Відображаємо минулорічні збитки в декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2010 року

Друк

Відображаємо минулорічні збитки в декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2010 року

 

Як відомо, згідно зі змінами, унесеними до Закону про податок на прибуток Законом № 2275 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 50), від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що утворилося за підсумками 2009 року, може бути перенесено до складу валових витрат 2010 року лише в межах 20 % суми збитків. Ця норма вперше починає працювати в декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2010 року. Розглянемо, як практично провести таке обмеження та відобразити це в декларації.

Наталія ЯНОВСЬКА, Наталя БІЛОВА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток — Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 2275 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20.05.2010 р. № 2275-VI.

Порядок № 143 — Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143.

Інструкція № 276 — Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276.

 

Трохи історії

Нагадаємо, що в п. 6.1 Закону про податок на прибуток міститься норма, що дозволяє підприємствам, які спрацювали в попередньому податковому році зі збитком, уключити суму таких збитків (з урахуванням амортизаційних відрахувань) до складу валових витрат першого календарного кварталу поточного податкового року.

Тобто платник, в якого в рядку 08 «Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (-)» декларації з податку на прибуток за 2009 рік відображено від’ємне значення об’єкта оподаткування, до внесення змін до Закону про податок на прибуток Законом № 2275 міг перенести це від’ємне значення цілком, у повній сумі, але вже без знаку «-», у рядок 04.9 «від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року» декларації за I квартал 2010 року. Це значення мало повторюватися без змін у всіх подальших деклараціях 2010 року (за півріччя, 3 квартали, рік).

До відома: незважаючи на те що рядок 04.9 називається «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року», у ньому відображаються суми збитків не лише попереднього звітного року (що утворилися виключно в такому попередньому звітному році), а й накопичених у попередніх податкових періодах (тобто збитків, що утворилися починаючи з 2006 року). Підтвердження тому знаходимо, зокрема, в абзаці четвертому листа ДПАУ від 24.12.2009 р. № 28776/7/15-0317.

Однак у 2010 році до такого порядку обліку минулорічних збитків було внесено корективи.

 

Урізуємо до 20 % минулорічні збитки в декларації за 3 квартали 2010 року

Закон № 2275, що набрав чинності 16.06.2010 р. (II квартал), закріпив у пп. 6.1 і 22.4 Закону про податок на прибуток норми, які встановлюють 20 % обмеження для віднесення платником податків до валових витрат у 2010 році (рядок 04.9 декларації з податку на прибуток) сум від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що утворився станом на 01.01.2010 р. (від’ємний показник рядка 08 декларації з податку на прибуток за 2009 рік).

Решта ж 80 % минулорічних збитків «заморожуються» до кінця 2010 року і зможуть «зіграти» на збільшення валових витрат (потрапити до рядка 04.9 декларації) тільки в I кварталі 2011 року разом із сумою збитків 2010 року (якщо, звісно, на той час не буде запроваджено нові обмеження).

Зазначені новації застосовуються до показників, що відображаються в декларації з податку на прибуток за звітний податковий період «3 квартали 2010 року». Такі роз’яснення надала ДПАУ в консультації, опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 52, с. 12, та в листі від 14.07.2010 р. № 14009/7/15-0417 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 63). Отже, складаючи декларацію за півріччя 2010 року, платник податків міг керуватися колишньою редакцією п. 6.1 Закону про податок на прибуток і незважаючи на будь-які обмеження зберегти в ній той самий показник рядка 04.9 декларації за I квартал 2010 року, який він переніс туди з рядка 08 декларації за 2009 рік.

А от за підсумками трьох кварталів таку суму збитків потрібно урізати до 20 % і вже такий усічений показник відобразити в деклараціях за 3 квартали 2010 року та за рік. Це означає, що в рядку 04.9 декларації за 3 квартали вже не можна автоматично повторити показник рядка 04.9 двох попередніх декларацій поточного року (за I квартал та за півріччя), а потрібно відобразити лише 20 % його повної величини.

Приклад 1. Підприємство в рядку 08 декларації з податку на прибуток за 2009 рік відобразило від’ємне значення в сумі 50000 грн. Цю суму було перенесено в рядок 04.9 декларації за I квартал 2010 року та повторено в рядку 04.9 декларації за півріччя 2010 року. Протягом трьох кварталів 2010 року діяльність підприємства була прибутковою. Для спрощення прикладу сумою амортизації нехтуватимемо.

Наведемо зразок заповнення декларації з податку на прибуток (фрагмент).

 

Приклад заповнення декларації з податку на прибуток
за 3 квартали 2010 року з урахуваннямвід’ємного значення об’єкта оподаткування 2009 року

Таблиця 1

Показники

Код рядка

Сума

2009 рік

I квартал 2010 року

півріччя 2010 року

3 квартали 2010 року

1

2

3

4

5

6

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі

01

400000

175000

320000

380000

Скоригований валовий дохід
(01 ± 02)

03

400000

175000

320000

380000

Валові витрати, у тому числі:

04

450000

130000

270000

310000

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

410000

70000

190000

260000

від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

50000

50000

10000
(50000
х 20 % : 100 %)

інші витрати, крім визначених
у 04.1 ¸ 04.12

04.13

40000

10000

30000

40000

Скориговані валові витрати
(04 ± 05)

06

450000

130000

270000

310000

Об’єкт оподаткування позитивний (+)
від’ємний (-) ((± 03 - (± 06) - 07)

08

-50000

45000

50000

70000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:
(08 - 09 - 10)

11

-50000

45000

50000

70000

за базовою ставкою

11.1

-50000

45000

50000

70000

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

11250

12500

17500

за базовою ставкою

12.1

11250

12500

17500

Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13)

14

11250

12500

17500

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

11250

12500

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

11250

1250

5000

 

Як бачимо, у результаті застосування 20 % обмеження минулорічних збитків у декларації за 3 квартали 2010 року зменшується підсумковий показник валових витрат (рядок 06 декларації). У цьому прикладі це призвело до автоматичного збільшення об’єкта оподаткування і відповідно — до збільшення нарахованої суми податку на прибуток за цей звітний податковий період.

 

Виправляємо помилки, що збільшують минулорічний збиток

У згаданому листі від 14.07.2010 р. № 14009/7/15-0417 податківці роз’яснили, що обмеження, установлене п. 22.4 Закону про податок на прибуток, також застосовуватиметься до самостійно виявлених платником податків помилок за результатами минулих років, якщо такі помилки впливають на збільшення від’ємного значення, накопиченого станом на 01.01.2010 р. (рядок 08 декларації з податку на прибуток за 2009 рік).

Це означає: якщо підприємство, що завершило 2009 рік зі збитком, виявило в поточному році помилку, унаслідок якої від’ємне значення, відображене в рядку 08 декларації за 2009 рік, виявилося заниженим, то виправити її тепер можна теж лише з урахуванням 20 % обмеження. У решти 80 % суми помилки згідно з описаним принципом з’явиться можливість потрапити до валових витрат через рядок 04.9 декларації за I квартал 2011 року.

Для наочності розглянемо цю ситуацію на умовному прикладі.

Приклад 2. Змінимо умови прикладу 1 та припустимо, що підприємство в декларації з податку на прибуток за I квартал 2009 року не врахувало у складі валових витрат витрати в сумі 10000 грн., при цьому в тому самому звітному періоді платник податків спрацював зі збитком, сума якого склала 20000 грн.

У результаті помилки від’ємне значення об’єкта оподаткування (рядок 08) у декларації за 2009 рік виявилося заниженим на 10000 грн. Тобто якби декларацію за I квартал 2009 року було заповнено правильно, сума збитку дорівнювала б 60000 грн. (50000 грн. + 10000 грн.).

Цю помилку виявлено у вересні 2010 року.

Виправити таку помилку можна одним із двох способів, запропонованих п. 5.1 Закону № 2181 та п. 2.3 Порядку № 143:

1. Шляхом подання уточнюючого розрахунку. У цьому випадку підприємству слід подати два уточнюючі розрахунки: один до декларації з податку на прибуток за I квартал 2009 року, а другий — до декларації з податку на прибуток за I квартал 2010 року.

В уточнюючому розрахунку до декларації за I квартал 2009 року суму коригування (10000 грн.) підприємство повинне відобразити в рядку 2 зі знаком « + » та повторити її в рядку 4 зі знаком «-», причому сума помилки зазначається повністю, без 20 % обмеження. У рядку 7 потрібно проставити прокреслення, оскільки цей звітний період був збитковим.

В уточнюючому розрахунку до декларації за I квартал 2010 року сума коригування (10000 грн.) також відображається в рядку 2 зі знаком « + » та повторюється в рядку 4 зі знаком «-». У рядку 7 слід зафіксувати суму переплати зі знаком «-» у розмірі 2500 грн. При цьому і сума помилки, і сума переплати вказуються повністю, без 20 % обмеження.

Наведемо зразок заповнення уточнюючого розрахунку до декларації з податку на прибуток за I квартал 2010 року (фрагмент).

 

Приклад заповнення уточнюючого розрахунку до декларації
 з податку на прибуток за I квартал 2010 року

Таблиця 2

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Доходи не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валового доходу попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки:

1

код

сума (±)

Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки:

2

10000

код

04.9

сума (±)

10000

Амортизаційні відрахування не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні амортизації попереднього звітного періоду

3

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об’єкта оподаткування
р. 1 - р. 2 - р. 3

4

-10000

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках

5

25

Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов’язань, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки:

6

код

сума (±)

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

-2500

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

11250

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

8750

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки, р. 7 х 0,05

8

 

Зверніть увагу, що в рядку 04.9 декларації за 3 квартали 2010 року підприємство повинне «обрізати» правильну суму збитків 2009 року (з урахуванням виправлення). Показник цього рядка дорівнюватиме 12000 грн. ((50000 грн. + 10000 грн.) х 20 % : 100 %).

Результат виправлення помилки через уточнюючий розрахунок до декларації за I квартал 2010 року залишить свій слід і в рядку 15 декларації за 3 квартали 2010 року. Відбудеться це шляхом перенесення до цього рядка значення рядка 7 уточнюючого розрахунку до декларації з податку на прибуток за I квартал 2010 року (2500 грн.) зі знаком «-».

До речі, нагадаємо, що до 2010 року в картці особового рахунка платника відображалася різниця між показниками рядків 14 і 15 декларації з податку на прибуток за звітний період. Починаючи ж з I кварталу 2010 року, за роз’ясненнями ДПАУ, викладеними в листі від 12.04.2010 р. № 7163/7/15-0317 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 85), дані з декларації до картки особового рахунка платника податків переносяться за новими правилами: туди заноситься різниця між рядком 14 декларації за поточний період звітного року та рядком 14 декларації за попередній період цього року*. У цьому випадку показник, записаний до рядка 15 декларації за 3 квартали 2010 року, ніяк не вплине на суму, що відображається в картці особового рахунка підприємства.

* Згідно з усними роз’ясненнями представників ДПАУ показник рядка 14 поточної декларації зменшується/збільшується також на суми, відображені в уточнюючому розрахунку, які виправляють помилки поточного року.

Покажемо, як заповнюється декларація з податку на прибуток за 3 квартали 2010 року в ситуації, що розглядається (фрагмент).

 

Приклад заповнення декларації з податку на прибуток
за 3 квартали 2010 року в разі виправлення помилки,
що збільшує минулорічний збиток

Таблиця 3

Показники

Код рядка

Сума

півріччя 2010 року

3 квартали 2010 року

1

2

3

4

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі

01

320000

380000

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)

03

320000

380000

Валові витрати, у тому числі:

04

270000

312000

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

190000

260000

від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

50000

12000
((50000 + 10000)
х 20 % : 100 %))

інші витрати, крім визначених у 04.1 ¸ 04.12

04.13

30000

40000

Коригування валових витрат, у тому числі:
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

Скориговані валові витрати
(04 ± 05)

06

270000

312000

Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (-)
((± 03 - (± 06) - 07)

08

50000

68000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:
(08 - 09 - 10)

11

50000

68000

за базовою ставкою

11.1

50000

68000

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

12500

17000

за базовою ставкою

12.1

12500

17000

Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13)

14

12500

17000

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

11250

10000
(12500 - 2500)

Сума податку до сплати
(позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

1250

7000

 

2. Шляхом відображення в поточній декларації. Виправляючи минулорічну помилку в декларації за 3 квартали 2010 року, підприємству слід урахувати обмежувальні норми п. 22.4 Закону про податок на прибуток та відобразити показники так:

— у рядку 05.2 «самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів» зазначити зі знаком «+» лише 20 % суми виявленої помилки, тобто 2000 грн. (10000 грн. х 20 % : 100 %);

— у рядку 04.9 указати суму 10000 грн., тобто допустиму суму минулорічного збитку (показник рядка 08 декларації за 2009 рік), обмежену 20 % (50000 грн. х 20 % : 100 %).

Наведемо зразок заповнення декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2010 року для цього випадку (фрагмент).

 

Приклад заповнення декларації з податку на прибуток
за 3 квартали 2010 року в разі виправлення помилки,
що збільшує минулорічний збиток

Таблиця 4

Показники

Код рядка

Сума

півріччя 2010 року

3 квартали 2010 року

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі

01

320000

380000

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)

03

320000

380000

Валові витрати, у тому числі:

04

270000

312000

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

190000

260000

від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

50000

10000
(50000
х 20 %
: 100 %)

інші витрати, крім визначених у 04.1 ¸ 04.12

04.13

30000

40000

Коригування валових витрат, у тому числі:
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

2000
(10000
х 20 %
: 100 %)

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

2000
(10000
х 20 % : 100 %)

Скориговані валові витрати
(04 ± 05)

06

270000

312000

Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (-)
((± 03 - (± 06) - 07)

08

50000

68000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:
(08 - 09 - 10)

11

50000

68000

за базовою ставкою

11.1

50000

68000

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

12500

17000

за базовою ставкою

12.1

12500

17000

Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13)

14

12500

17000

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

11250

12500

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

1250

4500

 

Цей спосіб виправлення помилки, тобто через поточну декларацію, у ситуації, що розглядається, нам здається простішим, ніж через уточнюючий розрахунок.

Візьміть до відома: якщо ви виправили минулорічні помилки, що збільшують розмір від’ємного значення об’єкта оподаткування, зафіксованого на 01.01.2010 р., у декларації за I квартал або за півріччя 2010 року через рядки 02.2 або 05.2, то при складанні декларації за 3 квартали вам також доведеться урізати ці суми до 20 % від зазначених сум.

Наприклад, у рядку 05.2 декларації з податку на прибуток за півріччя 2010 року підприємство відобразило суму минулорічної помилки (заниження збитку) у розмірі 3000 грн. Тепер же, заповнюючи декларацію за 3 квартали, платнику податків доведеться зменшити її до 20 % та показати в цьому рядку лише 600 грн. (3000 грн. х 20 % : 100 %). Решта 2400 грн. (3000 грн. - 600 грн.) потраплять до валових витрат через рядок 04.9 декларації за I квартал 2011 року.

Так виправляються помилки, у результаті яких податковий збиток минулого року виявився заниженим. Ураховуючи, що вони не спричинили недоплати податку до бюджету, 5 % самоштраф у цьому випадку не сплачується.

А от якщо торік було допущено помилки, що спричинили завищення збитку, що утворився на 01.01.2010 р., їх виправлення здійснюється в загальному порядку на повну суму такого завищення в разі виникнення недоплати податку до бюджету — зі сплатою 5 % самоштрафу.

 

Відображаємо витрати, не враховані в минулорічних валових витратах через відсутність підтверджуючих документів

Якщо через відсутність підтверджуючих документів платник податків у минулому році або у звітних податкових періодах, що йому передують, не відобразив валові витрати (оскільки цього не допускає п.п. 5.3.9 Закону про податок на прибуток), він може зробити це в поточному році за умови відновлення таких документів (див. абзац шостий п.п. 5.3.9).

Підставою для такого відображення є п.п. 5.2.6 Закону про податок на прибуток, згідно з яким до валових витрат звітного податкового періоду може бути включено суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв’язку зі втратою, знищенням або пошкодженням документів, установлені правилами податкового обліку та підтверджені такими документами у звітному податковому періоді.

Як учинити, якщо відновлення документів припало на третій квартал 2010 року, тобто на період початку дії норм п. 22.4 Закону про податок на прибуток? Чи не поширюється на такі витрати 20 % обмеження?

На нашу думку, витрати, підтверджені відновленими документами, повинні включатися до валових витрат за 3 квартали 2010 року в повній сумі без будь-яких обмежень, причому навіть у випадку, якщо за підсумками 2009 року в підприємства був збиток і невідображені в той період суми могли б цей збиток збільшити.

По-перше, валововитратного статусу такі витрати набувають у 2010 році на підставі спеціального п.п. 5.2.6 Закону про податок на прибуток та відображаються в декларації з податку на прибуток через рядок 04.13 «інші витрати, крім визначених у 04.1 — 04.12». Це означає, що об’єкта оподаткування 2009 року ці витрати не стосуються, тобто не впливають на сформований за підсумками цього періоду збиток, у зв’язку з чим не повинні урізатися до 20 %.

По-друге, відображення валових витрат на підставі відновлених документів не має нічого спільного з виправленням минулорічних помилок, яке здійснюється відповідно до п.п. 5.2.7 Закону про податок на прибуток та відображається в рядку 05.2 декларації з податку на прибуток, якому податківці в листі від 14.07.2010 р. № 14009/7/15-0417 приділили окрему увагу.

Як бачимо, підстав для обмеження валововитратності витрат за відновленими документами немає. Водночас не виключено, що податківці подивляться на цю ситуацію інакше та настійно рекомендуватимуть підприємствам зменшити свій валововитратний «апетит» до 20 % і тут.

Сподіваємося, що ця стаття допоможе вам грамотно та кваліфіковано скласти податкову декларацію за підсумками трьох кварталів поточного року, що належно оцінять як перевіряючі, так і ваш керівник.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі