Дивіденди і податок з доходів

Друк

Дивіденди і податок з доходів

 

На початку року більшість господарських товариств виплачує дивіденди за результатами минулого року. Для засновників (власників) підприємства отримання дивідендів — подія радісна. А бухгалтер, у свою чергу, повинен нарахувати, обкласти податком з доходів, виплатити дивіденди, оплатити авансовий внесок з податку на прибуток, а потім ще скласти і подати відповідні звіти. Тому питання, пов’язані з нарахуванням та виплатою дивідендів, сьогодні особливо актуальні.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до п.п. 4.2.12 Закону № 889 дивіденди включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи, за винятком випадків, передбачених п.п. 4.3.17 Закону № 889. Так, не підлягають оподаткуванню дивіденди, що нараховуються на користь фізичної особи у вигляді акцій (частин, паїв), при виконанні таких умов:

— по-перше, таке нарахування не повинне змінювати пропорцій (частин) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

— по-друге, унаслідок нарахування збільшується статутний фонд на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Порядок оподаткування дивідендів, зазначених у п.п. 4.2.12 Закону № 889, визначено в п. 9.3 Закону № 889. Керуючись положеннями цього пункту, розглянемо особливості оподаткування суми дивідендів, що виплачуються господарськими товариствами учасникам — фізичним особам.

 

Особливості оподаткування дивідендів

Податковим агентом при нарахуванні (виплаті) дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням — інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) дивідендів (п.п. 9.3.1 Закону № 889). Обов’язок утримувати та сплачувати податок з доходів покладається на всіх резидентів, які нараховують дивіденди, у тому числі на тих, які перебувають на спрощеній системі оподаткування або звільнені від сплати податку на прибуток з будь-яких підстав.

Відповідно до п.п. 9.3.4 Закону № 889 нарахована сума дивідендів підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %. Звертаємо увагу: при виплаті доходів у вигляді дивідендів нерезиденту ставка податку з доходів також становить 15 % (абз. другий п.п. 9.11.3 Закону № 889), якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, не встановлено інші правила. Податкова соціальна пільга до доходів у вигляді дивідендів не застосовується, оскільки в розумінні Закону № 889 вони не є заробітною платою.

Отже, при нарахуванні дивідендів емітент корпоративних прав має утримати податок з доходів, тобто учасник господарського товариства отримає на руки суму дивідендів, зменшену на суму податку з доходів. При цьому сплата авансового внеску з податку на прибуток не звільняє від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Щодо сплати податку з доходів зазначимо таке. У п.п. 9.3.5 Закону № 889 зазначено, що дивіденди підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті. Щодо цієї нормі існують декілька думок. ВАСУ тлумачив положення п.п. 9.3.5 Закону № 889 так: податок з доходів має сплачуватися в день виплати дивідендів (див. ухвалу від 06.07.2006 р. № К-12328/06 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 4). Згідно з роз’ясненнями ДПАУ (див. лист від 18.01.2005 р. № 442/6/17-3116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 21) податок з доходів необхідно сплачувати в місяці нарахування дивідендів.

На нашу думку, при сплаті податку з доходів емітентам корпоративних прав слід керуватися загальними правилами, установленими п.п. 8.1.2 Закону № 889. Так, податок з доходів повинен бути перерахований до бюджету в такі строки:

при виплаті дивідендів (якщо дивіденди виплачуються в місяці нарахування або не пізніше 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем такого місяця);

у строки, установлені для місячного податкового періоду, тобто протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця нарахування дивідендів (якщо дивіденди нараховано, але не виплачено).

Внесками до фондів соціального страхування суми дивідендів не обкладаються, оскільки відповідно до п. 3.35 Інструкції № 5 дивіденди не включаються до фонду оплати праці.

 

Відображення у звітності

Податкові агенти зобов’язані відобразити інформацію про нараховані дивіденди та суму утриманого податку з доходів у таких звітах:

— у Податковому розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб (далі — Податковий розрахунок про нараховані дивіденди) (п.п. 9.3.3 Закону № 889);

— у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ (Порядок № 451).

Тепер розглянемо докладніше кожний з них.

Форму Податкового розрахунку про нараховані дивіденди затверджено наказом № 586. Нагадаємо, що до зазначеного наказу було внесено зміни наказом ДПАУ від 03.10.2007 р. № 560, тому зі звіту за жовтень 2007 року форма Податкового розрахунку про нараховані дивіденди змінилася.

Згідно з п.п. 9.3.3 Закону № 889 Податковий розрахунок про нараховані дивіденди подається в строки, установлені законом для місячного податкового періоду, тобто протягом 20 календарних днів, наступних за місяцем нарахування дивідендів.

Звертаємо увагу, що Податковий розрахунок є податковою декларацією, тому за його неподання до податкового агента застосовуються штрафні санкції, передбачені Законом № 2181, а саме: за кожне неподання або затримку Податкового розрахунку резидента, який нараховує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб, накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) (п.п. 17.1.1 Закону № 2181).

Податковий агент, який нарахував дивіденди, заповнює перші три рядки основної таблиці звіту: у першому рядку відображається нарахована сума дивідендів, у другому — зазначається ставка податку з доходів (15 %), у третьому рядку — сума нарахованого податку з доходів. Решта рядків заповнюється тільки у випадку виправлення помилки, допущеної при заповненні раніше поданих звітів.

Існує думка, що в разі, коли податковий агент виплачує дивіденди, які не обкладаються податком з доходів, подавати Податковий розрахунок про нараховані дивіденди не потрібно. На користь такої думки свідчить те, що наказ № 586, яким затверджено форму цього звіту, було розроблено згідно з п.п. 9.3.3 Закону № 889, де чітко зазначається про оподатковувані дивіденди.

Проте, на наш погляд, у зв’язку з тим, що в п.п. 9.3.3 Закону № 889 не передбачені особливості для резидентів, які виплачують неоподатковувані дивіденди, вони мають подавати такий звіт, проставляючи у другому і третьому рядках нулі.

Крім Податкового розрахунку про нараховані дивіденди, суму нарахованих дивідендів та утриманого податку з доходів необхідно відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. У Порядку № 451 для відображення дивідендів передбачено дві ознаки доходів:

— під ознакою доходу «12» відображаються суми дивідендів, що обкладаються податком з доходів;

— під ознакою доходу «34» відображаються суми дивідендів, що не обкладаються податком з доходів фізичних осіб згідно з п.п. 4.3.17 Закону № 889.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається до податкового органу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

За неподання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ до податкових агентів не застосовуються штрафи згідно з п.п. 17.1.1 Закону № 2181, оскільки в розумінні зазначеного Закону форма № 1ДФ не є податковою декларацією.

Проте може бути накладено адміністративний штраф. Так, відповідно до ст. 1634 КпАП за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення податковим органам відомостей про доходи громадян посадові особи підприємства можуть притягатись до адміністративної відповідальності у вигляді:

— попередження або накладення штрафу в розмірі від 2 до 3 нмдг (від 34 грн. до 51 грн.);

— накладення штрафу від 3 до 5 нмдг (від 51 грн. до 85 грн.) за таке саме повторне порушення протягом року.

Звертаємо увагу, що Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається і в разі нарахування та виплати дивідендів, які не обкладаються податком з доходів.

Порядок заповнення звітів, що необхідно подавати податковим агентам, які нараховують дивіденди, розглянемо на прикладі.

Приклад. За підсумками 2007 року в січні 2008 року ТОВ «Призма» нарахувало дивіденди своїм учасникам: Доценку В. В. (ідентифікаційний номер — 2465777777) у сумі 3000 грн., Гавриленку Р. І. (ідентифікаційний номер — 2588888888) — 4500 грн. (загальна сума нарахованих дивідендів склала 7500 грн.). Прийнято рішення виплатити дивіденди в лютому 2008 року.

З нарахованої суми дивідендів утримано податок з доходів фізичних осіб у сумі:

Доценко В. В.: 3000 грн. х 15 % = 450 грн.;

Гавриленко Р. І.: 4500 грн. х 15 % = 675 грн.

Виплаті на руки підлягає така сума дивідендів:

Доценку В. В.: 3000 грн. - 450 грн. = 2550 (грн.)

Гавриленку Р. І.: 4500 грн. - 675 грн. = 3825 (грн.).

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати дивідендів наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Нараховано дивіденди Доценку В. В.

443

671

3000,00

2

Нараховано дивіденди Гавриленку Р. І.

443

671

4500,00

3

Перераховано авансовий внесок з податку на прибуток

641/Авансовий внесок

311

1875,00

4

Утримано податок з доходів із суми дивідендів, нарахованих на користь Доценка В. В.

671

641/ПДФО

450,00

5

Утримано податок з доходів із суми дивідендів, нарахованих на користь Гавриленка Р. І.

671

641/ПДФО

675,00

6

Перераховано податок з доходів (450,00 + 675,00)

641/ПДФО

311

1125,00

7

Виплачено дивіденди Доценку В. В.

671

301

2550,00

8

Виплачено дивіденди Гавриленку Р. І.

671

301

3825,00

 

ТОВ «Призма» повинне подати Податковий розрахунок про нараховані дивіденди не пізніше 20 лютого 2008 року, Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року — не пізніше 12 травня 2008 року (10 травня припадає на суботу, тому згідно з п. 2.1 Порядку № 451 граничний строк подання переноситься на наступний за цим днем банківський день).

Наведемо зразок заповнення Податкового розрахунку про нараховані дивіденди та Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

 

Фрагмент Податкового розрахунку про нараховані дивіденди за січень 2008 року

Показники

К/р

Сума,
грн.

Нараховано дивідендів за звітний період

01

 

 

 

 

7

5

0

0

.

0

0

Ставка податку, %

02

 

 

1

5

.

0

0

Нараховано податку (р. 01 х р. 02 : 100)

03

 

 

 

 

1

1

2

5

.

0

0

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

...

...

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податков. соц. пільги

Ознака
(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

25

2465777777

3000

00

3000

00

450

00

450

00

12

26

2588888888

4500

00

4500

00

675

00

675

00

12

...

 

Такий порядок оподаткування дивідендів, які виплачуються учасникам господарських товариств — фізичним особам. Нараховуючи і виплачуючи дивіденди, податкові агенти повинні пам’ятати, що необхідно утримати податок з доходів фізичних осіб (за винятком випадків, передбачених п.п. 4.3.17 Закону № 889) та подати Податковий розрахунок про нараховані дивіденди і Податковий розрахунок за формою № 1ДФ до податкових органів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі