У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
41/78
Податки & бухоблік
Податки & бухоблік, Золотой фонд.

 

З 1 січня 2010 року діє новий порядок формування та подання звітності до Пенсійного фонду. Про те, за якою формою та в які строки страхувальники тепер подаватимуть звітність до територіальних органів Пенсійного фонду, а також про особливості заповнення нової звітності, ітиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Інструкція № 21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Порядок № 26-1 Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 100, с. 3).

Методичні рекомендації Методичні рекомендації щодо заповнення звіту згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152, від 25.11.2009 р. (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 7, с. 5).

 

Пенсійний фонд затвердив Порядок № 26-1, який набув чинності з 1 січня 2010 року. Згідно з цим Порядком звітність до Пенсійного фонду починаючи із січня 2010 року має подаватися за новою формою та за новими правилами. До Порядку № 26-1 прийнято вісім додатків. У додатку 1 наведено Довідник кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у додатку 2 — Таблицю відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у додатку 3 — Довідник категорій страхувальників, які сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у додатку 8 — Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Додатки 4 — 7 — це звіти, які зобов’язані подавати різні категорії страхувальників до органів Пенсійного фонду. Перелік звітів наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Додатки до Порядку № 26-1

Назва додатка

Особи, які подають звіт

Базовий період

Строки подання

1

2

3

4

5

Додаток 4

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України

Страхувальники (пп. 1, 2 ст. 14 Закону № 1058, пп. 2.1.1, 2.1.2 Інструкції № 21-1)

Календарний місяць

Не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду

Додаток 5

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, самі за себе та за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності

Календарний рік

До 1 квітня року, наступного за звітним періодом

Додаток 6

 

Звіт про суми страхових внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

 

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно зі ст. 11 Закону № 1058, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають чи працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають чи працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, і уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Календарний рік

До 1 квітня року, наступного за звітним періодом

Особи, які на підставі п. 3 ст. 24 Закону № 1058 здійснюють доплату до суми страхових внесків так, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менша, ніж мінімальний страховий внесок

Протягом календарного місяця після здійснення доплати

Додаток 7

Звіт про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства до органів Пенсійного фонду України

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення за осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, і осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Календарний рік

До 1 квітня року, наступного за звітним періодом

 

Як зрозуміло з табл. 1, «звичайні» страхувальники щомісячно подаватимуть звіт за формою додатка 4 до Порядку № 26-1. Згідно зі ст. 14 Закону № 1058 і пп. 2.1.1, 2.1.2 Інструкції № 21-1 до них належать:

1) роботодавці:

підприємства, установи та організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі їх філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи — підприємці та інші особи (уключаючи юридичних та фізичних осіб — підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за договорами цивільно-правового характеру;

— колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, що обрали особливий спосіб оподаткування;

— дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

— іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України;

2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу.

Зазначені страхувальники тепер щомісячно подаватимуть до територіальних органів Пенсійного фонду за місцем взяття на облік єдиний звіт, що містить повну інформацію про суми заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб, про суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та про придбаний страховий стаж, за формою додатка 4 до Порядку № 26-1. Перший такий звіт має бути подано за січень 2010 року. Далі детально розглянемо питання, пов’язані з поданням саме цього звіту.

 

Форма звіту та строки його подання

Згідно з п. 1.3 Порядку № 26-1 звіт за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 може подаватися:

в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим постановою правління ПФУ від 19.04.2007 р. № 7-7 (у цьому випадку звіт на паперових носіях не подається);

на паперових носіях, завірених підписом керівника (страхувальника) та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше десяти (п. 1.3 Порядку № 26-1).

На паперових носіях звіт формується у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Пенсійного фонду зберігається у страхувальника (п. 2.8 Порядку № 26-1).

Електронна форма звіту формується страхувальником з використанням спеціального програмного забезпечення, актуальні версії якого повинні безоплатно надаватися страхувальникам в органі Пенсійного фонду за місцем узяття на облік.

Звіт за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 подається не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного місяця. Згідно з п. 2.7 Порядку № 26-1 у випадку, якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.

У зв’язку з тим що 20 лютого є вихідним днем, то останнім днем подання звітності до Пенсійного фонду за січень 2010 року є 22 лютого 2010 року.

Звертаємо увагу: строки подання звіту до Пенсійного фонду України страхувальниками за січень, лютий, березень 2010 року може бути продовжено керівником відповідного органу Пенсійного фонду України за заявою страхувальника строком до 7 календарних днів (п. 3 постанови Пенсійного фонду України «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України» від 05.11.2009 р. № 26-1).

 

Структура звіту

Звіт за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 складається з титульного аркуша та 10 таблиць. Перелік таблиць наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Номер таблиці

Найменування таблиці додатка 4 до Порядку № 26-1

Особи, які подають звіт

1

2

3

1

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування(є аналогом місячної форми додатка 23 до Інструкції № 21-1)

Роботодавці

2

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення (за деякі категорії застрахованих осіб і батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони не працюють)

3

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

Військові частини та формування (за осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу)

4

Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення

Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення (за застрахованих осіб, із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового та начальницького складу)

5

Трудові відносини застрахованих осіб

Роботодавці (для реєстрації застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку відомостей)

6

Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам

Роботодавці (для відображення заробітку (доходу) у розрізі кожної застрахованої особи)

7

Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані в минулих періодах

Роботодавці (за наявності нарахувань застрахованим особам:

— суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця);

— суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності);

— суми заробітку (доходу) за дні відпустки;

— суми заробітку (доходу), нараховані в попередніх періодах, на які донараховуються страхові внески або помилково нараховано страхові внески;

— суми перерахунку зарплати (доходу), пов’язаної з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (тимчасово не відображаються))

8

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Роботодавці (для визначення періодів (строків) трудової чи іншої діяльності, які відповідно до законів, що встановлюють умови пенсійного забезпечення, яке відрізняється від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою та професійною діяльністю

9

Нарахування сум грошового забезпечення батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення (за деякі категорії застрахованих осіб і батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони працюють)

10

Відомості про осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу

Страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу у Збройних Силах України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України

 

Звіт має подаватися страхувальником у повному обсязі. У разі неподання однієї з необхідних таблиць звіт не приймається (п. 1.5 Порядку № 26-1). Тепер визначимося з кількістю необхідних таблиць для «звичайних» роботодавців.

Одразу зазначимо, що «звичайні» роботодавці не подають таблиці 2, 3, 4, 9, 10 звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1, оскільки згідно з Порядком № 26-1 вони не входять до числа страхувальників, зобов’язаних їх формувати.

Усі страхувальники-роботодавці, які використовують працю найманих працівників та фізичних осіб на підставі договорів цивільно-правового характеру, повинні формувати та подавати такі таблиці звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1:

1) таблицю 1;

2) таблицю 5 — у випадку якщо протягом звітного місяця приймалися, звільнялися працівники, змінювалися дані про прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер працівників. За усними роз’ясненнями фахівців Пенсійного фонду в таблиці 5 повинні відображатися також дані про фізичних осіб, з якими укладено договори цивільно-правового характеру. Якщо в місяці, за який подається звіт, не було зафіксовано зазначені події, таблиця 5 не формується та не подається (п. 3.4 Порядку № 26-1);

3) таблицю 6;

4) таблицю 7 — у разі, якщо протягом звітного місяця мали місце нарахування (п. 3.6 Порядку № 26-1):

— сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;

— суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

— суми заробітку (доходу) за дні відпустки;

— суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу) у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства;

— суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення в попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески;

— суми перерахунку заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (код типу нарахувань — 6).

Зазначимо, що згідно з роз’ясненням фахівців Пенсійного фонду діє тимчасова заборона на внесення в таблицю 7 сум з кодом типу нарахувань 6.

Якщо зазначені виплати у звітному місяці не нараховувалися, таблиця 7 не формується та не подається;

5) таблицю 8 — у разі, якщо є робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу. Якщо відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 8 не формується та не подається.

Юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників, звіт за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 не подають (див. роз’яснення фахівців ПФУ на с. 47).

Згідно з п. 2.2 Порядку № 26-1 фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, «за себе» та за членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, і особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності), самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт за формою додатка 5 до Порядку № 26-1 один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом (за 2010 рік — до 1 квітня 2011 року). Фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих працівників, звіт за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 не подають, а «за себе» вперше звітують за підсумками 2010 року.

Далі розглянемо порядок заповнення звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 для «звичайних» роботодавців.

 

Вимоги щодо заповнення звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1

Загальні вимоги до заповнення звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 такі:

— паперовий звіт заповнюється українською мовою друкованим літерами, кульковою ручкою синьою або чорною пастою. Помарки та виправлення не допускаються. У разі незаповнення того чи іншого рядка у звіті через відсутність операції цей рядок прокреслюється (п. 2.20 Порядку № 26-1);

— грошові суми в таблицях звіту заповнюються у гривнях з копійками (п. 2.23 Порядку № 26-1);

— якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, на кожному аркуші звіту зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника (п. 2.24 Порядку № 26-1);

— для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від отримання ідентифікаційного номера та в яких є відповідна відмітка в паспорті, зазначають дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр) (п. 1.2 Порядку № 26-1, п. 6.2 Методичних рекомендацій).

Далі зупинимося на основних моментах порядку заповнення роботодавцями звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1.

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш. Тут наводиться перелік таблиць звіту. Навпроти тих таблиць, що не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прокреслення.

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці. У графі «Кількість рядків» зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 8.

У графі «Усього» зазначається загальна кількість аркушів документів і загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Титульний аркуш і всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності цієї посади у страхувальника), завіряються печаткою (за наявності) страхувальника. Усі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника, після чого звіт передається до органу Пенсійного фонду.

Як уже зазначалося, таблиця 1 є аналогом місячної форми додатка 23 до Інструкції № 21-1, скасованого з 1 січня 2010 року. Заповнюється ця таблиця аналогічно додатку 23, порядок заповнення якого ми висвітлювали на сторінках нашої газети (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 29).

Таблиця 5 призначена для реєстрації застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку відомостей.

Ця таблиця заповнюється страхувальником тільки в разі, якщо протягом звітного періоду:

— було укладено чи розірвано трудові договори із застрахованими особами;

— відбулися зміни у прізвищі, імені, по батькові або в ідентифікаційному номері застрахованої особи.

Як наголошувалося, згідно з усними роз’ясненнями фахівців Пенсійного фонду в таблиці 5 відображаються дані про фізичних осіб, з якими було укладено договори цивільно-правового характеру.

У випадку якщо працівника було прийнято та звільнено в одному звітному місяці, страхувальник робить один запис із зазначенням навпроти нього дати прийняття та звільнення (п. 6.1 Методичних рекомендацій).

Таблиця 6 призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи відомостей про нараховану зарплату (грошове забезпечення, дохід) за місяць, в якому було здійснено нарахування такого заробітку (грошового забезпечення, доходу).

При відображенні в таблиці 6 виплат, нарахованих працівнику у звітному місяці, слід керуватися Інструкцією № 5. Виплати, що не включаються до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції № 5) і, відповідно, не обкладаються пенсійними внесками, у таблиці 6 не відображаються.

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено нарахування (п.п. 3.5.1 Порядку № 26-1, п.п. 7.1.1 Методичних рекомендацій).

У графі 10 таблиці 6 зазначається загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу), а у графі 11 — сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески.

При заповненні графи 10 таблиці 6 із загальної суми нарахованої зарплати (доходу) необхідно виключати такі виплати (п.п. 7.1.3 Методичних рекомендацій):

— суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;

— суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

— суми заробітку (доходу) за дні відпустки;

— суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) зарплати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства;

— суми зарплати (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) зарплати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески.

Водночас при заповненні графи 12 таблиці 6, де відображається сума страхових внесків, утриманих із заробітної плати, слід ураховувати внески, утримані із сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпускних.

Таблиця 7 призначена для відображення:

— сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (код типу нарахувань 1);

— сум допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (код типу нарахувань 2);

— сум заробітку (доходу) за дні відпустки (код типу нарахувань 3);

— сум заробітку (доходу), нарахованих на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу) у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства (код типу нарахувань 4);

— сум заробітку (доходу), нарахованих на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення в попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески (код типу нарахувань 5).

У випадку якщо підприємство нараховує «перехідні» відпускні наперед, тобто в місяці надання відпустки, то при заповненні таблиці 7 слід мати на увазі: відпускні вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця. Відпускні, які припадають на дні відпустки наступного місяця, включаються до поля майбутнього місяця.

У випадку якщо у грудні 2009 року працівникам було нараховано відпускні, що припадають на січень 2010 року, згідно з роз’ясненнями фахівців Пенсійного фонду додатково до звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 за січень 2010 року страхувальнику необхідно сформувати звіт, що складається з титульного аркуша додатка 4 і таблиці 7 додатка 4. При цьому в таблиці 7 додатка 4 такого звіту відображаються тільки відпускні, нараховані у грудні 2009 року, але які припадають на січень 2010 року (з кодом типу нарахувань 3).

Виплати, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, уносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на зазначений місяць.

Таким чином, якщо у звітному місяці працівнику було нараховано «перехідні» лікарняні або відпускні, на такого працівника в таблиці 7 необхідно робити два записи.

У випадку якщо працівнику здійснювався перерахунок сум відпускних у зв’язку з настанням тимчасової непрацездатності в період відпустки, при відображенні сум перерахунку в таблиці 7 допускаються від’ємні значення.

Суми зазначених вище виплат відображаються у графі 12 таблиці 7. У графі 13 таблиці 7 ці виплати відображаються в межах максимальної величини заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, з урахуванням сум заробітної плати (доходу), зазначених у таблиці 6. Тобто з максимальною величиною заробітної плати, з якою сплачуються страхові внески, порівнюватиметься сума виплат, зазначених у таблицях 6 і 7. Якщо сума у графі 10 таблиці 6 за відповідний місяць перевищує максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, графа 13 таблиці 7 матиме нульові значення («0,00»).

При цьому слід мати на увазі, що для лікарняних і відпускних використовується розмір максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, що діє в місяці, за який нараховуються такі виплати.

Звертаємо увагу: графа 14 таблиці 7, де зазначається сума страхових внесків, заповнюється тільки для виплат з кодами типу нарахувань 4, 5. Внески, утримані з виплат з кодами типу нарахувань 1, 2, 3 (лікарняні, відпускні) відображаються у графі 12 таблиці 6.

 

Зіставлення даних звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1

У п. 12 Методичних рекомендацій наведено роз’яснення щодо зіставлення даних таблиць звіту за формою додатка 4 до Порядку № 26-1. Для перевірки порівнюються дані, наведені в таблиці 1 (Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування), з даними таблиці 6 (Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам) і таблиці 7 (Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, і суми, нараховані в минулих періодах).

Так, сума, зазначена в рядку 1.1 таблиці 1 (загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму), має збігатися із сумою загальних підсумків графи 10 таблиці 6 і графи 12 таблиці 7 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3 (лікарняні, відпускні).

Сума, зазначена в рядку 1.1.1 таблиці 1 (сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності), має збігтися із загальним підсумком графи 12 таблиці 7 за всіма застрахованими особами з кодом типу нарахувань 1.

Сума, зазначена в рядку 1.1.2 таблиці 1 (сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю), збігається із загальним підсумком графи 12 таблиці 7 з кодом типу нарахувань 2.

Сума, зазначена в рядку 2.1 таблиці 1 (база для нарахування внесків за ставкою 33,2 %), має збігатися із загальним підсумком графи 11 таблиці 6 за категоріями застрахованих осіб з кодом 1 (наймані працівники на загальних підставах) і графи 13 таблиці 7 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3 (лікарняні, відпускні) за категоріями застрахованих осіб з кодом 1 (наймані працівники на загальних підставах).

Сума, зазначена в рядку 2.2 таблиці 1 (база для нарахування внесків за ставкою 4 %), повинна збігатися із загальним підсумком графи 11 таблиці 6 за категоріями застрахованих осіб з кодом 2 (працюючі інваліди) і графи 13* таблиці 7 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3 (лікарняні, відпускні) за категоріями застрахованих осіб з кодом 2 (працюючі інваліди).

Сума, зазначена в рядку 4 таблиці 1 (загальний оподаткуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб), збігається із значенням у рядку 2 таблиці 1 і загальним підсумком графи 11 таблиці 6 і графи 13 таблиці 7 з кодом типу нарахувань 1, 2, 3, (лікарняні, відпускні).

Сума, зазначена в рядку 5 таблиці 1 (сума утриманих внесків за ставкою 2 %, 1 — 5 %), повинна збігтися із загальним підсумком графи 12 таблиці 6.

 

Відповідальність за неподання звітності

Згідно з п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, які використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, передбаченій законодавством, до органів Пенсійного фонду на страхувальника накладається штраф у розмірі 10 % від суми страхових внесків, сплачених або які підлягають сплаті за відповідний звітний період, за кожен повний чи неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

У разі повторного порушення протягом року до страхувальника застосовується штраф у розмірі 20 % від суми страхових внесків, сплачених або які підлягають сплаті за відповідний звітний період, за кожен повний чи неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).

Відповідно до п. 6 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, які використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення.

Згідно зі ст. 1651 КпАП зазначені порушення тягнуть за собою накладення на посадових осіб підприємства штрафу в розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.). За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було притягнено до адміністративного стягнення за такі правопорушення, накладається штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.).

 

Числовий приклад

Дані про нараховані в січні 2010 року виплати працівникам підприємства ТОВ «Вектор» наведемо в таблиці. Робочі дні на підприємстві згідно з розпорядженням КМУ «Про перенесення робочих днів у 2010 році» від 26.11.2009 р. № 1412-р, не переносилися.

Додаткові дані, необхідні для складання пенсійної звітності за січень 2010 року:

— Решетько О. Д. працює на 0,25 окладу та є інвалідом II групи, про що в червні 2009 року надано копію виписки з акта огляду до МСЕК;

— Хромченко А. Г. надано щорічну відпустку з 18.01.2010 р. по 10.02.2010 р. (на 24 календарні дні, 14 з яких припадає на січень, а 10 — на лютий 2010 року). Відпускні нараховуються згідно з п.п. 1.6.1 Інструкції № 5, тобто в тих місяцях, на які припадають дні відпустки. Таким чином, у січні було нараховано суму відпускних за дні відпустки, що припадає на січень 2010 року (802,20 грн.). Суму відпускних за дні відпустки, що припадає на лютий 2010 року (573 грн.) буде нараховано в лютому та включено до пенсійної звітності за лютий 2010 року;

— Протасенко А. В. хворіла з 28.12.2009 р. по 12.01.2010 р., про що було надано лікарняний листок. Сума лікарняних склала 796,90 грн., із них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 318,76 грн. (припадає на грудень 2009 року), сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 478,14 грн. (припадає на січень 2010 року). Суму лікарняних за весь період тимчасової непрацездатності нараховано в січні 2010 року;

— Демченко М. С. звільнено 15.01.2010 р.;

— Гавриленко О. Л. прийнято на роботу 18.01.2010 р.

 

Працівники

Зарплата

Відпускні

Лікарняні

База обкладення внесками до Пенсійного фонду

Сума нарахованих внесків

Сума утриманих внесків

грудня

січня

33,2 %

4 %

33,2 %

4 %

Кучеренко П. В.

(ІПН 2845555555)

2500,00

 

2500,00

 

Х

Х

50,00

Марченко І. М.

(ІПН 2822222222)

2100,00

 

2100,00

 

42,00

Петренко Р. Т.

(ІПН 2711111111)

2000,00

 

2000,00

 

40,00

Хромченко А. Г.

(ІПН 2953333333)

805,26

802,20

 

1607,46

 

32,15

Іваненко М. С.

(ІПН 2734444444)

1700,00

 

1700,00

 

34,00

Демченко М. С.

(ІПН 2941777777)

805,26

 

805,26

 

16,11

Гавриленко О. Л.

(ІПН 2853999999)

894,74

 

894,74

 

17,89

Решетько О. Д.

(ІПН 2576666666)

425,00

 

425,00

8,50

Протасенко А. В.

(ІПН 2954888888)

1163,16

318,76

478,14

1960,06

 

39,20

Разом

12393,42

802,20

318,76

478,14

13567,52

425,00

4504,42

17,00

279,85

 

 


* Графа 12 включає суми страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/ доходу) 1 — 5 %, у тому числі із сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності), заробітку (доходу) за дні відпустки та суми, яка пов’язана з уточненням кількості відпрацьованого часу з тимчасової непрацездатності.


* Код типу нарахувань 1 — нарахована сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця); код типу нарахувань 2 — нарахована сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності); код типу нарахувань 3 — нарахована сума заробітку (доходу) за дні відпустки; код типу нарахувань 4 — сума заробітку (доходу), нарахована на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства; код типу нарахувань 5 — сума заробітку (доходу), нарахована на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення у попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески; код типу нарахувань 6 — суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу з тимчасової непрацездатності.

** Графа 14 не заповнюється для кодів типу нарахувань 1, 2, 3, 6.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі