У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
69/78
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік, Золотой фонд.

Отримуємо транспортно-експедиторські послуги від нерезидента — нараховуємо ПДВ

При транспортуванні товару за кордон підприємство отримало транспортно-експедиторські послуги від нерезидента. Чи обкладаються такі послуги ПДВ? Чи потрібно їх відображати в Реєстрі та декларації?

(м. Вінниця)

 

Так, транспортно-експедиторські послуги, отримані від нерезидента, є об’єктом обкладення ПДВ. А все тому, що в послуг (у тому числі й послуг нерезидентів) — свої особливості. Нагадаємо правила їх оподаткування.

Під об’єкт обкладення ПДВ підпадають тільки ті послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України. У свою чергу, місце постачання послуг визначають за правилами спеціальних «послугових» пп. 186.2 — 186.4 ПКУ. Причому для транспортно-експедиторських послуг порядок визначення місця постачання прямо обумовлено окремим п.п. «ж» п. 186.3 ПКУ. Він передбачає, що місце постачання таких послуг визначається за місцем, у якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання (або, в разі відсутності такого місця, — за місцем постійного чи переважного його проживання), тобто за місцезнаходженням отримувача.

Оскільки в нашому випадку отримувачем таких послуг є резидент (який перебуває в Україні), місце постачання транспортно-експедиторських послуг вважається також таким, що розташоване на митній території України. Отже, вони є об’єктом обкладення ПДВ, причому за загальною ставкою 20 % (під нульову ставку, встановлену для міжнародних перевезень п.п. «а» п.п. 195.1.3 ПКУ, вони не підпадають).

Про це говорили і податківці в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом ДПСУ від 06.07.2012 р. № 610, яку присвячено транспортно-експедиторській діяльності (далі — УПК № 610, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 59, с. 34). Із посиланням на положення п.п. «ж» п. 186.3 ПКУ в ній роз’яснювалося:

якщо транспортно-експедиторські послуги надаються замовнику-резиденту, то такі послуги підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою (незалежно від того, резидентом чи нерезидентом такі послуги надаються)

І тільки у протилежному випадку (коли подібні послуги поставляються замовнику-нерезиденту) транспортно-експедиторські послуги не підпадають під об’єкт обкладення ПДВ.

Детальніше ситуація розглядалася у запитаннях 5 і 9 УПК № 610. У них зазначалося, що в разі отримання від нерезидента послуги з «українським» місцем постачання замовник-резидент повинен враховувати правила ст. 208 ПКУ. А отже, виписати за такими послугами податкову накладну (з типом причини «14» і проставлянням замість ІПН продавця-нерезидента умовного коду «300000000000») в одному примірнику (п. 208.2 ПКУ), включивши суму нарахованого ПДВ до складу своїх податкових зобов’язань. Зверніть увагу: така податкова накладна виписується за першою подією (тобто або на дату списання коштів з банківського рахунка платника податків (оплати послуг), або на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом (отримання послуг), — залежно від того, яка з подій була першою (п. 187.8 ПКУ)). При цьому базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість послуг, що перераховується в національну валюту за курсом НБУ на день виникнення податкових зобов’язань (тобто на дату першої з подій, що відбулися, п. 190.2 ПКУ). На цю базу «зверху» нараховують ПДВ (п. 208.2 ПКУ).

У наступному звітному періоді на підставі цієї ж податкової накладної замовник-резидент (платник ПДВ) має право суму такого ПДВ уключити до податкового кредиту (пп. 198.2, 201.12, 208.2 ПКУ).

З урахуванням цих обставин отримані від нерезидента транспортно-експедиторські послуги потрібно відобразити й у ПДВ-звітності. Тому:

— у періоді виникнення податкових зобов’язань такі операції відображають у розділі I Реєстру і спеціально відведеному для цього «нерезидентському» рядку 7 декларації з ПДВ,

— а в наступному періоді (періоді виникнення права на податковий кредит) — у розділі II Реєстру й у рядку 12.4 декларації з ПДВ (що підтверджують і консультації в підкатегорії 101.21 БЗ).

Детальніше про складання податкової накладної за послугами нерезидента, а також заповнення Реєстру та декларації з ПДВ у цьому випадку ви можете прочитати в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 27, с. 23.

Важливо! Нарахувати ПДВ із транспортно-експедиторських послуг нерезидента зобов’язаний і їх отримувач — неплатник ПДВ

На цей випадок існує спеціальний п. 208.4 ПКУ. Він передбачає, що податкову накладну отримувач — неплатник ПДВ не виписує. Проте, будучи прирівняним до платника податку (п. 180.2 ПКУ), замовник повинен відзвітувати про нарахування ПДВ із послуг, отриманих від нерезидента (про це йшлося і в консультації в підкатегорії 101.29.06 БЗ).

Для цього отримувач — неплатник ПДВ повинен подати Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 13.11.2013 р. № 678), у якому відобразити суму ПДВ-зобов’язань, нарахованих з послуг нерезидента. Про заповнення цього Розрахунку читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 77, с. 47. Причому майте на увазі, ці вимоги стосуються не лише неплатників ПДВ — юросіб, які отримують нерезидентські послуги, але також і неплатників ПДВ — підприємців (консультація в підкатегорії 101.29.04 БЗ).

Отже, як бачимо, при отриманні транспортно-експедиторських послуг від нерезидента замовнику-резиденту слід пам’ятати про необхідність обкладення їх ПДВ.

І для порівняння ще один нюанс, що стосується вже власне послуг із перевезення. Якщо товар також везе нерезидент, то, як роз’яснювалося в УПК № 610, «нульові» податкові зобов’язання з вартості послуг із міжнародного перевезення (п.п. «е» п. 185.1, п.п. «а» п.п. 195.1.3 ПКУ) у такому разі в резидента-замовника не виникають. Тобто міжнародне перевезення, що здійснюється нерезидентом-перевізником, просто «випадає» з-під об’єкта оподаткування та ПДВ-обліку. А тому податкова накладна за ним резидентом-отримувачем не виписується й ані в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, ані в декларації з ПДВ їх відображати не потрібно (див. консультації в підкатегоріях 101.21 і 101.29.06 БЗ).

 

Людмила Солошенко, податковий експерт