У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
29/78
Податки & бухоблік
Податки & бухоблік, Золотой фонд.

Відповідальність перед фондами соціального страхування, а також за порушення порядку сплати податку з доходів фізичних осіб та подання звітності

 

В умовах економічної кризи чимало роботодавців у зв’язку з відсутністю грошових коштів не можуть своєчасно виплачувати своїм працівникам заробітну плату, а також своєчасно сплачувати внески до фондів соціального страхування та податок з доходів фізичних осіб. За ці та інші порушення чинним законодавством передбачено відповідальність і для підприємств, і для посадових осіб підприємств.

 

Документи

КпАП — Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 2181 — Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 1533 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Інструкція № 21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 36 Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36.

 

Для зручності в роботі всі види можливих порушень та їх наслідки для підприємств і посадових осіб наведемо в таблиці.

 

Відповідальність перед фондами соціального страхування, а також за порушення
порядку сплати податку з доходів та подання звітності

№ з/п

Вид порушення

Фінансові санкції

Адміністративний штраф

Підстава

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення правопорушення

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення правопорушення

1

2

3

4

5

6

7

Пенсійний фонд

1

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду

Штраф у розмірі 10 % своєчасно не сплачених страхових внесків

Залежно від розміру несплати (несвоєчасної) сплати страхових внесків:

— у сумі, що не перевищує 300 нмдг (90750 грн.*), — штраф у розмірі від 25 до 50 нмдг (від 425 до 850 грн.);

— у сумі, яка перевищує 300 нмдг (90750 грн.*), — штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

Штраф у розмірі від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)

П. 2 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058, п. 10.1 Інструкції № 21-1, ч. 3, 4 ст. 1651 КпАП

Пеня нараховується на суми несвоєчасно сплачених страхових внесків та штрафних санкцій у розмірі 0,1 % зазначених сум за кожний день прострочення платежу

* Відповідно до п. 22.5 Закону № 889 у цьому випадку неоподатковуваний мінімум приймається на рівні податкової соціальної пільги, визначеної в п.п. 6.1.1 Закону № 889 для відповідного року (у 2009 році — 302,50 грн.). Отже, у 2009 році межа для застосування того чи іншого розміру штрафу становить 90750 грн. (302,50 грн. х 300).

2

Приховування (заниження) страхувальником суми заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески

Штраф у розмірі всієї заниженої (прихованої) заробітної плати (виплат, доходу)

Штраф у трикратному розмірі суми заниженої (прихованої) заробітної плати (виплат, доходу)

Штраф у розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.)

Штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.)

П. 3 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058, ч. 1, 2 ст. 1651 КпАП

3

Донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків

Штраф у розмірі 5 % донарахованих сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховані ці суми

Штраф у розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.)

Штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.)

П. 4 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058, ч. 1, 2 ст. 1651 КпАП

4

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, передбаченої законодавством

Штраф у розмірі 10 % сум страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання звітності, але не менше 10 нмдг (170 грн.)

Штраф у розмірі 20 % сум страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання звітності, але не менше 20 нмдг (340 грн.)

Штраф у розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.)

Штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.)

П. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058, ч. 1, 2 ст. 1651 КпАП

5

Неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески; відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків, порушення встановленого порядку нарахування страхових внесків

Штраф у розмірі 20 нмдг (340 грн.)

Штраф у розмірі 40 нмдг (680 грн.)

Штраф у розмірі від 20 до 30 нмдг

(від 340 до 510 грн.)

Штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.)

П. 6 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058, ст. 1651 КпАП

6

Несплата, неповна або несвоєчасна сплата авансових платежів за страховими внесками

Штраф у розмірі 50 % сум несплачених або несвоєчасно сплачених авансових платежів

Залежно від розміру несплати (несвоєчасної) сплати авансових платежів:

— у сумі, що не перевищує 300 нмдг (90750 грн.), — штраф у розмірі від 25 до 50 нмдг (від 425 до 850 грн.);

— у сумі, яка перевищує 300 нмдг (90750 грн.), — штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

Штраф у розмірі від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)

П. 7 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058,ч. 3, 4 ст. 1651 КпАП

7

Ненадання відомостей про обставини, які спричинюють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків

Штраф у розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.)

Штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.)

Ч. 1, 2 ст. 1651 КпАП

8

Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій із коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду

9

Учинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг(від 170 до 340 грн.)

Ст. 18823 КпАП

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1

Несвоєчасна сплата страхових внесків

Штраф у розмірі 50 % належної сплаті суми страхових внесків за весь період, який минув із дня, коли страхувальника було взято на облік**

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Абз. 3 ч. 1 ст. 30 Закону № 2240, ст. 1655 КпАП

Пеня розраховується виходячи із 120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати (день виникнення недоїмки), нарахованої на всю суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк

** На практиці штраф розраховується не від суми внесків за весь період з моменту взяття страхувальника на облік, а від суми не перерахованих своєчасно внесків (лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.04.2006 р. № 05-31-850).

2

Неповна сплата страхових внесків

Штраф у розмірі прихованої (заниженої) заробітної плати, на яку відповідно до Закону № 2240 нараховуються страхові внески ***

Штраф у трикратному розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку відповідно до Закону № 2240 нараховуються страхові внески***

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Абз. 4 ч. 1 ст. 30 Закону № 2240, ст. 1655 КпАП

 

 

Пеня розраховується виходячи з 120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати (день виникнення недоїмки), нарахованої на всю суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк

 

 

 

3

Порушення порядку витрачання страхових коштів

Штраф у розмірі 50 % належної сплаті суми страхових внесків

Абз. 5 ч. 1 ст. 30 Закону № 2240, ст. 1655 КпАП

*** Штраф за неповну сплату страхових внесків не застосовується, якщо заробітну плату відображено страхувальником за даними бухгалтерського обліку та у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, нарахування страхових внесків проведено в повному обсязі, але внески своєчасно не сплачено (лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.10.2005 р. № 05-31-1628). У цьому випадку застосовується штраф за несвоєчасну сплату страхових внесків (див. п. 1).

Фонд соціального страхування на випадок безробіття

1

Несвоєчасна та неповна сплата страхових внесків

Штраф у розмірі прихованої суми виплат, на які нараховуються страхові внески****

Штраф в трикратному розмірі прихованої суми виплат, на які нараховуються страхові внески****

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Абз. 3 ч. 1 ст. 38 Закону № 1533, ст. 1653 КпАП

Пеня обчислюється виходячи з 120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк

**** Штраф застосовується в разі, якщо сума коштів, на яку нараховуються страхові внески, не відображена в розрахунковій відомості (лист Державного центру зайнятості від 08.01.2003 р. № ДЦ-09-43).

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

1

Несвоєчасна та неповна сплата страхових внесків

Пеня нараховується виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 52 Закону № 1105, п. 5.1 Інструкції № 36, ст. 1654 КпАП

2

Приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Ст. 1654 КпАП

3

Неподання, подання не за встановленою формою звітності зі страхових внесків

4

Несвоєчасне інформування Фонду:— про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві;— про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві; — про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства

5

Учинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Фонду у здійсненні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, сплатою страхових внесків та цільовим використанням коштів Фонду

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Ст. 18824 КпАП

Порушення порядку сплати податку з доходів фізичних осіб та подання звітності

1

Виплата доходів без попереднього нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб, неповне утримання податку

Штраф у розмірі 200 % неутриманого податку з доходів

Штраф у розмірі від 2 до 3 нмдг (від 34 до 51 грн.)

Штраф у розмірі від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.)

П.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181, ст. 1634 КпАП

2

Несвоєчасне перерахування податку з доходів податковими агентами, які виплатили дохід фізичним особам, перерахування податку за рахунок коштів підприємства (крім випадків, коли це передбачено Законом № 889)

—*****

Штраф у розмірі від 2 до 3 нмдг (від 34 до 51 грн.)

Штраф у розмірі від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.)

Ст 1634 КпАП

***** У разі несвоєчасної сплати податку з доходів при виплаті заробітної плати штраф, передбачений п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст 17 Закону № 2181, не застосовується. Підприємство має сплатити такий штраф тільки у випадку, якщо при перевірці виявлено, що виплату заробітної плати було здійснено без попереднього нарахування або неповного нарахування податку з доходів (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 6, с. 47).

3

Неподання, несвоєчасне подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Штраф у розмірі від 2 до 3 нмдг (від 34 до 51 грн.)

Штраф у розмірі від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.)

Ст 1634 КпАП

4

Неподання, несвоєчасне подання Податкового розрахунку резидента, який виплачує дивіденди

Штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за кожний випадок неподання або затримки

Штраф у розмірі від 2 до 3 нмдг (від 34 до 51 грн.)

Штраф у розмірі від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.)

П.п. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181, ст. 1634 КпАП

5

Неподання, несвоєчасне подання громадянами декларації про доходи, уключення до декларації недостовірних відомостей, неведення або неналежне ведення обліку доходів та витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку

Штраф у розмірі від 3 до 8 нмдг (від 51 до 136 грн.)

Штраф у розмірі від 5 до 8 нмдг (від 85 до 136 грн.)

Ст. 1641 КпАП

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі