Весна починається… з нової форми податкової накладної

Друк

Міндоходів слідом за новими формами декларації з ПДВ і Реєстру виданих та отриманих податкових накладних презентувало платникам податків черговий свій витвір — нову форму податкової накладної та порядок її заповнення. Воно затвердило їх своїм наказом від 14.01.2014 р. № 10 (див. с. 7 цього номера). Давайте подивимось, які новації на нас очікують.

Наталя Білова, податковий експерт

 

Одразу заспокоїмо вас, дорогі друзі: нова форма податкової накладної (далі — ПН) та порядок її заповнення не дуже відрізняються від своїх попередників*. Хоча певні зміни, звісно, є. Зараз ми з вами з’ясуємо, у чому вони полягають.

* Через що сам порядок ми сьогодні не друкуємо.

З якої дати застосовується нова форма

Нова форма ПН запрацює вже зовсім скоро. У п. 4 наказу № 10 передбачено, що він набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. А готується він до опуб­лікування в бюлетені «Офіційний вісник України» від 18.02.2014 р. № 13.

Отже, ПН у новій подобі набере чинності з 1 березня 2014 року. З цієї ж дати ми розпрощаємося з формою ПН, затвердженою наказом № 1379

 

Нововведення у формі податкової накладної

По-перше, у верхньому лівому полі документа з’явилася комірка, в якій платник повинен буде проставляти відповідну позначку «Х» у разі складання електронної ПН.

Крім того, це поле стало більш упорядкованим. Тепер кожному платнику зрозуміло, що позначка «Х» про видачу оригіналу ПН покупцю ставиться у відповідній комірці тільки при складанні такої ПН у паперовому вигляді.

Ще міндоходівці змінили назву комірки «Включено до ЄРПН» на «Підлягає реєстрації в ЄРПН». Цим знято питання про можливість видачі незареєстрованої ПН із позначкою в цій комірці (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 43).

Також назву комірки «Оригінал залишається у продавця (тип причини)» замінено на «Усі примірники залишаються у продавця (тип причини)».

По-друге, зазнала змін структура реквізиту «порядковий номер». У старій формі порядковий номер наводився у вигляді числового значення через дріб. У його чисельнику платники проставляли безпосередньо порядковий номер ПН, а у знаменнику — числовий номер філії або структурного підрозділу. У новій формі порядковий номер складається з трьох частин:

— у першій частині (до знаків дробу) проставляється безпосередньо порядковий номер ПН. Він відповідає номеру цього документа в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних;

у другій частині (між знаками дробу) зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування. Платник на загальному режимі оподаткування цю частину не заповнює;

у третій частині (після знаків дробу) наводиться числовий номер філії або структурного підрозділу. Якщо ПН складає сам платник ПДВ, то цю частину він не заповнює.

А як діяти, якщо в порядкового номера в першій частині або числового номера філії (структурного підрозділу) в третій частині цього реквізиту менша кількість знаків, ніж кількість відведених для цього клітинок? У п. 3 Порядку № 10 із цього приводу уточнено, що такі номери платник повинен вирівняти по правій межі поля, а решта клітинок не заповнюється. У незаповнених клітинках нулі, прокреслення, інші знаки чи символи не проставляються.

По-третє, в новій формі ПН більше немає поля для зазначення номера Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. До речі, Міндоходів надало право платникам уже з 1 січня 2014 року не вказувати в ПН номер ПДВ-свідоцтва (ні свій, ні покупця). Стосується це паперових та електронних ПН, складених після 01.01.2014 р. (див. лист від 17.01.2014 р. № 1094/7/99-99-19-04-02-17 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 8, с. 7).

По-четверте, незначного коригування зазнала назва графи 5 ПН. Міндоходів уточнило, що в цій графі наводять одиницю виміру не тільки товару, а й послуги. Очевидно, що в разі постачання послуг тут потрібно вписувати «послуги». Такий висновок випливає з п.п. 4 п. 14 Порядку № 10.

Новації в порядку заповнення податкової накладної

По-перше, податкова накладна віднині не виписується, а складається J. Про це йдеться в тексті Порядку № 10, а також у відповідному рядку заголовної частини ПН «Дата складання податкової накладної».

По-друге, у п. 2 Порядку № 10 тепер зазначено, що ПН та додатки до неї платники можуть складати і подавати за бажанням покупця як у паперовій, так і в електронній формі. Це повністю узгоджується з нормами п. 201.10 ПКУ.

При цьому, щоправда, встановлена умова — електронна ПН в обов’язковому порядку має бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Це саме стосується і Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до ПН) (далі — РК). У такому разі у верхній лівій частині ПН/РК проставляється відповідна позначка «Х». Причому ця умова про внесення електронної ПН/РК до ЄРПН повторюється в Порядку № 10 неодноразово — див. пп. 2, 7, 8, 20.

Узагалі-то контролери вже давно хочуть бачити електронні ПН в ЄРПН незалежно від того, чи є підстави для такої реєстрації за загальним правилом (див., наприклад, листи ДПСУ від 31.12.2012 р. № 8238/0/61-12/15-3115 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 42, с. 19; від 03.12.2012 р. № 6357/0/61-12/15-3115 і від 26.11.2012 р. № 6013/0/61-12/15-3115). Основний їх аргумент — окрема згадка про реєстрацію електронних ПН в ЄРПН у п.п. «б» п. 201.1 ПКУ.

Проте, на нашу думку (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 42, с. 38), у цій нормі ПКУ йдеться виключно про дотримання умови про реєстрацію податкової накладної, тоді як здійснювати її слід лише за наявності підстав, перелічених у п. 11 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ (сума ПДВ у накладній понад 10 тис. грн., постачання підакцизного та/або імпортного товару). Проте платникам, які не планують обстоювати свою позицію в суді, у цьому випадку варто погодитися з позицією міндоходівців, цього разу оформленою у вигляді нормативно-правового акта. Хоча букві п. 201.1 ПКУ вона все ж не відповідає.

По-третє, головне контролююче відомство уточнило, що в реквізитах заголовної частини ПН, які містять числові значення (індивідуальний податковий номер, номер телефону), не повинно бути жодних інших знаків та символів (п. 2 Порядку № 10).

По-четверте, відбулися невеликі зміни в розшифровці типів причин, за якими всі примірники складених ПН залишаються у продавця.

Ці зміни стосуються типів причин:

01 і 12. Тепер у разі перевищення звичайної ціни над фактичною, а також у разі безоплатного постачання товарів/послуг продавець повинен складати ПН тільки в разі здійснення контрольованих операцій;

03. Тип цієї причини раніше звучав так: «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам». А віднині: «Постачання товарів/послуг у рахунок сплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку»;

10. З розшифровки цього типу причини вилучили згадку про умовне постачання товарних залишків та/або необоротних активів при анулюванні ПДВ-реєстрації. Хоча ПДВ при цьому все одно доведеться нарахувати.

Крім того, контролери записали в п. 10 Порядку № 10, що при складанні ПН у випадках, для яких тип причини в цьому пункті не зазначено, у верхній лівій частині ПН тип причини взагалі не наводиться (нулі, прокреслення та інші знаки або символи не проставляються).

По-п’яте, у разі постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ, невиробничого використання товарів/послуг або основних засобів, а також в інших подібних випадках платник у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» ПН зазначає не нуль, як це було раніше, а умовний ІПН «400000000000» (п. 11 Порядку № 10). Такий самий умовний ІПН потрібно проставити й у графі 6 розділу I Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Повторити його доведеться і в графі 2 розділу I додатка Д5 до декларації з ПДВ.

Увага! У випадках, перелічених у п. 11 Порядку № 10, коли всі примірники ПН залишаються у продавця, такі ПН обов’язково складаються в паперовому вигляді

По-шосте, код товару згідно з УКТ ЗЕД у графі 4 ПН потрібно вказувати суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

По-сьоме, в комірках ПН, які не підлягають заповненню, нулі, прокреслення та інші знаки чи символи не проставляються (п. 14 Порядку № 10).

По восьме, уточнень зазнала зведена ПН. Тепер дату її складання слід записувати до графи 2 ПН. При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє продавця від складання зведеної ПН. А от на суму отриманої на поточний рахунок передоплати (авансу) зведені ПН не складаються. У цій ситуації платник складає стандартну ПН за звичайними правилами (п. 17 Порядку № 10). Більше на цю тему ви можете дізнатися з газети «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 49, с. 17.

Ось такі нехитрі метаморфози сталися з формою податкової накладної та порядком її заповнення. Упевнені, ви швидко опануєте всі ці нововведення. Бажаємо успішної та безпомилкової роботи!

 

висновки 
 
  • Зникли всі сумніви — у податковій накладній не наводяться номер і дата митної декларації за імпортними товарами.

  • Податкову накладну платники можуть складати за бажанням покупця як у паперовій, так і в електронній формі. Це повністю узгоджується з нормами п. 201.10 ПКУ.

 

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. Наказ № 10 — наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 14.01.2014 р. № 10.

  3. Порядок № 10 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 р. № 10.

  4. Наказ № 1379 — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 01.11.2011 р. № 1379.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі