У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
5/78
Податки & бухоблік
Податки & бухоблік, Золотой фонд.

«Павлины, говоришь?..», або Як ураховуються витрати на поліпшення інтер’єру офісу

 

Навряд чи хтось стане заперечувати, що упоряджені офіс чи виробниче приміщення — це не тільки зручні робочі місця, сучасні крісла, що вертяться, кондиціонери, фірмовий одяг та рекламні стенди з продукцією підприємства. Це ще й особливий інтер’єр, що підкреслює індивідуальний стиль компанії, її імідж, рівень та надійність. Адже саме зорова інформація створює перше враження про фірму у клієнтів та ділових партнерів. Отже, витрати на естетичне оформлення не менш необхідні в господарській діяльності підприємства, ніж звичайний ремонт. Як же врахувати такі витрати? Відповідь на це запитання — у цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

  

Поліпшення інтер’єру: чи є зв’язок з госпдіяльністю

Екзотичні квіти, живі фонтани, картини, скульптури, акваріуми із золотими рибками, клітки з птахами, які співають, предмети антикваріату, зброя — це не елементи розкоші з «Тисячі та однієї ночі». Такий вишуканий дизайн дедалі частіше можна побачити у складі інтер’єру самих різних установ — від офісів великих корпорацій до невеликих майстерень. Як правило, витрати на дизайн офісних та виробничих приміщень здійснюються підприємствами з метою залучення потенційних споживачів продукції (послуг), що виробляються, підтримки конкурентоспроможності на ринку, а також підвищення результативності та ефективності праці працівників. Тому виникає закономірне запитання: чи можна вважати такі витрати пов’язаними з господарською діяльністю підприємства?

На жаль, у витрат на дизайнерське оформлення виробничого приміщення за допомогою екзотичних деталей практично немає шансів набути статусу пов’язаних з господарською діяльністю платника податків.

Можна, звичайно, спробувати зобразити дії підприємства з благоустрою цеху або майстерні як турботу про створення належних, безпечних та здорових умов праці і поліпшення якості роботи найманих осіб (як гарантує громадянам Конституція) з метою прирівняти їх до комплексу заходів з охорони праці. Проте ця справа майже безнадійна: навіть якщо такі дії побічно і спрямовані на охорону праці, але з точки зору Закону про охорону праці такими не є. А отже, понесені витрати через відсутність зв’язку з госпдіяльністю не можуть зменшити оподатковуваний прибуток підприємства. Вони знайдуть своє відображення тільки в бухгалтерському обліку.

Та сама історія і з податковим кредитом з ПДВ — його формування також напряму залежить від господарської спрямованості здійснених витрат. І якщо придбані активи не призначено для використання в господарській діяльності підприємства, то правом на податковий кредит скористатися не можна (див. п.п. 7.4.4 Закону про ПДВ).

А от ситуація з облаштуванням офісу фірми виглядає дещо краще. Адже саме офіс, зокрема, його певні адміністративні зони (кабінет керівника, приймальня, конференц-зал, кімната для проведення нарад та переговорів, «show-room» — місце для презентації та демонстрації товарів чи послуг тощо) безпосередньо використовується для спілкування з реальними та потенційними діловими партнерами. Сторони зазвичай зустрічаються, щоб познайомитися, оцінити один одного та майбутні перспективи чи обговорити питання, які складно обговорити за допомогою телефону.

При веденні переговорів важливо не просто обмінятися думками, з’ясувати позиції сторін та дійти якогось проміжного рішення, але й справити потрібне враження на партнерів.

Як відомо, убраного вітають. Наприклад, хороший магазин привертає покупців, насамперед, грамотно оформленою вітриною. У нашому ж випадку роль такої стильної вітрини виконує саме упоряджений офіс. Вдало створена обстановка сприяє укладенню нових угод, завоюванню ринку збуту, виходу підприємства на новий фінансовий рівень та відповідно приведе до його процвітання. Отже, можна стверджувати: витрати на благоустрій офісу здійснено виключно в межах господарської діяльності підприємства і вони можуть вплинути на зменшення оподатковуваного прибутку. Але необхідність їх здійснення варто підтвердити відповідним наказом по підприємству.

Щодо ПДВ, який входить до вартості витрат на дизайнерське оформлення приміщення, то за умови, що придбані товари (послуги) буде використано платником податків в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, підприємство має всі підстави включити такі суми ПДВ до податкового кредиту на підставі п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

 

Як обліковуються витрати на оформлення офісу

Облік оформлювальних витрат нескладний. У цьому випадку все залежатиме від вартості та строку служби естетичних цінностей, що придбаваються.

У податковому обліку згідно з п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток на сьогодні вартісний критерій для віднесення матеріальних цінностей до основних фондів установлено на рівні 1000 грн.

Отже, матеріальний актив, строк служби якого перевищує 365 календарних днів:

— визнається об’єктом основних фондів, якщо його вартість перевищує 1000 грн. При цьому, на наш погляд, такий актив зараховується до складу групи 3 основних фондів, а витрати на його придбання амортизуються з кварталу, наступного за тим кварталом, в якому його придбано;

— відображається в порядку, передбаченому для обліку запасів, якщо його вартість не перевищує 1000 грн. (з включенням витрат на його придбання до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як пов’язаних з господарською діяльністю). Зрозуміло, вартість такого матеріального активу повинна брати участь в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

Відповідно декоративний об’єкт зі строком служби менше 365 календарних днів та вартістю понад 1000 грн. також відображається в порядку, передбаченому для обліку запасів.

При відображенні витрат на придбання елементів інтер’єру в бухгалтерському обліку потрібно брати до уваги строк їх корисного використання (більше чи менше року) та вартість (більше чи менше встановленого вартісного критерію). Залежно від таких критеріїв цінності, придбані для оформлення приміщення, належатимуть або до основних засобів, або до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), або до запасів підприємства. Нагадаємо: у бухобліку вартісну межу з метою віднесення матеріального активу до основних засобів підприємство визначає самостійно, тому на його розсуд цю межу може бути встановлено в будь-якому розмірі, наприклад 500 грн., 1000 грн., 1500 грн. чи вище.

Для спрощення обліку доцільно в наказі про облікову політику підприємства передбачити вартісну межу для розмежування основних засобів і МНМА на тому ж рівні, що й у податковому — 1000 грн.

Тоді матеріальні активи зі строком корисного використання понад один рік і вартістю понад встановлений вартісний критерій (наприклад, 1000 грн.) у бухгалтерському обліку вважатимуться основними засобами та амортизуватимуться. Облікувати такі об’єкти можна на субрахунку 109 «Інші основні засоби».

Об’єкти зі строком служби понад рік, але вартістю менше встановленого вартісного критерію (наприклад, менше 1000 грн.), належатимуть до МНМА і обліковуватимуться на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Згідно з п. 27 П(С)БО 7 амортизація МНМА може нараховуватися із застосуванням одного з таких методів*:

* Відповідно до п. 27 П(С)БО 7 амортизація МНМА може здійснюватися також із застосуванням прямолінійного та виробничого методів.

1) «50 % / 50 %», згідно з яким амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується, і решта 50 % вартості, що амортизується, — у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) у результаті невідповідності критеріям визнання активом;

2) «100 % списання», за яким амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості.

Щодо активів зі строком корисного використання менше року, то вони обліковуватимуться у складі запасів підприємства.

Приклад 1. Для оформлення інтер’єру офісу підприємство придбало:

— у підприємства, що торгує меблевою фурнітурою, — комплектуючі для спорудження вбудованого акваріума на суму 1200 грн. (без ПДВ — 1000 грн.; ПДВ 20 % — 200 грн.);

— у зоомагазині — обладнання для акваріума на суму 720 грн. (без ПДВ — 600 грн.; ПДВ 20 % — 120 грн.), а також водорості та рибок на суму 360 грн. (без ПДВ — 300 грн.; ПДВ 20 % — 60 грн.);

— у квітковому магазині — квіти в горщиках у кількості 7 штук за ціною 240 грн. (без ПДВ — 200 грн.; ПДВ 20 % — 40 грн.) кожний;

— у художньому салоні — 2 картини за ціною 1500 грн. (без ПДВ — 1250 грн.; ПДВ 20 % — 250 грн.) кожна.

Припустимо, що підприємство для оцінки матеріальних активів визначило в бухгалтерському обліку вартісний критерій у розмірі 1000 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

  


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1. Придбання комплектуючих для спорудження акваріума

1.1

Перераховано передоплату за комплектуючі для спорудження акваріума

1200

371

311

—*

* У податковому обліку витрати на придбання комплектуючих для спорудження акваріума не відносяться до валових витрат, оскільки беруть участь у створенні об’єкта основних фондів, а потім у його складі амортизуватимуться.

1.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за комплектуючі для спорудження акваріума

200

641/ПДВ

644

1.3

Отримано комплектуючі для спорудження акваріума

1000

152

631

1.4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

200

644

631

1.5

Проведено залік заборгованостей

1200

631

371

2. Придбання обладнання для акваріума

2.1

Отримано обладнання для акваріума

600

152

631

—*

* У податковому обліку витрати на придбання обладнання для акваріума не відносяться до валових витрат, оскільки беруть участь у створенні об’єкта основних фондів, а потім у його складі амортизуватимуться.

2.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманого обладнання для акваріума

120

641/ПДВ

631

2.3

Оплачено обладнання для акваріума

720

631

311

2.4

Уведено в експлуатацію акваріум як об’єкт основних засобів (1000 грн. + 600 грн.)

1600*

109

152

* У цьому випадку комплектуючі та обладнання для акваріума в бухгалтерському обліку сформували один об’єкт основних засобів. Проте можливий і інший варіант, коли обладнання та комплектуючі відображаються в обліку як окремі об’єкти.

3. Придбання водоростей і рибок

3.1

Отримано водорості та рибки

300

22

631

300

3.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманих водоростей і рибок

60

641/ПДВ

631

3.3

Оплачено водорості та рибки

360

631

311

3.4

Відображено у складі витрат звітного періоду вартість водоростей та рибок

300

92

22

4. Придбання квітів у горщиках

4.1

Перераховано передоплату за квіти в горщиках (240 грн. х 7 шт.)

1680

371

311

1400*

* У податковому обліку витрати на придбання квітів у горщиках відносяться на валові витрати, оскільки їх вартість не перевищує 1000 грн., хоча і передбачається, що строк служби таких об’єктів більше 365 календарних днів.

4.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за квіти в горщиках

280

641/ПДВ

644

4.3

Отримано квіти в горщиках (оприбутковано як МНМА, оскільки передбачається, що строк їх служби понад один рік)

1400

153

631

4.4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

280

644

631

4.5

Проведено залік заборгованостей

1680

631

371

4.6

Передано в експлуатацію квіти в горщиках

1400

112

153

4.7

Нараховано амортизацію квітів у горщиках у першому місяці їх використання (припустимо, вибрано метод 100 % списання)

1400

92

132

5. Придбання картин

5.1

Перераховано передоплату за картини (1500 грн. х 2 шт.)

3000

371

311

—*

* У податковому обліку витрати на придбання картин не відносяться до валових витрат, оскільки класифікуються як об’єкти основних фондів і підлягають амортизації.

5.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за картини

500

641/ПДВ

644

5.3

Отримано картини

2500

152

631

5.4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

500

644

631

5.5

Проведено залік заборгованостей

3000

631

371

5.6

Уведено в експлуатацію картини як об’єкти основних засобів

2500

109

152

 

Якщо ви вирішили кардинально змінити дизайн офісу (наприклад, розсунути стіни або встановити замість них живі огорожі, замінити звичайні вікна на суперавангардні тощо), то такі дії розглядатимуться як поліпшення приміщення.

Витрати на таке поліпшення в податковому обліку може бути віднесено або безпосередньо до валових витрат (якщо дозволяє 10 % ремонтний ліміт, установлений на початок звітного періоду), або на збільшення балансової вартості будівлі (об’єкта основних фондів групи 1).

При цьому сума «вхідного» ПДВ за наявності податкової накладної потрапить до податкового кредиту підприємства на підставі п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

У бухгалтерському обліку зазначені витрати згідно з п. 14 П(С)БО 7 збільшать первісну вартість будівлі як витрати, пов’язані з її поліпшенням, що спричиняє збільшення майбутніх економічних вигод. Ці витрати класифікуються як капітальні інвестиції і відображаються на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

 

Як обліковуються послуги з оформлення офісу, якщо їх надає стороння організація

Щоб здійснити принцип «Красивий офіс — успішна компанія», підприємство може використовувати не тільки власні сили та ідеї, але й залучити до цього на договірній основі відповідних фахівців — дизайнерів, психологів, ергономістів, флористів тощо.

Витрати на оплату послуг таких фахівців у податковому обліку потраплять до складу валових витрат на підставі п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток (знову-таки, якщо дозволить 10 % ремонтний ліміт) або збільшать балансову вартість об’єкта основних фондів групи 1.

У бухгалтерському обліку ці витрати може бути відображено:

— у складі адміністративних витрат з використанням з цією метою однойменного рахунка 92 (це, наприклад, вартість консультативних послуг психолога або флориста);

— як капітальні інвестиції, якщо зазначені витрати спрямовані на поліпшення об’єкта основних засобів, яке спричинить збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання такого об’єкта, з використанням з цією метою субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів).

Підставою для відображення зазначених витрат в обліку є акт виконаних робіт.

Якщо залучений фахівець для оформлення інтер’єру використовував різні елементи декору — квіти, вічнозелені дерева, клітки з живністю, фонтани, акваріуми тощо, то в акті виконаних робіт доцільно окремо зазначити складові оформлювальних витрат. На підставі такого акта підприємство зможе оприбуткувати отримані цінності в обліку.

Приклад 2. Для оформлення інтер’єру офісу підприємство запросило фірму, що спеціалізується на наданні дизайнерських послуг.

Після закінчення робіт підписано акт виконаних робіт на загальну суму 19200 грн. (без ПДВ — 16000 грн.; ПДВ 20 % — 3200 грн.), у тому числі:

— витрати на створення фонтана — 2400 грн. (без ПДВ — 2000 грн.; ПДВ 20 % — 400 грн.);

— витрати на створення акваріума — 1800 грн. (без ПДВ — 1500 грн.; ПДВ 20 % — 300 грн.);

— послуги з розробки дизайн-проекту інтер’єру приміщення — 15000 грн. (без ПДВ — 12500 грн.; ПДВ 20 % — 2500 грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства ці операції відображаються такими записами:

  


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1. Витрати на створення фонтана

1.1

Відображено витрати на створення фонтана

2000

152

685

—*

* У податковому обліку витрати на створення фонтана не відносяться до валових витрат, оскільки класифікуються як об’єкт основних фондів і підлягають амортизації.

1.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості фонтана

400

641/ПДВ

685

1.3

Уведено в експлуатацію фонтан як об’єкт основних засобів

2000

109

152

2. Витрати на створення акваріума

2.1

Відображено витрати на створення акваріума

1500

152

685

—*

* У податковому обліку витрати на створення акваріума не відносяться до валових витрат, оскільки класифікуються як об’єкт основних фондів і підлягають амортизації.

2.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості акваріума

300

641/ПДВ

685

2.3

Уведено в експлуатацію акваріум як об’єкт основних засобів

2000

109

152

3. Вартість послуг з розробки дизайн-проекту інтер’єру приміщення

3.1

Відображено вартість послуг з розробки дизайн-проекту інтер’єру приміщення

12500

152

685

12500*

* Припустимо, що в податковому обліку вартість послуг з розробки дизайн-проекту інтер’єру приміщення «вписується» у встановлений на початок звітного періоду 10 % ремонтний ліміт, тому потрапляє до валових витрат підприємства.

3.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з розробки дизайн-проекту інтер’єру приміщення

2500

641/ПДВ

685

3.3

Віднесено вартість послуг з розробки дизайн-проекту інтер’єру приміщення на збільшення первісної вартості будівлі

12500

103

152

4. Оплата послуг дизайнерської фірми

4.1

Оплачено послуги, надані дизайнерською фірмою

19200

685

311

 

Як обліковуються витрати на утримання естетичних об’єктів

Отже, приміщення оформлено за вищим розрядом: оздоблено картинами, в акваріумі плавають золоті рибки, заспокійливо дзюрчить фонтан. Усе чудово, можна приймати гостей та ділових партнерів. Проте, щоб рекламу фірми не змінила антиреклама, слід передбачити невеликі, але постійні витрати на обслуговування створеної краси.

До таких витрат можна віднести, наприклад, витрати на підгодівлю риб та іншої живності, утримання акваріумів і кліток у належному стані, догляд за рослинами, а також заробітну плату обслуговуючого персоналу (наприклад, квіткарки) тощо. Можливо навіть іноді виникне необхідність у залученні окремих фахівців, скажімо, ветеринарних лікарів.

Такі витрати в податковому обліку включаються до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності. У бухгалтерському обліку вони відносяться до витрат звітного періоду, а точніше — до адміністративних витрат та обліковуються на однойменному рахунку 92.

Якщо ж здійснюються витрати на поліпшення (модернізацію) естетичних об’єктів, що класифікуються як основні фонди (основні засоби — у бухгалтерському обліку), наприклад, пересадка багаторічних насаджень, розширення «зимового саду», реставрація фонтану або скульптури, що дорого коштують, тощо, то ці витрати відображатимуться за правилами, установленими для обліку поліпшень основних фондів (основних засобів). У цьому випадку потрібно буде керуватися п. 8.7 Закону про податок на прибуток та пп. 14 — 15 П(С)БО 7 відповідно.

Приклад 3. Підприємство у звітному періоді здійснило такі витрати:

— на чищення акваріума із залученням фахівця із зоомагазину — 240 грн. (без ПДВ — 200 грн.; ПДВ 20 % — 40 грн.);

— на придбання корму для риб — 120 грн. (без ПДВ — 100 грн.; ПДВ 20 % — 20 грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства ці операції відображаються такими записами:

  


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

ВД

ВВ

1. Витрати на чищення акваріума

1.1

Відображено витрати на чищення акваріума

200

92

685

200

1.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з чищення акваріума

40

641/ПДВ

685

1.3

Оплачено послуги з чищення акваріума

240

685

311

2. Придбання корму для риб

2.1

Перераховано передоплату за корм для риб

120

371

311

100

2.2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за корм для риб

20

641/ПДВ

644

2.3

Отримано корм для риб

100

209*

631

* У міру витрачання корму його вартість списуватиметься на витрати звітного періоду і відображатиметься на рахунку 92. Утім, якщо корм придбавається в незначній кількості, то його вартість можна відразу відносити на рахунок 92, обминаючи субрахунок 209.

2.4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

20

644

631

2.5

Проведено залік заборгованостей

120

631

371

  

Ось, мабуть, і вся основна інформація про облік витрат на поліпшення інтер’єру. Бажаємо, щоб витрачені кошти обернулися новими вигідними контрактами та дійсно стали інвестиціями в успіх вашої справи!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі