Відображаємо повернення товарів та передоплат в обліку податку на прибуток

Друк

Відображаємо повернення товарів та передоплат в обліку податку на прибуток

 

У практиці підприємств трапляються ситуації, коли з якихось причин відбувається повернення чи заміна товарів, а іноді й повернення передоплат за ще не поставлені товари. Зрозуміло, що такі ситуації спричинюють певні податкові наслідки. Про правила їх відображення в обліку податку на прибуток ітиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Повернення товару: загальні моменти

Апріорі продавець передає покупцю якісний товар. Так, згідно з ч. 1 ст. 675 ЦКУ товар, що передається продавцем, повинен відповідати вимогам про якість у момент його передачі покупцю, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу. Тобто в договорі може бути вказано, що остаточне встановлення якості товару як належної визначається покупцем не пізніше певного строку (наприклад, одного року) з моменту отримання товару від продавця.

Якщо продавець дає гарантію на товар, то покупець при виявленні істотних недоліків має право пред’явити претензії в межах гарантійного строку. Причому гарантійний строк може встановлюватися як законом, так і договором. Якщо гарантійний строк не встановлено, покупець може пред’явити вимогу протягом розумного строку, але в межах двох років із дня передання товару покупцю (п. 2 ст. 680 ЦКУ).

Буває так, що покупець приймає рішення повернути продавцю придбаний товар, причому причиною повернення часто є його неналежна якість.

Покупці — суб’єкти підприємницької діяльності керуються при цьому ч. 2 ст. 678 ЦКУ, де зазначено: у разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово або з’явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором:

відмовитися від договору і вимагати повернення сплачених за товар грошей;

вимагати заміни товару.

Крім того, покупець має право вимагати розірвання договору та повернення сплачених ним коштів за товар, якщо постачальник здійснив поставку товару не в повному комплекті чи в розумний строк не доукомплектував поставлений товар (ст. 684 ЦКУ).

А в ч. 1 ст. 688 ЦКУ зазначено, що покупець зобов’язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару у строк, установлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлено — у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлено відповідно до характеру та призначення товару.

Таким чином, маючи намір здійснити повернення товару, покупець направляє продавцю повідомлення про недотримання ним умов договору з відповідною аргументацією. Таке повідомлення може бути оформлено у вигляді листа, претензії, складених у довільній формі, акта відбраковки або в іншому вигляді, передбаченому спеціальним нормативним актом або договором між сторонами.

Про те, як перевірити, чи відповідають дані про кількість та якість поставленого товару, відображені у відвантажувальних документах, його фактичній кількості та якості, ви можете дізнатися зі статті «Приймаємо товар за кількістю та якістю правильно» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 75).

Вимога про повернення товару згідно зі ст. 697 ЦКУ може надійти й від продавця на адресу покупця, якщо:

— покупець порушив строк оплати товару, установлений у договорі;

— не настали обставини, за яких право власності на товар переходить до покупця.

Щодо фізичних осіб — кінцевих споживачів, то вони при виявленні недоліків придбаного товару діють відповідно до ст. 707 — 711 ЦКУ та Закону про захист прав споживачів. Причому обсяг прав споживачів залежить від того, наскільки серйозними є такі недоліки.

За загальним правилом, установленим ч. 1 ст. 8 Закону про захист прав споживачів, споживач, який придбав непродовольчі товари і виявив протягом гарантійного чи інших строків, установлених обов’язковими для сторін правилами або договором, недоліки, не зазначені продавцем, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо в товарі виявлено істотний недолік або встановлено, що товар фальсифікований, споживач має право наполягати:

1) на розірванні договору та поверненні сплаченої за товар грошової суми;

2) заміні товару на такий же товар або на аналогічний із числа тих, що є в наявності у продавця (виробника), товар.

Докладніше про те, як слід діяти споживачу при виявленні недоліків товару, викладено у статті «Якщо покупець повертає товар неналежної якості» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 75).

 

Як відображається в обліку повернення товару

Для відображення повернення товару в обліку податку на прибуток, зазвичай, слід керуватися правилами, прописаними в п. 5.10 Закону про податок на прибуток. Згідно з цими правилами, якщо після продажу товарів відбувається будь-яка зміна суми їх компенсації (у тому числі перерахунок у разі повернення проданих товарів), то і продавець, і покупець здійснюють у себе відповідний перерахунок валових доходів та валових витрат у звітному періоді, в якому відбулася така зміна суми компенсації.

При цьому, ґрунтуючись на нормах п. 3.1 Порядку № 143, зазначене коригування відображають:

— продавець — зі знаком «-» у рядку 02.1 декларації з податку на прибуток, зменшуючи таким чином валовий дохід;

— покупець — зі знаком «-» у рядку 05.1, зменшуючи таким чином валові витрати.

Якщо повернення товару від покупця відбувається в тому самому звітному періоді, що і його продаж, рядки 02.1 і 05.1 декларації сторони можуть не заповнювати: підсумкові суми валового доходу та валових витрат (тобто суми після коригувань) є сенс відображати в рядках 01.1 (у продавця) та 04.1 (у покупця) відповідно.

Вартість поверненого товару й у продавця, і в покупця бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток на загальних підставах.

Зверніть увагу: оскільки вартість повернених товарів уже показана продавцем і покупцем в рядках 02.1 (01.1) і 05.1 (04.1) декларації відповідно, немає необхідності відображати ці суми у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації.

А от у ситуації, коли повернені товари підприємство-продавець у подальшому вже не зможе використовувати у своїй госпдіяльності (наприклад, приймається рішення про списання неякісного товару або про його повернення постачальнику), йому слід відкоригувати раніше відображені валові витрати при придбанні таких товарів шляхом заповнення графи 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1.

Щодо дати, на яку сторонам договору слід проводити перерахунок валових доходів та валових витрат у зв’язку з поверненням товару, то в п. 5.10 Закону про податок на прибуток про неї нічого не зазначається. Питань з цим не виникає, якщо підписання додаткової угоди до договору про повернення товару та власне повернення відбуваються в одному звітному періоді. А от якщо домовленість про повернення товару було досягнуту в одному звітному періоді, а саме повернення відбулося в наступному, то, на наш погляд, коригувати валові доходи та валові витрати логічно було б у періоді підписання додаткової угоди до договору. Однак податківці тут схиляються до іншої точки зору (див., зокрема, думку фахівців офіційних органів на с. 32 цього номера): зазначене коригування проводиться на дату повернення товарів.

Приклад 1. Підприємство 17.03.2010 р. відвантажило покупцю товар на суму 12000 грн. (без ПДВ — 10000 грн.; ПДВ 20 % — 2000 грн.). Собівартість товару — 7200 грн.

Товар оплачено покупцем 22.03.2010 р.

У квітні 2010 року від покупця отримано рекламацію, унаслідок чого товар 07.04.2010 р. повернено продавцю. Підприємство-продавець повернуло покупцю грошові кошти за неякісний товар 12.04.2010 р. у сумі 12000 грн.

На повернений товар продавцем проведено уцінку, і його реалізовано іншому покупцю за 2400 грн. (без ПДВ — 2000 грн.; ПДВ 20 % — 400 грн.).

Узагальнимо наслідки повернення товару в обліку податку на прибуток у табл. 1.

 

Таблиця 1

Порядок відображення повернення товару в обліку податку на прибуток

Сторони договору

Поставка

Повернення

ВД

ВВ

ВД

ВВ

Продавець

10000

(рядок 01.1 декларації з податку на прибуток)

-10000

(рядок 02.1 декларації з податку на прибуток)

Покупець

10000

(рядок 04.1 декларації з податку на прибуток)

-10000

(рядок 05.1 декларації з податку на прибуток)

 

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 2

Повернення товару з поверненням коштів покупцю

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

У продавця

Березень 2010 року. Продаж товару

1

Відвантажено товар покупцю

12000

361

702

10000

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

2000

702

641/ПДВ

3

Списано собівартість відвантаженого товару

7200

902

281

4

Надійшли від покупця кошти в оплату товару

12000

311

361

5

Віднесено на фінансовий результат:

— собівартість реалізованого товару

7200

791

902

— дохід від реалізації товару

10000

702

791

Квітень 2010 року. Повернення неякісного товару

1

Відображено заборгованість перед покупцем у зв’язку з поверненням неякісного товару

12000

704

685

-10000

2

Відкориговано раніше відображені податкові зобов’язання з ПДВ методом «червоне сторно» (виписано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної)

2000

704

641/ПДВ

3

Відкориговано собівартість поверненого товару методом «червоне сторно»

7200

902

281

— *

* Вартість поверненого товару бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

4

Відкориговано списання собівартості повернених товарів на фінансовий результат методом «червоне сторно»

7200

791

902

5

Віднесено на фінансовий результат вирахування з доходу

10000

791

704

Квітень 2010 року. Повернення коштів покупцю у зв’язку з поверненням неякісного товару

1

Повернено кошти покупцю за неякісний товар

12000

685

311

Реалізація уціненого товару

1

Проведено уцінку неякісного товару

5200

946

281

— *

* Сума бухгалтерської уцінки не впливає на величину приросту (убутку) запасів у податковому обліку. Детально порядок уцінки товару та її бухгалтерські наслідки розглянуто у статті «Залежався товар: проведіть уцінку» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 38).

2

Відвантажено товар покупцю та відображено дохід від реалізації

2400

361

702

2000

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

400

702

641/ПДВ

4

Списано собівартість реалізованого товару

2000

902

281

5

Віднесено на фінансовий результат:

— собівартість реалізованого товару

2000

791

902

— суму уцінки товару

5200

791

946

— дохід від реалізації товару

2000

702

791

6

Оплачено товар покупцем

2400

311

361

У покупця

Березень 2010 року. Придбання товару

1

Оприбутковано товар, отриманий від постачальника

10000

281

631

— *

10000

* Вартість придбаного товару бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманого товару

2000

641/ПДВ

631

3

Перераховано постачальнику кошти в оплату отриманого товару

12000

631

311

Квітень 2010 року. Повернення неякісного товару

1

Повернено постачальнику неякісний товар

10000

631

281

-10000*

* Вартість поверненого товару виключається з перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

2

Відкориговано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ методом «червоне сторно» (отримано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної)

2000

641/ПДВ

631

Квітень 2010 року. Повернення коштів від постачальника у зв’язку з поверненням неякісного товару

1

Надійшли кошти від постачальника у зв’язку з поверненням неякісного товару

12000

311

631

 

Як відображається в обліку зниження ціни на неякісний товар

У п. 1 ч. 1 ст. 678 ЦКУ зазначено: покупець, якому передано товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання цього товару за призначенням, вимагати від продавця пропорційного зменшення ціни.

Якщо сторони дійшли згоди щодо зниження ціни на неякісний товар, то в обліку податку на прибуток валові доходи у продавця та валові витрати у покупця зменшуються на суму зниження ціни відповідно до порядку, установленого п. 5.10 Закону про податок на прибуток.

Щодо дати, на яку слід проводити такий перерахунок, то тут все залежить від ситуації.

Перша ситуація. Товар продавцем відвантажено, але покупцем не оплачено. Перерахунок здійснюється на дату підписання додаткової угоди про перегляд ціни (див. думку фахівців офіційних органів на с. 30 цього номера).

Друга ситуація. Продавцем отримано передоплату за товар від покупця, але товар ще не відвантажено. Перерахунок провадиться на дату повернення продавцем покупцю різниці в ціні на товар.

Третя ситуація. Товар відвантажено продавцем та оплачено покупцем (незалежно від послідовності цих подій). Перерахунок слід проводити на дату підписання додаткової угоди. Цю ситуацію розглянемо докладніше на прикладі.

Приклад 2. Умови ті самі, що й у прикладі 1, але припустимо, що договір купівлі-продажу передбачає можливість зниження ціни на товар у разі виявлення в ньому певних недоліків протягом одного року.

Через деякий час після придбання товару виявилися його недоліки, про що покупець повідомив продавця у квітні 2010 року та висунув вимогу знизити ціну на цей товар пропорційно виявленим недолікам. Продавець вимогу виконав — ціну цього товару знижено на 40 %, у зв’язку з чим покупцю відшкодована різниця в ціні на товар у сумі 4800 грн.

Узагальнимо наслідки перегляду ціни в обліку податку на прибуток у табл. 3.

 

Таблиця 3

Порядок відображення перегляду ціни
на проданий неякісний товар в обліку податку на прибуток

Сторони договору

Поставка

Зменшення ціни проданого неякісного товару

ВД

ВВ

ВД

ВВ

Продавець

10000

(рядок 01.1 декларації з податку на прибуток)

-4000

(рядок 02.1 декларації з податку на прибуток)

Покупець

10000

(рядок 04.1 декларації з податку на прибуток)

-4000

(рядок 05.1 декларації з податку на прибуток)

 

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 4

Перегляд ціни на проданий неякісний товар

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Квітень 2010 року. Відшкодування покупцю різниці в ціні на неякісний товар

1

Відображено заборгованість перед покупцем у зв’язку з переглядом ціни на проданий неякісний товар (від покупця надійшло повідомлення про виявлені недоліки товару)

4800

704

685

-4000

2

Відкориговано суму податкових зобов’язань з ПДВ пропорційно сумі компенсації у зв’язку з переглядом ціни методом «червоне сторно» (виписано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної)

800

704

641/ПДВ

3

Перераховано покупцю компенсацію у зв’язку з переглядом ціни на неякісний товар

4800

685

311

4

Віднесено на фінансовий результат вирахування з доходу

4000

791

704

У покупця

Квітень 2010 року. Отримання від постачальника грошової компенсації у зв’язку з переглядом ціни на неякісний товар

1

Отримано від постачальника грошову компенсацію у зв’язку з переглядом ціни на неякісний товар

4800

311

631

-4000

2

Відкориговано вартість отриманого від постачальника товару на суму компенсації у зв’язку з переглядом ціни методом «червоне сторно»

4000

281*

631

* Припустимо, що придбаний товар ще значиться на складі покупця.

3

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ пропорційно сумі компенсації у зв’язку з переглядом ціни методом «червоне сторно» (отримано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної)

800

641/ПДВ

631

 

Як відображається в обліку заміна товару

Умовами договору або додаткової угоди до нього може бути передбачено, що при виявленні недоліків раніше відвантаженого товару постачальник здійснює його заміну на такий самий товар (товар аналогічної марки, моделі, артикулу, модифікації тощо) або на аналогічний товар (товар іншої марки, моделі, артикулу, модифікації тощо).

Порядок відображення в обліку податку на прибуток заміни товару залежить від того, було його оплачено покупцем чи ні.

Припустимо, що в одному з наступних звітних періодів після відвантаження товару покупець повертає його продавцю, оскільки цей товар виявився неякісним, та просить замінити його на якісний.

Заміна товару, не оплаченого покупцем. У такому випадку сторони повинні керуватися порядком, передбаченим п. 5.10 Закону про податок на прибуток. Річ у тім, що в ситуації, що розглядається, відвантаження покупцю товару, що виявився згодом неякісним, була єдиною податковою подією, що є підставою для відображення валових доходів у продавця та валових витрат у покупця (адже друга подія — оплата — до моменту повернення товару не відбулася) відповідно до пп. 11.3 і 11.2 Закону про податок на прибуток, використання механізму коригування за п. 5.10 зазначеного Закону повністю балансує цю ситуацію.

Тому сторони діють так:

продавець на вартість поверненого неякісного товару зменшує раніше відображені валові витрати (використовуючи рядок 02.1 декларації з податку на прибуток), а на вартість якісного товару, що відвантажується замість поверненого, у загальновстановленому порядку збільшує валові доходи (використовуючи рядок 01.1 декларації);

покупець на вартість поверненого неякісного товару зменшує раніше відображені валові витрати (використовуючи рядок 05.1 декларації з податку на прибуток), а на вартість якісного товару, отриманого замість поверненого, у загальновстановленому порядку збільшує валові витрати (використовуючи рядок 04.1 декларації).

Усі процедури з товаром у цьому випадку проходять через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

Заміна товару, оплаченого покупцем. У цьому випадку до моменту повернення неякісного товару його оплата покупцем проведена, тобто в цілях обліку податку на прибуток у сторін відбулися обидві податкові події (і відвантаження, і оплата), що є підставою для відображення валових доходів та валових витрат (див. пп. 11.3 і 11.2 Закону про податок на прибуток).

Тому повернення неякісного товару за таких обставин не супроводжується коригуванням валових доходів у продавця та валових витрат у покупця відповідно до п. 5.10 Закону про податок на прибуток.

Це пов’язане з тим, що хоча повернення товару і відбулося, але оплата цього товару залишилася, тобто інша підстава для відображення у сторін валових доходів та валових витрат — за оплатою — збереглася*.

* Винятком із цього правила є ситуація, коли товар придбавався у неплатника податку на прибуток. У цьому випадку покупець не має права залишити валові витрати, ураховуючи вимогу п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток.

Інакше кажучи, повернення неякісного товару не спричиняє зменшення валових доходів у продавця та валових витрат у покупця, а також їх нарахування при відвантаженні якісного товару (тобто товару-заміни). Усі процедури з товаром у цьому випадку проходять через перерахунок за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

І ще один момент. Оскільки заміна товару не супроводжується перерахунком його вартості, суми, уключені продавцем до валових доходів та покупцем до валових витрат, не змінюються, навіть за умови, що до моменту заміни ціна на якісний товар збільшилася.

Приклад 3. Підприємство 17.03.2010 р. відвантажило покупцю товар на суму 12000 грн. (без ПДВ — 10000 грн.; ПДВ 20 % — 2000 грн.). Собівартість товару — 7200 грн.

Товар оплачено покупцем 22.03.2010 р.

У квітні 2010 року покупець виявив певні недоліки придбаного товару та звернувся до продавця з вимогою про заміну його на якісний. У цьому ж періоді товар було замінено.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 5

Повернення неякісного товару із заміною на якісний

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

У продавця

Березень 2010 року. Продаж товару

1

Відвантажено товар покупцю

12000

361

702

10000

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

2000

702

641/ПДВ

3

Списано собівартість відвантаженого товару

7200

902

281

4

Надійшли від покупця кошти в оплату товару

12000

311

361

5

Віднесено на фінансовий результат:

— собівартість реалізованого товару

7200

791

902

— дохід від реалізації товару

10000

702

791

Квітень 2010 року. Повернення неякісного товару

1

Відображено заборгованість перед покупцем у зв’язку з поверненням неякісного товару

12000

704

685

2

Відкориговано зменшення доходу на суму ПДВ методом «червоне сторно»*

2000

704

643

* У цьому випадку розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної не виписується, оскільки одна з податкових подій — надходження коштів в оплату за товар — залишилася (див. статтю «Повернення товарів (передоплат) та зміна ціни: ПДВ-особливості» на с. 15 цього номера).

3

Відкориговано собівартість поверненого товару методом «червоне сторно»

7200

902

281

— *

* Вартість поверненого товару бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

4

Відкориговано списання собівартості повернених товарів на фінансовий результат методом «червоне сторно»

7200

791

902

5

Віднесено на фінансовий результат вирахування з доходу

10000

791

704

Квітень 2010 року. Відвантаження товару замість неякісного

1

Відвантажено товар покупцю замість неякісного

12000

361

702

2

Відображено суму ПДВ

2000

702

643

3

Списано собівартість відвантаженого товару

7200

902

281

4

Віднесено на фінансовий результат:

— собівартість відвантаженого товару

7200

791

902

— дохід від реалізації товару

10000

702

791

5

Здійснено залік заборгованості з покупцем

12000

685

361

У покупця

Березень 2010 року. Придбання товару

1

Оприбутковано товар, отриманий від постачальника

10000

281

631

— *

10000

* Вартість придбаного товару бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманого товару

2000

641/ПДВ

631

3

Перераховано постачальнику кошти в оплату отриманого товару

12000

631

311

Квітень 2010 року. Повернення неякісного товару

1

Повернено постачальнику неякісний товар

10000

631

281

— *

* Вартість поверненого товару виключається з перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

2

Відкориговано суму ПДВ методом «червоне сторно»

2000

644

631

Квітень 2010 року. Отримання товару від постачальника замість неякісного

1

Оприбутковано товар, отриманий від постачальника замість неякісного

10000

281

631

— *

* Вартість отриманого товару бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

2

Ураховано в розрахунках суму ПДВ

2000

644

631

 

Як відображається в обліку повернення передоплат

Іноді обставини складаються так, що покупець, перерахувавши передоплату продавцю за товар, вирішує відмовитися від його придбання та просить повернути перераховані гроші. У такому разі сторонам слід знати, що застосування правила, установленого п. 5.10 Закону про податок на прибуток для коригування валових доходів продавця та валових витрат покупця при поверненні товарів, щодо повернення передоплат, отриманих (переданих) у податковому періоді, що передує звітному, не зовсім коректно.

Це пов’язане з тим, що в цьому пункті йдеться про ситуації (зміна суми компенсації, повернення проданих товарів або права власності на такі товари), що сталися після продажу товарів, а в цьому випадку продажу не відбулося і після заяви покупця про відмову від придбання, зрозуміло, не відбудеться.

Формально суми передоплат, що повертаються, не повинні потрапляти в рядки 02.1 (для валових доходів продавця) і 05.1 (для валових витрат покупця) декларації з податку на прибуток, адже в п. 5.10, на підставі якого заповнюються зазначені рядки згідно з Порядком № 143, про них не йдеться.

Виходить, що аванси, які повертаються, повинні обліковуватися в рядках 01.1 і 04.1 шляхом віднімання таких сум із показників цих рядків у звітному періоді повернення. Однак при такому порядку відображення за рядком 01.1 може «спливти» показник із мінусом. Наприклад, у ситуації, коли передоплата була отримана в IV кварталі минулого року, а повернена в I кварталі поточного, показники цих рядків, сформовані в поточному році, цілком можуть виявитися менше сум коригувань.

Як відомо, рядки 01.1 і 04.1 декларації не припускають мінусових показників, на відміну від рядків 02.1 і 05.1, тому для уникнення зазначених нестикувань, рекомендуємо суми авансів, що повертаються, відображати зі знаком «мінус» у коригувальних рядках 02.1 (у продавця) і 05.1 (у покупця).

До речі, із таким порядком обліку повернення передоплат згодні і в ДПАУ (див. п. 2 листа від 28.07.2008 р. № 349/4/15-0214 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 65).

Зауважимо: якщо підписання додаткової угоди про повернення передоплати та власне повернення коштів відбуваються в різних звітних періодах, то і тут, за аналогією з поверненням товару, коригування валових доходів та валових витрат проводитиметься сторонами не на дату підписання такої додаткової угоди, а на дату першої події (у цьому випадку — на дату повернення коштів). Щодо податкового обліку повернення товару див. думку фахівців офіційних органів на с. 32 цього номера.

І ще один момент: згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток вартість запасів оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих) покупцем (одержувачем), до приросту запасів не включається, як, власне, і вартість запасів, не відвантажених, але оплачених, не включається постачальником (стороною, яка передає) до убутку запасів. Отже, надходження та повернення передоплат не впливають на перерахунок за п. 5.9.

Приклад 4. Підприємство уклало з покупцем договір про поставку товару на суму 18000 грн. (без ПДВ — 15000 грн.; ПДВ 20 % — 3000 грн.). Передоплату за товар покупець перерахував 25.02.2010 р. Строк поставки товару згідно з договором — не пізніше 10.03.2010 р.

Товар не було поставлено в обумовлений строк, у зв’язку з чим покупець 06.04.2010 р. висунув вимогу до контрагента повернути передоплату. Вимогу 12.04.2010 р. задоволено.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 6

Повернення покупцю передоплати за непоставлений товар

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У продавця

Лютий 2010 року. Отримання від покупця передоплати за товар

1

Отримано від покупця передоплату за товар

18000

311

681

15000

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі передоплати

3000

643

641/ПДВ

Квітень 2010 року. Повернення покупцю передоплати за непоставлений товар

1

Повернено покупцю передоплату за непоставлений товар

18000

681

311

-15000

2

Відкориговано суму податкових зобов’язань з ПДВ методом «червоне сторно» (виписано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної)

3000

643

641/ПДВ

У покупця

Лютий 2010 року. Перерахування постачальнику передоплати за товар

1

Перераховано постачальнику передоплату за товар

18000

371

311

15000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати

3000

641/ПДВ

644

Квітень 2010 року. Повернення від постачальника передоплати за непоставлений товар

1

Повернено постачальником передоплату за непоставлений товар

18000

311

371

-15000

2

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ, відображеного при перерахуванні передоплати методом «червоне сторно» (отримано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної)

3000

641/ПДВ

644

 

Таким є порядок відображення операцій, пов’язаних з поверненням товарів, в обліку податку на прибуток. Як бачите, він нескладний. Проте бажаємо, щоб подібних ситуацій у вашій роботі було якомога менше, а задоволених покупців якомога більше!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі