У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
12/78
Податки & бухоблік
Податки & бухоблік, Золотой фонд.

Розрахунок лікарняних після зняття окремих обмежень

 

Приводом для написання цієї статті став лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55). У ньому це відомство доводить до відома страхувальників про відміну деяких обмежень в обчисленні лікарняних, які діяли у 2008 році. Про те, як наразі рахувати лікарняні з урахуванням цього роз’яснення розглянемо в цій статті на числових прикладах.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 1266Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Рішення № 10-рп/2008 — Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008.

Лист № 295 — Лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55).

 

Нагадаємо, що Конституційним Судом України прийнято рішення від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, яким було скасовано обмежувальні норми щодо розрахунку лікарняних, унесені Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI до Закону № 2240 (абзаци перший, другий ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 53 Закону № 2240).

Розглянемо найістотніші з них.

Згідно з абзацом першим ч.3. ст. 4 Закону № 2240 у разі якщо застрахована особа (крім добровільно застрахованих і застрахованих, які перебували у страхових випадках, передбачених Законом № 2240, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), сплачувала страхові внески менше 6 повних календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомога по вагітності та пологах виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, установленої на момент настання страхового випадку.

Слід зазначити, що для тих страхових випадків, які наступили починаючи з 22.05.2008 р., це обмеження вже не діє.

Отже, наразі допомога по тимчасовій непрацездатності, а також допомога по вагітності та пологах для всіх працівників розраховується однаково відповідно до Порядку № 1266.

Того ж висновку дійшли фахівці Мінпраці (лист № 295), а також фахівці Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності (лист від 18.07.2008 р. № 01-43-1524 на с. 21).

Приклад 1. Працівник підприємства хворів з 18 по 22 серпня 2008 року, про що свідчить поданий ним листок непрацездатності. Прийнятий на це підприємство такий працівник з 14 травня 2008 року з окладом 1200 грн. Це місце роботи для працівника — перше.

Розрахуємо суму лікарняних.

Розрахунковим періодом у цьому випадку є червень — липень 2008 року. Визначимо середньоденну заробітну плату:

(1200 + 1200) : (19 + 23) = 2400 : 42 = 57,14 (грн.),

де 19 — кількість робочих днів у червні;

23 — кількість робочих днів у липні.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства становитиме:

57,14 х 5 х 0,6 = 171,42 (грн.),

де 5 — кількість робочих днів за графіком роботи, протягом яких працівник хворів і які підлягають оплаті за рахунок коштів підприємства;

0,6 — листок непрацездатності підлягає оплаті у розмірі 60 %, оскільки згідно зі ст. 37 Закону № 2240 страховий стаж працівника становить менше п’яти років.

Про наступне обмеження, яке не діє починаючи з 22.05.2008 р., зазначається в ч.1 ст. 53 Закону № 2240.

Нагадаємо скасоване формулювання зазначеної норми: «При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах ураховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах максимальної суми заробітної плати (доходу) за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, згідно зі статтею 21 цього Закону.»

Посилаючись на неї, фахівці Мінпраці (див. лист Мінпраці від 02.04.2008 р. № 159/020/99-08 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 39) дійшли таких висновків щодо порядку включення до розрахунку середньої зарплати разових виплат:

— якщо в місяці розрахункового періоду працівник частину місяця перебував у відпустці, а частину — працював, разові виплати мають включатися до розрахунку пропорційно до відпрацьованого часу;

— якщо працівник перебував у відпустці весь місяць, зважаючи на відсутність відпрацьованого часу, разові виплати не враховуються.

Інакше кажучи, крім чітко зазначених у п. 9 Порядку № 1266 випадків, коли разові виплати враховуються пропорційно до відпрацьованого часу, Мінпраці додав ще один: відпустка.

Тепер же, після прийняття рішення Конституційного Суду України, за тими страховими випадками, які почалися з 22.05.2008 р., це обмеження щодо розрахунку лікарняних не діє.

Інакше кажучи, тепер при розрахунку лікарняних необхідно керуватися виключно положеннями Порядку № 1266.

Розглянемо на числових прикладах порядок включення до розрахунку лікарняних так званих одноразових виплат. Але спершу наведемо алгоритм дій, необхідних для розрахунку лікарняних.

1. Особливий порядок включення до розрахунку середньої зарплати для визначення лікарняних застосовується до заохочувальних і компенсаційних виплат, зокрема до: матеріальної допомоги до відпустки; винагороди за підсумками роботи за рік, щорічної винагороди за вислугу років; премії за виконання важливих та особливо важливих завдань; одноразових заохочень, не пов’язаних з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних дат).

2. Особливий порядок включення до розрахунку середньої зарплати для визначення лікарняних застосовується у випадку, якщо в розрахунковому періоді є місяць, який повністю невідпрацьований з поважних причин і в цьому самому місяці нараховано зазначені вище заохочувальні та компенсаційні виплати. При цьому до поважних причин належать виключно такі, як:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка по вагітності та пологах;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

3. Відповідно до абзацу другого п. 9 Порядку № 1266, якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер, і виплати, які не передбачено актами законодавства чи провадяться понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці враховуються пропорційно до відпрацьованого часу.

Проілюструємо зазначене вище на числових прикладах.

Приклад 2. Працівник підприємства хворів з 18 по 27 серпня 2008 року, про що свідчить поданий ним листок непрацездатності. Страховий стаж — 6 років.

У розрахунковому періоді (лютий — липень 2008 року) нараховано працівникові такі суми доходу:

— у лютому — зарплата в розмірі 2000 грн.;

— у березні — зарплата в розмірі 2000 грн.;

— у квітні — відпускні (з 1 по 24 квітня включно) у розмірі 1618,08 грн., зарплата за відпрацьовані дні квітня (25, 29, 30 квітня) у розмірі 285,71 грн.; матеріальна допомога до відпустки в розмірі 500 грн.;

— у травні — зарплата в розмірі 2000 грн.;

— у червні — зарплата в розмірі 2000 грн.;

— у липні — зарплата в розмірі 2000 грн.

Перш ніж розрахувати суму лікарняних, зазначимо, що в розрахунковому періоді (лютий — липень 2008 року) є місяць (квітень), який відпрацьовано не повністю. Разом з тим, причина, з якої такий місяць повністю не відпрацьовано, не включена до переліку причин, при настанні яких, разова виплата (у цьому випадку — матеріальна допомога до відпустки) має включатися до розрахунку середньої зарплати пропорційно до відпрацьованих цього місяця днів. У зв’язку з цим, сума матеріальної допомоги до відпустки повністю включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних.

Для цього прикладу і далі приймемо, що підприємство не використовувало рекомендації про перенесення робочих днів, які наведені КМУ у розпорядженнях від 28.11.2007 р. № 1059-р та від 28.03.2008 р. № 538-р.

Визначимо середньоденну зарплату:

 

Місяці розрахункового періоду

Нараховано виплати

Сума виплат, які включаються до розрахунку середньої зарплати

Кількість відпрацьованих

робочих днів

Середньоденна зарплата

Лютий

2000,00

2000,00

21

10785,71 : 105 = 102,72

Березень

2000,00

2000,00

20

Квітень

2403,79

785,71

3

Травень

2000,00

2000,00

19

Червень

2000,00

2000,00

19

Липень

2000,00

2000,00

23

Разом

12403,79

10785,71

105

 

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності становитиме:

102,72 х 5 х 0,8 = 410,88 (грн.),

де 5 — кількість робочих днів, що припадають на перші п’ять календарних днів тимчасової непрацездатності;

0,8 — відсоток оплати лікарняного листка становить 80 %, оскільки згідно зі ст. 37 Закону № 2240 страховий стаж працівника більше п’яти років, але менше 8 років.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

102,72 х 2 х 0,8 = 164,35 (грн.),

де 2 — кількість робочих днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності та підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності.

Загальна сума лікарняних склала:

410,88 + 164,35 = 575,23 (грн.)

 

Приклад 3. Працівник підприємства хворів з 18 по 27 серпня 2008 року, про що свідчить поданий ним листок непрацездатності. Страховий стаж — 7 років.

У розрахунковому періоді (лютий — липень 2008 рік) нараховано працівникові такі суми доходу:

— у лютому — зарплата в розмірі 2200 грн.;

— у березні — зарплата в розмірі 2200 грн.;

— у квітні — зарплата в розмірі 2200 грн.;

— у травні — зарплата в розмірі 2200 грн.:

— у червні — відпускні в розмірі 1779,80 грн. (відпустка з 2 по 26 червня включно), матдопомога до відпустки — 600 грн.

— у липні — зарплата в розмірі 1817,39 грн., лікарняні — 429,28 грн. (хворів з 27 червня по 4 липня 2008 року).

У розрахунковому періоді (лютий — липень 2008 року) є місяць (червень), в якому нараховано разову виплату (матеріальна допомога до відпустки) і який повністю не відпрацьовано. У цій ситуації матеріальна допомога до відпустки має включатися до розрахунку середньої зарплати для визначення лікарняних пропорційно до відпрацьованих цього місяця днів. Однак оскільки в цьому місяці (у червні) немає жодного відпрацьованого робочого дня у зв’язку з відпусткою та тимчасовою непрацездатністю, сума матеріальної допомоги до відпустки повністю не включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних.

 

Місяці розрахункового періоду

Нараховано виплати

Сума виплат, які включаються до розрахунку середньої зарплати

Кількість відпрацьованих робочих днів

Середньоденна зарплата

Лютий

2200,00

2200,00

21

10617,39 : 100 = 106,17

Березень

2200,00

2200,00

20

Квітень

2200,00

2200,00

21

Травень

2200,00

2200,00

19

Червень

2379,80

Липень

2246,67

1817,39

19

Разом

13426,47

10617,39

100

 

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності становитиме:

106,17 х 5 х 0,8 = 424,68 (грн.)

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

106,17 х 2 х 0,8 = 169,87 (грн.)

Загальна сума лікарняних становитиме:

424,68 + 169,87 = 594,55 (грн.)

 

Приклад 4. Працівник підприємства хворів з 11 по 21 серпня 2008 року, про що свідчить поданий ним листок непрацездатності. Страховий стаж — 9 років.

У розрахунковому періоді (лютий — липень 2008 року) працівникові нараховано такі суми доходу:

— у лютому — зарплата в розмірі 2700 грн.;

— у березні — зарплата в розмірі 2700 грн.;

— у квітні — зарплата в розмірі 2700 грн.;

— у травні — зарплата в розмірі 2700 грн.:

— у червні — зарплата в розмірі 2700 грн.

— у липні — зарплата за відпрацьовані дні липня в розмірі 1056,52 грн., відпускні — 1274,14 грн. (відпустка з 7 по 20 липня), лікарняні — 535,52 грн. (хворів з 21 по 24 липня 2008 року), матеріальна допомога до відпустки — 1000 грн.

У цій ситуації суму матеріальної допомоги до відпустки має бути включено до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних пропорційно до відпрацьованих у липні робочих днів. Сума матеріальної допомоги, що підлягає включенню до розрахунку середньої зарплати, становитиме:

1000 : 23 х 9 = 391,30 (грн.),

де 23 — кількість робочих днів за графіком роботи підприємства за липень 2008 року;

9 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у липні 2008 року.

 

Місяці розрахункового періоду

Нараховано виплати

Сума виплат, які включаються до розрахунку середньої зарплати

Кількість відпрацьованих робочих днів

Середньоденна зарплата

Лютий

2700,00

2700,00

21

14947,82 : 109 = 137,14

Березень

2700,00

2700,00

20

Квітень

2700,00

2700,00

21

Травень

2700,00

2700,00

19

Червень

2700,00

2700,00

19

Липень

3866,18

1447,82

9

Разом

17366,18

14947,82

109

 

Нагадаємо, що листок непрацездатності в цьому випадку оплачується в розмірі 100 %, оскільки страховий стаж у працівника склав більше 8 років.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності становитиме:

137,14 х 5 = 685,70 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

137,14 х 4 = 548,56 (грн.).

Загальна сума лікарняних становитиме:

685,70 + 548,56 = 1234,26 (грн.).

 

Приклад 5. Працівник підприємства хворів з 18 по 20 серпня 2008 року, про що свідчить поданий ним листок непрацездатності. Страховий стаж — 20 років.

У розрахунковому періоді (лютий — липень 2008 року) працівникові нараховано такі суми доходу:

— у лютому — зарплата в розмірі 3100 грн.;

— у березні — зарплата в розмірі 3100 грн.;

— у квітні — сума лікарняних у розмірі 1017,17 грн. (працівник хворів з 1 по 9 квітня), зарплата в розмірі 2066,67 грн., премія до ювілею в розмірі 2500 грн.;

— у травні — зарплата в розмірі 3100 грн.;

— у червні — відпускні в розмірі 2500,80 (відпустка з 2 по 26 червня), матеріальна допомога до відпустки в розмірі 1800 грн., зарплата в розмірі 163,16 грн.;

— у липні — зарплата в розмірі 3100 грн.

У цьому випадку в розрахунковому періоді є два місяці, в яких нараховано разові виплати і які повністю не відпрацьовано. Перший місяць — квітень. Оскільки причиною, за якою працівник не відпрацював цього місяця повністю, є тимчасова непрацездатність, разову виплату (премію до ювілею) має бути включено до розрахунку середньої зарплати пропорційно до відпрацьованих днів. Сума премії до ювілею, яка включається до розрахунку середньої зарплати для розрахунку лікарняних, становитиме:

2500 : 21 х 14 = 1666,67 (грн.),

де 21 — загальна кількість робочих днів у квітні за графіком роботи підприємства;

14 — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих працівником у квітні.

Щодо другого повністю не відпрацьованого місяця (червня), то разова виплата (матеріальна допомога до відпустки) включається до розрахунку середньої заробітної плати для визначення лікарняних у загальній сумі, оскільки причина, з якої повністю не відпрацьовано зазначений місяць, не включена до переліку причин, зазначених у п. 9 Порядку № 1266.

 

Місяці розрахункового періоду

Нараховано виплати

Сума виплат, які включаються до розрахунку середньої зарплати

Кількість відпрацьованих робочих днів

Середньоденна зарплата

Лютий

3100,00

3100,00

21

18096,50 : 98 = 184,66

Березень

3100,00

3100,00

20

Квітень

5583,84

3733,34

14

Травень

3100,00

3100,00

19

Червень

4463,96

1963,16

1

Липень

3100,00

3100,00

23

Разом

22447,80

18096,50

98

 

Сума лікарняних, яка має бути повністю сплачена за рахунок коштів підприємства становитиме:

184,66 х 3 = 553,98 (грн.).

Висновок, що випливає з наведеного у статті матеріалу такий: наразі при розрахунку сум лікарняних необхідно чітко слідувати положенням Порядку № 1266.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі