У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
51/78
Податки & бухоблік
Податки & бухоблік, Золотой фонд.

Перехідні операції: нюанси обкладення податком на прибуток

 

Наближається 1 квітня 2011 року — дата набуття чинності розділом III ПКУ. Це означає, що на зміну порядку оподаткування прибутку, що діяв багато років, прийдуть нові правила, якими з цього моменту і потрібно буде керуватися платникам податків при здійсненні будь-яких операцій. Водночас, якщо операція почалася до 01.04.2011 р., тобто в період дії Закону про податок на прибуток, а має завершитися вже в умовах дії ПКУ, підприємствам слід ураховувати деякі перехідні нюанси. Докладніше про них — у цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Авансові оплати за товарами (роботами, послугами) до 01.04.2011 р.

Отримання передоплати від покупця за товар (роботи, послуги) до 01.04.2011 р., а відвантаження такого товару (робіт, послуг) — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство в березні 2011 року отримало від покупця передоплату за товар. Відвантаження товару здійснено у квітні 2011 року.

Згідно з абзацом першим п. 7 підрозд. 4 розд. XX ПКУ щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розд. III ПКУ (тобто після 01.04.2011 р.) у частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування, дохід не визначається.

Інакше кажучи, вартість товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після 01.04.2011 р., кошти в оплату яких надійшли до цієї дати, у тому числі в період перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування, не включається до доходу такого підприємства.

Перерахування постачальнику передоплати за товар (роботи, послуги) до 01.04.2011 р., а отримання такого товару (робіт, послуг) — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство-покупець у березні 2011 року перерахувало постачальнику — платнику податку на прибуток передоплату за товар. Цей товар отримано у квітні 2011 року.

Відповідно до абзацу другого п. 7 підрозд. 4 розд. XX ПКУ щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розд. III ПКУ (тобто після 01.04.2011 р.) у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси були враховані платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування, витрати не визначаються.

Тобто вартість товарів (результатів робіт, послуг), які отримані після 01.04.2011 р. та за якими аванс (передоплату) було перераховано до такої дати, у разі якщо сума такого авансу була включена підприємством до валових витрат на дату його перерахування, а також в період перебування на спрощеній системі оподаткування, не потрапляє до витрат такого підприємства.

 

Відвантаження (надання) товарів (результатів робіт, послуг) до 01.04.2011 р.

Відвантаження товару (робіт, послуг) покупцю до 01.04.2011 р., а отримання коштів в оплату за такий товар (роботи, послуги) — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство — платник податку на прибуток у березні 2011 року відвантажило покупцю товар. Кошти в оплату товару отримано від покупця в квітні 2011 року.

У цьому випадку дохід від продажу товарів має бути відображено підприємством у I кварталі 2011 року відповідно до вимог п.п. 11.3.1 Закону про податок на прибуток на дату першої події, а саме на дату відвантаження товару. Отримання ж коштів в оплату такого товару після набуття чинності розд. III ПКУ не спричинить жодних податкових наслідків в обліку підприємства, оскільки є завершальним (балансуючим) етапом операції, розпочатої до 01.04.2011 р.

Так само й з роботами (послугами).

Отримання товару (робіт, послуг) від постачальника до 01.04.2011 р., а перерахування коштів в оплату за такий товар (роботи, послуги) — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство — платник податку на прибуток у березні 2011 року отримало від постачальника товар. Кошти в оплату цього товару перераховано постачальнику в квітні 2011 року.

У ситуації, що розглядається, вартість отриманого товару в I кварталі 2011 року на дату першої події (на дату оприбуткування товару) має бути включена підприємством до складу валових витрат та до перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Перерахування коштів в оплату такого товару після набуття чинності розд. III ПКУ не спричинює податкових наслідків в обліку покупця, оскільки є завершальним (балансуючим) етапом операції, розпочатої до 01.04.2011 р.

Якщо цей товар буде реалізовано підприємством після 01.04.2011 р., то в порядку, передбаченому ПКУ, воно має право одночасно з визнанням доходу від такої реалізації відобразити витрати, що сформували собівартість такого товару, у частині матеріальної складової у складі своїх витрат.

Щодо робіт (послуг), отриманих від виконавця до 01.04.2011 р., то їх вартість уключається в періоді отримання до валових витрат підприємства. При отриманні коштів в оплату таких робіт (послуг) після 01.04.2011 р. податкові наслідки в підприємства не виникають.

Це загальні норми, побудовані на принципі: операції, що розпочалися за певними податковими правилами, повинні завершуватися за тими самими правилами, а також на прямо сформульованих перехідних нормах ПКУ. Водночас платники податків можуть зіткнутися з низкою ситуацій, що мають свою специфіку та потребують окремого підходу. Деякі з них розглянемо далі.

 

Придбання товару (оплата й оприбуткування) та отримання передоплати за нього від покупця до 01.04.2011 р., а відвантаження такого товару (робіт, послуг) — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство — платник податку на прибуток у лютому 2011 року придбало товар. Витрати на його придбання включено до валових витрат I кварталу 2011 року, при цьому в результаті проведення перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток товар врахований у залишках ТМЦ на кінець звітного періоду (на 31.03.2011 р.).

У березні 2011 року від покупця отримано передоплату за цей товар та відображено валовий дохід. Відвантаження товару відбулося в квітні 2011 року (тобто після набуття чинності розд. III ПКУ).

У зв’язку з уключенням у I кварталі 2011 року вартості придбаного товару до перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток (відображенням його в залишках ТМЦ на кінець звітного періоду — на 31.03.2011 р.) оподатковуваний прибуток підприємства фактично не зменшився на суму витрат з придбання цього товару, оскільки поповнивши валовий дохід у вигляді приросту балансової вартості запасів (рядок 01.2 декларації з податку на прибуток), вартість цього товару обнулила валові витрати за ним же.

За правилами Закону про податок на прибуток при відвантаженні товару в одному з наступних податкових періодів залишки ТМЦ на кінець такого періоду зменшилися б через той же механізм перерахунку за п. 5.9, внаслідок чого утворився б убуток балансової вартості запасів (рядок 04.2 декларації з податку на прибуток). А це призвело б до зменшення об’єкта оподаткування.

Проте ПКУ проведення перерахунку балансової вартості запасів, аналогічного перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток, не передбачено.

За обставин, що склалися, платникам податків навряд чи буде дозволено включити до витрат собівартість таких товарів, адже відображення витрат за новими правилами прив’язане до визнання доходу від реалізації цих товарів (див. п. 138.4 ПКУ). А в цьому випадку дохід від продажу товарів уже відображено підприємством у I кварталі 2011 року відповідно до вимог Закону про податок на прибуток на дату першої події, а саме на дату отримання передоплати.

Отже, в описаній ситуації вартість товару, найімовірніше, не зможе зменшити об’єкт оподаткування ні за старими, ні за новими правилами.

 

Отримання передоплати від покупця за товар до 01.04.2011 р., а придбання (отримання) такого товару в постачальника та відвантаження покупцю — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство — платник податку на прибуток у березні 2011 року отримало від покупця передоплату за товар. Товар отримано від постачальника в квітні 2011 року. У цьому ж місяці товар відвантажено покупцю.

У цьому випадку сума передоплати від покупця, отримана в березні 2011 року, має бути включена до валового доходу підприємства в I кварталі 2011 року на дату першої події (тобто на дату отримання коштів від покупця).

Витрати ж на придбання такого товару здійснено в квітні 2011 року. Якби з 01.04.2011 р. продовжував діяти Закон про податок на прибуток, то у II кварталі 2011 року підприємство могло б витрати на придбання товару включити до своїх валових витрат.

Однак з 1 квітня 2011 року порядок оподаткування прибутку підприємств регулюється розд. III ПКУ. А в п. 138.4 цього документа встановлено: витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано дохід від їх реалізації. Тобто відображення витрат щодо товарів (робіт, послуг) за новими правилами прив’язане до визнання доходу від їх реалізації. Крім того, в абзаці першому п. 7 підрозд. 4 розд. XX ПКУ зазначено: не включається до доходу підприємства вартість товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після 01.04.2011 р., кошти в оплату яких надійшли до цієї дати.

З викладеного випливає: витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів після 01.04.2011 р., передоплата за які надійшла від покупця до 01.04.2011 р., не включаються до витрат, оскільки дохід за ними згідно з правилами ПКУ не відображається (він відображений до 01.04.2011 р. за правилами Закону про податок на прибуток). Такі роз’яснення викладено в консультації фахівців Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби в розділі «Єдина база податкових знань» на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua.

 

Перерахування передоплати за товар (роботи, послуги) неплатнику податку на прибуток, нестандартному його платнику або нерезиденту до 01.04.2011 р., а отримання такого товару (робіт, послуг) — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство — платник податку на прибуток у березні 2011 року перерахувало передоплату за товар юридичній особі — платнику єдиного податку. Товар отримано від постачальника в квітні 2011 року.

У ситуації, що розглядається, сума передоплати постачальнику — неплатнику податку на прибуток до валових витрат покупця в I кварталі 2011 року не включається. Згідно з п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток витрати, здійснені на користь неплатника податку на прибуток, нестандартного його платника або нерезидента, набувають статусу валововитратних на дату оприбуткування товару, а для робіт (послуг) — на дату їх фактичного отримання, незалежно від наявності оплати (у тому числі частковою або авансовою). Тобто до валових витрат підприємства вартість передоплаченого товару могла б потрапити в періоді його отримання, тобто у II кварталі 2011 року.

Однак з 01.04.2011 р. підприємства повинні керуватися вже новими податково-прибутковими правилами, установленими ПКУ. Відповідно до абзацу другого п. 7 підрозд. 4 розд. XX цього документа не відображається у витратах підприємства вартість товарів (результатів робіт, послуг), отриманих після 01.04.2011 р., за якими аванс (передоплату) було перераховано до цієї дати та включено до валових витрат на дату його перерахування.

У ситуації, що розглядається, сума передоплати за товар не була врахована у складі валових витрат на дату її перерахування. Тому, на наш погляд, підприємство має право витрати на придбання товару в розмірі його собівартості включити до витрат у тому звітному періоді, в якому визнано дохід від реалізації цього товару. Виняток становлять витрати на придбання товару у фізособи-єдиноподатника (про це див. далі).

 

Придбання (оплата та отримання) товару у фізособи-єдиноподатника до 01.04.2011 р., а його реалізація — після 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство — платник податку на прибуток у I кварталі 2011 року придбало (оплатило та отримало) товар у фізичної особи — підприємця, який є платником єдиного податку. Витрати на придбання цього товару включено до валових витрат, при цьому в результаті проведення перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток товар ураховано в залишках ТМЦ на кінець звітного періоду (на 31.03.2011 р.). Отже, валові витрати за придбаним товаром виявилися такими, що дорівнюють нулю.

Товар реалізовано покупцю у II кварталі 2011 року (тобто після набрання чинності розд. III ПКУ).

На дату передачі товару покупцю підприємство відповідно до ст. 137 ПКУ має визнати дохід.

За загальним правилом, установленим п. 138.4 ПКУ, одночасно з визнанням доходу від реалізації товару платник податків має право відобразити у складі витрат витрати, що формують собівартість такого товару.

Разом із тим, п.п. 139.1.12 ПКУ містить заборону на віднесення до витрат у цілях визначення оподатковуваного прибутку витрат, понесених у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, що здійснює діяльність у сфері інформатизації).

На жаль, податківці дотримуються думки, що ця заборона поширюється і на ситуацію, коли витрати на придбання (собівартість) товарів (робіт, послуг) у фізичної особи — підприємця, що є платником єдиного податку, понесено (нараховано) до 01.04.2011 р. (див. консультацію фахівців Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби в розділі «Єдина база податкових знань» на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua).

Отже, витрати, що сформували собівартість товарів, які придбані (оплачені та отриманні) до 01.04.2011 р. у фізосіб-єдиноподатників та значаться в залишках ТМЦ на кінець I кварталу 2011 року, але реалізовані після 01.04.2011 р., підприємство не має права відобразити у складі витрат одночасно з визнанням доходу від їх реалізації. Справедливим такий підхід назвати важко.

 

Перехідні операції при зміні систем оподаткування (з ЄП на загальну систему)

Відвантаження товару платником єдиного податку до 01.04.2011 р., а отримання оплати за цей товар — після 01.04.2011 р. в умовах застосування загальної системи

Ситуація. Підприємство — платник єдиного податку за ставкою 6 % у березні 2011 року відвантажило покупцю товар. З 01.04.2011 р. воно переходить на загальну систему оподаткування й у квітні 2011 року отримує від покупця кошти в оплату відвантаженого товару.

На підставі норм Указу № 727 вартість товару, відвантаженого підприємством у період перебування на спрощеній системі оподаткування, не обкладалася єдиним податком. Чи потрібно при отриманні коштів в оплату раніше відвантаженого товару після переходу підприємства на загальну систему оподаткування у зв’язку з набранням чинності розд. III ПКУ відображати дохід за такою операцією?

Так, дохід у цій ситуації відображати потрібно. При цьому одночасно з визнанням доходу підприємство з метою визначення об’єкта оподаткування зможе відобразити у складі своїх витрат собівартість реалізованого товару, що склалася в період перебування на єдиному податку. Хоча прямо ПКУ це і не передбачено, але саме такої позиції дотримуються фахівці ДПСУ (див. консультацію, опубліковану в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 11, с. 46).

Здійснення витрат на виготовлення продукції в період перебування на спрощеній системі оподаткування (тобто до 01.04.2011 р.), а реалізація такої продукції — після переходу на загальну систему оподаткування (тобто після 01.04.2011 р.)

Ситуація. Підприємство, що було в I кварталі 2011 року платником єдиного податку за ставкою 10 %, з 01.04.2011 р. переходить на загальну систему оподаткування та реєструється платником ПДВ.

У березні 2011 року підприємством були понесені витрати на виготовлення 10 одиниць продукції в сумі 25000 грн. (собівартість однієї одиниці продукції за даними бухгалтерського обліку — 2500 грн.). У податковому обліку в I кварталі 2011 року сума таких витрат не відображалася, оскільки для спрощеної системи оподаткування їх розмір не має значення — єдиним податком обкладається виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У квітні 2011 року 6 одиниць готової продукції відвантажено покупцям на суму 23400 грн. (без ПДВ — 19500 грн.; ПДВ 20 % — 3900 грн.). У момент переходу до покупця власності на цю продукцію підприємством відображено дохід.

Платникам податку на прибуток, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, надана можливість одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на загальній системі оподаткування включати до складу витрат собівартість таких товарів, робіт, послуг, що склалася в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів (див. абзац третій п. 7 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Керуючись цією нормою, а також п. 138.4 ПКУ, підприємство в ситуації, що розглядається, у періоді визнання доходу (у II кварталі 2011 року) має право відобразити у складі своїх витрат витрати, що сформували собівартість реалізованої продукції, пропорційно сумі відображеного доходу. Тобто до витрат у II кварталі 2011 року потрапить собівартість лише 6 одиниць реалізованої продукції.

Проте нагадаємо: правила формування собівартості, установлені ПКУ, дещо відрізняються від бухоблікових правил: характерною особливістю «податкової» собівартості є те, що до неї не включаються змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, як це прийнято в бухобліку.

Виходить, що визначаючи розмір витрат, що претендують на включення до складу витрат згідно з ПКУ, підприємству слід раніше обчислену «бухгалтерську» собівартість реалізованої продукції перерахувати відповідно до вимог п. 138.8 ПКУ. Такий висновок випливає з п.п. 14.1.228 ПКУ, де зазначено: собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розд. III ПКУ — це витрати, що прямо пов’язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу.

Водночас існує й альтернативна позиція. Так, в абзаці третьому п. 7 підрозд. 4 розд. XX ПКУ чітко зазначено: у підприємства, що змінило свій статус з єдиноподатника на платника податку на прибуток, одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) до складу витрат включається собівартість таких товарів (робіт, послуг), що склалася в період перебування такого підприємства на спрощеній системі оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів. Тобто ключовими тут є слова «що склалася в період перебування такого підприємства на спрощеній системі оподаткування». А отже, перетворювати «бухгалтерську» собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг), обчислену в період перебування на єдиному податку, на «податкову» собівартість за правилами ПКУ не потрібно (мова йде про ту частину собівартості, яка в принципі включається до складу витрат згідно з ПКУ).

 

Повернення після 01.04.2011 р. товарів, придбаних (проданих) до 01.04.2011 р.

Ситуація. Підприємство в лютому 2011 року відвантажило покупцю товар на суму 12000 грн. (без ПДВ — 10000 грн.; ПДВ 20 % — 2000 грн.). У цьому ж місяці товар було оплачено покупцем.

У квітні 2011 року від покупця отримана рекламація, унаслідок чого товар повернено продавцю. Наступного дня підприємство-продавець повернуло покупцю грошові кошти за неякісний товар у сумі 12000 грн.

У цій ситуації товар було продано в I кварталі 2011 року, тому і покупець, і продавець відобразили таке придбання в обліку податку на прибуток за правилами, установленими Законом про податок на прибуток, а саме:

продавець уключив вартість проданого товару до складу валового доходу (рядок 01.1 декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року) та виключив з перерахунку за п. 5.9 (товар виключено із залишків ТМЦ на кінець звітного періоду, тобто на 31.03.2011 р.). Вартість товару у вигляді убутку балансової вартості запасів відображено в рядку 04.2 декларації;

покупець уключив вартість товару до складу валових витрат (рядок 04.1 декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року) та до перерахунку за п. 5.9. У результаті проведення такого перерахунку товар урахований у залишках ТМЦ на кінець звітного періоду (на 31.03.2011 р.), а його вартість у вигляді приросту балансової вартості запасів відображена в рядку 01.2 декларації, унаслідок чого валові витрати за таким товаром фактично дорівнюють нулю.

Якби після 01.04.2011 р. продовжував діяти Закон про податок на прибуток, то згідно з п. 5.10 цього Закону при поверненні товару сторони мали б у II кварталі 2011 року провести перерахунок своїх валових доходів та валових витрат.

Однак з 01.04.2011 р. порядок оподаткування прибутку підприємств регламентує вже ПКУ.

Пунктом 140.2 цього Кодексу також передбачено: якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, у тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів або права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому відбулася така зміна суми компенсації.

Водночас у п. 1 підрозд. 4 розд. XX ПКУ зазначено, що положення розд. III ПКУ застосовуються при розрахунках з бюджетом починаючи з доходів та витрат, отриманих та здійснених з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

На цій підставі працівники податкового відомства роблять висновок, що норми підрозд. 4 розд. XX ПКУ не передбачають права платника податків на застосування п. 140.2 ПКУ щодо перерахунку доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у зв’язку зі зміною суми компенсації товарів (робіт, послуг), у тому числі перерахунку у випадках повернення проданих товарів або права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, відображених у податковому обліку до 1 квітня 2011 року (див. консультацію фахівців Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби в розділі «Єдина база податкових знань» на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua).

Тобто податківці фактично забороняють продавцю і покупцю при поверненні після 01.04.2011 р. товарів, придбаних (проданих) до 01.04.2011 р., здійснювати перерахунок своїх доходів та витрат у порядку, установленому п. 140.2 ПКУ. При цьому вони не пропонують альтернативного варіанта вирішення проблеми — хоча б, наприклад, у вигляді виправлення помилки попередніх звітних періодів або відображення нового правочину (з відображенням доходу у сторони, що повертає товар, та витрат — у сторони, яка отримала повернений товар).

У результаті виходить, що незважаючи на повернення покупцем товару продавцю, а продавцем — грошових коштів покупцю, продавець повинен зберегти в себе валові доходи за таким товаром, хоча фактично для цього вже немає жодних підстав.

На наш погляд, такий підхід до «перехідного» повернення нелогічний та ущемляє права платників податків порівняно з іншими суб’єктами, в яких придбання та повернення товару здійснюватимуться після 01.04.2011 р.

Тому вважаємо: проведення продавцем і покупцем перерахунку доходів та витрат у випадках повернення після 01.04.2011 р. товарів, придбаних (проданих) до 01.04.2011 р., за правилами п. 140.2 ПКУ цілком справедливо.

 

Висновки

1. У ситуації, коли підприємство отримує передоплату від покупця за товар до 01.04.2011 р., а придбати (отримати) такий товар у постачальника та відвантажити його цьому ж покупцю планує після 01.04.2011 р., воно відображає валовий дохід за таким товаром за правилами Закону про податок на прибуток, але при цьому за правилами ПКУ втрачає витрати. Таку операцію вигідною не назвеш. Краще, якщо ви перекваліфікуєте цей договір купівлі-продажу в договір комісії на купівлю. Адже згідно з п. 7.9 Закону про податок на прибуток вартість придбаних за дорученням та за рахунок комітента товарів (робіт, послуг) не включається ні до складу валового доходу, ні до складу валових витрат комісіонера.

Для операцій з поставки товарів та придбання товарів/послуг за договорами комісії, доручення та іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на таке майно, перехідні положення нормами ПКУ не передбачені, тому такі договори, які було укладено та операції за якими почали здійснюватися до 01.04.2011 р., підлягають оподаткуванню за правилами, визначеними Законом про податок на прибуток. Утім, п. 153.4 ПКУ передбачена норма, аналогічна нормі п. 7.9 Закону про податок на прибуток: вартість придбаних за дорученням та за рахунок комітента товарів (робіт, послуг) не включається ні до складу доходів, ні до складу витрат комісіонера.

Утім, майте на увазі: для покупця товару договір купівлі-продажу та договір комісії на купівлю мають не зовсім однакові наслідки. За договором комісії при перерахуванні коштів комісіонеру у комітента не буде валових витрат.

2. Вам уже відомо: якщо дохід від продажу товарів, урахованих у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток на 31.03.2011 р., відображено платником податків до 01.04.2011 р. за першою подією — надходженням передоплати, то при відвантаженні цього товару після 01.04.2011 р. витрати за ним не відображаються. Виправити ситуацію, коли в підприємства при реалізації товарів після 01.04.2011 р. виникне дохід, але не буде витрат, можна, продавши такі товари ще до 1 квітня 2011 року. Зрозуміло, що підприємство повинне буде в I кварталі 2011 року збільшити свій валовий дохід, та зате при цьому воно виключить товар з перерахунку за п. 5.9. У результаті — вартість товару у вигляді убутку балансової вартості запасів відобразиться в рядку 04.2 декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року та зіграє на зменшення об’єкта оподаткування.

3. Як уже зазначалося, на думку податківців, витрати, які сформували собівартість товарів, що придбані (оплачені та оприбутковані) до 01.04.2011 р. у фізосіб-єдиноподатників та значаться в залишках ТМЦ на кінець I кварталу 2011 року, але реалізовані після 01.04.2011 р., підприємство не має права відобразити у складі витрат одночасно з визнанням доходу від їх реалізації. Уникнути ситуації, коли дохід є, а відповідних йому витрат немає, можна, як і в попередньому випадку, шляхом продажу «проблемних» товарів до 1 квітня 2011 року.

4. Оскільки податківці фактично забороняють продавцю і покупцю при поверненні після 01.04.2011 р. товарів, придбаних (проданих) до 01.04.2011 р., здійснювати перерахунок своїх доходів та витрат у порядку, установленому п. 140.2 ПКУ, сторонам має сенс піти альтернативним шляхом — оформити таке повернення як зворотний продаж, тобто як новий правочин за договором купівлі-продажу (з відображенням доходу у сторони, що повертає товар, та витрат — у сторони, що отримала повернений товар).

Тепер ви знаєте, як діяти в перехідний період. Бажаємо, щоб «притирка» до нових умов пройшла для вас легко і ви раділи результатам своєї роботи!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі