Патенти: податковий та бухгалтерський облік

Друк

 

Ведення діяльності, що патентується, потребує особливого порядку обліку. Тому для того, щоб допомогти тим, хто займається або тільки збирається зайнятися видами діяльності, що патентуються, розглянемо особливості податкового та бухгалтерського обліку патентів, а також порядок їх відображення в декларації з податку на прибуток.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Податковий облік

Як відомо, плата за торговий патент є самостійним загальнодержавним податком (абз. 18 п. 1 ст. 14 Закону № 1251), однак її облік істотно відрізняється від обліку більшості інших податків. Річ у тім, що згідно з п. 16.3 Закону про податок на прибуток на вартість придбаних торгових патентів зменшується податок на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню.

Перелік видів підприємницької діяльності, для здійснення яких необхідно витратитися на патент, зазначено в п. 1 ст. 1 Закону про патентування. До них, зокрема, належать:

1) торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України;

2) надання побутових послуг за Переліком № 576 незалежно від форми розрахунків;

3) діяльність з обміну іноземної валюти в пунктах обміну;

4) надання послуг у сфері грального бізнесу.

Саме у розрізі цих видів діяльності відповідно до п. 16.3 Закону про податок на прибуток приписується вести роздільний податковий облік. Таке розділення в обліку необхідне, щоб відповідні суми податку на прибуток у розрізі кожного виду діяльності зменшувалися на вартість торгових патентів, отриманих на кожний конкретний вид діяльності, що патентується.

Тому, якщо підприємство здійснює діяльність, що патентується і не підлягає патентуванню (наприклад, торгівлю за готівку та з використанням безготівкових розрахунків), або декілька видів діяльності, що патентується, то для виконання норм Закону про податок на прибуток слід вести окремий облік:

— валових доходів, отриманих від проведення кожного виду діяльності, що патентується;

— валових витрат, понесених у зв’язку зі здійсненням кожного виду такої діяльності;

— балансової вартості запасів, які використовуються для здійснення кожного виду діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому балансова вартість таких запасів не повинна брати участь у розрахунку приросту (убутку) запасів для визначення об’єкта оподаткування від іншої діяльності;

— амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для здійснення кожного виду діяльності, яка підлягає патентуванню. Зверніть увагу: пооб’єктний облік основних фондів груп 2 — 4 вести не потрібно. Податковий облік амортизаційних відрахувань слід здійснювати за загальними правилами.

 

Проводимо розподіл

Якщо основні фонди використовуються як для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, так і для іншої діяльності, то з метою визначення об’єкта оподаткування для різних видів діяльності застосовується метод пропорційного розподілу суми амортизаційних відрахувань залежно від питомої ваги доходів, що припадають на кожний вид діяльності.

Згідно з цим методом валовий прибуток платника податку, отриманий за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду як сума доходу, отриманого за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, відноситься до загальної суми валового доходу.

Для розподілу амортизаційних відрахувань можна скористатися такою формулою:

Ап = Азаг х ВДп : ВДзаг,

де Ап — сума амортизації, що припадає на конкретний вид діяльності, що патентується;

Азаг — загальна сума амортизації основних фондів, що одночасно використовуються в декількох видах діяльності;

ВДп — сума валового доходу, отриманого від конкретного виду діяльності, що патентується;

ВДзаг — загальна сума валового доходу від видів діяльності, в яких задіяно основні фонди.

Зверніть увагу: під розподіл потрапить уся сума амортизації основних фондів груп 2, 3, 4, уключаючи й об’єкти, які підприємство не використовує в діяльності, що патентується. Це пояснюється тим, що в податковому обліку амортизація нараховується в цілому за групами 2, 3, 4, а не пооб’єктно.

Аналогічно відбувається і розподіл валових витрат, які одночасно пов’язані з декількома видами діяльності:

ВВп = ВВзаг х ВДп : ВДзаг,

де ВВзаг — загальна сума валових витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, що підлягає патентуванню, так і з іншою діяльністю;

ВДп — сума валового доходу, отриманого підприємством від діяльності, що патентується;

ВДзаг — загальна сума валових доходів, отриманих від тих видів діяльності, за якими виробляється розподіл валових витрат.

Зверніть увагу: наприклад, витратами, що беруть участь як у діяльності підприємства, що патентується, так і в тій, що не патентується, може бути заробітна плата адмінперсоналу та соцстрахівські нарахування на неї. Адже не можна точно визначити, скільки часу витрачають працівники адміністрації на ведення/керування діяльністю, що патентується, а скільки на ведення/керування діяльністю, що не патентується. Сюди відносяться і витрати на оренду приміщень, а також комунальні платежі тощо.

Вихідні дані для розрахунку розподілу амортизації та валових витрат наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку розподілу амортизації та валових витрат

Амортизація

Валові витрати

показник

декларація з податку на прибуток

показник

декларація з податку на прибуток

ВДп

Ряд. А1 таблиці 3 додатка К6 до декларації

ВДп

Ряд. А1 таблиці 3 додатка К6 до декларації

ВДзаг

Ряд. 03 декларації

ВДзаг

Ряд. 03 декларації

Азаг

Ряд. 07 декларації

ВВзаг

Наприклад, дані розрахункової відомості ЗП адмінперсоналу

Ап

Ряд. А3 таблиці 3 додатка К6 до декларації (Азаг х ВДп : ВД заг)

ВВп

Ряд. А2 таблиці 3 додатка К6 до декларації (ВВзаг х ВДзаг : ВДп)

 

Для проведення розподілу також важливо пам’ятати, що безповоротна фінансова допомога, а також інші доходи, зазначені в п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток, є для підприємства доходами, отриманими з інших джерел. До діяльності, що патентується, такі доходи жодного відношення не мають. Безповоротну фінансову допомогу та інші доходи отримані з «інших джерел» не можна пов’язати з будь-яким видом діяльності, що патентується: торгівля, побутові послуги, торгівля готівковими валютними цінностями, гральний бізнес. Отже, ці доходи повинні обліковуватися як доходи, отримані від діяльності, що не патентується. Зрозуміло, що такі доходи формуватимуть податок на прибуток від діяльності, що не патентується, а його не може бути зменшено на суму вартості торгового патенту. Оскільки безповоротна фінансова допомога включається до складу валових доходів, то її сума повинна враховуватися у знаменнику дробу формули. Такої ж думки дотримуються і податківці (див. лист ДПАУ від 02.10.2007 р. № 12000/5/15-0215 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 88).

Щодо балансової вартості запасів, то тут зазначимо таке. Згідно з п. 16.3 Закону про податок на прибуток платник повинен вести окремий облік приросту (убутку) ТМЦ, які використовуються в діяльності, що патентується, і при цьому не враховувати такі ТМЦ при розрахунку приросту (убутку) для визначення об’єкта оподаткування від іншої діяльності. Однак далеко не завжди первісно відомо, до якого виду діяльності відносяться ті чи інші запаси. Тому підприємству треба буде в таблиці 1 додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток виконувати розрахунок приросту (убутку) за всіма видами діяльності, а для цілей окремого обліку або «витягувати» вартість таких запасів, які чітко можна віднести до конкретного виду діяльності, або визначати ці показники, застосовуючи метод пропорційного розподілу, що використовується для розподілу амортизації та валових витрат.

При складанні декларації за звітні періоди кожного разу потрібно розподіляти витрати та амортизацію наростаючим підсумком з початку року, а не за останній календарний квартал такого звітного періоду. Тоді і базу розподілу (ВДп та ВДзаг) необхідно брати також наростаючим підсумком. Це пов’язане з тим, що показники декларації з податку на прибуток за звітний період розраховуються наростаючим підсумком з початку року (п. 1.5 Порядку № 143 і п. 16.4 Закону про податок на прибуток).

 

Патенти, оплачені авансом

Вартість торгових патентів не відноситься до валових витрат підприємства, тому правило першої події з п. 11.2 Закону про податок на прибуток у цьому випадку не діє. У зв’язку з цим плата за патент, унесена як передоплата за декілька місяців, відображається в податковому (звітному) періоді, на який припадає дія патенту.

Отже, при складанні податкової декларації з податку на прибуток підприємству слід зменшувати суму податку на прибуток звітного періоду на вартість тільки тих оплачених торгових патентів, строк дії яких припадає на цей звітний період.

Наприклад, у січні 2009 року підприємство придбало патент (210 грн./міс.) та оплатило його вартість за період лютий 2009 року — січень 2010 року, усього — 2520 грн. Тоді в декларації з податку на прибуток за 1 квартал 2009 року підприємство зможе врахувати за наявності відповідної суми прибутку вартість патенту за лютий і березень — 420 грн.

Інший приклад. У лютому 2009 року підприємство придбало патент (320 грн./міс.) та оплатило його вартість за перший і останній місяці його дії (березень 2009 року та лютий 2010 року), усього — 640 грн. Тоді в декларації з податку на прибуток за 1 квартал 2009 року підприємство зможе врахувати за наявності відповідної суми прибутку вартість патенту за один місяць (березень 2009 року) — 320 грн., решта 320 грн. знайдуть своє відображення в декларації за 1 квартал 2010 року.

 

Облік короткострокового та пільгового патенту

У п. 16.3 Закону про податок на прибуток зазначено, що під його дію підпадають платники податків, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону про патентування. При цьому будь-які уточнення щодо того, наскільки регулярною та постійною має бути така діяльність, у Законі про податок на прибуток відсутні. Отже, навіть при придбанні короткострокового торгового патенту (для торгівлі на виставках, ярмарках, для разової реалізації товару за готівку тощо) підприємство повинно керуватися нормами п. 16.3 Закону про податок на прибуток.

Аналогічно обліковується і вартість пільгового патенту, за яким підприємство здійснює торговельну діяльність. Незважаючи на невелику вартість — 25 грн. за весь строк дії патенту (12 місяців), — підприємство має право на цю суму зменшити оподатковуваний прибуток від здійснення торговельної діяльності, що патентується.

 

Відображення патентів у декларації

Отже, ми з’ясували, що необхідно вести роздільний податковий облік валових витрат, валових доходів, балансової вартості запасів та амортизації окремо за кожним видом діяльності, що патентується. Результати такого обліку відображаються в таблиці 3 додатка К6, який необхідно подавати при заповненні рядка 13 декларації з податку на прибуток. У цій таблиці розраховується частина вартості торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Зазначена таблиця 3 додатка К6 складається з чотирьох блоків (А, Б, В, Г), у кожному з яких здійснюється розрахунок вартості патентів, що враховуються у зменшення податку на прибуток, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення одного з видів діяльності:

— блок А — торговельної діяльності;

— блок Б — діяльності з надання побутових послуг;

— блок В — діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями;

— блок Г — грального бізнесу.

Якщо якимось видом діяльності, що патентується, підприємство не займається, то в рядках відповідного блока ставляться прокреслення. Розрахунок здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

При заповненні таблиці 3 головне — не віднести у зменшення податку на прибуток суму вартості торгових патентів більшу, ніж податок на прибуток, отриманий від здійснення відповідної діяльності, що патентується.

У відповідних рядках таблиці 3 додатка К6 відображаються шляхом перенесення з окремого обліку валові доходи, валові витрати та суми амортизаційних відрахувань за звітний період за видами діяльності, що патентується. На їх підставі розраховується об’єкт оподаткування (показник рядків А4, Б4, В4 і Г4) та податок на прибуток (показник рядків А5, Б5, В5 і Г5) за кожним видом діяльності, що патентується. У рядках А6, Б6, В6 і Г6 показується вартість патентів, придбаних платником податку у звітному періоді для здійснення відповідної діяльності, що патентується.

Показник, сформований у рядку 13.1 таблиці 3, отриманий шляхом складання сум за рядками А, Б, В і Г таблиці 3 додатка К6, переноситься до таблиці 1 цього ж додатка, далі враховується в ряд. 13 декларації.

Зверніть увагу: сума нарахованого податку насамперед зменшується на суму вартості патентів, що відображається в рядку 13.1 таблиці 1, і тільки потім — на решту сум, перелічених у рядках 13.2, 13.3 і 13.4 таблиці 1.

Окремий облік ведеться тільки для обчислення вартості патентів, що враховуватиметься у зменшення податкового зобов’язання. Сума ж податку на прибуток до сплати визначається виходячи із загального об’єкта оподаткування з урахуванням прибутків за одними видами діяльності та збитків за іншими. Тому в декларації відображається загальна сума податкових зобов’язань за всіма видами діяльності. Це підтверджує і ДПАУ (див. лист від 05.08.2005 р. № 15614/7/11-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 65).

І ще важливе питання. Здаючи декларацію з податку на прибуток, від податківців частенько можна почути, що показник рядка 13 декларації не може бути більше, ніж показник рядка 12. Однак це не зовсім так.

Згідно з Порядком № 143 показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися. Тому показник рядка 13 таблиці 1 додатка К6 має збігатися з показником рядка 13 декларації.

Вартість патентів може грати у зменшення податку на прибуток тільки в межах податку на прибуток від відповідного виду діяльності, що патентується. Однак з урахуванням того, що в рядку 12 декларації (сума податку) показники видів діяльності, що патентуються, та інших згортаються, то цілком можлива ситуація, коли рядок 13.1 таблиці 1 буде більше нарахованого податку на прибуток.

Це можна спостерігати в такому випадку. Припустимо, об’єкт оподаткування за роздрібною торгівлею 60000 грн. (податок на прибуток — 15000 грн.), вартість оплачених патентів — 7000 грн. (уся сума грає у зменшення податку). А за іншою діяльністю отримано збиток у значній сумі — 50000 грн. Оскільки показники згортаються, то в рядку 12 буде зазначено загальний податок на прибуток — 2500 грн. (10000 х 25 %), але вартість патентів слід урахувати повною сумою (7000 грн.). От і виходить, що рядок 13 більше рядка 12 декларації.

До речі, про те, що рядок 12 може бути менше рядка 13, зазначається у самій декларації. У виносці «**» до ряд. 14 зазначено, що він заповнюється при позитивному значенні. А оскільки він є різницею рядка 12 та рядка 13, то розробники декларації передбачали, що така різниця може бути від’ємною із зазначенням у рядку 14 прокреслення.

Розглянемо порядок відображення вартості патентів у декларації з податку на прибуток на прикладі.

Приклад 1. Підприємство «Спецторг» із січня 2009 року прийняло рішення займатися торговельною діяльністю за готівкові кошти та надавати побутові послуги. Для цього наприкінці грудня 2008 року було придбано торгові патенти на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання послуг. Вартість одного патенту становить 320 грн./міс. Відповідно у грудні 2008 за патенти було сплачено 1280 грн. (за січень 2009 року і грудень 2009 року), у січні 2009 року — 640 грн. (за лютий 2009 року), у лютому 2009 року — 640 грн. (за березень 2009 року) і відповідно в березні — 640 грн. (за квітень). Загальна сума валового доходу за 1 квартал 2009 року склала 1500 тис. грн., у тому числі, доходи від торгівлі за готівкові кошти — 800 тис. грн., доходи від надання побутових послуг — 80 тис. грн. Загальна сума валових витрат за 1 квартал 2009 року склала 960 тис. грн., витрати, на торгівлю за готівкові кошти — 470 тис. грн., на надання послуг — 80 тис. грн., витрати, які одночасно пов’язані з усіма видами діяльності, — 110 тис. грн. Загальна сума амортизаційних відрахувань за 1 квартал 2009 року становить 30 тис. грн. — основні фонди одночасно використовуються в усіх видах діяльності.

Спершу виконаємо розподіл амортизаційних відрахувань та валових витрат і для наочності наведемо його в табл. 2.

 

Таблиця 2

Розподіл амортизації та валових витрат між видами діяльності, що патентуються

Показник

Усього, тис. грн.

У тому числі за видами діяльності, тис. грн.

загальні для всіх видів

торгівля за готівку

надання послуг

Валовий прибуток

1500

800

80

Валові витрати

960

110

528,667

(470 + 110 х 800 : 1500)

85,866

(80 + 110 х 80 : 1500)

Амортизаційні відрахування

30

30

16

(30 х 800 : 1500)

1,6

(30 х 80 : 1500)

Оподатковуваний прибуток

510

255,333

-7,466

 

На підставі наведених даних заповнимо декларацію з податку на прибуток та додаток К6 за 1 квартал 2009 року.

 

Таблиця 3

Фрагмент заповнення таблиці 3 додатка К6 до рядка 13 декларації

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Вартість торгових патентів придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання (А + Б + В + Г)

13.1

960

...

Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (-) (А1 - А2 - А3)

А4

255333

Податок з прибутку, отриманого від здійснення торговельної діяльності (позитивне значення /А4 х 0,25/)

А5

63833

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності

А6

960*

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку (А6, але не більше значення А5)

А

960

...

Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (-) (Б1 - Б2 - Б3)

Б4

-7466

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання побутових послуг (позитивне значення /Б4 х 0,25/)

Б5

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання побутових послуг

Б6

960

Вартість торгових патентів придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання побутових послуг, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку (Б6, але не більше значення Б5)

Б

...

 

* Ураховується вартість патентів на здійснення торговельної діяльності, дія яких припадає на січень — березень 2009 року (320 грн. х 3 міс.).

 

Таблиця 4

Фрагмент заповнення таблиці 1 додатка К6 до рядка 13 декларації

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + 13.5.1)

13

960

вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку

13.1

960

...

 

Таблиця 5

Фрагмент заповнення декларації з податку на прибуток підприємства

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

1500000

...

Валові витрати, у тому числі:

04

960000

...

Сума амортизаційних відрахувань

07 К1

30000

...

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10)

11

510000

...

Нарахована сума податку **, у тому числі:

12

127500

...

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

960

Податкове зобов’язання звітного періоду **(12 - 13)

14

126540

...

 

Якщо діяльність, що патентується, збиткова

У п. 16.3 Закону про податок на прибуток нічого не зазначено про збитки від діяльності, що патентується, немає в ньому посилання і на «збиткову» ст. 6 цього Закону. Механізм перенесення збитків від діяльності, що патентується, минулого року до складу валових витрат, пов’язаних з отриманням валових доходів діяльності, що патентується, у наступному році реалізовано тільки в таблиці 3 «Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку» додатка К6 до декларації. Причому таке перенесення збитків здійснюється точно в розрізі видів діяльності, що патентується.

Для цієї мети призначено рядки А2.2, Б2.2, В2.2 і Г2.2. Тобто, якщо підприємство за підсумками року має збиток за діяльністю, що патентується, наприклад, за підсумками декларації за рік у таблиці 3 додатка К6 рядок А4 має від’ємне значення, то значення цього рядка підприємство зможе перенести до рядка А 2.2 таблиці 3 додатка К6, що заповнюються до декларації за 1 квартал наступного року.

Щодо вартості патентів, що відносяться до збиткового виду діяльності, то вони хоча і відображаються в податковому обліку (залежно від виду діяльності в рядку А6, Б6, В6, Г6 таблиці 3 додатка К6), але на суму податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками року, не впливають. У підсумковому рядку відповідного блока (А, Б, В або Г) у цьому випадку ставиться прокреслення. При цьому вартість таких патентів, що залишилася непогашеною до кінця звітного року, не переноситься на наступний рік і в декларації за 1 квартал та подальші періоди наступного року не відображається.

 

Незарахована вартість патентів та валові витрати

У ході ведення обліку діяльності, що патентується, може виникнути запитання: чи можна вартість патентів, що не потрапила у зменшення податку на прибуток, уключити до валових витрат? Річ у тім, що згідно з п.п. 5.3.4 Закону про податок на прибуток не включаються до складу валових витрат витрати на сплату вартості патентів, яка враховується у зменшення податкових зобов’язань платника податку в порядку, передбаченому п. 16.3 цього Закону. З цього пункту можна зробити помилковий висновок, що не включається до валових витрат тільки та частина вартості патентів, що зменшила податкові зобов’язання з податку на прибуток, а вартість патентів, що залишилася не зарахованою у зменшення податку на прибуток, уключається до складу валових витрат.

Звертаємо увагу: вартість патентів, фактично не зарахована у зменшення податку на прибуток, уключити до складу валових витрат не можна.

Вартість торгових патентів, або її частина, що не взяла участі у зменшенні загальної суми податку на прибуток, тобто що не потрапила до рядка 13.1 таблиці 3 додатка К6 в одному періоді, завдяки дії наростаючого підсумку може потрапити туди в наступному періоді протягом звітного року. Однак після закінчення року не використана у зменшення податку вартість патентів, як зазначалося вище, просто «пропадає».

 

Бухгалтерський облік

Відповідно до Інструкції № 291 облік плати за торговий патент ведеться на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Для цього доцільно відкрити відповідний субрахунок. На витрати у звітному періоді списується вартість патентів, дія яких припадає на цей період.

Згідно з п. 5 П(С)БО 17 «Податок на прибуток» поточний податок на прибуток визнається зобов’язанням у сумі, що підлягає сплаті. Це означає, що враховувати податок на прибуток слід уже за вирахуванням плати за патент, тобто в сумі, що дорівнює показнику рядка 12 декларації з податку на прибуток підприємства, зменшеному на вартість торгових патентів, зараховану у зменшення податку (рядок 13.1 додатка К6).

Відповідно плату за торгові патенти в бухгалтерському обліку слід відображати окремо від податку на прибуток шляхом безпосереднього списання на рахунок 92 «Адміністративні витрати».

Приклад 2. Підприємство прийняло рішення займатися торгівлею за готівкові кошти. Для цього наприкінці грудня 2008 року придбано торговий патент на здійснення торговельної діяльності. Вартість патенту становить 180 грн./міс. За патент було сплачено 2160 грн. (підприємство внесло вартість патенту авансом за весь рік). Податок на прибуток за 1 квартал 2009 року (без урахування патентів) склав 2000 грн.

 

Таблиця 6

Облік придбаних підприємством патентів

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оплачено вартість торгового патенту за січень — грудень 2009 року

39

311

2160

2

Списано вартість патентів за січень — березень 2009 року на витрати

92

39

540

3

Нараховано податок на прибуток за 1 квартал

981

641

1460

4

Сплачено податок на прибуток за 1 квартал

641

311

1460

 

Як бачимо, облік патентів тільки на перший погляд видається складним та трудомістким. Однак, якщо розібратися та правильно налагодити ведення обліку видів діяльності, що патентуються, у підприємства облікових проблем не виникне.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі