здійснюються за кордоном — 80 % граничних норм добових витрат, установлених КМУ для відряджень за кордон. Водночас КМУ визначив граничні норми добових тільки для працівників підприємств, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Госпрозрахунківцям же, на наш погляд, слід орієнтуватися на неоподатковувані суми добових (див. вище).

Зверніть увагу: якщо в колективному договорі (трудовому договорі працівника) роботи, які проходять у дорозі або мають роз’їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то слід говорити не про надбавки (польове забезпечення), а про добові (п. 3.15 Інструкції № 5).

2 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 10 розд. I Переліку № 1170.

Якщо ж надбавки виходитимуть за встановлені межі, то суми перевищення з великою часткою ймовірності податківці спробують віднести до інших виплат, що мають індивідуальний характер (п.п. 2.3.4 Інструкції № 5). А отже, на таке перевищення доведеться нарахувати ЄСВ.

3.19

Вартість виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією за переліком і в межах норм, установлених КМУ та/або галузевими нормами

-

-

-

-

-

-1

(136)

-

-

-2

1 Не включають до складу оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ. Крім того, також не включають до оподатковуваного доходу працівника відшкодування вартості витрат працівника на придбання ним за рахунок власних коштів спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо необхідність такого придбання виникла у зв’язку з порушенням роботодавцем установленого нормами строку видачі спецодягу, а придбаний спецодяг був оприбуткований підприємством. У формі № 1ДФ такі суми показують з ознакою доходу «136».

2 Цю виплату зазначено в п. 5 розд. II Переліку № 1170, тому ЄСВ на неї не нараховують.

3.20

Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)

-

-

-

-

-

-

(Х)

-

-

-

3.21

Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)

-

-

-

-

-

-/+1

(Х/126)

-

-/+2

-3

1 При організації роботодавцем безоплатної доставки окремих співробітників на роботу (з роботи) в таких працівників виникає дохід у вигляді додаткового блага на підставі п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ. Про те, що такі витрати підприємства є для працівників доходом у вигляді додаткового блага, говорять і податківці (див. роз’яснення з підкатегорії 103.02 БЗ). З його суми потрібно сплатити ПДФО. При цьому для визначення бази оподаткування застосовують «натуральний» коефіцієнт. У формі № 1ДФ такий дохід відображають з ознакою «126». Водночас, якщо доставка не персоніфікована (тобто роботодавець не відстежує, хто з працівників скористався наданим транспортом, а хто — ні), про доходи конкретних осіб не може бути мови, а отже, об’єкта оподаткування не буде. Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 82, с. 20.

2 До бази обкладення ВЗ потраплять тільки виплати, що обкладаються ПДФО. При цьому податківці наполягають на тому, що ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без її збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

3 ЄСВ на таку виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 7 розд. II Переліку № 1170.

3.22

Компенсація працівникам за використання для потреб виробництва їх власного інструменту та особистого транспорту

-

-

-

-

-

+1

(126)

-

+1

-2

1 Сума компенсації є для працівника додатковим благом (див. п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ) і підлягає відображенню в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126». Це підтверджують і податківці в консультації, наведеній у підкатегорії 103.04 БЗ.

2 На цю виплату ЄСВ не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 11 розд. I Переліку № 1170.

3.23

Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників

-

-

-

-

-

-/+1

(160/126)

-

-/+2

-3

1 Згідно з п.п. 165.1.39 ПКУ не обкладають ПДФО подарунки, що відповідають таким умовам:

1) подарунок надано у негрошовій формі;

2) його вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році — 800 грн.) у розрахунку на місяць.

Такі неоподатковувані подарунки в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображають з ознакою доходу «160». Якщо вартість дитячого подарунка і квитків у розрахунку на місяць перевищує зазначену межу, суму перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта включають до складу доходу, що обкладається ПДФО. На це неодноразово вказували і фіскали (див. листи ДФСУ від 24.02.2017 р. № 2985/5/99-99-13-02-03-16 і від 14.12.2016 р. № 21695/5/99-99-13-02-03-16). У цьому випадку у формі № 1ДФ неоподатковувану вартість подарунка відображають з ознакою доходу «160», а оподатковувану — з ознакою доходу «126» як додаткове благо. Водночас окремі податківці наполягають на обкладенні всієї суми подарунка, якщо його вартість перевищує неоподатковувану межу. У зв’язку із цим рекомендуємо заручитися індивідуальною податковою консультацією із цього питання.

2 До бази обкладення ВЗ потраплять тільки суми, які обкладаються ПДФО. При цьому податківці наполягають на тому, що ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

3 ЄСВ на зазначену виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і наведена в п. 8 розд. II Переліку № 1170.

3.24

Витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів (крім витрат на заробітну плату, зазначених у п.п. 2.2.12 Інструкції № 5, див. с. 14)*:

— суми, сплачені вітчизняним вищим або професійно-технічним навчальним закладам за здобуття освіти, професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників

-

-

-

-

-

-/+1

(145/126)

-

-/+2

-3

— витрати на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників у вітчизняному навчальному закладі у зв’язку з вимогами законодавства

-

-

-

-

-

-4

(158)

-

-4

-3

— витрати на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації за кордоном

-

-

-

-

-

+/-5 (126/127)

-

+/-2

-3

— стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва до вищих навчальних закладів

-

-

-

+

+

+

(126)

-

+

-3

— оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

-

-

-

-

-

+/-6

(126/158)

-

+/-2

-3

— витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання учбового матеріалу, оренда приміщень)

-

-

-

-

-

-/+7

(Х/126)

-

-/+2

-3

* Додатково читайте тематичний номер «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 70.

1 Суму, сплачену юридичною або фізичною особою за здобуття освіти, підготовку та/або перепідготовку фізичної особи (як працівника, так і непрацівника) у вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладах, яка не перевищує триразового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2017 році — 9600 грн.) за кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки або перепідготовки, не включають до оподатковуваного доходу фізичної особи (п.п. 165.1.21 ПКУ). Таку неоподатковувану суму відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «145». Якщо ж сума плати за навчання працівника перевищує встановлене ПКУ обмеження, суму перевищення обкладають ПДФО. При цьому для визначення бази оподаткування застосовують «натуральний» коефіцієнт. Вартість навчання працівника, що підлягає оподаткуванню, є доходом у вигляді додаткового блага і підлягає відображенню у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126».

2 ВЗ утримують тільки з оподатковуваних ПДФО виплат. При цьому податківці наполягають на тому, що ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без її збільшення на «натуральний» коефіцієнт.

3 На таку виплату ЄСВ не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 9 розд. II Переліку № 1170.

4 Якщо підвищення кваліфікації (перепідготовка) обумовлене вимогами законодавства, то всю суму витрат роботодавця на його проведення не включають до оподатковуваного доходу працівника на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість підвищення кваліфікації (перепідготовки) в цьому випадку відображають з ознакою доходу «158». Оскільки сума таких витрат роботодавця не обкладається ПДФО, немає і бази обкладення ВЗ.

5 Не є доходом працівника тільки в разі, якщо витрати на зазначені цілі включаються до собівартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг (абзац другий п.п. «б» п.п. 164.2.17 ПКУ). В усіх інших випадках це додаткове благо, що відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126».

6 Якщо необхідність проходження професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації за якоюсь спеціальністю (професією) встановлена законом, вартість проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад не включають до оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ.

7 Якщо такі витрати є персоніфікованими, то їх з урахуванням «натурального» коефіцієнта необхідно обкладати ПДФО і відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126».

3.28

Позики (поворотна фіндопомога), видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства

-

-

-

-

-

-1

(153)

-

-1

-2

1 Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку, не включається до його оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.31 ПКУ. Зверніть увагу: у разі списання суми позики після закінчення строку позовної давності ПДФО і ВЗ із цієї суми сплачує позичальник самостійно на підставі даних річної декларації про доходи (п.п. 164.2.7 ПКУ). У формі № 1ДФ підприємство відображає суму списаного після закінчення строку позовної давності боргу, що не перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році — 800 грн.), з ознакою доходу «127», а суму перевищення над цією величиною — з ознакою доходу «107». Це підтверджують і відповідні роз’яснення з підкатегорії 103.25 БЗ.

Якщо підприємство за самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, прийняло рішення анулювати (пробачити) основну суму боргу фізичної особи за договором позики до закінчення строку позовної давності, то при виконанні підприємством вимог п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ позичальник самостійно повинен сплатити з такого доходу ПДФО і ВЗ на підставі даних річної декларації. У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ суму пробаченого боргу (його частину), що не перевищує у розрахунку на рік 25 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році — 800 грн.), підприємство відображає з ознакою доходу «127», а суму перевищення над цією величиною — з ознакою доходу «126» (див. роз’яснення з підкатегорії 103.25 БЗ).

2 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 13 розд. I Переліку № 1170.

3.29

Вартість житла, переданого у власність працівникам

-

-

-

-

-

+1

(126)

-

+1

-2

1 У загальному випадку вартість житла, переданого у власність працівникам, включають до оподатковуваного доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126». При цьому податківці наполягають на тому, що ВЗ, на відміну від ПДФО, слід розраховувати від «чистої» вартості негрошової виплати (див. листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

Врахуйте: якщо платник податків з числа держслужбовців і прирівняних до них осіб має право на отримання одноразової грошової компенсації витрат на створення належних житлових умов згідно із законодавством, її суму обкладають ПДФО і ВЗ при виплаті як додаткове благо (ознака доходу — «126»).

Важливо: не обкладають ПДФО і ВЗ суму грошової компенсації, яка виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення (п.п. «ж» п.п. 165.1.1 ПКУ). Ознака доходу у формі № 1ДФ у цьому випадку — «128».

2 На зазначену виплату ЄСВ не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і наведена в п. 12 розд. II Переліку № 1170.

3.30

Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я (крім виплат, зазначених у п.п. 2.3.3 Інструкції № 5, див. с. 19)*, а саме:

— цільова благодійна допомога на лікування

-

-

-

-

-

-/+1 (169/127)

-

-/+1

-2

цільова благодійна допомога на реабілітацію

-

-

-

-

-

-/+3 (169/127)

-

-/+3

-2

* Про цільову благодійну допомогу ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 44, с. 27.

1 Не обкладають ПДФО і ВЗ і відображають з ознакою доходу «169» цільову благодійну допомогу на лікування, яку надають платнику податку відповідно до вимог п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ. Нагадаємо їх:

1) благодійник — фізична або юридична особа — резидент України;

2) допомогу перераховують безпосередньо закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування, у тому числі для придбання ліків;

3) одержувач допомоги — платник податку або члени його сім’ї першого ступеня споріднення (згідно з п.п. 14.1.263 ПКУ це його батьки, дружина або чоловік, діти, у тому числі усиновлені);

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);

5) медичні послуги не входять до «забороненого» переліку, наведеного у п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ, тобто не можна оплачувати:

— косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);

— водолікування і геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями;

— лікування і протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики і фарфору;

— аборти (крім абортів, що проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування);

— операції зі зміни статі;

— лікування венеричних захворювань (крім СНІДу і венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування);

— лікування тютюнової або алкогольної залежності;

— придбання ліків, медичних засобів і пристосувань, не включених до переліку життєво необхідних (Перелік № 333);

6) одержувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних медичних послуг.

При невиконанні хоча б однієї з перелічених умов допомогу, що надається, обкладають ПДФО та ВЗ і відображають з ознакою доходу «127».

2 ЄСВ на таку виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 13 розд. II Переліку № 1170.

3 Цільову благодійну допомогу на реабілітацію, надану на підставі п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ, не включають до оподатковуваного доходу одержувача і відображають з ознакою доходу «169», якщо стосовно неї були виконані такі умови:

1) благодійник — резидент України;

2) допомога перераховується безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації;

3) одержувач допомоги — інвалід або його дитина-інвалід;

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);

5) одержувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації.

При невиконанні хоча б однієї з перелічених умов допомогу, що надається, обкладають ПДФО та ВЗ і відображають з ознакою доходу «127».

3.31

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання*:

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

-

-

-

-

-

- 1/+

(169/127)

-

-/+2

-3

— допомога на лікування і медичне обслуговування, що надається роботодавцем платника податку

-

-

-

-

-

-4/+

(143/127)

-

-/+2

-3

— допомога на поховання померлого працівника, що надається його роботодавцем

-

-

-

-

-

-5/+ (146/127)

-

-/+2

-3

— допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

-

-

-

-

-

+

(127)

-

+

-3

* На цю тему читайте також «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 44, с. 37.

1 Зазначену благодійну допомогу не обкладають ПДФО, якщо вона надається юридичною або фізичною особою, що є резидентом України, та її сума сукупно протягом звітного податкового року не перевищує граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (п.п. 170.7.3 ПКУ). У 2017 році неоподатковуваний розмір такої допомоги — 2240 грн. Якщо розмір допомоги, що надається, перевищить зазначену межу, суму перевищення включають до оподатковуваного доходу і відображають у формі № 1ДФ як інший дохід з ознакою «127» (див., зокрема, листи ДФСУ від 24.06.2016 р. № 14009/6/99-99-13-02-03-15 і від 07.04.2017 р. № 4945/Д/99-99-13-02-03-14).

2 ВЗ утримують тільки з оподатковуваної ПДФО допомоги (її частини).

3 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. I Переліку № 1170.

4 Суми такої допомоги не обкладають ПДФО і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «143» при дотриманні таких умов (п.п. 165.1.19 ПКУ):

1) допомога надається на лікування і медичне обслуговування платника податків, члена його сім’ї першого ступеня споріднення або дитини, що перебуває під опікою або піклуванням, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідами;

2) допомогу надає благодійна організація або роботодавець працівника (у тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівників відповідно до Закону № 1645 і на їх вакцинацію, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій згідно із Законом № 4004);

3) є документи, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів на оплату лікування і медобслуговування (у разі здійснення передоплати таких послуг) або факт надання послуг з лікування чи медобслуговування (якщо здійснюється постоплата) платника податку. Такими підтвердними документами можуть бути (див. листи ДФСУ від 13.03.2017 р. № 5003/6/99-99-13-02-03-15, від 03.11.2016 р. № 23654/6/99-99-13-02-03-15 і від 19.08.2016 р. № 18024/6/99-99-13-02-03-15):

— документи, що підтверджують потребу фізичної особи в лікуванні та медичному обслуговуванні (характеристика хвороби, травми, отруєння, патологічного стану платника податків);

— документи про надання таких послуг, що ідентифікують постачальника послуг і платника податків, якому вони надаються, обсяги і вартість таких послуг (договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг);

— інші відповідні документи залежно від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби або її стану.

При недотриманні хоча б однієї з наведених вище умов таку допомогу обкладають ПДФО і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127».

5 Згідно з п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ не включають до оподатковуваного доходу і відображають з ознакою доходу «146» кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2017 році — 4480 грн.). Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищила зазначений розмір, то суму перевищення обкладають ПДФО і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127».

3.35

Дивіденди*:

— у вигляді акцій (часток, паїв), що не змінюють участі в статутному фонді

-

-

-

-

-

-1

(142)

-

+2

-3

— за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку

-

-

-

-

-

+4

(101)

-

+4

-3

— інші дивіденди

-

-

-

-

-

+5

(109)

-

+5

-3

* Більше про оподаткування дивідендів ви можете дізнатися з журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 18, с. 19.

1 Дивіденди, що нараховуються на користь платника податків у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, який нараховує такі дивіденди, не підлягають обкладенню ПДФО відповідно до п.п. 165.1.18 ПКУ за умови, що:

1) таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

2) у результаті такого нарахування збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

2 Незважаючи на те що сума цих дивідендів не потрапляє до складу оподатковуваного доходу фізичної особи, їх обкладають ВЗ на підставі п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

3 ЄСВ на цю виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. II Переліку № 1170.

4 Для цілей оподаткування такі дивіденди прирівняно до заробітної плати (п.п. 170.5.3 ПКУ). Тому вони обкладаються ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ за ставкою 1,5 %.

5 Підлягають оподаткуванню на підставі п.п. 164.2.8 ПКУ. При цьому для ПДФО застосовують ставку 5 %, якщо дивіденди виплачує платник податку на прибуток (крім інститутів спільного інвестування), і 9 % — якщо неплатник цього податку (п. 167.5 ПКУ). ВЗ утримують за стандартною ставкою 1,5 %.

3.35

Дохід від здачі в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю)

-

-

-

-

-

+1

(106)

-

+

-2

1 Об’єкт обкладення ПДФО визначають виходячи з договірної суми орендної плати, але не нижче мінімальної суми орендного платежу, встановленого законодавством з питань оренди землі (п.п. 170.1.1 ПКУ).

2 ЄСВ на таку виплату не нараховують, оскільки вона не входить до ФОП і зазначена в п. 14 розд. II Переліку № 1170.

Дохід від надання нерухомості в оренду, житловий найм (піднайм)

-

-

-

-

-

+1

(106)

-

+

- 2

1 Об’єкт оподаткування визначають виходячи з договірної суми орендної плати, але не нижче мінімального орендного платежу, який розраховується виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомості, що встановлюється місцевими органами влади. Якщо така мінімальна вартість не встановлена або не оприлюднена до початку звітного року, ПДФО стягують з договірної суми орендної плати (п.п. 170.1.2 ПКУ).

2 Суму орендної плати, що виплачується фізичній особі — орендодавцю, не включають до бази нарахування ЄСВ, оскільки договір оренди не належить ні до договору про надання послуг, ні до договору про виконання робіт (див. консультацію в підкатегорії 301.03 БЗ).

Дохід від надання в оренду рухомого майна

-

-

-

-

-

+1

(127)

-

+

-2

1 Про те, що такий дохід відносять до інших і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127», податківці говорять у своєму роз’ясненні, наведеному в підкатегорії 103.25 БЗ.

2 Той факт, що сума орендної плати не є базою нарахування ЄСВ, підтверджують і податківці в консультації з підкатегорії 301.03 БЗ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити